ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Urząd Gminy w Siedlisku: "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Siedlisko". Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 5.3 MiB)
 • specyfikacja (ODT, 74.6 KiB)
 • formularz ofertowy (ODT, 41.8 KiB)
 • Oświadczenie zał nr 2 (ODT, 38.3 KiB)
 • Oświadczenie zał. nr 3 (ODT, 39.2 KiB)
 • Informacja o grupie (ODT, 39.1 KiB)
 • wykaz robót 5 (ODT, 40.7 KiB)
 • Wykaz osób (ODT, 39.6 KiB)
 • projekt umowy (ODT, 60.6 KiB)
 • Przedmiar wiata (PDF, 53.6 KiB)
 • przedmiar budynek (79.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wiata (PDF, 507.5 KiB)
 • specyfikacja techniczna budynku (PDF, 354.7 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (PDF, 212.8 KiB)
 • dokumentacja techniczna 2 (PDF, 368.9 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 3 (PDF, 196.8 KiB)
 • dokumentacja techniczna 4 (PDF, 370.8 KiB)
 • dokumentacja techniczna 5 (PDF, 305.9 KiB)
 • dokumentacja techniczna 6 (PDF, 305.9 KiB)
 • dokumentacja techniczna 7 (PDF, 400.3 KiB)
 • dokumentacja techniczna 8 (PDF, 270.4 KiB)
 • dokumentacja techniczna 9 (PDF, 434.5 KiB)
 • dokumentacja techniczna 10 (PDF, 264.8 KiB)
 • dokumentacja techniczna 11 (PDF, 386.8 KiB)
 • dokumentacja techniczna 12 (PDF, 295 KiB)
 • dokumentacja techniczna 12 (PDF, 348.4 KiB)
 • dokumentacja techniczna 13 (PDF, 348.4 KiB)
 • dokumentacja techniczna 14 (PDF, 735.4 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 5.2 MiB)
 • informacja o treści złożonych ofert (PDF, 556.7 KiB)
 • wybór oferty (PDF, 505.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 572.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598.8 KiB)
 • projekt (PDF, 1.9 MiB)
 • proejkt budowlany (PDF, 712.2 KiB)
 • elewacja północna (PDF, 87.7 KiB)
 • elewacja zachodnia (PDF, 163.6 KiB)
 • przedmiar (PDF, 288.8 KiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 604.8 KiB)
 • grupa kapitałowa (PDF, 292.1 KiB)
 • obowiazek informacyjny (PDF, 296.3 KiB)
 • formularz oferty (PDF, 305.9 KiB)
 • RODO (PDF, 130.4 KiB)
 • warunki udziału i niepodleganie wykluczeniu (PDF, 330.3 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 191.6 KiB)
 • wykaz robót (PDF, 207.3 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 150.5 KiB)
 • rzut parteru (PDF, 105.2 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 557.8 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 92.8 KiB)
 • informacja o treści złożonych ofert (PDF, 63.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 25 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku użyteczności publicznej GOKIS na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 596.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 598.7 KiB)
 • przedmiar (PDF, 288.8 KiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 604.8 KiB)
 • opis przebudowy (PDF, 195.9 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 557.8 KiB)
 • formularz oferty (ODT, 55.4 KiB)
 • wykaz robót (DOC, 57 KiB)
 • wykaz osób (DOC, 55 KiB)
 • oświadczenie grupa kapitałowa (ODT, 53.7 KiB)
 • oświadczenie spełnienie warunków (ODT, 55.8 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 30.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wodomierzy radiowych oraz systemu zdalnego odczytu w ramach projektu pn.: ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1019.4 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 513.7 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 122.5 KiB)
 • OPZ (DOC, 272.7 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 112 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 101.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 199.5 KiB)
 • wzór umowy powierzenia (DOC, 162.5 KiB)
 • oświadczenie grupa (DOC, 100 KiB)
 • pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 352.7 KiB)
 • informacja o treści złożonych ofert (PDF, 68.9 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 64 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000 PLN na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 913.2 KiB)
 • formularz ofertowy (ODT, 17.3 KiB)
 • oświadczenie zal. 4 (ODT, 14.3 KiB)
 • oświadczenie zal. 2 (ODT, 15 KiB)
 • oświadczenie zal. 3 (ODT, 15.1 KiB)
 • sprawozdania 2016 (ZIP, 5 MiB)
 • sprawozdania 2017 (ZIP, 3.4 MiB)
 • sprawozdania 2018 (ZIP, 5.5 MiB)
 • powołanie skarbnika (PDF, 107.8 KiB)
 • uchwała zmieniajaca 2018 (PDF, 357.8 KiB)
 • WPF 2018-2029 (PDF, 6.6 MiB)
 • wykaz kredytów (PDF, 9.7 KiB)
 • zaświadczenie o niezaleganiu (PDF, 187.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 67.8 KiB)
 • RB-NDS II kw. 2017 (PDF, 1.6 MiB)
 • uchwała zmieniajaca budżet (PDF, 696.3 KiB)
 • uchwała zmieniajaca budżet (PDF, 240.1 KiB)
 • sprawozdania za III kw. 2018r. (ZIP, 588.8 KiB)
 • informacja o ofertach (PDF, 59.5 KiB)
 • wybór oferty (PDF, 54.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000 PLN na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 463.1 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 488.8 KiB)
 • oświadczenie warunki udziału (PDF, 276.6 KiB)
 • oświadczenie wykluczenie (PDF, 286.8 KiB)
 • grupa kapitałowa (PDF, 354.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 779.5 KiB)
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (PDF, 187.9 KiB)
 • uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy (PDF, 107.8 KiB)
 • uchwała o udzieleniu absolutorium 2017 (PDF, 481.8 KiB)
 • sprawozdania finansowe 2016 (ZIP, 5 MiB)
 • sprawozdania finansowe 2017 (ZIP, 3.3 MiB)
 • sprawozdania finansowe 2018 (ZIP, 3.9 MiB)
 • wyjaśnienia i zmiana SIWZ (PDF, 81.2 KiB)
 • sprawozdawczość II kwartał 2018 (ZIP, 836.9 KiB)
 • wyjaśnienia i zmiana SIWZ - 2 (PDF, 24.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 43.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 004701F i 004720F w miejscowości Siedlisko, Gmina Siedlisko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 463.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 761.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa cz. 1 (PDF, 2.3 MiB)
 • dokumentacja projektowa cz. 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar cz. 1 (PDF, 270.7 KiB)
 • przedmiar cz. 2 (PDF, 229 KiB)
 • STWiOR cz. 1 (PDF, 2 MiB)
 • STWiOR cz. 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • wykaz robót (PDF, 364.8 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 533.4 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 617.2 KiB)
 • oświadczenie - warunki udziału (PDF, 607.8 KiB)
 • oświadczenie art. 25 (PDF, 450.3 KiB)
 • grupa kapitałowa (PDF, 435.8 KiB)
 • wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 51.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 78.3 KiB)
 • wybór oferty (PDF, 56.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 595.5 KiB)
 • SIWA (PDF, 1.1 MiB)
 • formularz oferty (PDF, 305.8 KiB)
 • oświadczenie wykonawcy (PDF, 358.2 KiB)
 • wykaz robót (PDF, 220.6 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 221.5 KiB)
 • oswiadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 295.3 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 582.4 KiB)
 • Decyzja o pozowleniu wodnoprawnym (PDF, 1.7 MiB)
 • Decyzja środowiskowa (PDF, 2.3 MiB)
 • Inwentaryzacja budynku (PDF, 284.6 KiB)
 • Mapa ewidencji gruntow oczyszczalnia (PDF, 95.1 KiB)
 • Mapa ewidencji gruntow wylot (PDF, 72.3 KiB)
 • Mapa zasadnicza - inwentaryzacja powykonawcza (PDF, 2.5 MiB)
 • Mapa-SUW (PDF, 159.4 KiB)
 • Mapa-ujęcie (PDF, 75.5 KiB)
 • PFU - SUW Siedlisko - bez SW-1, SW-2 (PDF, 229.1 KiB)
 • PFU Siedlisko T1 oczyszczalnia (PDF, 3 MiB)
 • PFU wod-kan SiedliskoTom II (PDF, 362.6 KiB)
 • Pozwolenia wodnoprawne (PDF, 303.2 KiB)
 • Przekrój SUW Siedlisko - Filtr (PDF, 95.4 KiB)
 • Przekrój SUW Siedlisko - Hala filtrów (PDF, 113.2 KiB)
 • Rys I-1 Lokalizacja inwestycji przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Siedlisku (PDF, 1 MiB)
 • Rys I-2 Plan sytuacyjny istniejacej oczyszczalni (PDF, 41.5 KiB)
 • Rys I-3 Schemat technologiczny istniejacej oczyszczalni sciekow (PDF, 610.6 KiB)
 • Rys I-4 Zbiornik wyrownawczy scieków surowych i stacja reagentow (PDF, 429.3 KiB)
 • Rys I-5 Komora osadu czynnego (PDF, 617.9 KiB)
 • Rys I-6 Osadnik wtorny (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys I-7 Pompownia sciekow oczyszczonych i stacja dmuchaw (PDF, 2.8 MiB)
 • Rys I-8 Wylot sciekow oczyszczonych do rzeki Odry (PDF, 798.4 KiB)
 • Rys K-1 Plan sytuacyjny (PDF, 234.1 KiB)
 • Rys K-2 Schemat technologiczny (PDF, 271.6 KiB)
 • Rys K-3 Budynek (PDF, 205.5 KiB)
 • Rys. schemat technologiczny (PDF, 172.7 KiB)
 • Rzut SUW siedlisko - bez podkładu (PDF, 164.6 KiB)
 • SCHEMAT SUW SIEDLISKO725 (PDF, 273.2 KiB)
 • SUW SIEDLISKO BADANIA WODY Z DN.04,11.2015 (PDF, 481.1 KiB)
 • SUW SIEDLISKO SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY A DN. 02.11.2016 (PDF, 460.5 KiB)
 • 	SUW SIEDLISKO SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY (PDF, 1.4 MiB)
 • ul. Akacjowa - koncepcja (PDF, 2.4 MiB)
 • ul. Dębowa - koncepcja (PDF, 817.5 KiB)
 • ul. Klonowa - koncepcja (PDF, 708.8 KiB)
 • wyciag z miejscowego planu zagosp. przestrzennego (PDF, 772.7 KiB)
 • Zdjęcie nr 1 (PDF, 114.8 KiB)
 • Rzut SUW Siedlisko (PDF, 1.1 MiB)
 • zmiana_ogloszenia (PDF, 299.8 KiB)
 • wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 356.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 70.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 317.8 KiB)
 • oświadczenie wykonawcy (PDF, 371.3 KiB)
 • wykaz robót (PDF, 220.9 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 221.2 KiB)
 • oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 295.3 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 569.4 KiB)
 • Decyzja o pozowleniu wodnoprawnym (PDF, 1.7 MiB)
 • Decyzja środowiskowa (PDF, 2.3 MiB)
 • Inwentaryzacja budynku (PDF, 284.6 KiB)
 • Mapa ewidencji gruntow oczyszczalnia (PDF, 95.1 KiB)
 • Mapa ewidencji gruntow wylot (PDF, 72.3 KiB)
 • Mapa zasadnicza - inwentaryzacja powykonawcza (PDF, 2.5 MiB)
 • Mapa-SUW (PDF, 159.4 KiB)
 • Mapa-ujęcie (PDF, 75.5 KiB)
 • PFU - SUW Siedlisko - bez SW-1, SW-2 (PDF, 229.1 KiB)
 • PFU Siedlisko T1 oczyszczalnia (PDF, 3 MiB)
 • PFU wod-kan SiedliskoTom II (PDF, 362.6 KiB)
 • Pozwolenia wodnoprawne (PDF, 303.2 KiB)
 • Przekrój SUW Siedlisko - Filtr (PDF, 95.4 KiB)
 • Przekrój SUW Siedlisko - Hala filtrów (PDF, 113.2 KiB)
 • Rys I-1 Lokalizacja inwestycji przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Siedlisku (PDF, 1 MiB)
 • Rys I-2 Plan sytuacyjny istniejacej oczyszczalni (PDF, 41.5 KiB)
 • Rys I-3 Schemat technologiczny istniejacej oczyszczalni sciekow (PDF, 610.6 KiB)
 • Rys I-4 Zbiornik wyrownawczy scieków surowych i stacja reagentow (PDF, 429.3 KiB)
 • Rys I-5 Komora osadu czynnego (PDF, 617.9 KiB)
 • Rys I-6 Osadnik wtorny (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys I-7 Pompownia sciekow oczyszczonych i stacja dmuchaw (PDF, 2.8 MiB)
 • Rys I-8 Wylot sciekow oczyszczonych do rzeki Odry (PDF, 798.4 KiB)
 • Rys K-1 Plan sytuacyjny (PDF, 234.1 KiB)
 • Rys K-2 Schemat technologiczny (PDF, 271.6 KiB)
 • Rys K-3 Budynek (PDF, 205.5 KiB)
 • Rys. schemat technologiczny (PDF, 172.7 KiB)
 • Rzut SUW siedlisko - bez podkładu (PDF, 164.6 KiB)
 • Rzut SUW Siedlisko (PDF, 1.1 MiB)
 • SCHEMAT SUW SIEDLISKO725 (PDF, 273.2 KiB)
 • SUW SIEDLISKO BADANIA WODY Z DN.04,11.2015 (PDF, 481.1 KiB)
 • SUW SIEDLISKO SPRAWOZDANIE Z BADA+â WODY A DN. 02.11.2016 (PDF, 460.5 KiB)
 • SUW SIEDLISKO SPRAWOZDANIE Z BADA+â WODY (PDF, 1.4 MiB)
 • ul. Akacjowa - koncepcja (PDF, 2.4 MiB)
 • ul. Dębowa - koncepcja (PDF, 817.5 KiB)
 • ul. Klonowa - koncepcja (PDF, 708.8 KiB)
 • wyciag z miejscowego planu zagosp. przestrzennego (PDF, 772.7 KiB)
 • Zdjęcie nr 1 (PDF, 114.8 KiB)
 • wyjanienie treci SIWZ (PDF, 263 B)
 • wyjaśnienie treści SIWZ 2 (PDF, 28.9 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 33.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 17 listopada 2017 roku na dostawę: oprogramowania, sprzętu serwerowego i sieciowego (CPV: 32420000-3, 48820000-2, 72260000-5, 72611000-6)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 216.3 KiB)
 • zalacznik_1_formularz_ofertowy e-usługi (DOC, 94 KiB)
 • zalacznik_2_OPZ-1 (DOC, 258 KiB)
 • zalacznik_3_oswiadczenia (DOC, 86 KiB)
 • zalacznik_4_wykaz e-usługi (DOC, 88 KiB)
 • zalacznik_5_wzor_umowy e-usługi (DOC, 111.5 KiB)
 • wynik (PDF, 214.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji