ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 2143
Podstawy prawne działania samorządu 499
Statut Gminy 665
Zadania Gminy 424
Organy Gminy 551
Organy wewnętrzne 514
Miasta partnerskie 537
Rada Miejska w Szprotawie 3637
Kompetencje 376
Skład Rady Miejskiej 1186
Sesje Rady Miejskiej 1010
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 641
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 2092
Wyniki głosowań 405
Interpelacje i zapytania 611
Monika Biazik 47
Janusz Biliński 57
Jerzy Chmara 65
Marcin Chmura 22
Ireneusz Ganczar 45
Stefan Gołek 22
Bartłomiej Grono 31
Beata Jakowicka 125
Małgorzata Łazarczyk 26
Szymon Matuszewski 35
Roman Pakuła 47
Piotr Płaskociński 93
Stanisław Rosół 60
Józef Rubacha 18
Piotr Siuda 55
Maciej Siwicki 71
Andrzej Skawiński 47
Władysław Sobczak 21
Andrzej Stambulski 24
Józefa Śliska 29
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 26
Transmisja 531
Plan Pracy Rady Miejskiej 328
Komisje Rady Miejskiej 284
Składy komisji Rady Miejskiej 467
Plany pracy komisji 167
Terminy 109
Kluby radnych 535
Dyżury 302
Burmistrz Szprotawy 2724
Kompetencje 526
Sprawozdania 308
2017 1984
2018 1128
2019 587
Kontrole 237
2017 3345
2018 612
2019 127
Petycje 510
2017 875
2018 575
2019 186
Urząd Miejski 5537
Dane teleadresowe 1909
Dni i godziny otwarcia 393
Kierownictwo Urzędu 1086
Wydziały i referaty 3512
Regulamin organizacyjny 1459
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 1329
Regulamin pracy 511
Regulamin wynagradzania 510
Zasady obsługi interesanta 294
Jak załatwić sprawę 17
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 294
Kontrola zarządcza 780
Audyt wewnętrzny 717
Jednostki organizacyjne 2086
Szkoły 1507
Przedszkola 1242
Miejska Biblioteka Publiczna 1180
Szprotawski Dom Kultury 954
Ośrodek Pomocy Społecznej 1113
SzZN „Chrobry” 881
Szprotawski ZAZ 688
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1098
Rejestr Instytucji Kultury 169
Jednostki pomocnicze 679
Sołectwa i osiedla 889

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 14697
Akty Prawa Miejscowego 4532
Uchwały Rady Miejskiej 23948
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 24142
e-Urząd 1436
Skrzynka podawcza 538
ePUAP 508
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 9106
Ogłoszenia 10947
Wyniki 5870
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1231
Zamówienia publiczne 8932
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 36723
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 57858
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 4626
2018 1908
2019 1074
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1034
2018 501
2019 233
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1069
2018-2033 351
2019-2033 112
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 618
2018-2033 244
2019-2033 99
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 159
roczne 383
2017 0
I kwartał 255
II kwartał 1098
III kwartał 328
roczne 329
2018 373
2019 125
Sprawozdania z wykonania budżetu 902
2016 229
roczne 545
2017 253
2018 252
2019 50
Sprawozdania finansowe 57
Gmina Szprotawa 108
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 78
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 217
2017 124
2018 118
2019 16
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 430
Projekty budżetów 160
2017 300
2018 265
2019 107
Sprawozdania z wykonania budżetów 140
2016 181
roczne 331
2017 286
2018 124
2019 8
Możliwość sfinansowania deficytu 120
2017 308
2018 174
2019 100
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 147
2017-2033 297
2018-2033 196
2019-2033 111
O możliwości wykupu obligacji 155
2017 208
2018 188
O planowanej kwocie długu 452
Obligacje 265
2017 285
2018 324
Informacje o stanie mienia 255
2016 329
2017 170
2018 38
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 1641
Deklaracje podatkowe 711
2017/2018/2019 2453
Informacje podatkowe 456
2017/2018/2019 602
Interpretacje podatkowe 279
2017 798
Uchwały podatkowe 428
2017 556
2018 785
2019 462
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 1160
Roczna 2016 258
Roczna 2017 140
Roczna 2018 41
Dług publiczny 543
2016 353
2017 457
2018 376
2019 94
Sprawozdania finansowe 60
Przetargi/ Majątek Gminy 7826
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 23463
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 2163
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 1663
Oświata 1866
Dotacje 2506
Współpraca z NGO 1594
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 287
2017 292
2018 110
2019 203
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 218
2016 333
2017 115
Rada Działalności PPGSz 380
Konsultacje 238
2017 339
2018 162
2019 78
Otwarte konkursy ofert 1190
2017 5518
2018 10922
2019 8280
Wyniki otwartych konkursów ofert 306
2017 622
2018 378
2019 320
Tryb pozakonkursowy 284
2017 508
2018 748
Dokumenty strategiczne 1278
Gminny Program Rewitalizacji 423
Sprawozdania z realizacji GPR 452
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1628
Studium uwarunkowań 495
Strategia Rozwoju Gminy 192
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 523
Wieloletni Plan Inwestycyjny 211
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 232
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 348
2017 354
2018 86
2019 232
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 21
Ogłoszenia, konsultacje, inne 2258
Obwieszczenia 463
2017 2047
2018 922
2019 649
Ogłoszenia różne 681
2017 7078
2018 548
Konsultacje społeczne 275
2017 877
2018 396
Rejestr działalności regulowanej 169
Informacja publiczna 2109
Ochrona środowiska 1684
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 476
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 370
Program Ochrony Środowiska 348
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 408
Obwieszczenia 340
2016 544
2017 1410
2018 1060
2019 188
Ogłoszenia 516
Konsultacje 457
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 411
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 205
2017 1049
2019 50
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 271
Wnioski 2016 429
Decyzje 2016 439
Wnioski 2017 1524
Decyzje 2017 1522
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 473
Decyzje 2014 266
Decyzje 2016 763
Wnioski 2017 1012
Decyzje 2017 1080
Wnioski 2018 783
Decyzje 2018 780
Wnioski 2019 348
Decyzje 2019 126
Raport OS 173
2017 254
2019 64
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 146
Zaproszenie do składania ofert 645
Ochrona Danych Osobowych 1065
Wybory 5349
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 590
2019 1045
Wybory Prezydenta RP 190
2020 24
Wybory ławników 233
2019 140
Wybory samorządowe 9516
2018 483
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1064
2019 299
Referendum 170
Oświadczenia majątkowe 4800
Urząd Miejski 894
Złożone w 2017 r. 4957
Złożone w 2018 r. 5383
Złożone w 2019 r. 1562
Rada Miejska 906
Złożone w 2017 r. 5333
Złożone w 2018 r. 6931
Złożone w 2019 r. 1480
Jednostki podległe 697
Złożone w 2017 r. 5064
Złożone w 2018 r. 4620
Złożone w 2019 r. 1758
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 609
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 170

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 859
Statystyki 4372
Kanały RSS 394
Kontakt 6575
Zespół redakcyjny 1287
« powrót do poprzedniej strony