ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 947
Podstawy prawne działania samorządu 208
Statut Gminy 212
Zadania Gminy 195
Organy Gminy 241
Organy wewnętrzne 219
Miasta partnerskie 228
Rada Miejska w Szprotawie 1460
Kompetencje 167
Skład Rady Miejskiej 175
Kadencja 2014-2018 289
Sesje Rady Miejskiej 275
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 228
Kadencja 2014-2018 321
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 383
Kadencja 2014-2018 1517
Plan Pracy Rady Miejskiej 116
Kadencja 2014-2018 92
2017 174
2018 51
Komisje Rady Miejskiej 92
Kadencja 2014-2018 93
Skład komisji Rady Miejskiej 281
Plan pracy komisji 75
2017 286
2018 62
Terminy 123
2017 113
2018 26
Kluby radnych 91
Kadencja 2014-2018 217
Dyżury 92
Kadencja 2014-2018 170
Burmistrz Szprotawy 1014
Kompetencje 242
Sprawozdania 169
2017 1026
2018 259
Kontrole 130
2017 607
2018 26
Petycje 239
2017 363
2018 37
Urząd Miejski 1523
Dane teleadresowe 571
Dni i godziny otwarcia 163
Kierownictwo Urzędu 285
Wydziały i pracownicy 848
Regulamin organizacyjny 422
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 225
Regulamin pracy 164
Regulamin wynagradzania 210
Zasady obsługi interesanta 146
Jak załatwić sprawę 13
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 153
Kontrola zarządcza 247
Audyt wewnętrzny 100
Jednostki organizacyjne 827
Szkoły 406
Przedszkola 318
Miejska Biblioteka Publiczna 529
Szprotawski Dom Kultury 543
Ośrodek Pomocy Społecznej 322
SzZN „Chrobry” 288
Szprotawski ZAZ 298
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 381
Jednostki pomocnicze 299
Sołectwa i osiedla 299

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 5063
Akty Prawa Miejscowego 1476
Uchwały Rady Miejskiej 4688
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 5536
e-Urząd 626
Skrzynka podawcza 289
ePUAP 222
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 3442
Ogłoszenia 3991
Wyniki 1833
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 469
Zamówienia publiczne 4129
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 12932
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 11771
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 22193
Przetargi/ Majątek Gminy 3237
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6502
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 866
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 754
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 2627
2018 233
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 523
2018 108
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 533
2018-2033 88
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 365
2018-2033 71
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 91
roczne 201
2017 0
I kwartał 134
II kwartał 498
III kwartał 161
roczne 133
2018 22
Sprawozdania z wykonania budżetu 290
2016 149
roczne 328
2017 40
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 126
2017 80
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 218
Projekty budżetów 95
2017 120
2018 50
Sprawozdania z wykonania budżetów 74
2016 111
roczne 114
2017 92
Możliwość sfinansowania deficytu 65
2017 160
2018 41
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 87
2017-2033 159
2018-2033 52
O możliwości wykupu obligacji 95
2017 85
2018 40
O planowanej kwocie długu 148
Obligacje 141
2017 186
2018 38
Informacje o stanie mienia 142
2016 212
2017 18
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 887
Deklaracje podatkowe 432
2017/2018 1087
Informacje podatkowe 260
2017/2018 298
Interpretacje podatkowe 167
2017 356
Uchwały podatkowe 247
2017 285
2018 318
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 268
IV kw. 2016 183
I kw. 2017 r. 79
III kw. 2017 21
II kw. 2017 24
Roczna 2016 116
I kw. 2018 r. 10
Dług publiczny 140
2016 183
2017 176
2018 18
Oświata 755
Dotacje 870
Współpraca z NGO 841
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 162
2017 185
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 102
2016 161
Rada Działalności PPGSz 183
Konsultacje 113
2017 116
Otwarte konkursy ofert 320
2017 4964
2018 3271
Wyniki otwartych konkursów ofert 163
2017 302
2018 45
Tryb pozakonkursowy 156
2017 296
2018 43
Dokumenty strategiczne 572
Gminny Program Rewitalizacji 252
Sprawozdania z realizacji GPR 210
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 420
Studium uwarunkowań 239
Strategia Rozwoju Gminy 86
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 217
Wieloletni Plan Inwestycyjny 117
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 120
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 140
2017 194
Ochrona środowiska 699
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 227
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 177
Program Ochrony Środowiska 140
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 193
Obwieszczenia 179
2016 258
2017 534
2018 117
Ogłoszenia 228
Konsultacje 138
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 136
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 83
2017 453
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 131
Wnioski 2016 186
Decyzje 2016 253
Wnioski 2017 520
Decyzje 2017 466
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 152
Decyzje 2014 95
Decyzje 2016 420
Wnioski 2017 297
Decyzje 2017 379
Wnioski 2018 69
Decyzje 2018 31
Raport OS 93
2017 128
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 66
Ogłoszenia, konsultacje, inne 1067
Obwieszczenia 325
2017 985
2018 110
Ogłoszenia różne 401
2017 3156
2018 135
Konsultacje społeczne 173
2017 444
2018 102
Rejestr działalności regulowanej 87
Informacja publiczna 932
Ochrona Danych Osobowych 245
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 334
Wybory 306
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 85
Wybory Prezydenta RP 80
Wybory ławników 105
Wybory samorządowe 125
Wybory do Parlamentu Europejskiego 96
Referendum 87
Oświadczenia majątkowe 1389
Urząd Miejski 456
Złożone w 2017 r. 2753
Złożone w 2018 r. 9
Rada Miejska 383
Złożone w 2017 r. 2469
Złożone w 2018 r. 5
Jednostki podległe 336
Złożone w 2017 r. 2146
Złożone w 2018 r. 3
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 398
Statystyki 3854
Kanały RSS 214
Kontakt 1908
Zespół redakcyjny 664
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu