ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-06 2017-07-28 10:00:00 Zaproszenie do składania ofert: "Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Siedlisko w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych" rozstrzygnięty
 • treść ogłoszenia (PDF, 85.1 KiB)
 • formularz ofertowy (DOCX, 12.8 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • załącznik do umowy (DOC, 31 KiB)
 • wynik (PDF, 34.7 KiB)
2 2017-03-16 2017-04-04 10:00:00 Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bielawy o numerach 004704F,004755F rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 196 KiB)
 • 20170208 projekt umowy drogi zatwierdzony (DOC, 159.5 KiB)
 • Bielawy przedmiar (PDF, 87.9 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA bielawy (DOC, 54 KiB)
 • koszt uproszczony i szczeg. (PDF, 180.8 KiB)
 • koszt. uproszcz i szczegółowy Bielawy (PDF, 181.3 KiB)
 • mapa droga 004704F (TIF, 5.5 MiB)
 • mapa droga 004755F (TIF, 2.8 MiB)
 • oferta droga (DOC, 36 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 444.1 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 51 KiB)
 • przedmiar Bielawy (PDF, 88.9 KiB)
 • STWiOR_bielawy (DOC, 997 KiB)
 • STWiOR_DR. NR 004704F (DOC, 802 KiB)
 • wykaz osób do kontaktów (DOC, 32 KiB)
 • wykaz robót (DOC, 35 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert str.1 (PDF, 234.4 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert str.2 (PDF, 229.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 627.6 KiB)
3 2017-03-10 2017-03-10 10:00:00 Informacja o treści złożonych ofert unieważniony
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 26.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 470.8 KiB)
4 2017-03-03 2017-03-10 10:00:00 Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bielawy - aktualizacja unieważniony
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 124.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 14.3 KiB)
5 2017-02-13 2017-03-06 10:00:00 Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bielawy unieważniony
 • ogłoszenie bip (DOCX, 32.9 KiB)
 • 20170208 projekt umowy drogi zatwierdzony (DOC, 159.5 KiB)
 • Bielawy przedmiar (PDF, 87.9 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA bielawy (DOC, 54 KiB)
 • koszt uproszczony i szczeg. (PDF, 180.8 KiB)
 • koszt. uproszcz i szczegółowy Bielawy (PDF, 181.3 KiB)
 • mapa droga 004704F (TIF, 5.5 MiB)
 • mapa droga 004755F (TIF, 2.8 MiB)
 • oferta droga (DOC, 36 KiB)
 • oświadczenie grupy kapitałowej (DOCX, 12.5 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOC, 51 KiB)
 • przedmiar Bielawy (PDF, 88.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 196 KiB)
 • STWiOR_bielawy (DOC, 997 KiB)
 • STWiOR_DR. NR 004704F (DOC, 802 KiB)
 • wykaz osób do kontaktów (DOC, 32 KiB)
 • wykaz robót (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 124.6 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 14.3 KiB)
6 2016-07-11 2016-07-25 10:00:00 Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Siedlisko w roku szkolnym 2016-2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych. rozstrzygnięty
 • SIWZ przewozy (RTF, 189.2 KiB)
 • ogłoszenie przewozy (RTF, 44.9 KiB)
 • oferta przewozy (RTF, 26.5 KiB)
 • ośw. o braku (RTF, 7.4 KiB)
 • ośw. o grupie (RTF, 11.8 KiB)
 • ośw. o spelnieniu (RTF, 8.6 KiB)
 • ośw. o uprawnieniach (RTF, 7.6 KiB)
 • UMOWA NR.doc przewozy (DOC, 41 KiB)
 • wykaz osób (RTF, 22.3 KiB)
 • wykaz transportu (RTF, 16.8 KiB)
 • wykaz uslug (RTF, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy.docprzewozy (DOC, 31 KiB)
 • ZPO uczniowie dojeżdżajacy (ODT, 13.9 KiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 391.4 KiB)
 • Zawiadomienie przewozy (RTF, 22.5 KiB)
7 2016-07-04 2016-07-20 10:00:00 Przetarg na zmianę nawierzchni dróg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie droga (RTF, 75.2 KiB)
 • SIWZ droga (RTF, 211.2 KiB)
 • DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DOC, 51.5 KiB)
 • DOKUMENTACJA TECHNICZNA-1 (DOC, 46 KiB)
 • DOKUMENTACJA TECHNICZNA-2 (DOC, 47 KiB)
 • formularz ofertowy (ODT, 15.2 KiB)
 • oswiadczenie o spelnieniu (RTF, 13.9 KiB)
 • oświadczenie grupy kapitałowej (RTF, 17.3 KiB)
 • oświadczenie o wykluczeniu (RTF, 12.3 KiB)
 • oświadczenie że osoby posiadają uprawnienia (RTF, 7.6 KiB)
 • projekt umowy drogi (DOC, 104.5 KiB)
 • przedmiar ul. Piaskowa (PDF, 104.9 KiB)
 • STWiOR_D. NR 004763F (DOC, 717.5 KiB)
 • STWiOR_DR. NR 004730F i 004719F (DOC, 1.4 MiB)
 • STWiOR_DR. NR 004733F i 004764F (DOC, 811 KiB)
 • ul. Łąkowa kosztorys ofertowy i szczegółowy pdf (PDF, 166.5 KiB)
 • ul. Łąkowa przedmiar pdf (PDF, 88 KiB)
 • ul. Piaskowa - koszt. ofertowy i szcz. (PDF, 225.9 KiB)
 • ul. Piaskowa odc. 4 - przedmiar (PDF, 82.1 KiB)
 • wykaz osób (RTF, 21.5 KiB)
 • wykaz robót (RTF, 20.1 KiB)
 • ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 004763F (PDF, 908.7 KiB)
 • ZMIANA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NR 004730F i 004719F (PDF, 1.9 MiB)
 • ZMIANA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NR 004733F i 004764F (PDF, 1005.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia otwert (PDF, 468.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 932.1 KiB)
8 2016-04-15 2016-04-24 10:00:00 Usuwanie azbestu na terenie Gminy Siedlisko rozstrzygnięty
 • Załączniki (ZIP, 139.3 KiB)
 • Azbest wyniki (PDF, 55 KiB)
9 2015-04-27 2015-04-29 10:00:00 Usuwanie azbestu na terenie Gminy Siedlisko rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (RTF, 77.1 KiB)
 • SIWZ (RTF, 218.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 65.9 KiB)
 • Wyniki (RTF, 52.4 KiB)
10 2014-10-17 2014-10-24 10:00:00 Dostawa samochodu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim rozstrzygnięty
 • SIWZ (RTF, 198.9 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 81.8 KiB)
 • Ogłoszenie (RTF, 69.2 KiB)
 • Wynik (RTF, 62.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu