ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 507
Podstawy prawne działania samorządu 107
Statut Gminy 89
Zadania Gminy 98
Organy Gminy 98
Organy wewnętrzne 126
Miasta partnerskie 108
Rada Miejska w Szprotawie 868
Kompetencje 88
Skład Rady Miejskiej 101
Kadencja 2014-2018 176
Sesje Rady Miejskiej 138
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 130
Kadencja 2014-2018 166
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 232
Kadencja 2014-2018 546
Plan Pracy Rady Miejskiej 75
Kadencja 2014-2018 56
2017 108
Komisje Rady Miejskiej 59
Kadencja 2014-2018 55
Skład komisji Rady Miejskiej 165
Plan pracy komisji 41
2017 130
Terminy 87
2017 88
Kluby radnych 66
Kadencja 2014-2018 114
Dyżury 64
Kadencja 2014-2018 100
Burmistrz Szprotawy 567
Kompetencje 114
Sprawozdania 108
2017 504
Kontrole 75
2017 109
Petycje 130
2017 118
Urząd Miejski 863
Dane teleadresowe 342
Dni i godziny otwarcia 82
Kierownictwo Urzędu 162
Wydziały i pracownicy 391
Regulamin organizacyjny 157
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 117
Regulamin pracy 69
Regulamin wynagradzania 109
Zasady obsługi interesanta 75
Jak załatwić sprawę 11
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 57
Kontrola zarządcza 111
Audyt wewnętrzny 55
Jednostki organizacyjne 462
Szkoły 173
Przedszkola 157
Miejska Biblioteka Publiczna 163
Szprotawski Dom Kultury 331
Ośrodek Pomocy Społecznej 153
SzZN „Chrobry” 159
Szprotawski ZAZ 160
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 135
Jednostki pomocnicze 163
Sołectwa i osiedla 127

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 2456
Akty Prawa Miejscowego 576
Uchwały Rady Miejskiej 1915
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 2430
e-Urząd 343
Skrzynka podawcza 145
ePUAP 135
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1454
Ogłoszenia 1472
Wyniki 482
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 233
Zamówienia publiczne 2520
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 7032
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 7178
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 10666
Przetargi/ Majątek Gminy 1714
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 3343
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 456
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 363
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 1371
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 205
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 271
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 162
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 62
roczne 111
2017 0
I kwartał 82
II kwartał 243
III kwartał 45
roczne 39
Sprawozdania z wykonania budżetu 111
2016 75
roczne 172
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 83
2017 47
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 93
Projekty budżetów 61
2017 55
Sprawozdania z wykonania budżetów 46
2016 65
roczne 51
2017 10
Możliwość sfinansowania deficytu 41
2017 61
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 43
2017-2033 78
O możliwości wykupu obligacji 57
2017 52
O planowanej kwocie długu 62
Obligacje 69
2017 83
Informacje o stanie mienia 76
2016 96
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 401
Deklaracje podatkowe 230
2017 379
Informacje podatkowe 150
2017 144
Interpretacje podatkowe 77
2017 127
Uchwały podatkowe 136
2017 168
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 105
IV kw. 2016 78
I kw. 2017 r. 39
Roczna 2016 39
Dług publiczny 74
2016 82
2017 13
Oświata 376
Dotacje 359
Współpraca z NGO 499
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 102
2017 120
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 69
2016 82
Rada Działalności PPGSz 101
Konsultacje 64
2017 31
Otwarte konkursy ofert 230
2017 1662
Wyniki otwartych konkursów ofert 79
2017 122
Tryb pozakonkursowy 87
2017 91
Dokumenty strategiczne 344
Gminny Program Rewitalizacji 125
Sprawozdania z realizacji GPR 66
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 175
Studium uwarunkowań 102
Strategia Rozwoju Gminy 63
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 94
Wieloletni Plan Inwestycyjny 77
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 80
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 68
2017 92
Ochrona środowiska 365
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 98
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 88
Program Ochrony Środowiska 89
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 130
Obwieszczenia 132
2016 166
2017 96
Ogłoszenia 96
Konsultacje 61
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 67
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 42
2017 219
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 88
Wnioski 2016 91
Decyzje 2016 86
Wnioski 2017 262
Decyzje 2017 222
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 98
Decyzje 2014 36
Decyzje 2016 172
Wnioski 2017 114
Decyzje 2017 82
Raport OS 68
2017 37
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 39
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok 48
Ogłoszenia, konsultacje, inne 606
Obwieszczenia 221
2017 369
Ogłoszenia różne 255
2017 1813
Konsultacje społeczne 111
2017 157
Rejestr działalności regulowanej 59
Informacja publiczna 542
Ochrona Danych Osobowych 52
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 181
Wybory 136
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 47
Wybory Prezydenta RP 48
Wybory ławników 66
Wybory samorządowe 50
Wybory do Parlamentu Europejskiego 50
Referendum 44
Oświadczenia majątkowe 804
Urząd Miejski 349
Złożone w 2017 r. 1247
Rada Miejska 262
Złożone w 2017 r. 1019
Jednostki podległe 216
Złożone w 2017 r. 791
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 192
Statystyki 3631
Kanały RSS 124
Kontakt 934
Zespół redakcyjny 317
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu