ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W M. WITNICA W REJONIE ULICY ENERGETYKÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-23 13:03:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2019-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2019-05-23 13:03:46
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2019-05-23 13:04:50
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2019-05-23 13:04:50
Artykuł był wyświetlony: 15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ENEA Nowiny Wielkie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-23 12:42:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2019-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2019-05-23 12:42:35
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2019-05-23 12:43:42
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2019-05-23 12:43:42
Artykuł był wyświetlony: 17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o VIII Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-23 08:05:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
30 maja 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy (I piętro)
ul. Żwirowa 2c odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Witnica za 2018 r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. zasad kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy,
 2. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 401/21,
 3. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 401/29,
 4. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 577/6,
 5. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 674/9,
 6. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 674/10,
 7. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 674/12,
 8. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 674/15,
 9. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 708/16,
 10.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 708/17,
 11.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 979/1, 979/11, 979/12, 974/2, 974/12, 974/13,
 12.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1079/2,
 13.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1358/2,
 14.  wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 112/3,
 15.  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
 16.  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
 17.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 507/8 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 18.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/10 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 19.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 708/20 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 20.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 1140/38 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 21.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 151/43 położonej w Sosnach (obręb Stare Dzieduszyce) na okres powyżej trzech lat,
 22. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 204/2  położonej Mościcach na czas nieoznaczony.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.
                                                                                   
              Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                      (-) Artur Stojanowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2019-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2019-05-23 08:05:48
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2019-05-23 08:06:35
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2019-05-23 08:06:35
Artykuł był wyświetlony: 23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie składu Rady Seniorów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-06 10:20:00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu Witnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-29 07:49:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: anna torchała Data wytworzenia informacji: 2019-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: anna torchała Data wprowadzenia do BIP 2019-04-29 07:49:28
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2019-04-29 07:50:51
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 07:50:51
Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o VII Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-19 13:25:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
29 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy (I piętro)
ul. Żwirowa 2c odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z. o. o. w Witnicy za 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 979/51,
 2. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 979/52,
 3. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 982/5,
 4. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1243/8,
 5. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 577/5,
 6. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1041/1,
 7. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1041/2,
 8. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1140/6,
 9. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 235/5,
 10.  wyrażania zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 560/3,
 11.  wyrażania zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 74/2,
 12.  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
 13.  wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
 14.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 171/2 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 15.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 260 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 16.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 314/78 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 17.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 573/11 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 18.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnych oznaczonych nr działki 683/1 oraz 683/4 położonych w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 19.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 1081 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 20.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 133/17 położonej w Sosnach (obręb Stare Dzieduszyce) na okres powyżej trzech lat,
 21.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 133/17 położonej w Sosnach (obręb Stare Dzieduszyce) na okres powyżej trzech lat,
 22.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 151/46 położonej w Sosnach (obręb Stare Dzieduszyce) na okres powyżej trzech lat,
 23.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 1252/1 położonej w Witnicy na okres pięciu lat,
 24.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 1254 położonej w Witnicy na okres pięciu lat,
 25.  udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu,
 26.  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok,
 27.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,
 28.  zamiaru utworzenia parku kulturowego „Witnickie Drogowskazy i Słupy Milowe Cywilizacji”,
 29.  warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
                                                                                   
              Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                      (-) Artur Stojanowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2019-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2019-04-19 13:25:53
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2019-04-19 13:26:54
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2019-04-19 13:26:54
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia elektroenergetyczna Pyrzany i Nowiny Wielkie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-15 13:02:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2019-04-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2019-04-15 13:02:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2019-04-15 13:02:44
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 13:02:44
Artykuł był wyświetlony: 321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-14 21:07:37

Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-21 09:51:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
28 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy (I piętro) ul. Żwirowa 2c
odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2018:
     - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
     - Środowiskowy Dom Samopomocy,
     - Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor.
6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za rok 2018:
     - Miejski Dom Kultury,
     - Miejska Biblioteka Publiczna.
7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XLV/236/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Witnica.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 2. udzielenia w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 3. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 111/45,
 4. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 314/43,
 5. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 608,
 6. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 979/1,
 7. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1079/1,
 8. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1014/17,
 9. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1081,
 10. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr  83/3,
 11.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/10 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 12.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnnej oznaczonej nr działki 1008/4 położonej w Witnicy na okres powyżej trzech lat,
 13.  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2019 rok,
 14.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
 
           (-) Artur Stojanowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Winkel Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Winkel Data wprowadzenia do BIP 2019-03-21 09:51:23
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Winkel Data udostępnienia informacji: 2019-03-21 09:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Winkel Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 09:57:32
Artykuł był wyświetlony: 576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu