ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 2436
Podstawy prawne działania samorządu 555
Statut Gminy 783
Zadania Gminy 477
Organy Gminy 639
Organy wewnętrzne 610
Miasta partnerskie 601
Rada Miejska w Szprotawie 4073
Kompetencje 421
Skład Rady Miejskiej 1881
Sesje Rady Miejskiej 1374
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 730
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 3007
Wyniki głosowań 666
Interpelacje i zapytania 706
Monika Biazik 105
Janusz Biliński 195
Jerzy Chmara 123
Marcin Chmura 46
Ireneusz Ganczar 121
Stefan Gołek 80
Bartłomiej Grono 85
Beata Jakowicka 227
Małgorzata Łazarczyk 47
Szymon Matuszewski 77
Roman Pakuła 121
Piotr Płaskociński 545
Stanisław Rosół 180
Józef Rubacha 42
Piotr Siuda 109
Maciej Siwicki 220
Andrzej Skawiński 122
Władysław Sobczak 36
Andrzej Stambulski 72
Józefa Śliska 94
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 79
Transmisja 1037
Plan Pracy Rady Miejskiej 395
Komisje Rady Miejskiej 315
Składy komisji Rady Miejskiej 558
Plany pracy komisji 362
Terminy 146
Kluby radnych 638
Dyżury 389
Burmistrz Szprotawy 3391
Kompetencje 615
Sprawozdania 320
2017 2251
2018 1417
2019 917
Kontrole 254
2017 4088
2018 906
2019 293
Petycje 572
2017 1095
2018 788
2019 442
Urząd Miejski 6377
Dane teleadresowe 2303
Dni i godziny otwarcia 481
Kierownictwo Urzędu 1541
Wydziały i referaty 4475
Regulamin organizacyjny 1801
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 1636
Regulamin pracy 607
Regulamin wynagradzania 598
Zasady obsługi interesanta 349
Jak załatwić sprawę 17
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 339
Kontrola zarządcza 1109
Audyt wewnętrzny 923
Jednostki organizacyjne 2276
Szkoły 1667
Przedszkola 1402
Miejska Biblioteka Publiczna 1325
Szprotawski Dom Kultury 1053
Ośrodek Pomocy Społecznej 1277
SzZN „Chrobry” 1039
Szprotawski ZAZ 792
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1245
Rejestr Instytucji Kultury 284
Jednostki pomocnicze 757
Sołectwa i osiedla 1082

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 17874
Akty Prawa Miejscowego 6367
Uchwały Rady Miejskiej 29048
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 30360
e-Urząd 1584
Skrzynka podawcza 592
ePUAP 567
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 10015
Ogłoszenia 12844
Wyniki 6425
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1359
Zamówienia publiczne 10268
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 43989
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 66378
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 5149
2018 2099
2019 1436
2020 36
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1177
2018 778
2019 371
2020 122
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1173
2018-2033 420
2019-2033 160
2020-2033 35
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 696
2018-2033 310
2019-2033 144
2020-2033 14
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 169
roczne 512
2017 0
I kwartał 320
II kwartał 1245
III kwartał 363
roczne 458
2018 530
2019 253
Sprawozdania z wykonania budżetu 1120
2016 245
roczne 625
2017 371
2018 375
2019 88
Sprawozdania finansowe 85
Gmina Szprotawa 215
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 181
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 230
2017 134
2018 179
2019 47
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 459
Projekty budżetów 172
2017 343
2018 321
2019 139
2020 14
Sprawozdania z wykonania budżetów 150
2016 190
roczne 378
2017 350
2018 197
2019 40
Możliwość sfinansowania deficytu 131
2017 335
2018 214
2019 138
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 157
2017-2033 335
2018-2033 233
2019-2033 144
2020-2033 11
O możliwości wykupu obligacji 166
2017 260
2018 224
O planowanej kwocie długu 534
Obligacje 283
2017 359
2018 388
Informacje o stanie mienia 271
2016 364
2017 213
2018 79
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 2052
Deklaracje podatkowe 798
2017/2018/2019 2789
Informacje podatkowe 505
2017/2018/2019 667
Interpretacje podatkowe 303
2017 924
Uchwały podatkowe 537
2017 609
2018 865
2019 597
2020 287
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 1470
Roczna 2016 304
Roczna 2017 183
Roczna 2018 82
Dług publiczny 633
2016 395
2017 599
2018 485
2019 167
Sprawozdania finansowe 81
Przetargi/ Majątek Gminy 8894
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 27646
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 2610
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 2340
Oświata 2083
Dotacje 3025
informacja o stanie zadań oświatowych 188
Współpraca z NGO 1759
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 308
2017 321
2018 155
2019 274
2020 42
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 239
2016 378
2017 156
2018 43
Rada Działalności PPGSz 467
RDPP III kadencji 114
Konsultacje 251
2017 392
2018 246
2019 135
Otwarte konkursy ofert 1242
2017 5663
2018 11092
2019 10467
Wyniki otwartych konkursów ofert 324
2017 731
2018 456
2019 410
2020 11
Tryb pozakonkursowy 312
2017 543
2018 1032
2019 83
Dokumenty strategiczne 1374
Gminny Program Rewitalizacji 459
Sprawozdania z realizacji GPR 533
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1989
Studium uwarunkowań 532
Strategia Rozwoju Gminy 212
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 617
Wieloletni Plan Inwestycyjny 223
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 246
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 389
2017 392
2018 126
2019 297
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 64
Ogłoszenia, konsultacje, inne 2432
Obwieszczenia 481
2017 2710
2018 1132
2019 1079
2020 7
Ogłoszenia różne 716
2017 7384
2018 606
Konsultacje społeczne 288
2017 988
2018 459
Rejestr działalności regulowanej 177
Informacja publiczna 2300
Ochrona środowiska 1896
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 562
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 419
Program Ochrony Środowiska 406
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 444
Obwieszczenia 364
2016 660
2017 1771
2018 1265
2019 490
2020 3
Ogłoszenia 649
Konsultacje 537
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 510
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 229
2017 1222
2019 81
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 315
Wnioski 2016 518
Decyzje 2016 523
Wnioski 2017 2248
Decyzje 2017 2086
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 542
Decyzje 2014 340
Decyzje 2016 870
Wnioski 2017 1371
Decyzje 2017 1333
Wnioski 2018 1056
Decyzje 2018 1071
Wnioski 2019 752
Decyzje 2019 368
Raport OS 186
2017 305
2019 104
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 160
Zaproszenie do składania ofert 2082
Ochrona Danych Osobowych 1393
Wybory 5563
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 612
2019 1318
Wybory Prezydenta RP 206
2020 36
Wybory ławników 250
2019 240
Wybory samorządowe 9664
2018 1172
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1082
2019 533
Referendum 186
Oświadczenia majątkowe 5519
Urząd Miejski 946
Złożone w 2017 r. 5402
Złożone w 2018 r. 6669
Złożone w 2019 r. 2966
Rada Miejska 971
Złożone w 2017 r. 6071
Złożone w 2018 r. 8477
Złożone w 2019 r. 2742
Jednostki podległe 747
Złożone w 2017 r. 5671
Złożone w 2018 r. 5612
Złożone w 2019 r. 3216
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 669
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 254

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 971
Statystyki 4476
Kanały RSS 431
Kontakt 7698
Zespół redakcyjny 1526
« powrót do poprzedniej strony