ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 394
Podstawy prawne działania samorządu 84
Statut Gminy 65
Zadania Gminy 85
Organy Gminy 80
Organy wewnętrzne 100
Miasta partnerskie 87
Rada Miejska w Szprotawie 719
Kompetencje 75
Skład Rady Miejskiej 90
Kadencja 2014-2018 153
Sesje Rady Miejskiej 115
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 113
Kadencja 2014-2018 149
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 202
Kadencja 2014-2018 430
Plan Pracy Rady Miejskiej 63
Kadencja 2014-2018 50
2017 92
Komisje Rady Miejskiej 46
Kadencja 2014-2018 44
Skład komisji Rady Miejskiej 106
Plan pracy komisji 36
2017 97
Terminy 74
2017 80
Kluby radnych 47
Kadencja 2014-2018 88
Dyżury 52
Kadencja 2014-2018 92
Burmistrz Szprotawy 456
Kompetencje 101
Sprawozdania 93
2017 413
Kontrole 60
2017 90
Petycje 98
2017 77
Urząd Miejski 695
Dane teleadresowe 260
Dni i godziny otwarcia 69
Kierownictwo Urzędu 131
Wydziały i pracownicy 290
Regulamin organizacyjny 118
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 97
Regulamin pracy 59
Regulamin wynagradzania 94
Zasady obsługi interesanta 63
Jak załatwić sprawę 11
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 50
Kontrola zarządcza 96
Audyt wewnętrzny 48
Jednostki organizacyjne 362
Szkoły 118
Przedszkola 124
Miejska Biblioteka Publiczna 115
Szprotawski Dom Kultury 286
Ośrodek Pomocy Społecznej 129
SzZN „Chrobry” 133
Szprotawski ZAZ 130
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 91
Jednostki pomocnicze 134
Sołectwa i osiedla 107

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 2046
Akty Prawa Miejscowego 473
Uchwały Rady Miejskiej 1508
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 1887
e-Urząd 282
Skrzynka podawcza 115
ePUAP 111
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1044
Ogłoszenia 900
Wyniki 363
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 174
Zamówienia publiczne 2231
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 5915
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 6092
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 7768
Przetargi/ Majątek Gminy 1295
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2343
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 353
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 244
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 1129
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 171
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 230
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 140
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 55
roczne 96
2017 0
I kwartał 68
II kwartał 194
III kwartał 37
roczne 33
Sprawozdania z wykonania budżetu 90
2016 57
roczne 140
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 70
2017 37
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 72
Projekty budżetów 50
2017 45
Sprawozdania z wykonania budżetów 40
2016 55
roczne 42
Możliwość sfinansowania deficytu 35
2017 53
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 38
2017-2033 58
O możliwości wykupu obligacji 50
2017 46
O planowanej kwocie długu 52
Obligacje 58
2017 76
Informacje o stanie mienia 60
2016 80
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 382
Deklaracje podatkowe 219
2017 355
Informacje podatkowe 141
2017 134
Interpretacje podatkowe 73
2017 112
Uchwały podatkowe 121
2017 155
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 67
IV kw. 2016 68
I kw. 2017 r. 31
Roczna 2016 27
Dług publiczny 56
2016 63
Oświata 315
Dotacje 310
Współpraca z NGO 374
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 91
2017 99
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 60
2016 72
Rada Działalności PPGSz 84
Konsultacje 46
Otwarte konkursy ofert 207
2017 587
Wyniki otwartych konkursów ofert 56
2017 74
Tryb pozakonkursowy 66
2017 68
Dokumenty strategiczne 291
Gminny Program Rewitalizacji 104
Sprawozdania z realizacji GPR 55
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 132
Studium uwarunkowań 84
Strategia Rozwoju Gminy 58
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 72
Wieloletni Plan Inwestycyjny 63
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 74
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 56
2017 80
Ochrona środowiska 316
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 79
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 78
Program Ochrony Środowiska 71
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 113
Obwieszczenia 90
2016 149
2017 48
Ogłoszenia 75
Konsultacje 50
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 57
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 39
2017 171
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 76
Wnioski 2016 79
Decyzje 2016 72
Wnioski 2017 226
Decyzje 2017 189
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 81
Decyzje 2014 23
Decyzje 2016 137
Wnioski 2017 76
Decyzje 2017 49
Raport OS 59
2017 30
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 34
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok 36
Ogłoszenia, konsultacje, inne 485
Obwieszczenia 171
2017 289
Ogłoszenia różne 207
2017 1478
Konsultacje społeczne 85
2017 102
Rejestr działalności regulowanej 51
Informacja publiczna 448
Ochrona Danych Osobowych 10
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 142
Wybory 112
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 42
Wybory Prezydenta RP 39
Wybory ławników 54
Wybory samorządowe 36
Wybory do Parlamentu Europejskiego 40
Referendum 36
Oświadczenia majątkowe 704
Urząd Miejski 305
Złożone w 2017 r. 922
Rada Miejska 225
Złożone w 2017 r. 807
Jednostki podległe 193
Złożone w 2017 r. 507
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 147
Statystyki 3578
Kanały RSS 98
Kontakt 744
Zespół redakcyjny 283
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu