ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 809
Podstawy prawne działania samorządu 184
Statut Gminy 173
Zadania Gminy 160
Organy Gminy 196
Organy wewnętrzne 195
Miasta partnerskie 194
Rada Miejska w Szprotawie 1299
Kompetencje 140
Skład Rady Miejskiej 154
Kadencja 2014-2018 255
Sesje Rady Miejskiej 231
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 197
Kadencja 2014-2018 262
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 337
Kadencja 2014-2018 1301
Plan Pracy Rady Miejskiej 105
Kadencja 2014-2018 86
2017 161
2018 34
Komisje Rady Miejskiej 87
Kadencja 2014-2018 88
Skład komisji Rady Miejskiej 256
Plan pracy komisji 67
2017 269
2018 38
Terminy 116
2017 106
2018 13
Kluby radnych 83
Kadencja 2014-2018 191
Dyżury 82
Kadencja 2014-2018 147
Burmistrz Szprotawy 869
Kompetencje 203
Sprawozdania 149
2017 841
2018 174
Kontrole 123
2017 425
2018 19
Petycje 206
2017 279
2018 20
Urząd Miejski 1329
Dane teleadresowe 509
Dni i godziny otwarcia 139
Kierownictwo Urzędu 244
Wydziały i pracownicy 736
Regulamin organizacyjny 343
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 184
Regulamin pracy 140
Regulamin wynagradzania 187
Zasady obsługi interesanta 117
Jak załatwić sprawę 13
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 119
Kontrola zarządcza 147
Audyt wewnętrzny 90
Jednostki organizacyjne 731
Szkoły 333
Przedszkola 283
Miejska Biblioteka Publiczna 421
Szprotawski Dom Kultury 502
Ośrodek Pomocy Społecznej 284
SzZN „Chrobry” 255
Szprotawski ZAZ 275
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 300
Jednostki pomocnicze 268
Sołectwa i osiedla 260

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 4291
Akty Prawa Miejscowego 1219
Uchwały Rady Miejskiej 3845
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 4428
e-Urząd 573
Skrzynka podawcza 267
ePUAP 195
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 3041
Ogłoszenia 3621
Wyniki 1638
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 428
Zamówienia publiczne 3778
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 11622
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 10424
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 18706
Przetargi/ Majątek Gminy 2721
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 5203
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 674
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 650
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 2401
2018 163
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 446
2018 79
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 468
2018-2033 54
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 318
2018-2033 42
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 84
roczne 176
2017 0
I kwartał 123
II kwartał 416
III kwartał 124
roczne 81
Sprawozdania z wykonania budżetu 173
2016 117
roczne 274
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 114
2017 72
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 183
Projekty budżetów 87
2017 101
2018 32
Sprawozdania z wykonania budżetów 68
2016 94
roczne 99
2017 54
Możliwość sfinansowania deficytu 56
2017 135
2018 27
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 79
2017-2033 141
2018-2033 34
O możliwości wykupu obligacji 85
2017 79
2018 14
O planowanej kwocie długu 123
Obligacje 120
2017 162
2018 7
Informacje o stanie mienia 122
2016 184
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 850
Deklaracje podatkowe 417
2017/2018 908
Informacje podatkowe 247
2017/2018 265
Interpretacje podatkowe 157
2017 263
Uchwały podatkowe 235
2017 267
2018 267
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 198
IV kw. 2016 153
I kw. 2017 r. 65
III kw. 2017 17
II kw. 2017 19
Roczna 2016 94
Dług publiczny 121
2016 156
2017 112
Oświata 641
Dotacje 722
Współpraca z NGO 755
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 151
2017 173
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 92
2016 140
Rada Działalności PPGSz 166
Konsultacje 105
2017 97
Otwarte konkursy ofert 305
2017 4862
2018 1429
Wyniki otwartych konkursów ofert 138
2017 243
Tryb pozakonkursowy 143
2017 251
2018 7
Dokumenty strategiczne 519
Gminny Program Rewitalizacji 239
Sprawozdania z realizacji GPR 185
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 330
Studium uwarunkowań 188
Strategia Rozwoju Gminy 80
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 187
Wieloletni Plan Inwestycyjny 107
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 113
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 120
2017 169
Ochrona środowiska 580
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 187
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 161
Program Ochrony Środowiska 116
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 172
Obwieszczenia 166
2016 222
2017 436
2018 29
Ogłoszenia 176
Konsultacje 117
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 99
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 71
2017 390
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 119
Wnioski 2016 153
Decyzje 2016 201
Wnioski 2017 435
Decyzje 2017 348
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 134
Decyzje 2014 75
Decyzje 2016 365
Wnioski 2017 229
Decyzje 2017 273
Wnioski 2018 30
Raport OS 84
2017 97
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 56
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok 80
Ogłoszenia, konsultacje, inne 954
Obwieszczenia 314
2017 845
2018 48
Ogłoszenia różne 378
2017 2774
2018 33
Konsultacje społeczne 159
2017 410
2018 74
Rejestr działalności regulowanej 81
Informacja publiczna 816
Ochrona Danych Osobowych 187
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 305
Wybory 238
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 79
Wybory Prezydenta RP 73
Wybory ławników 103
Wybory samorządowe 108
Wybory do Parlamentu Europejskiego 90
Referendum 82
Oświadczenia majątkowe 1115
Urząd Miejski 428
Złożone w 2017 r. 2305
Rada Miejska 340
Złożone w 2017 r. 2015
Jednostki podległe 300
Złożone w 2017 r. 1706
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 351
Statystyki 3796
Kanały RSS 199
Kontakt 1601
Zespół redakcyjny 581
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu