ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 zł
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 236 KiB)
 • sprawozdanie 1 (PDF, 668.9 KiB)
 • sprawozdanie 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • sprawozdanie 3 (PDF, 258.4 KiB)
 • sprawozdanie 4 (PDF, 195.5 KiB)
 • sprawozdanie 5 (PDF, 94.3 KiB)
 • Wyjaśninia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 631.1 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 464.6 KiB)
 • Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania (PDF, 769.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 512 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 499.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 465 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 511.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 505.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 461.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 508 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 515 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 463.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebiel
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 397.5 KiB)
 • Regulamin utzrymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebiel (PDF, 2.1 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 354.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 280 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rowerem po Łuku Mużakowa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 702.5 KiB)
 • wzór umowy Część I (DOCX, 73.1 KiB)
 • wzór umowy Część II (DOCX, 71.6 KiB)
 • wzór umowy Część III (DOCX, 71.2 KiB)
 • wzór umowy Część IV (DOCX, 71.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 528.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 677.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja robót budowlanych dla zadania: „ROWEREM PO ŁUKU MUŻAKOWA”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 699 KiB)
 • wzór umowy Część I (DOCX, 73 KiB)
 • wzór wmowy część II (DOCX, 71.4 KiB)
 • Wzór umowy część III (DOCX, 71.2 KiB)
 • Wzór umowy część IV (DOCX, 71.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 179 KiB)