ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 622
Podstawy prawne działania samorządu 139
Statut Gminy 129
Zadania Gminy 120
Organy Gminy 149
Organy wewnętrzne 149
Miasta partnerskie 140
Rada Miejska w Szprotawie 1000
Kompetencje 100
Skład Rady Miejskiej 112
Kadencja 2014-2018 200
Sesje Rady Miejskiej 172
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 151
Kadencja 2014-2018 197
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 264
Kadencja 2014-2018 695
Plan Pracy Rady Miejskiej 85
Kadencja 2014-2018 64
2017 134
Komisje Rady Miejskiej 74
Kadencja 2014-2018 62
Skład komisji Rady Miejskiej 209
Plan pracy komisji 54
2017 160
Terminy 94
2017 97
Kluby radnych 72
Kadencja 2014-2018 134
Dyżury 71
Kadencja 2014-2018 110
Burmistrz Szprotawy 691
Kompetencje 146
Sprawozdania 127
2017 618
Kontrole 97
2017 166
Petycje 157
2017 143
Urząd Miejski 1042
Dane teleadresowe 413
Dni i godziny otwarcia 96
Kierownictwo Urzędu 190
Wydziały i pracownicy 497
Regulamin organizacyjny 194
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 149
Regulamin pracy 89
Regulamin wynagradzania 133
Zasady obsługi interesanta 89
Jak załatwić sprawę 12
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 72
Kontrola zarządcza 124
Audyt wewnętrzny 63
Jednostki organizacyjne 572
Szkoły 233
Przedszkola 211
Miejska Biblioteka Publiczna 267
Szprotawski Dom Kultury 414
Ośrodek Pomocy Społecznej 205
SzZN „Chrobry” 211
Szprotawski ZAZ 203
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 198
Jednostki pomocnicze 209
Sołectwa i osiedla 174

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 3048
Akty Prawa Miejscowego 724
Uchwały Rady Miejskiej 2547
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 3199
e-Urząd 440
Skrzynka podawcza 182
ePUAP 153
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2221
Ogłoszenia 2589
Wyniki 1152
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 325
Zamówienia publiczne 3004
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 9239
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 8311
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 13564
Przetargi/ Majątek Gminy 2062
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 3844
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 502
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 437
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 1646
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 282
2018 40
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 341
2018-2033 18
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 197
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 71
roczne 123
2017 0
I kwartał 88
II kwartał 304
III kwartał 75
roczne 45
Sprawozdania z wykonania budżetu 128
2016 87
roczne 218
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 93
2017 54
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 122
Projekty budżetów 71
2017 72
Sprawozdania z wykonania budżetów 57
2016 76
roczne 76
2017 35
Możliwość sfinansowania deficytu 47
2017 89
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 55
2017-2033 98
O możliwości wykupu obligacji 66
2017 63
O planowanej kwocie długu 76
Obligacje 89
2017 122
Informacje o stanie mienia 86
2016 121
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 457
Deklaracje podatkowe 253
2017/2018 417
Informacje podatkowe 167
2017/2018 167
Interpretacje podatkowe 101
2017 155
Uchwały podatkowe 157
2017 191
2018 18
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 137
IV kw. 2016 105
I kw. 2017 r. 49
III kw. 2017 9
II kw. 2017 11
Roczna 2016 62
Dług publiczny 87
2016 108
2017 52
Oświata 503
Dotacje 533
Współpraca z NGO 568
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 110
2017 134
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 75
2016 96
Rada Działalności PPGSz 122
Konsultacje 71
2017 43
Otwarte konkursy ofert 247
2017 3361
Wyniki otwartych konkursów ofert 88
2017 152
Tryb pozakonkursowy 104
2017 160
Dokumenty strategiczne 396
Gminny Program Rewitalizacji 173
Sprawozdania z realizacji GPR 90
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 220
Studium uwarunkowań 133
Strategia Rozwoju Gminy 71
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 119
Wieloletni Plan Inwestycyjny 83
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 86
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 94
2017 120
Ochrona środowiska 430
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 117
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 112
Program Ochrony Środowiska 97
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 144
Obwieszczenia 150
2016 180
2017 195
Ogłoszenia 118
Konsultacje 92
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 85
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 50
2017 296
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 94
Wnioski 2016 96
Decyzje 2016 130
Wnioski 2017 300
Decyzje 2017 234
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 108
Decyzje 2014 48
Decyzje 2016 235
Wnioski 2017 144
Decyzje 2017 159
Raport OS 73
2017 61
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 44
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok 57
Ogłoszenia, konsultacje, inne 708
Obwieszczenia 251
2017 512
Ogłoszenia różne 302
2017 2189
Konsultacje społeczne 125
2017 235
Rejestr działalności regulowanej 71
Informacja publiczna 626
Ochrona Danych Osobowych 106
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 214
Wybory 171
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 54
Wybory Prezydenta RP 54
Wybory ławników 80
Wybory samorządowe 62
Wybory do Parlamentu Europejskiego 61
Referendum 49
Oświadczenia majątkowe 908
Urząd Miejski 373
Złożone w 2017 r. 1579
Rada Miejska 287
Złożone w 2017 r. 1291
Jednostki podległe 243
Złożone w 2017 r. 1069
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 255
Statystyki 3701
Kanały RSS 157
Kontakt 1128
Zespół redakcyjny 373
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu