Akty prawne - Gmina Witnica
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Witnica i przekazanie go organowi regulacyjnemu LXXII/514/2018 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego „Witnickie Drogowskazy i Słupy Milowe Cywilizacji” LXXI/513/2018 Uchylony
3 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe LXXI/512/2018 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/462/2018 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną LXXI/511/2018 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat LXXI/510/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 56/1 położonej w Mościczkach LXXI/509/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 973/4 LXXI/508/2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 979/1, 979/11, 972/12, 974/2, 974/12, 974/13 LXXI/507/2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LXXI/506/2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica LXXI/505/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica