ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-06 Zarządzenia Wójta Gminy 2019 rok (Organ Gminy) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Obowiązujący
2 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała Nr VI.38.2019 Obowiązujący
3 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie. Uchwała Nr VI.37.2019 Obowiązujący
4 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo. Uchwała Nr VI.36.2019 Obowiązujący
5 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z 23 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. Uchwała Nr VI.35.2019 Obowiązujący
6 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Stare Kurowo. Uchwała Nr VI.34.2019 Obowiązujący
7 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: ustalenia na 2019r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. Uchwała Nr VI.33.2019 Obowiązujący
8 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: zmiany nazwy Przedszkola Komunalnego w Starym Kurowie, ul. Leśna 2a/2. Uchwała Nr VI.32.2019 Obowiązujący
9 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo. Uchwała Nr VI.31.2019 Obowiązujący
10 2019-04-23 Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Kurowo. Uchwała Nr VI.30.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu