ˆ

Aktualności

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-21 13:21:58 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-21 14:44:10 przez Jacek Michalak, informacja należąca do archiwum

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znasz znak: OŚ.6220.6.2017      
Trzebiel, 2017-09-21
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 
Wójt Gminy Trzebiel informuje
 
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „EPV Niwica-2” o mocy do 1,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 95/3 i 89/5 obręb Niwica gm. Trzebiel w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Michała Brzeszczak działającego na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Solar Power Pustków Sp. z o.o. z siedzibą Pustków 1 68 210 Nowe Czaple.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Trzebiel.
Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
W związku z powyższym Wójt Gminy Trzebiel informuje o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w miejscowości Niwica oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Trzebiel, tj. (do dnia 23 października 2017 r.) w Urzędzie Gminy Trzebiel, pokój nr 13 w godz. 7.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 przywołanej wyżej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.
 
z up. Wójta Gminy
/-/ Wojciech Kasprów
Kierownik Referatu
Infrastruktury i Inwestycji
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiel
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Trzebiel Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Drzewiecka Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 13:21:58
Wprowadził informację do BIP: Jacek Michalak Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 14:44:10
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Michalak Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 14:44:09
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu