ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 323
Podstawy prawne działania samorządu 68
Statut Gminy 54
Zadania Gminy 61
Organy Gminy 62
Organy wewnętrzne 78
Miasta partnerskie 73
Rada Miejska w Szprotawie 613
Kompetencje 56
Skład Rady Miejskiej 73
Kadencja 2014-2018 124
Sesje Rady Miejskiej 97
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 96
Kadencja 2014-2018 116
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 183
Kadencja 2014-2018 357
Plan Pracy Rady Miejskiej 55
Kadencja 2014-2018 45
2017 71
Komisje Rady Miejskiej 41
Kadencja 2014-2018 35
Skład komisji Rady Miejskiej 89
Plan pracy komisji 26
2017 73
Terminy 67
2017 72
Kluby radnych 36
Kadencja 2014-2018 61
Dyżury 43
Kadencja 2014-2018 77
Burmistrz Szprotawy 379
Kompetencje 81
Sprawozdania 70
2017 341
Kontrole 42
2017 66
Petycje 63
2017 54
Urząd Miejski 570
Dane teleadresowe 211
Dni i godziny otwarcia 59
Kierownictwo Urzędu 109
Wydziały i pracownicy 205
Regulamin organizacyjny 87
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 86
Regulamin pracy 48
Regulamin wynagradzania 83
Zasady obsługi interesanta 49
Jak załatwić sprawę 10
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 45
Kontrola zarządcza 66
Audyt wewnętrzny 37
Jednostki organizacyjne 305
Szkoły 98
Przedszkola 99
Miejska Biblioteka Publiczna 88
Szprotawski Dom Kultury 221
Ośrodek Pomocy Społecznej 101
SzZN „Chrobry” 110
Szprotawski ZAZ 103
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 59
Jednostki pomocnicze 106
Sołectwa i osiedla 83

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 1707
Akty Prawa Miejscowego 307
Uchwały Rady Miejskiej 1022
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 1053
e-Urząd 228
Skrzynka podawcza 104
ePUAP 87
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 812
Ogłoszenia 708
Wyniki 292
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 149
Zamówienia publiczne 1857
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 4548
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 4812
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 5474
Przetargi/ Majątek Gminy 941
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 1728
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 273
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 101
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 914
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 141
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 190
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 131
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 39
roczne 75
2017 0
I kwartał 48
II kwartał 147
III kwartał 30
roczne 28
Sprawozdania z wykonania budżetu 75
2016 47
roczne 106
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 51
2017 32
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 57
Projekty budżetów 39
2017 37
Sprawozdania z wykonania budżetów 35
2016 40
roczne 26
Możliwość sfinansowania deficytu 30
2017 46
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 31
2017-2033 50
O możliwości wykupu obligacji 37
2017 34
O planowanej kwocie długu 39
Obligacje 51
2017 63
Informacje o stanie mienia 55
2016 71
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 336
Deklaracje podatkowe 198
2017 322
Informacje podatkowe 119
2017 115
Interpretacje podatkowe 62
2017 93
Uchwały podatkowe 102
2017 138
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 51
IV kw. 2016 60
I kw. 2017 r. 14
Roczna 2016 13
Dług publiczny 50
2016 54
Oświata 268
Dotacje 282
Współpraca z NGO 244
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 63
2017 80
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 46
2016 64
Rada Działalności PPGSz 75
Konsultacje 31
Otwarte konkursy ofert 100
2017 339
Wyniki otwartych konkursów ofert 23
2017 33
Tryb pozakonkursowy 39
2017 45
Dokumenty strategiczne 241
Gminny Program Rewitalizacji 92
Sprawozdania z realizacji GPR 47
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 76
Studium uwarunkowań 57
Strategia Rozwoju Gminy 47
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 68
Wieloletni Plan Inwestycyjny 52
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 64
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 46
2017 66
Ochrona środowiska 263
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 65
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 66
Program Ochrony Środowiska 59
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 95
Obwieszczenia 74
2016 131
2017 29
Ogłoszenia 50
Konsultacje 38
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 48
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 33
2017 149
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 62
Wnioski 2016 71
Decyzje 2016 60
Wnioski 2017 171
Decyzje 2017 144
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 65
Decyzje 2014 15
Decyzje 2016 119
Wnioski 2017 66
Decyzje 2017 28
Raport OS 53
2017 22
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 26
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok 20
Ogłoszenia, konsultacje, inne 387
Obwieszczenia 153
2017 237
Ogłoszenia różne 165
2017 1136
Konsultacje społeczne 61
2017 61
Rejestr działalności regulowanej 39
Informacja publiczna 359
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 118
Wybory 98
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 37
Wybory Prezydenta RP 32
Wybory ławników 42
Wybory samorządowe 34
Wybory do Parlamentu Europejskiego 27
Referendum 28
Oświadczenia majątkowe 599
Urząd Miejski 275
Złożone w 2017 r. 572
Rada Miejska 207
Złożone w 2017 r. 649
Jednostki podległe 172
Złożone w 2017 r. 334
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 105
Statystyki 152
Kanały RSS 76
Kontakt 590
Zespół redakcyjny 246
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu