ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 9990
Status Prawny 1409
Przedmiot działalności 1295
Organizacja i ustrój 1682
Organy i ich kompetencje 2424
Statut Gminy 1323
Jednostki organizacyjne 2558
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 4087
Zespół Szkół w Zaborze 1236
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 511
Sprawozdanie z działalności 132
Wykonanie planu finansowego 94
Sołectwa 11457
Kadencja 2015-2019 6968
Czarna 1118
Dąbrowa 845
Droszków 1046
Łaz 944
Milsko 866
Przytok 1092
Zabór 1386
Tarnawa 785
Kadencja 2011-2015 4863
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1315
Rada Gminy 9416
Skład osobowy rady 3464
Kadencja 2014-2018 637
kadencja 2010-2014 831
Komisje Rady 2058
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 565
Komisja ds. Finansów 1734
Komisja ds. Społecznych 975
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1083
Komisja Rewizyjna 754
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 402
Komisja Rewizyjna 671
Komisja ds. Społecznych 722
Komisja ds. Finansów 627
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 580
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 352
Komisja ds. Finansów 263
Stanowiska 526
Posiedzenia Komisji 306
Protokoły z posiedzeń 519
Rok 2009 537
Rok 2008 1479
Rok 2007 1008
Rok 2006 731
Komisja Rewizyjna 638
Stanowiska 529
Posiedzenia Komisji 285
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 256
Rok 2012 688
Rok 2011 632
Rok 2010 518
Rok 2009 487
Rok 2008 1317
Rok 2007 930
Rok 2006 477
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 586
Stanowiska 519
Posiedzenia komisji 264
Protokoły z posiedzeń komisji 255
Rok 2012 714
Rok 2011 1856
Komisja ds. Społecznych 662
Stanowiska 538
Posiedzenia komisji 253
Protokoły z posiedzeń komisji 276
Rok 2012 440
Rok 2011 1868
Rok 2010 463
Komisja ds. MZK 301
Protokoły z posiedzeń komisji 255
Rok 2011 655
Doraźna komisja statutowa 290
Posiedzenia komisji 477
Sesje rady 2367
Kadencja 2014-2018 2125
Protokoły z sesji Rady Gminy 3012
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 509
Rok 2018 106
Rok 2017 394
Rok 2016 1338
Rok 2015 2897
Rok 2014 1191
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 291
Rok 2014 1705
Rok 2013 2024
Rok 2012 1164
Rok 2011 1948
Rok 2010 955
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 302
Rok 2010 1684
Rok 2009 1690
Rok 2008 1469
Rok 2007 1411
Projekty uchwał 4341
2018 311
2015 336
2017 1361
Rok 2014 410
Rok 2012 1152
Plan pracy Rady Gminy 1059
Klub radnych 1506
Klub radnych kadencja 2014-2018 671
Urząd gminy 21527
Struktura Organizacyjna 4784
Regulamin Organizacyjny 3068
Wójt Gminy 3910
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 1857
2018 71
2017 33
2016 926
2015 5509
2014 5717
2011 14851
2013 10783
2009 8895
2012 13107
2010 15577
2007 9579
2008 7441
Rejestry , ewidencje i archiwa 1406
Co i jak załatwić 12819
Sprawy do załatwienia 7818
Gospodarka komunalna 5976
Gospodarowanie odpadami 3958
Aktualności 21195
DEKLARACJE 2062
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1209
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 848
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 394
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 6170
Podziały i rozgraniczenia 2685
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 3471
Sprawy obywatelskie 7191
Działalność gospodarcza, alkohole 3561
Urząd stanu cywilnego 5868
Pomoc materialna uczniom 1577
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1448
Podatki i opłaty lokalne 8724
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1539
Pomoc społeczna i świadczenia 2510
Lubuska Unia Światłowodowa 197
Prawo 20973
Uchwały Rady 2014-2018 3667
2018 181
2017 1505
2016 3110
2015 6385
Uchwały Rady 2012 - 2014 46804
2014 2552
2013 2951
2012 3396
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 14581
Rok 2010 6464
Rok 2009 4821
Rok 2008 8191
Rok 2007 6105
Rok 2006 3659
Akty prawa miejscowego 8984
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 8579
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 17597
Wykazy nieruchomości 7947
Przetargi na nieruchomości 21153
Informacja o wyniku przetargu 2724
Zamówienia publiczne 87054
Wyłączone z ustawy PZP 7117
Zamówienia publiczne w toku 46919
Archiwum zamówień 14314
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 158
Finanse 1863
Budżet 1010
Budżet 2018 56
Uchwały 127
Sprawozdanie 19
I kwartał 87
II kwartał 9
III kwartał 8
IV kwartał 12
Budżet 2017 245
Bilans 6
Uchwały 367
Sprawozdania z wykonania budżetu 42
Sprawozdania 232
I kwartał 468
II kwartał 305
III kwartał 183
IV kwartał 96
Budżet 2016 355
Uchwały 1828
Sprawozdania 425
I kwartał 794
II kwartał 640
III kwartał 754
IV kwartał 712
Budżet 2015 395
Sprawozdania 546
I kwartał 1113
II kwartał 883
III kwartał 869
IV kwartał 1079
Uchwały 280
Budżet 2014 1273
Uchwały 3180
Sprawozdania 334
I kwartał 1451
III kwartał 1019
IV kwartał 1496
Budżet 2013 1185
Uchwały 4250
Zarządzenia 630
Sprawozdania 1131
VI kwartał 2012 5501
I kwartał 2013r 4022
II kwartał 2013 2864
III kwartał 2013r. 2004
IV kwartał 2013 r. 2414
Budżet 2012 1000
Uchwały 2754
Zarządzenia 844
Opinie bankowe 2491
Zaświadczenia 1154
Sprawozdania 3860
Budżet 2011 909
Uchwały 2325
Zarządzenia 482
Sprawozdania 4231
Interpretacje prawa podatkowego 1308
Podatki i opłaty lokalne 6086
Ulgi w podatkach i opłatach 3316
Majątek 1104
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5121
Konkursy 150
Konkursy 2018 3666
Konkurs 2017 9549
Konkurs 2015 16320
konkurs 2013 7445
Konkurs 2014 8216
Konkurs 2016 12486
konkurs 2012 637
Konkurs 2011 556
Oferty z własnej inicjatywy 1054
Rok 2018 130
Rok 2017 1065
Rok 2016 1272
Rok 2015 1348
Rok 2014 2691
Rok 2013 1158
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2303
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 1880
Współpraca 2018 188
Współpraca 2017 918
Współpraca 2015 1772
Współpraca 2013 1384
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1069
Oferty z własnej inicjatywy 1251
Współpraca 2016 4198
Współpraca 2014 1661
Program współpracy 751
Współpraca 2011 1083
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 722
Wzór ofert na realizację zadania 832
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 739
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 740
Współpraca 2012 1636
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1063
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 620
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 621
Wykaz organizacji 3753
Oświata 4051
Konkurs wychownie przedszkolne 1106
Informacje oświatowe 2319
Niepubliczne placówki oświatowe 1841
Praca 14906
Konkursy 7335
Nabór Kandydatów 21084
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2522
Informacje o środowisku 3910
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1120
2017 428
2016 657
2014 2104
2015 461
2013 1227
Rejestr informacji o środowisku 1675
Zagospodarowanie przestrzenne 3019
Plany zagospodarowania przestrzennego 8351
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1228
Informacje publiczne 1889
Oświadczenia majątkowe 4467
Oświadczenia za rok 2017 23
Radni 26
Wójt 5
Pracownicy 6
Oświadczenia za rok 2016 521
Radni 1175
Wójt 635
Pracownicy 918
Oświadczenia za rok 2015 557
Radni 1560
Wójt 540
pracownicy 1011
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 6
Radni 9
Wójt 1
Pracownicy 0
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 6
Radni 28
Wójt 0
Pracownicy 0
rok 2014 961
Wójt 272
Radni 643
Pracownicy 1898
Rok 2013 845
Pracownicy 3667
Radni 3717
Rok 2010 844
Radni 5185
Pracownicy 3007
Rok 2011 1034
radni 6079
Pracownicy 3501
Rok 2009 871
Pracownicy 935
Początek kadencji 2010-2014 4333
Koniec kadencji 2006-2010 3881
Rok 2007 700
Radni 4628
Pracownicy 2907
Rok 2008 698
Radni 4251
Pracownicy 3397
Rok 2012 1206
Pracownicy 4748
Radni 6768
Rok 2005 1766
Rok 2006 6009
Ogłoszenia 240
Komunikaty 19556
Aktualności 29898
Zagospodarowanie przestrzenne 364
Rejestry i ewidencje 5725
Kontrole 2632
2017 13
2016 99
2015 79
2014 1285
2013 1619
2012 2417
2011 4586
Zarządzanie cmentarzami 929
Wybory 4749
WYBORY PREZYDENCKIE 3666
WYBORY SAMORZĄDOWE 10645
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1363
REFERENDUM 924
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 925
Petycje 607
Informacje ogólne 251
Rejestr petycji 170
Petycje kierowane do Wójta Gminy 384
Petycje 2017 732
Petycje 2016 229
Petycje kierowane do Rady Gminy 151
Petycje 2017 57
Petycje 2016 55
Działalność lobbingowa 707
Konsultacje 2363
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2748

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 98384
Redakcja biuletynu 1739
Mapa serwisu 1884
Statystyki 2079
Kanały RSS 1119
Kontakt 11076
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu