ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2161 2006-12-28 Uchwały Rady Miejskiej zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Witnica, w związku z zakończeniem ich kadencji III_16_2006 Obowiązujący
2162 2006-12-28 Uchwały Rady Miejskiej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok w Gminie Witnica III_15_2006 Obowiązujący
2163 2006-12-28 Uchwały Rady Miejskiej zmiany uchwały nr XXXII/198/2005 z dnia 7 lipca 2005 r., w sprawie trybu udzielania dotacji, sposobu jej obliczania, rozliczania oraz kontroli dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż samorząd terytorialny organy prowadzące III_14_2006 Obowiązujący
2164 2006-12-28 Uchwały Rady Miejskiej uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007 roku III_13_2006 Obowiązujący
2165 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Witnica II_12_2006 Obowiązujący
2166 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Witnica w Celowym Związku Gmin – CZG 12 II_11_2006 Obowiązujący
2167 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej powołania pani Agnieszki Chudziak na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Witnica II_10_2006 Obowiązujący
2168 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Witnica II_9_2006 Obowiązujący
2169 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica II_8_2006 Obowiązujący
2170 2006-12-05 Uchwały Rady Miejskiej ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Witnicy II_7_2006 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu