ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Budowa zjazdu z drogi publicznej.

Budowa zjazdu z drogi publicznej.

Informacje ogólne:
 
Zjazd - połączenie  drogi  publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określa dwa rodzaje zjazdów:
 
Zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym. Decyzje administracyjne zezwalające na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł (załącznik cz. III ust. 44, pkt 2 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 
Zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
Decyzje administracyjne zezwalające na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego do budynków mieszkalnych nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 
Procedura:
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440):
1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W związku z tym, w celu otrzymania decyzji administracyjnej na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej, należy w Urzędzie Gminy Zabór złożyć wniosek (może to także uczynić w imieniu inwestora np. projektant, po przedstawieniu stosownego pełnomocnictwa – oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej 17,00 zł), dołączyć plan sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną szczegółową lokalizacją zjazdu oraz tytuł własności do działki (aktualny wypis z ewidencji gruntów lub  akt notarialny, itp.).
2. Inwestor, gdy otrzyma zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu, zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia w Urzędzie Gminy Zabór projekt budowlany zjazdu (w myśl art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).
 3. Inwestor ma obowiązek przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać pozwolenie na budowę, dokonać zgłoszenia lub wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które należy wystąpić do Urzędu Gminy Zabór,  w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Pouczenie:
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, bądź o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie art. 40 ust. 12  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Opłaty skarbowe:
Wszelkie opłaty skarbowe związane z procedurą wydawania zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu należy wpłacać na konto Gminy Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór, nr  74102054020000010200276584.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zabór
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ceholnik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ceholnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-09 14:07:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-09 14:14:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09 14:14:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »