ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. kontroli zarządczej i spraw administracyjno-organizacyjnych

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Siedlisku

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Siedlisku

Data udostępnienia: 2019-01-16

Ogłoszono dnia: 2019-01-22 22:08:59 przez Danuta Kaczanowska

Termin składania dokumentów: 2019-02-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Wójt Gminy Siedlisko

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.
 • znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
 • biegła obsługa komputera w zakresie MS Office, w szczególności Exel, Word ,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja i prowadzenie dokumentacji w zakesie kontroli zarządczej,
 2. promocja Gminy,
 3. sporządzanie dokumentacji i wniosków o dofinansowanie zadań prowadzonych przez gminę,
 4. prowadzenie sekretariatu,
 5. wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
 6. inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania Referatu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Czas pracy: pełen wymiar - praca jednozmianowa, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, świadczona od poniedziałku do piątku. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca w budynku piętrowym, niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. podpisane przez kandydata oświadczenie:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-13 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2019 r. (włącznie), do godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Gminy Siedlisko
Plac zamkowy 6
67-112 Siedlisko

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli zarządczej i spraw administracyjno - organizacyjnych w Urzędzie Gminy Siedlisko "
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-22 22:07:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-22 22:08:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28 22:51:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony