ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2019 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2019 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.47.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.70.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2020 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: nadania imienia Przedszkolu w Starym Kurowie
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Starym Kurowie.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2019 rok
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII.64.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji