ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 187
Podstawy prawne działania samorządu 39
Statut Gminy 24
Zadania Gminy 36
Organy Gminy 28
Organy wewnętrzne 45
Miasta partnerskie 27
Rada Miejska w Szprotawie 394
Kompetencje 38
Skład Rady Miejskiej 43
Kadencja 2014-2018 65
Sesje Rady Miejskiej 63
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 48
Kadencja 2014-2018 60
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 117
Kadencja 2014-2018 158
Plan Pracy Rady Miejskiej 35
Kadencja 2014-2018 32
2017 45
Komisje Rady Miejskiej 29
Kadencja 2014-2018 14
Skład komisji Rady Miejskiej 39
Plan pracy komisji 12
2017 38
Terminy 49
2017 59
Kluby radnych 23
Kadencja 2014-2018 34
Dyżury 28
Kadencja 2014-2018 32
Burmistrz Szprotawy 216
Kompetencje 46
Sprawozdania 38
2017 213
Kontrole 19
2017 23
Petycje 27
2017 29
Urząd Miejski 319
Dane teleadresowe 104
Dni i godziny otwarcia 25
Kierownictwo Urzędu 62
Wydziały i pracownicy 114
Regulamin organizacyjny 61
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 55
Regulamin pracy 24
Regulamin wynagradzania 40
Zasady obsługi interesanta 32
Jak załatwić sprawę 9
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 22
Kontrola zarządcza 33
Audyt wewnętrzny 27
Jednostki organizacyjne 171
Szkoły 47
Przedszkola 42
Miejska Biblioteka Publiczna 32
Szprotawski Dom Kultury 140
Ośrodek Pomocy Społecznej 49
SzZN „Chrobry” 76
Szprotawski ZAZ 52
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 5
Jednostki pomocnicze 59
Sołectwa i osiedla 47

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 833
Akty Prawa Miejscowego 169
Uchwały Rady Miejskiej 496
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 461
e-Urząd 146
Skrzynka podawcza 61
ePUAP 60
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 471
Ogłoszenia 408
Wyniki 170
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 88
Zamówienia publiczne 1019
Nowe zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 1898
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 2586
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2194
Przetargi/ Majątek Gminy 462
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 693
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 176
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 506
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 89
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 104
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 79
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 11
roczne 18
2017 0
I kwartał 21
II kwartał 75
III kwartał 15
roczne 14
Sprawozdania z wykonania budżetu 36
2017 17
I półrocze 19
roczne 21
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 29
2017 16
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 29
Projekty budżetów 17
2017 20
Sprawozdania z wykonania budżetów 18
2017 18
I półrocze 18
roczne 10
Możliwość sfinansowania deficytu 12
2017 20
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 13
2016-2033 20
O możliwości wykupu obligacji 18
2017 14
O planowanej kwocie długu 15
Obligacje 23
2017 18
Informacje o stanie mienia 32
2017 29
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 288
Deklaracje podatkowe 181
2017 279
Informacje podatkowe 98
2017 80
Interpretacje podatkowe 40
2017 44
Uchwały podatkowe 85
2017 119
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 24
IV kw. 2016 28
Dług publiczny 28
2016 31
Oświata 152
Dotacje 147
Współpraca z NGO 160
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 42
2017 56
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 22
2016 27
Rada Działalności PPGSz 39
Konsultacje 18
Otwarte konkursy ofert 72
2017 199
Tryb pozakonkursowy 25
2017 26
Dokumenty strategiczne 150
Gminny Program Rewitalizacji 54
Sprawozdania z realizacji GPR 25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 31
Studium uwarunkowań 27
Strategia Rozwoju Gminy 36
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 46
Wieloletni Plan Inwestycyjny 28
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 30
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 26
2017 35
Ochrona środowiska 167
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 40
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 33
Program Ochrony Środowiska 32
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 53
Obwieszczenia 44
2016 77
Ogłoszenia 23
Konsultacje 18
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 18
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 24
2017 79
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 40
Wnioski 2016 51
Decyzje 2016 28
Wnioski 2017 77
Decyzje 2017 74
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 44
Decyzje 2016 68
Wnioski 2017 24
Raport OS 25
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 10
Ogłoszenia, konsultacje, inne 233
Obwieszczenia 81
2017 93
Ogłoszenia różne 72
2017 497
Konsultacje społeczne 35
2017 40
Rejestr działalności regulowanej 25
Informacja publiczna 194
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 58
Wybory 46
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 20
Wybory Prezydenta RP 15
Wybory ławników 20
Wybory samorządowe 16
Wybory do Parlamentu Europejskiego 13
Referendum 15
Oświadczenia majątkowe 213
Urząd Miejski 124
Rada Miejska 85
Jednostki podległe 73
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 49
Statystyki 70
Kanały RSS 40
Kontakt 276
Zespół redakcyjny 134
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu