ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBIEL
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 434 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 503.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 700 000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 235 KiB)
 • Sprawozdanie 1 (PDF, 696.7 KiB)
 • Sprawozdanie 2 (PDF, 258.3 KiB)
 • Sprawozdanie 3 (PDF, 195.9 KiB)
 • Sprawozdanie 4 (PDF, 95 KiB)
 • Sprawozdanie 5 (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 (PDF, 632.1 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 467.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 500.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych relacji Strzeszowice-Chudzowice-Dębinka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 327 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (7Z, 6.3 MiB)
 • Stała organizacja ruchu (7Z, 4 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 59.9 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.3 MiB)
 • OST siatek stalowych (DOCX, 3 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 (PDF, 208.3 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 580 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 595.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 zł
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 236 KiB)
 • sprawozdanie 1 (PDF, 668.9 KiB)
 • sprawozdanie 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • sprawozdanie 3 (PDF, 258.4 KiB)
 • sprawozdanie 4 (PDF, 195.5 KiB)
 • sprawozdanie 5 (PDF, 94.3 KiB)
 • Wyjaśninia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 631.1 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 464.6 KiB)
 • Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania (PDF, 769.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 380.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 464.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 823.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ- ETAP I (CZĘŚĆ I)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 502 KiB)
 • Przedmiar robót etap I (PDF, 554.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych (PDF, 967.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 525.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 512 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 499.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 465 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 511.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 505.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 461.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 508 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 515 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 463.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA REALIZOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZADANIA „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ SIEDLEC BUKOWINA ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 240 KiB)
 • załącznik nr 5 (XLS, 38.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 387.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 840 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji