ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nadleśnictwo Bogdaniec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-10 11:55:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 11:55:08
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 11:55:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 11:55:52
Artykuł był wyświetlony: 104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Umorzenie postępowania - wniosek o wydanie decyzji celu publicznego MZK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 16:18:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 16:18:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 16:20:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 16:20:16
Artykuł był wyświetlony: 388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Nadleśnictwo Bogdaniec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 13:18:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 13:18:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 13:18:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 13:18:53
Artykuł był wyświetlony: 384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o LXXV Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-20 09:12:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
27 września 2018 r. o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej
Regionalnego Centrum Ratownictwa w  Witnicy ul. Żwirowa 2c odbędzie się
LXXV Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
 
Proponowany porządek obrad:      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 1,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 2,
 3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 3,
 4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 4,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 5,
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 6,
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 7,
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 8,
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 9,
 10.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 314/59 – projekt WGGGR nr 10,
 11.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 440/51 – projekt WGGGR nr 11,
 12.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 388/48 – projekt WGGGR nr 12,
 13.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 388/50 – projekt WGGGR nr 13,
 14.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 122/59 – projekt WGGGR nr 14,
 15.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 122/60 – projekt WGGGR nr 15,
 16.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 122/63 – projekt WGGGR nr 16,
 17.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 560/15 – projekt WGGGR nr 17,
 18.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1134/17  – projekt WGGGR nr 18,
 19.  zmiany Uchwały NR LXIX/458/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 83/3 – projekt WGGGR nr 19,
 20.  zmiany Uchwały NR LXXI/508/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 973/4 – projekt WGGGR nr 20,
 21.  wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – projekt WGGGR nr 21,
 22.  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Witnica,
 23.  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Witnica,
 24.  zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
 25.  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy,
 26.  zmiany Uchwały NR LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 27.  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok,
 28.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10.  Zakończenie sesji.
 
                             Zastępca Przewodniczącej
                                      Rady Miejskiej
                                   (-) Piotr Zakryszko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2018-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2018-09-20 09:12:36
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2018-09-20 09:15:12
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 09:17:33
Artykuł był wyświetlony: 487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o LXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-07 12:52:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
12 września 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy
odbędzie się LXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
 
Proponowany porządek obrad:      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
 2. zmiany uchwały nr LXII/385/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r.,
 3. udzielenia pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Witnica do wykonania zadania Województwa Lubuskiego,
 4. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 5. zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.
4.  Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
    (-) Agnieszka Hołubowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2018-09-07 12:52:07
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 12:56:08
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 09:16:26
Artykuł był wyświetlony: 682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat 2_08_2018 z dnia 27.08.2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 21:04:27

Komunikat 1_08_2018 z dnia 21.08.2018r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 14:22:56

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w gminie Witnica w miejscowości Stare Dzieduszyce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 10:50:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 10:50:46
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 10:51:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 10:51:21
Artykuł był wyświetlony: 933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu