ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-17 2017-11-02 10:00:00 Przebudowa ul. Kościelnej w Białczu – Etap 1 odcinek 0+000 - 0+145,58. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 603309-N-2017 z dnia 2017-10-17 (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 52.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45.5 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 43 KiB)
 • 8 Wzór umowy (DOC, 180 KiB)
 • Białcz Kościelna (ZIP, 11.1 MiB)
 • Pismo DR.7121.2.78.2016 (PDF, 188 KiB)
 • Załącznik nr 1A TECR (XLS, 31 KiB)
 • Zgłoszenie na przebudowę ulicy Kościelnej (PDF, 378.4 KiB)
2 2017-10-13 2017-10-30 10:00:00 Remont ulicy Ogrodowej w Witnicy - Etap 1. ogłoszony
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 52.5 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 45 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 38.5 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 36 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 38.5 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 42.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 1 MiB)
 • IDW (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamowieniu ogrodowa nr 601951-N-2017 z dnia 2017-10-13 r (PDF, 180.5 KiB)
 • OPZ_Ogrodowa (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 1A TECR (XLS, 31 KiB)
3 2017-10-09 2017-10-25 10:00:00 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy ogłoszony
 • Ogłoszenie nr 599513-N-2017 z dnia 2017-10-09 (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Audyt energetyczny - budynek Urzędu (PDF, 4.9 MiB)
 • Część II SIWZ wzór umowy urząd (DOCX, 89.7 KiB)
 • STWiORB - Urząd (PDF, 3.1 MiB)
 • Zgłoszenie - budynek urzędu gminy (PDF, 1.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania oraz zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500043659-N-2017 z dnia 16-10-2017 r. (PDF, 43.3 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ w zakresie przedmiaru robót WI.271.17.2017 (PDF, 164.5 KiB)
 • Przedmiar - Urząd Miasta i Gminy (PDF, 290.9 KiB)
4 2017-10-06 2017-10-24 10:00:00 Przebudowa ulicy Kościuszki w Witnicy. ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie wykluczenie (DOC, 43.5 KiB)
 • Oświadczenie warunki (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 39 KiB)
 • doświadczenie Wykonawcy (DOC, 35.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 39.5 KiB)
 • kapitałowa (DOC, 39 KiB)
 • Umowa roboty (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie nr 598720-N-2017 z dnia 2017-10-06 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar - jezdnia (PDF, 202.8 KiB)
 • Przedmiar - zjazdy (PDF, 163.8 KiB)
 • TER cz. 1z2 - jezdnia (XLSX, 34.8 KiB)
 • TER cz. 2z2 - zjazdy (XLSX, 27.3 KiB)
 • Zgłoszenie na przebudowę istniejącej drogi gminnej (PDF, 50.1 KiB)
 • OPZ (ZIP, 5.2 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 863 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Witnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu