ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o XXII Sesji Rady Miejskiej w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 11:42:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
              Dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w  Witnicy ul. Żwirowa 2c odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
Porządek obrad:      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 2. zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
 1. zmiany Uchwały Nr LVIII/308/2014 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica
 2. upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
 3. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Witnicy
 4.  zmiany uchwały nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.,
 5. zmiany uchwały nr XXI/109/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2016 r.,
 6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica
 7. zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością gminy Witnica
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gminnych
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Dzieduszyce
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie Porozumienia Międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 11. zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.  Zakończenie sesji.                                                                        
  Przewodnicząca Rady Miejskiej
  (-) Agnieszka Pundyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Wośkowiak Data wytworzenia informacji: 2015-11-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wośkowiak Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 11:42:58
Wprowadził informację do BIP: Urszula Wośkowiak Data udostępnienia informacji: 2015-11-23 12:09:24
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Wośkowiak Data ostatniej zmiany: 2015-11-23 12:09:24
Artykuł był wyświetlony: 55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Nowinach Wielkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:28:40

Załączniki

 • obwieszczenie o decyzji cpg (PDF, 202.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-17 08:31:17 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00 | obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z wniosku PSG Sp. z o.o. dotyczące inwestycji : budowa gazociągu średniego ciśnienia w Nowinach Wielkich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:28:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:31:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:31:28
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z wniosku MZK Sp. z o.o. - budowa tłoczni ścieków w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-06 08:16:42

Załączniki

 • obwieszczenie o decyzji cpg (PDF, 193 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-06 08:18:30 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00 | obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z wniosku MZK Sp. z o.o. - budowa tłoczni ścieków w Witnicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-11-06 08:16:42
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-11-06 08:18:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-11-06 08:18:36
Artykuł był wyświetlony: 435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z wniosku DPS w Kamieniu Wielkim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-06 08:05:17

Załączniki

 • obwieszczenie o decyzji cpg (PDF, 193.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-06 08:06:17 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00 | Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku DPS w Kamieniu Wielkim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-11-06 08:05:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-11-06 08:06:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-11-06 08:06:24
Artykuł był wyświetlony: 442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Nowinach Wielkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-06 07:49:38

Załączniki

 • obwieszczenie zakończeniu postępowania gazociąg Nowiny Wielkie (PDF, 220.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-06 07:52:27 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00 | obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.- budowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Kolejowej i ul. Kwiatowej w Nowinach Wielkich na działkach nr 194/5, 193/3, 992/4 Nowiny Wielkie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-11-06 07:49:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-11-06 07:52:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-11-06 07:52:36
Artykuł był wyświetlony: 441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica znak: WI-GP.6733.9.2015 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku MZK Sp. z o.o.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-29 08:28:21

Załączniki

 • obwieszczenie o zakonczeniu (PDF, 208.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-29 08:29:53 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-29 00:00:00 | Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica znak: WI-GP.6733.8.2015 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku MZK Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-10-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-10-29 08:28:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-10-29 08:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-10-29 08:30:01
Artykuł był wyświetlony: 609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica znak: WI-GP.6733.8.2015 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-27 08:21:22

Załączniki

 • obwieszczenie o zakończeniu postępowania (PDF, 209.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-27 08:26:36 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-27 00:00:00 | Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica znak: WI-GP.6733.8.2015 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-10-27 08:21:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-10-27 08:22:40
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-10-27 08:26:36
Artykuł był wyświetlony: 662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczanie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w Nowinach Wielkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-07 08:33:06

Załączniki

 • obwieszczenie o wszczęciu (PDF, 239 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-07 08:35:44 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 00:00:00 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji: budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE100 SDR11 na działkach o nr ewid. 194/5, 193/3, 992/4 w obrębie geodez. Nowiny Wielkie, gmina Witnica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-10-07 08:33:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-10-07 08:34:50
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-10-07 08:36:11
Artykuł był wyświetlony: 1166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Powiatu Gorzowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-07 08:10:41

Załączniki

 • obwieszczenie o decyzji cpg (PDF, 197.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-07 08:12:43 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 00:00:00 | obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Powiatu GozZowskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-10-07 08:10:41
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-10-07 08:12:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-10-07 08:12:57
Artykuł był wyświetlony: 1173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego dla inwestycji : zmiana sposobu użytkowania z przebudową przyziemia budynku byłej pralni DPS i przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu Senior - WIGOR

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-21 15:21:34

Załączniki

 • obwieszczenie o zakończeniu postępowania - DPS (PDF, 215.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-21 15:24:05 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 00:00:00 | obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego dla inwestycji : zmiana sposobu użytkowania z przebudową przyziemia budynku byłej pralni DPS i przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu Senior - WIGOR w Kamieniu Wielkim

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-09-21 15:21:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-09-21 15:24:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-09-21 15:24:17
Artykuł był wyświetlony: 1648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu