ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa L/335/2018 Obowiązujący
2 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia L/331/2018 Obowiązujący
3 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szprotaw za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną L/330/2018 Obowiązujący
4 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych L/329/2018 Obowiązujący
5 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania L/328/2018 Obowiązujący
6 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/327/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem rejestrującym jest Gmina Szprotawa oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania L/327/2018 Obowiązujący
7 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg L/326/2018 Obowiązujący
8 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 20 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa XLIX/316/2017 Obowiązujący
9 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/306/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 października 2017r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku XLVII/306/2017 Obowiązujący
10 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/297/2017 RM w Szprotawie z 26 października 2017r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso XLVII/297/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu