ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2019-03-04 RI.6220.7.2018.ABie
2 Formularz B 2018-11-14 Informacja o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - " Modernizacja składowiska odpadów poprocesowych MEPROZET w Nowym Kurowie"
3 Formularz B 2017-07-14 " Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 308/5, 308/11 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo"
4 Formularz B 2017-06-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 156 relacji Strzelce Krajeńskie - Klesno w km ok. 52+100 - 53+700, 58+980 - 59+400, 60+850 - 64+350" na dz. o nr ewid. 143/3 obręb Zwierzyn, 130 obręb Łącznica, 78 obręb Stare Kurowo, 85 obręb Nowe Kurowo, 71 obręb Łęgowo, 94/2 obręb Klesno"
5 Formularz B 2017-06-12 " Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 relacji Strzelce Krajeńskie - Klesno w km ok. 52+100 - 53+700, 58+980 - 59+400, 60+850 - 64+350" na dz. o nr ewid. 143/3 obręb Zwierzyn, 130 obręb Łącznica, 78 obręb Stare Kurowo, 85 obręb Nowe Kurowo, 71 obręb Łęgowo, 94/2 obręb Klesno"
6 Formularz B 2017-06-02 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "prowadzeniu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i rozszerzenie bazy zbierania odpadów na dz. o nr ewid. 104,106 i 107 obręb Nowe Kurowo, gm. Stare Kurowo".
7 Formularz E 2017-05-24 " Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 308/5, 308/11 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo"
8 Formularz A 2017-05-23 " Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 relacji Strzelce Krajeńskie - Klesno w km ok. 52+100 - 53+700, 58+980 - 59+400, 60+850 - 64+350" na dz. o nr ewid. 143/3 obręb Zwierzyn, 130 obręb Łącznica, 78 obręb Stare Kurowo, 85 obręb Nowe Kurowo, 71 obręb Łęgowo, 94/2 obręb Klesno.
9 Formularz B 2017-03-13 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 526/2 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo.
10 Formularz B 2017-01-03 " Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 308/5, 308/11 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo"

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu