ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Symbol:
SG

Wydział:
Sekretarz Gminy

Podstawa prawna:
Art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.,  poz.996 t.j.)

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Zabór w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjiUwagi:
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinanowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;                                                                  
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.                                                 
3) kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi conajmniej 105%.
Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.


Dokumenty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zabór
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Głuszak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Głuszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-12 21:59:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-12 21:59:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-15 10:23:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »