ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/347/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2018 roku" LIII/347/2018 Obowiązujący
2 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/345/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 marca 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy LIII/345/2018 Obowiązujący
3 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu LIII/344/2018 Obowiązujący
4 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr LIII/343/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 marca 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2019 rok LIII/343/2018 Obowiązujący
5 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szprotawa oraz nadania jej statutu LII/339/2018 Obowiązujący
6 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa L/335/2018 Obowiązujący
7 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia L/331/2018 Obowiązujący
8 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szprotaw za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną L/330/2018 Obowiązujący
9 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych L/329/2018 Obowiązujący
10 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania L/328/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu