Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:27 Edycja elementu informacja Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabór w miejscowości Przytok
(widoczna od 2020-02-14 00:00:00)
Grzegorz Ceholnik
14:55:41 Upublicznienie elementu informacja Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabór w miejscowości Przytok
(widoczna od 2020-02-14 00:00:00)
Grzegorz Ceholnik
14:52:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 14.02.020 r., znak: GKN.6733.28.2019 o wydaniu w dniu 14.02.2020 r. decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn, polegająca na skablowaniu jej odcinka z jednoczesną rozbiórką jej elementów” na działkach nr 416, 417, 418, 419 obręb Droszków, gm. Zabór.
(widoczna od 2020-02-14 00:00:00)
Grzegorz Ceholnik
13:24:59 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(widoczna od 2020-02-14 00:00:00)
Iwona Adamiak
11:57:07 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 05.02.2020 r. o wydaniu postanowienia w dniu 05.02.2020 r. wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.08.2016 r. znak: GKN.6220.7.2015 wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na Grzegorz Ceholnik
11:56:34 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Postanowienie Wójta Gminy Zabór z dnia 14.02.2020 r. w którym wznawia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.08.2016 r., znak: GKN.6220.7.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282” planowanego do zrealizowania w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim na terenie gminy Zabór oraz gminy Bojadła. Grzegorz Ceholnik
11:52:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 14.02.2020 r. o wydaniu postanowienia w dniu 14.02.2020 r. w którym wznawia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.08.2016 r., znak: GKN.6220.7.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282” planowanego do zrealizowania w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim na terenie gminy Zabór oraz gminy Bojadła.
(widoczna od 2020-02-14 00:00:00)
Grzegorz Ceholnik
11:14:04 Edycja elementu informacja Deklaracja
(widoczna od 2017-12-29 00:00:00)
Iwona Adamiak

Zmiany z dnia: 2020-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:40:34 Upublicznienie elementu informacja Zgłoszenie do okręgowych komisji wyborczych spośród wyborców.
(widoczna od 2020-02-13 00:00:00)
Iwona Adamiak
10:38:31 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II z dnia 12 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
(widoczna od 2020-02-13 00:00:00)
Iwona Adamiak

Nawigacja między stronami listy informacji