ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 53507
Ogłoszenia o pracy 51731
Aktualne 12383
W toku 21510
Wyniki 40051
Zamówienia publiczne 65231
Aktualne 92778
W toku 12748
Wyniki 25294
Archiwalne 19008
Wyniki innych postępowań 14116
Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2018 935
Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2019 299
Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2020 19
Przetargi 64903
Zapytania ofertowe 168
Sprawy petentów 2264
Akty prawne - Zarządzenia, Uchwały (szukać według grupy tematycznej) 122414
Zarządzenia Wójta Gminy (Organ Gminy) 2012 rok 269
Zarządzenia Wójta Gminy (Organ Gminy) 2011 rok 364
Zarządzenia Wójta Gminy (Kierownik Urzędu) 2012 rok 338
Zarządzenia Wójta Gminy (Kierownik Urzędu) 2011 rok 237
Uchwały 21385
Rejestr informacji o środowisku 8506
Ochrona środowiska 414
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo 367
Oświadczenia majątkowe 117747
Budżet 28484
Urząd Gminy 7534
Dane 1764
Godziny urzędowania 2064
Organizacja Urzędu 2947
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2015
Informacje o sesjach i komisjach Rady Gminy 12388
Test administratora 1285
Raport o stanie Gminy Stare Kurowo 297
Co i jak załatwić 10105
Wydziały 3999
Sprawy 5209
Organy 3243
Wójt Gminy 1967
Sołectwa 2929
Referaty 1603
Komisje 1450
Rada Gminy Stare Kurowo 1158
Skład Radnych Gminy Stare Kurowo 222
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Stare Kurowo 144
Interpelacje i zapytania 1155
Sesje Rady Gminy 630
Plan pracy Komisji stałych Rady Gminy Stare Kurowo 277
Nieobecności radnych Rady Gminy Stare Kurowo na Sesjach i Komisjach oraz aktywność w zakresie zapytań i interpelacji 6
Protokoły Komisji Rewizyjnej 221
Prawo lokalne 16
Statut 7039
Protokoły z sesji Rady Gminy 1330
Program usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo 1306
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 1380
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy 1340
Podatki i opłaty 2030
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1385
Przetargi zakończone 6854
Przetargi aktualne 74534
Informacje 4290
Jednostki organizacyjne 1824
Spółki prawa handlowego 1333
Budżet 1389
Rejestry i ewidencje 980
Protokoły z sesji Rady Gminy St. Kurowo 25198
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1763
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1339
Elektroniczna Skrzynka Podawcza OPS 1391
Akty Prawa Miejscowego Gminy Stare Kurowo 3338
Obwieszczenia inne 38238
Oświata 3191
Informacje 1236
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1695
Wybory Samorządowe 2014 10095
Referendum 2015 3893
Wybory Prezydenta RP 2015 3684
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 544
Wybory Samorządowe 2018 3161
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 100
Wzory dokumentów - wnioski do pobrania 30482
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 501
IMiGW - OSTRZEŻENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH 2782

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 122212
Redakcja biuletynu 1709
Mapa serwisu 1467
Statystyki 1594
Kanały RSS 1240
Kontakt 13946
« powrót do poprzedniej strony