ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury - obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy WItnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-13 09:52:34

Załączniki

 • obwieszczenie o decyzji cpg (PDF, 194.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-01-13 09:58:22 | Data wytworzenia informacji: 2016-01-13 00:00:00 | rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2016-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2016-01-13 09:52:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2016-01-13 09:57:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2016-01-13 09:58:30
Artykuł był wyświetlony: 755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-11 21:13:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górska Data wytworzenia informacji: 2016-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-11 21:13:29
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Górska Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 07:33:07
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Górska Data ostatniej zmiany: 2016-01-13 14:21:48
Artykuł był wyświetlony: 800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-11 21:02:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górska Data wytworzenia informacji: 2016-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-11 21:02:53
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Górska Data udostępnienia informacji: 2016-01-12 07:33:02
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Górska Data ostatniej zmiany: 2016-01-13 14:20:15
Artykuł był wyświetlony: 802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RADA MIEJSKA W WITNICY PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-07 13:54:43

Rada Miejska

RADA MIEJSKA W WITNICY
 
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Witnicy
 
Agnieszka Pundyk
 
Od 1 lutego 2016 r. przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 13.30 do 15.30
w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.
 
DYŻURY RADNYCH
 
Wszyscy Radni są do dyspozycji mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 18.00 do 20.00, podczas posiedzeń wspólnych komisji Rady Miejskiej.
 
Terminy posiedzeń wspólnych w 2016 roku: 5 stycznia, 2 lutego, 1 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 8 listopada i 6 grudnia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Blok Data wytworzenia informacji: 2016-01-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Blok Data wprowadzenia do BIP 2016-01-07 13:54:43
Wprowadził informację do BIP: Ewa Blok Data udostępnienia informacji: 2016-01-07 13:55:57
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Blok Data ostatniej zmiany: 2016-01-07 13:55:57
Artykuł był wyświetlony: 920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - MDK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-31 11:34:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-12-31 11:34:28
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-12-31 11:38:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-12-31 11:38:46
Artykuł był wyświetlony: 1080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-30 12:43:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górska Data wytworzenia informacji: 2015-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Domarecka Data wprowadzenia do BIP 2015-12-30 12:43:28
Wprowadził informację do BIP: Ewelina Górska Data udostępnienia informacji: 2015-12-30 12:47:35
Osoba, która zmieniła informację: Ewelina Górska Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 12:47:35
Artykuł był wyświetlony: 1101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-22 13:58:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

WOR.BR.0002.23.2015                                                                                                                      Witnica, 2015-12-14
 
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
 
 
              Dnia 29 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w  Witnicy ul. Żwirowa 2c odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
     1. zapewnienia Radzie Miejskiej odrębnej obsługi prawnej.
     2. zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
        3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
        4. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
         5. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Witnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum.
         6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Witnica na 2016 rok.
         7. uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2016 rok.
         8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016-2024.
         9. zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.
        10. zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.  Zakończenie sesji.                                                                     
 
                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                     (-) Agnieszka Pundyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Blok Data wytworzenia informacji: 2015-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Blok Data wprowadzenia do BIP 2015-12-22 13:58:18
Wprowadził informację do BIP: Ewa Blok Data udostępnienia informacji: 2015-12-22 13:58:36
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Blok Data ostatniej zmiany: 2015-12-22 14:06:38
Artykuł był wyświetlony: 1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - MDK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 12:39:16

Załączniki

 • obwieszczenie o wszczęciu (PDF, 231.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-01 12:43:43 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 00:00:00 | wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - MDK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 12:39:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 12:43:52
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 12:43:52
Artykuł był wyświetlony: 1709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o XXII Sesji Rady Miejskiej w Witnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 11:42:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
              Dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w  Witnicy ul. Żwirowa 2c odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Witnicy.
 
Porządek obrad:      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 2. zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
 1. zmiany Uchwały Nr LVIII/308/2014 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica
 2. upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
 3. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Witnicy
 4.  zmiany uchwały nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.,
 5. zmiany uchwały nr XXI/109/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2016 r.,
 6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica
 7. zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością gminy Witnica
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gminnych
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Dzieduszyce
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie Porozumienia Międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 11. zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.  Zakończenie sesji.                                                                        
  Przewodnicząca Rady Miejskiej
  (-) Agnieszka Pundyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Wośkowiak Data wytworzenia informacji: 2015-11-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wośkowiak Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 11:42:58
Wprowadził informację do BIP: Urszula Wośkowiak Data udostępnienia informacji: 2015-11-23 12:09:24
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Wośkowiak Data ostatniej zmiany: 2015-11-23 12:09:24
Artykuł był wyświetlony: 1878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Nowinach Wielkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-17 08:28:40

Załączniki

 • obwieszczenie o decyzji cpg (PDF, 202.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-17 08:31:17 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00 | obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego z wniosku PSG Sp. z o.o. dotyczące inwestycji : budowa gazociągu średniego ciśnienia w Nowinach Wielkich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Torchała Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Torchała Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 08:28:40
Wprowadził informację do BIP: Anna Torchała Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 08:31:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Torchała Data ostatniej zmiany: 2015-11-17 08:31:28
Artykuł był wyświetlony: 2018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu