ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-12 21:59:29 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Symbol:
SG

Wydział:
Sekretarz Gminy

Podstawa prawna:
Art.70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Zabór w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjiUwagi:
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu:
a. 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b. 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu .Dokumenty

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony