ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Apel
Tytuł aktu
Apel Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania Pani Marszałek Województwa Lubuskiego uwag odnośnie realizacji inwestycji budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 planowanego do zrealizowania w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, na terenie Gminy Zabór oraz Gminy Bojadła.
Nr aktu prawnego
VIII.49.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
VIII.48.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
VIII.47.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zabór.
Nr aktu prawnego
VIII.46.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2019-2029.
Nr aktu prawnego
VIII.45.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VIII.44.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zabór.
Nr aktu prawnego
VIII.43.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII.42.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VIII.42.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII.41.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabór.
Nr aktu prawnego
VII.41.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII.40.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu.
Nr aktu prawnego
VII.40.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji