ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 225
Podstawy prawne działania samorządu 45
Statut Gminy 34
Zadania Gminy 46
Organy Gminy 44
Organy wewnętrzne 62
Miasta partnerskie 52
Rada Miejska w Szprotawie 457
Kompetencje 41
Skład Rady Miejskiej 52
Kadencja 2014-2018 77
Sesje Rady Miejskiej 74
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 66
Kadencja 2014-2018 81
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 146
Kadencja 2014-2018 241
Plan Pracy Rady Miejskiej 44
Kadencja 2014-2018 39
2017 60
Komisje Rady Miejskiej 35
Kadencja 2014-2018 26
Skład komisji Rady Miejskiej 51
Plan pracy komisji 18
2017 49
Terminy 59
2017 69
Kluby radnych 30
Kadencja 2014-2018 42
Dyżury 33
Kadencja 2014-2018 60
Burmistrz Szprotawy 268
Kompetencje 58
Sprawozdania 54
2017 263
Kontrole 28
2017 38
Petycje 31
2017 36
Urząd Miejski 399
Dane teleadresowe 145
Dni i godziny otwarcia 37
Kierownictwo Urzędu 74
Wydziały i pracownicy 147
Regulamin organizacyjny 66
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 69
Regulamin pracy 33
Regulamin wynagradzania 57
Zasady obsługi interesanta 39
Jak załatwić sprawę 9
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 32
Kontrola zarządcza 46
Audyt wewnętrzny 32
Jednostki organizacyjne 214
Szkoły 63
Przedszkola 59
Miejska Biblioteka Publiczna 47
Szprotawski Dom Kultury 174
Ośrodek Pomocy Społecznej 67
SzZN „Chrobry” 85
Szprotawski ZAZ 67
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 16
Jednostki pomocnicze 71
Sołectwa i osiedla 57

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 1100
Akty Prawa Miejscowego 206
Uchwały Rady Miejskiej 693
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 684
e-Urząd 168
Skrzynka podawcza 77
ePUAP 69
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 574
Ogłoszenia 505
Wyniki 218
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 111
Zamówienia publiczne 1209
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 2252
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 3388
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 3207
Przetargi/ Majątek Gminy 578
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 1029
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 203
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 624
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 109
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 138
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 114
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 17
roczne 45
2017 0
I kwartał 29
II kwartał 98
III kwartał 23
roczne 18
Sprawozdania z wykonania budżetu 51
2016 28
roczne 46
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 39
2017 23
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 42
Projekty budżetów 28
2017 25
Sprawozdania z wykonania budżetów 30
2017 25
I półrocze 25
roczne 16
Możliwość sfinansowania deficytu 22
2017 33
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 25
2017-2033 25
O możliwości wykupu obligacji 29
2017 21
O planowanej kwocie długu 30
Obligacje 36
2017 26
Informacje o stanie mienia 42
2016 43
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 310
Deklaracje podatkowe 190
2017 299
Informacje podatkowe 106
2017 90
Interpretacje podatkowe 54
2017 61
Uchwały podatkowe 93
2017 124
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 31
IV kw. 2016 36
Dług publiczny 35
2016 43
Oświata 200
Dotacje 214
Współpraca z NGO 205
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 56
2017 63
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 35
2016 42
Rada Działalności PPGSz 56
Konsultacje 27
Otwarte konkursy ofert 86
2017 237
Wyniki otwartych konkursów ofert 15
2017 18
Tryb pozakonkursowy 34
2017 34
Dokumenty strategiczne 177
Gminny Program Rewitalizacji 71
Sprawozdania z realizacji GPR 36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 49
Studium uwarunkowań 32
Strategia Rozwoju Gminy 42
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 54
Wieloletni Plan Inwestycyjny 38
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 41
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 34
2017 47
Ochrona środowiska 201
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 52
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 46
Program Ochrony Środowiska 46
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 72
Obwieszczenia 61
2016 109
2017 12
Ogłoszenia 38
Konsultacje 29
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 30
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 27
2017 102
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 49
Wnioski 2016 59
Decyzje 2016 39
Wnioski 2017 130
Decyzje 2017 107
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 53
Decyzje 2016 88
Wnioski 2017 36
Decyzje 2017 16
Raport OS 32
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 21
Ogłoszenia, konsultacje, inne 280
Obwieszczenia 112
2017 131
Ogłoszenia różne 94
2017 664
Konsultacje społeczne 42
2017 48
Rejestr działalności regulowanej 29
Informacja publiczna 244
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 82
Wybory 56
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 29
Wybory Prezydenta RP 24
Wybory ławników 29
Wybory samorządowe 23
Wybory do Parlamentu Europejskiego 22
Referendum 21
Oświadczenia majątkowe 262
Urząd Miejski 161
Rada Miejska 106
Jednostki podległe 88
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 70
Statystyki 93
Kanały RSS 52
Kontakt 386
Zespół redakcyjny 173
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu