ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Trzebielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 zł
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 236 KiB)
 • sprawozdanie 1 (PDF, 668.9 KiB)
 • sprawozdanie 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • sprawozdanie 3 (PDF, 258.4 KiB)
 • sprawozdanie 4 (PDF, 195.5 KiB)
 • sprawozdanie 5 (PDF, 94.3 KiB)
 • Wyjaśninia treści SIWZ Nr 1 (PDF, 631.1 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 464.6 KiB)
 • Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania (PDF, 769.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIEL W ROKU 2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 380.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 464.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 823.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ- ETAP I (CZĘŚĆ I)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 502 KiB)
 • Przedmiar robót etap I (PDF, 554.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych (PDF, 967.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 525.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 512 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 499.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 465 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 511.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 505.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 461.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM NA UŻYTKOWE ORAZ PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI NA BUDYNEK GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POKÓJ MIGRACJI I PRACOWNI GARNCARSKIEJ
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 508 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 515 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 463.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA REALIZOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZADANIA „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ SIEDLEC BUKOWINA ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 240 KiB)
 • załącznik nr 5 (XLS, 38.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 387.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 840 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-18 07:24:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Trzebiel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • konkurs rehabilitacji (PDF, 1.7 MiB)
 • protokół komisji konkursowej (PDF, 58.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 348.5 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 5 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 869.6 KiB)
 • Projekt budowlany 001 (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany 002 (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany 003 (PDF, 7.7 MiB)
 • Projekt budowlany 004 (PDF, 723 KiB)
 • Projekt budowlany 004 (PDF, 422 KiB)
 • Projekt budowlany 005 (PDF, 422 KiB)
 • Projekt budowlany 006 (PDF, 459.1 KiB)
 • Projekt budowlany 007 (PDF, 319.7 KiB)
 • Projekt budowlany 008 (PDF, 274.1 KiB)
 • Projekt budowlany 009 (PDF, 543.3 KiB)
 • Projekt budowlany 010 (PDF, 4.7 MiB)
 • kosztorys ofertowy część niska (PDF, 26.7 KiB)
 • kosztorys ofertowy część wysoka (PDF, 30.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy dach (PDF, 37.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy malowanie (PDF, 32.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy posadzka (PDF, 30 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 368.6 KiB)
 • Zawiadomienie o opdrzuceniu oferty (PDF, 443.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawy oleju opałowego na potrzeby Gminy Trzebiel i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Trzebielu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 229 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 344.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 261.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji