ˆ

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-12 21:59:25

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Symbol:
SG

Wydział:
Sekretarz Gminy

Podstawa prawna:
Art.70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)

Opłaty:
Bez opłat

Termin odpowiedzi:
30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Zabór w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjiUwagi:
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinanowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;                                                                  
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.                                                 
3) kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi conajmniej 105%.
Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu .


Dokumenty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zabór
Osoba, która wytworzyla informację: Głuszak Data wytworzenia informacji: 2012-04-12 21:59:25
Osoba, która odpowiada za treść: Głuszak Data wprowadzenia do BIP 2012-04-12 21:59:25
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-12 21:59:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2013-11-27 10:37:33
Artykuł był wyświetlony: 742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu