ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XII/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XII/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r., w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XII/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa.
Nr aktu prawnego
XII/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019r.w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
X/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
X/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
X/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 czerwca 2019r.w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
X/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 maja 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji