Aktualności

Data wprowadzenia: 2014-09-18 15:45:03

Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-17 12:06:31

Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-15 16:56:44

Drukuj informację

Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego - dz. 836/1 w Pyrzanach

Witnica, dnia 12-09-2014 r.
Znak: WGGGR.GG.6822.3.1.2014
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)
 
i n f o r m u j e m y
 
że w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do przejęcia przez Miasto i Gminę Witnica w drodze komunalizacji działki gruntu o numerze ewidencyjnym :
 
Pyrzany - działka numer 836/1 o powierzchni 0,1090 ha.
 
W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji i rejestruje się zgłoszone zastrzeżenia w pokoju nr 20 .
 
Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj. od dnia 15 września 2014r. do dnia dnia 14 października 2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz na stronie internetowej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica).
 

Załączniki

  • Pobierz
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Górska Data wytworzenia informacji: 2014-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Górska Data wprowadzenia do BIP 2014-09-15 16:56:44
Wprowadził informację do BIP: Maria Gontowicz Data udostępnienia informacji: 2014-09-15 16:58:52
Osoba, która zmieniła informację: Maria Gontowicz Data ostatniej zmiany: 2014-09-15 16:58:52
artykuł był wyświetlony: 113
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

Data wprowadzenia: 2014-09-15 16:49:30

Drukuj informację

Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego - dz. 502/3 w Dąbroszynie

Witnica, dnia 15.09.2014 r.
Znak: WGGGR.GEO-1.6822.3.2.2014
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)
 
i n f o r m u j e  s i ę ,
 
że w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny nieruchomości wnioskowanej do przejęcia przez Gminę Witnica w drodze komunalizacji, obejmujący działkę ewidencyjną nr 502/3 o pow. 0,3292 ha, położoną w Dąbroszynie, objętą księgą wieczystą Nr GW1G/00103669/3.
 
 
W zakresie tym udziela się zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji i rejestruje się zgłoszone zastrzeżenia w pokoju nr 30 tutejszego urzędu.
 
 
Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni tj. od dnia 15 września 2014 r. do dnia dnia 14 października 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz na stronie internetowej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica).
 

Załączniki

  • Pobierz
 Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Gontowicz Data wytworzenia informacji: 2014-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Gontowicz Data wprowadzenia do BIP 2014-09-15 16:49:30
Wprowadził informację do BIP: Maria Gontowicz Data udostępnienia informacji: 2014-09-15 16:52:33
Osoba, która zmieniła informację: Maria Gontowicz Data ostatniej zmiany: 2014-09-15 16:52:32
artykuł był wyświetlony: 112
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

Data wprowadzenia: 2014-08-13 10:39:23

Drukuj informację

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica o rozpoczęciu prac nad budżetem na rok 2015

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Chudziak Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Zabłocki Data wprowadzenia do BIP 2014-08-13 10:39:23
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Chudziak Data udostępnienia informacji: 2014-08-13 10:41:14
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Chudziak Data ostatniej zmiany: 2014-08-13 10:41:14
artykuł był wyświetlony: 448
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »

Data wprowadzenia: 2014-06-18 13:00:41

Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-01-21 12:02:07

Drukuj informację