ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 128
Podstawy prawne działania samorządu 25
Statut Gminy 9
Zadania Gminy 15
Organy Gminy 16
Organy wewnętrzne 26
Miasta partnerskie 17
Rada Miejska w Szprotawie 266
Kompetencje 23
Skład Rady Miejskiej 27
Kadencja 2014-2018 30
Sesje Rady Miejskiej 43
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 30
Kadencja 2014-2018 42
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 87
Kadencja 2014-2018 89
Plan Pracy Rady Miejskiej 24
Kadencja 2014-2018 24
2017 32
Komisje Rady Miejskiej 21
Kadencja 2014-2018 7
Skład komisji Rady Miejskiej 23
Plan pracy komisji 7
2017 18
Terminy 16
2017 28
Kluby radnych 15
Kadencja 2014-2018 21
Dyżury 15
Kadencja 2014-2018 12
Burmistrz Szprotawy 168
Kompetencje 34
Sprawozdania 26
2017 106
Kontrole 14
2017 12
Petycje 19
2017 18
Urząd Miejski 230
Dane teleadresowe 58
Dni i godziny otwarcia 15
Kierownictwo Urzędu 44
Wydziały i pracownicy 81
Regulamin organizacyjny 42
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 36
Regulamin pracy 15
Regulamin wynagradzania 25
Zasady obsługi interesanta 20
Jak załatwić sprawę 9
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 16
Kontrola zarządcza 25
Audyt wewnętrzny 16
Jednostki organizacyjne 102
Szkoły 32
Przedszkola 22
Miejska Biblioteka Publiczna 18
Szprotawski Dom Kultury 90
Ośrodek Pomocy Społecznej 32
SzZN „Chrobry” 25
Szprotawski ZAZ 29
Jednostki pomocnicze 38
Sołectwa i osiedla 34

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 429
Akty Prawa Miejscowego 125
Uchwały Rady Miejskiej 244
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 330
e-Urząd 106
Skrzynka podawcza 44
ePUAP 45
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 330
Ogłoszenia 275
Wyniki 110
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 66
Zamówienia publiczne 736
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 1076
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 1619
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 1248
Przetargi/ Majątek Gminy 341
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 419
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 115
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 385
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 65
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2016-2033 59
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2016-2033 30
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2017 0
I kwartał 9
II kwartał 43
III kwartał 7
roczne 8
Sprawozdania z wykonania budżetu 26
2017 8
I półrocze 12
roczne 11
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 15
2017 6
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 15
Projekty budżetów 6
2017 8
Sprawozdania z wykonania budżetów 8
2017 8
I półrocze 6
roczne 5
Możliwość sfinansowania deficytu 6
2017 14
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 7
2016-2033 8
O możliwości wykupu obligacji 7
2017 6
O planowanej kwocie długu 7
Obligacje 15
2017 10
Informacje o stanie mienia 18
2017 16
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 260
Deklaracje podatkowe 162
2017 259
Informacje podatkowe 85
2017 65
Interpretacje podatkowe 29
2017 27
Uchwały podatkowe 77
2017 107
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 10
2017 6
Dług publiczny 12
2017 9
Oświata 64
Dotacje 56
Współpraca z NGO 86
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 28
2017 37
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 8
2016 12
Rada Działalności PPGSz 23
Konsultacje 8
Otwarte konkursy ofert 38
2017 110
Tryb pozakonkursowy 7
2017 7
Dokumenty strategiczne 116
Gminny Program Rewitalizacji 33
Sprawozdania z realizacji GPR 14
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 20
Studium uwarunkowań 12
Strategia Rozwoju Gminy 23
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 34
Wieloletni Plan Inwestycyjny 12
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 17
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 17
2017 18
Ochrona środowiska 121
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 26
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 18
Program Ochrony Środowiska 18
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 19
Obwieszczenia 29
2016 42
Ogłoszenia 13
Konsultacje 9
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 11
2017 21
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 25
Wnioski 2016 41
Decyzje 2016 18
Wnioski 2017 1
Decyzje 2017 3
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 35
Decyzje 2016 49
Wnioski 2017 8
Raport OS 8
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 5
Ogłoszenia, konsultacje, inne 170
Obwieszczenia 48
2017 45
Ogłoszenia różne 47
2017 313
Konsultacje społeczne 24
2017 24
Rejestr działalności regulowanej 14
Informacja publiczna 123
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 31
Wybory 35
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 12
Wybory Prezydenta RP 8
Wybory ławników 9
Wybory samorządowe 8
Wybory do Parlamentu Europejskiego 6
Referendum 5
Oświadczenia majątkowe 148
Urząd Miejski 91
Rada Miejska 65
Jednostki podległe 48
Archiwum BIP 155
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 28
Statystyki 37
Kanały RSS 26
Kontakt 154
Zespół redakcyjny 91
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu