ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszarów wsi Świerkocin i Nowiny Wielkie gm. Witnica LXXV/556/2018 Obowiązujący
2 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/521/2018 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Witnicy do opracowania zmian Statutu Miasta i Gminy Witnica LXXV/555/2018 Obowiązujący
3 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia przez Gminę Witnica do wykonania zadania Województwa Lubuskiego LXXV/554/2018 Obowiązujący
4 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubuskiego LXXV/553/2018 Obowiązujący
5 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 LXXV/552/2018 Obowiązujący
6 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok LXXV/551/2018 Obowiązujący
7 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/525/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków LXXV/550/2018 Obowiązujący
8 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy LXXV/549/2018 Obowiązujący
9 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok LXXV/548/2018 Obowiązujący
10 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Witnica LXXV/547/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica