ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 572.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598.8 KiB)
 • projekt (PDF, 1.9 MiB)
 • proejkt budowlany (PDF, 712.2 KiB)
 • elewacja północna (PDF, 87.7 KiB)
 • elewacja zachodnia (PDF, 163.6 KiB)
 • przedmiar (PDF, 288.8 KiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 604.8 KiB)
 • grupa kapitałowa (PDF, 292.1 KiB)
 • obowiazek informacyjny (PDF, 296.3 KiB)
 • formularz oferty (PDF, 305.9 KiB)
 • RODO (PDF, 130.4 KiB)
 • warunki udziału i niepodleganie wykluczeniu (PDF, 330.3 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 191.6 KiB)
 • wykaz robót (PDF, 207.3 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 150.5 KiB)
 • rzut parteru (PDF, 105.2 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 557.8 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 92.8 KiB)
 • informacja o treści złożonych ofert (PDF, 63.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 25 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 596.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598.7 KiB)
 • przedmiar (PDF, 288.8 KiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 604.8 KiB)
 • opis przebudowy (PDF, 195.9 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 557.8 KiB)
 • formularz oferty (ODT, 55.4 KiB)
 • wykaz robót (DOC, 57 KiB)
 • wykaz osób (DOC, 55 KiB)
 • oświadczenie grupa kapitałowa (ODT, 53.7 KiB)
 • oświadczenie spełnienie warunków (ODT, 55.8 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 30.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000 PLN na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 463.1 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 488.8 KiB)
 • oświadczenie warunki udziału (PDF, 276.6 KiB)
 • oświadczenie wykluczenie (PDF, 286.8 KiB)
 • grupa kapitałowa (PDF, 354.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 779.5 KiB)
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (PDF, 187.9 KiB)
 • uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy (PDF, 107.8 KiB)
 • uchwała o udzieleniu absolutorium 2017 (PDF, 481.8 KiB)
 • sprawozdania finansowe 2016 (ZIP, 5 MiB)
 • sprawozdania finansowe 2017 (ZIP, 3.3 MiB)
 • sprawozdania finansowe 2018 (ZIP, 3.9 MiB)
 • wyjaśnienia i zmiana SIWZ (PDF, 81.2 KiB)
 • sprawozdawczość II kwartał 2018 (ZIP, 836.9 KiB)
 • wyjaśnienia i zmiana SIWZ - 2 (PDF, 24.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 43.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 317.8 KiB)
 • oświadczenie wykonawcy (PDF, 371.3 KiB)
 • wykaz robót (PDF, 220.9 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 221.2 KiB)
 • oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 295.3 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 569.4 KiB)
 • Decyzja o pozowleniu wodnoprawnym (PDF, 1.7 MiB)
 • Decyzja środowiskowa (PDF, 2.3 MiB)
 • Inwentaryzacja budynku (PDF, 284.6 KiB)
 • Mapa ewidencji gruntow oczyszczalnia (PDF, 95.1 KiB)
 • Mapa ewidencji gruntow wylot (PDF, 72.3 KiB)
 • Mapa zasadnicza - inwentaryzacja powykonawcza (PDF, 2.5 MiB)
 • Mapa-SUW (PDF, 159.4 KiB)
 • Mapa-ujęcie (PDF, 75.5 KiB)
 • PFU - SUW Siedlisko - bez SW-1, SW-2 (PDF, 229.1 KiB)
 • PFU Siedlisko T1 oczyszczalnia (PDF, 3 MiB)
 • PFU wod-kan SiedliskoTom II (PDF, 362.6 KiB)
 • Pozwolenia wodnoprawne (PDF, 303.2 KiB)
 • Przekrój SUW Siedlisko - Filtr (PDF, 95.4 KiB)
 • Przekrój SUW Siedlisko - Hala filtrów (PDF, 113.2 KiB)
 • Rys I-1 Lokalizacja inwestycji przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Siedlisku (PDF, 1 MiB)
 • Rys I-2 Plan sytuacyjny istniejacej oczyszczalni (PDF, 41.5 KiB)
 • Rys I-3 Schemat technologiczny istniejacej oczyszczalni sciekow (PDF, 610.6 KiB)
 • Rys I-4 Zbiornik wyrownawczy scieków surowych i stacja reagentow (PDF, 429.3 KiB)
 • Rys I-5 Komora osadu czynnego (PDF, 617.9 KiB)
 • Rys I-6 Osadnik wtorny (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys I-7 Pompownia sciekow oczyszczonych i stacja dmuchaw (PDF, 2.8 MiB)
 • Rys I-8 Wylot sciekow oczyszczonych do rzeki Odry (PDF, 798.4 KiB)
 • Rys K-1 Plan sytuacyjny (PDF, 234.1 KiB)
 • Rys K-2 Schemat technologiczny (PDF, 271.6 KiB)
 • Rys K-3 Budynek (PDF, 205.5 KiB)
 • Rys. schemat technologiczny (PDF, 172.7 KiB)
 • Rzut SUW siedlisko - bez podkładu (PDF, 164.6 KiB)
 • Rzut SUW Siedlisko (PDF, 1.1 MiB)
 • SCHEMAT SUW SIEDLISKO725 (PDF, 273.2 KiB)
 • SUW SIEDLISKO BADANIA WODY Z DN.04,11.2015 (PDF, 481.1 KiB)
 • SUW SIEDLISKO SPRAWOZDANIE Z BADA+â WODY A DN. 02.11.2016 (PDF, 460.5 KiB)
 • SUW SIEDLISKO SPRAWOZDANIE Z BADA+â WODY (PDF, 1.4 MiB)
 • ul. Akacjowa - koncepcja (PDF, 2.4 MiB)
 • ul. Dębowa - koncepcja (PDF, 817.5 KiB)
 • ul. Klonowa - koncepcja (PDF, 708.8 KiB)
 • wyciag z miejscowego planu zagosp. przestrzennego (PDF, 772.7 KiB)
 • Zdjęcie nr 1 (PDF, 114.8 KiB)
 • wyjanienie treci SIWZ (PDF, 263 B)
 • wyjaśnienie treści SIWZ 2 (PDF, 28.9 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 33.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o treści złożonych ofert
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 26.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 470.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bielawy - aktualizacja
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 124.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 14.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bielawy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie bip (DOCX, 32.9 KiB)
 • 20170208 projekt umowy drogi zatwierdzony (DOC, 159.5 KiB)
 • Bielawy przedmiar (PDF, 87.9 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA bielawy (DOC, 54 KiB)
 • koszt uproszczony i szczeg. (PDF, 180.8 KiB)
 • koszt. uproszcz i szczegółowy Bielawy (PDF, 181.3 KiB)
 • mapa droga 004704F (TIF, 5.5 MiB)
 • mapa droga 004755F (TIF, 2.8 MiB)
 • oferta droga (DOC, 36 KiB)
 • oświadczenie grupy kapitałowej (DOCX, 12.5 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 51 KiB)
 • przedmiar Bielawy (PDF, 88.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 196 KiB)
 • STWiOR_bielawy (DOC, 997 KiB)
 • STWiOR_DR. NR 004704F (DOC, 802 KiB)
 • wykaz osób do kontaktów (DOC, 32 KiB)
 • wykaz robót (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 124.6 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 14.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2013-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie‭ ‬kredytu bankowego długoterminowego w wysokości‭ ‬2‭ ‬187‭ ‬840,00‭ ‬PLN
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (RTF, 80.2 KiB)
 • SIWZ (RTF, 185.4 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 6.5 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2012-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 533 595,00 PLN
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (RTF, 167 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 4.2 MiB)
 • Wyjaśnienia (ZIP, 827.2 KiB)