ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: OGŁOSZENIE NR 2/II/2019Drukuj informację Przetarg numer: OGŁOSZENIE NR 2/II/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: OGŁOSZENIE NR 2/II/2019

Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Mościach o numerze ewidencyjnym 64/2

Ogłoszono dnia: 2019-06-26 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-07-30 10:00:00

Miejsce

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali konferencyjnej.

Księga wieczysta

GW1G/00104891/5

Cena wywoławcza

20.000,00 zł

Wadium

2.000,00 zł

Opis

Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren porośnięty krzewami i drzewami których wycinka będzie wymagała odpowiednich zezwoleń. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wsi oraz tereny rolne i leśne. Na terenie nieruchomości nie wyklucza się wystąpienia elementów uzbrojenia podziemnego i budowli podziemnych oraz odpadów wtórnych, takich jak wysypisko śmieci, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń - nie uwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie obciążają nabywcę. Ze względu na rodzaj uzytku klasy III B wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej następuje zgodnie z przepisami ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1161 ze zm.) i będzie to wiązało się z koniecznością poniesienia opłaty z tegoż tytułu. Organem naliczającym opłatę jest Starostwo Powiatowe. Sprzedaż nieruchomości następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę 388/10 celem zapewnienia nieruchomości 64/2 dostępu do drogi publicznej. Wartość służebności określono na kwotę 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych 00/100) plus podatek VAT według obowiązującej stawki płatne przed zawarciem umowy notarialnej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy zagrodowej do modernizacji, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej: łąk pastwisk gruntów rolnych, nieużytków. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy WRG-BA-WZ-7331/27/2010 z dnia 15 czerwca 2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Witnica dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, budynku gospodarczo – garażowego, zbiornika na ścieki. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy następuje zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.).

Informacje dodatkowe

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do dnia 23 lipca 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Witnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Mistrzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-26 12:45:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Mistrzak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-26 12:49:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Mistrzak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 11:58:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony