ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
 
30 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy
odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
Proponowany porządek obrad:      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Witnicy na członka Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,
 2. wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
 3. wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023.
4. Zakończenie sesji.
 
 
 
          Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Artur Stojanowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Winkel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 13:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Winkel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 13:01:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Winkel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:01:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie wniesienia odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WI.6733.11.2019.ATor z dnia 24.12.2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-20 08:29:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-20 08:30:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20 08:33:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przyodwiertowej w miejscowości Sosny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-07 09:21:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-07 09:23:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-07 08:30:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WI.6733.14.2019.ATor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-30 16:03:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-30 16:04:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 15:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji cpg - WI.6733.12.2019.ATor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-18 10:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-18 10:26:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 09:26:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji cpg - WI.6733.13.2019.ATor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-18 08:49:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-18 08:49:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 07:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o XIX Sesji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
30 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy (I piętro)
ul. Żwirowa 2c odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Witnicy
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok:
 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały.
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028:
 1. Przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028
 4. Podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. zmiany uchwały nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 w sprawie utworzenia Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu,
 2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2024,
 3. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok,
 4. ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 r.
 5. dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 6. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy,
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 151/46 położonej w Sosnach (obręb Stare Dzieduszyce) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 1,
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/7 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 2,
 9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/7 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat– projekt WGGGR nr 3,
 10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/7 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 4,
 11.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 5,
 12.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 6,
 13.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 7,
 14.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 8,
 15.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 9,
 16.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 10,
 17.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 11,
 18.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 12,
 19.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 13,
 20.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 14,
 21.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 15,
 22.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 16,
 23.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 17,
 24.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 577/15 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat – projekt WGGGR nr 18,
 25.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 1298/59 – projekt WGGGR nr 19.
10. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                      (-) Artur Stojanowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Winkel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-18 08:29:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Winkel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-18 08:34:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Winkel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 07:35:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WI.6733.11.2019.ATor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-13 09:16:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-13 09:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 08:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WI.6733.13.2019.ATor

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Torchała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 10:57:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Torchała
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 10:58:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Torchała
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 09:58:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji