ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica LIV/311/2017 Obowiązujący
2 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego LIV/310/2017 Obowiązujący
3 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 r. LIV/309/2017 Obowiązujący
4 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 LIV/308/2017 Obowiązujący
5 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu LIV/307/2017 Obowiązujący
6 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym LIV/306/2017 Obowiązujący
7 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia przez Gminę Witnica ze stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. LIV/305/2017 Obowiązujący
8 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LIV/304/2017 Obowiązujący
9 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok LIV/303/2017 Obowiązujący
10 2017-08-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Użytku Ekologicznego „Torfowisko Mosina" LIV/302/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica