ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2161 2008-05-06 Uchwały Rady Miejskiej upoważnienia do złożenia Wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodnościekowa XXIV_151_2008 Obowiązujący
2162 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej zmian budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2008 r. XXIII_150_2008 Obowiązujący
2163 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Witnica w rejonie ul. Żwirowa i ul. Rutkowskiego XXIII_149_2008 Obowiązujący
2164 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbroszyn” na lata 2007 - 2013 XXIII_148_2008 Obowiązujący
2165 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Burmistrza do podejmowania decyzji w tym zakresie XXIII_147_2008 Obowiązujący
2166 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej 1) uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 2) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, 3) specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2008 r. dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Witnica. XXIII_146_2008 Obowiązujący
2167 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej uchwalenia programu pt: „Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” XXIII_145_2008 Obowiązujący
2168 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2OO7 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica XXIII_144_2008 Obowiązujący
2169 2008-03-27 Uchwały Rady Miejskiej zmian budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2008 r. XXII_143_2008 Obowiązujący
2170 2008-03-27 Uchwały Rady Miejskiej przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrębach: Mościce, Mościczki, Kamień Wielki, Kamień Mały oraz Krześniczka XXII_142_2008 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu