ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały XV/98/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVI/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 października 2019r. w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XV/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XV/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XV/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XV/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-10-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 4 października 2019r. w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XIV/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XII/80/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji