ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 9623
Status Prawny 1360
Przedmiot działalności 1235
Organizacja i ustrój 1633
Organy i ich kompetencje 2294
Statut Gminy 1257
Jednostki organizacyjne 2390
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 3901
Zespół Szkół w Zaborze 1096
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 374
Sprawozdanie z działalności 47
Wykonanie planu finansowego 43
Sołectwa 11292
Kadencja 2015-2019 6782
Czarna 995
Dąbrowa 716
Droszków 915
Łaz 809
Milsko 753
Przytok 961
Zabór 1203
Tarnawa 668
Kadencja 2011-2015 4331
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1251
Rada Gminy 9108
Skład osobowy rady 3393
Kadencja 2014-2018 555
kadencja 2010-2014 793
Komisje Rady 1897
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 523
Komisja ds. Finansów 1537
Komisja ds. Społecznych 827
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 899
Komisja Rewizyjna 638
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 374
Komisja Rewizyjna 616
Komisja ds. Społecznych 664
Komisja ds. Finansów 582
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 530
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 333
Komisja ds. Finansów 247
Stanowiska 492
Posiedzenia Komisji 288
Protokoły z posiedzeń 483
Rok 2009 503
Rok 2008 1369
Rok 2007 925
Rok 2006 675
Komisja Rewizyjna 590
Stanowiska 494
Posiedzenia Komisji 272
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 239
Rok 2012 627
Rok 2011 588
Rok 2010 481
Rok 2009 449
Rok 2008 1207
Rok 2007 844
Rok 2006 442
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 552
Stanowiska 480
Posiedzenia komisji 247
Protokoły z posiedzeń komisji 236
Rok 2012 653
Rok 2011 1644
Komisja ds. Społecznych 614
Stanowiska 492
Posiedzenia komisji 238
Protokoły z posiedzeń komisji 258
Rok 2012 407
Rok 2011 1691
Rok 2010 434
Komisja ds. MZK 284
Protokoły z posiedzeń komisji 242
Rok 2011 594
Doraźna komisja statutowa 274
Posiedzenia komisji 440
Sesje rady 2238
Kadencja 2014-2018 1780
Protokoły z sesji Rady Gminy 2910
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 494
Rok 2017 299
Rok 2016 1224
Rok 2015 2736
Rok 2014 1125
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 280
Rok 2014 1548
Rok 2013 1859
Rok 2012 1047
Rok 2011 1783
Rok 2010 881
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 291
Rok 2010 1519
Rok 2009 1553
Rok 2008 1324
Rok 2007 1281
Projekty uchwał 4212
Rok 2017 1035
2015 285
Rok 2014 395
Rok 2012 862
Plan pracy Rady Gminy 1014
Klub radnych 1445
Klub radnych kadencja 2014-2018 616
Urząd gminy 20779
Struktura Organizacyjna 4555
Regulamin Organizacyjny 2914
Wójt Gminy 3805
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 1795
2018 13
2017 8
2016 729
2015 4828
2014 5258
2011 13760
2013 10389
2009 8542
2012 11969
2010 14623
2007 8933
2008 6932
Rejestry , ewidencje i archiwa 1364
Co i jak załatwić 12554
Sprawy do załatwienia 7157
Gospodarka komunalna 5550
Gospodarowanie odpadami 3637
Aktualności 18764
DEKLARACJE 1903
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1071
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 728
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 337
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 5756
Podziały i rozgraniczenia 2523
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 3227
Sprawy obywatelskie 6751
Działalność gospodarcza, alkohole 3408
Urząd stanu cywilnego 5510
Pomoc materialna uczniom 1522
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1362
Podatki i opłaty lokalne 7896
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1464
Pomoc społeczna i świadczenia 2172
Lubuska Unia Światłowodowa 90
Prawo 20527
Uchwały Rady 2014-2018 3526
2017 983
2016 2452
2015 5200
Uchwały Rady 2012 - 2014 43814
2014 2089
2013 2351
2012 2803
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 13645
Rok 2010 6227
Rok 2009 4340
Rok 2008 7589
Rok 2007 5456
Rok 2006 3481
Akty prawa miejscowego 8313
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 8279
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 16970
Wykazy nieruchomości 7596
Przetargi na nieruchomości 19901
Informacja o wyniku przetargu 2376
Zamówienia publiczne 82572
Wyłączone z ustawy PZP 6517
Zamówienia publiczne w toku 43846
Archiwum zamówień 13787
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 63
Finanse 1699
Budżet 964
Budżet 2017 176
Uchwały 301
Sprawozdania 201
I kwartał 355
II kwartał 211
III kwartał 122
Budżet 2016 333
Uchwały 1539
Sprawozdania 349
I kwartał 685
II kwartał 553
III kwartał 651
IV kwartał 505
Budżet 2015 382
Sprawozdania 499
I kwartał 1011
II kwartał 773
III kwartał 771
IV kwartał 898
Uchwały 269
Budżet 2014 1258
Uchwały 3026
Sprawozdania 316
I kwartał 1342
III kwartał 931
IV kwartał 1338
Budżet 2013 1166
Uchwały 4142
Zarządzenia 615
Sprawozdania 1095
VI kwartał 2012 5314
I kwartał 2013r 3830
II kwartał 2013 2719
III kwartał 2013r. 1913
IV kwartał 2013 r. 2297
Budżet 2012 963
Uchwały 2615
Zarządzenia 810
Opinie bankowe 2371
Zaświadczenia 1103
Sprawozdania 3621
Budżet 2011 860
Uchwały 2194
Zarządzenia 467
Sprawozdania 3942
Interpretacje prawa podatkowego 1252
Podatki i opłaty lokalne 5786
Ulgi w podatkach i opłatach 3018
Majątek 1040
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4879
Konkursy 144
Konkursy 2018 667
Konkurs 2017 9249
Konkurs 2015 15721
konkurs 2013 7297
Konkurs 2014 8003
Konkurs 2016 11842
konkurs 2012 617
Konkurs 2011 537
Oferty z własnej inicjatywy 1037
Rok 2018 110
Rok 2017 931
Rok 2016 1119
Rok 2015 1213
Rok 2014 2531
Rok 2013 1085
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2232
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 1801
Współpraca 2018 142
Współpraca 2017 815
Współpraca 2015 1692
Współpraca 2013 1345
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1013
Oferty z własnej inicjatywy 1229
Współpraca 2016 3731
Współpraca 2014 1590
Program współpracy 708
Współpraca 2011 1035
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 680
Wzór ofert na realizację zadania 791
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 712
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 704
Współpraca 2012 1555
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 998
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 599
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 607
Wykaz organizacji 3511
Oświata 3932
Konkurs wychownie przedszkolne 1058
Informacje oświatowe 2108
Niepubliczne placówki oświatowe 1748
Praca 14340
Konkursy 7054
Nabór Kandydatów 20423
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2415
Informacje o środowisku 3757
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1067
2017 357
2016 633
2014 2053
2015 450
2013 1160
Rejestr informacji o środowisku 1068
Zagospodarowanie przestrzenne 2703
Plany zagospodarowania przestrzennego 7162
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1079
Informacje publiczne 1647
Oświadczenia majątkowe 4310
Rok 2017 406
Radni 827
Wójt 481
Pracownicy 656
rok 2016 521
Radni 1277
Wójt 500
pracownicy 936
rok 2014 918
Wójt 168
Radni 408
Pracownicy 1777
Rok 2013 815
Pracownicy 3462
Radni 3506
Rok 2012 1179
Pracownicy 4565
Radni 6512
Rok 2011 1010
radni 5837
Pracownicy 3346
Rok 2009 841
Pracownicy 907
Początek kadencji 2010-2014 4117
Koniec kadencji 2006-2010 3688
Rok 2010 818
Radni 4947
Pracownicy 2851
Rok 2007 677
Radni 4353
Pracownicy 2755
Rok 2008 682
Radni 4004
Pracownicy 3264
Rok 2006 5760
Rok 2005 1732
Ogłoszenia 240
Komunikaty 18211
Aktualności 28336
Zagospodarowanie przestrzenne 224
Rejestry i ewidencje 5476
Kontrole 2563
2016 73
2015 66
2014 1179
2013 1547
2012 2253
2011 4348
Zarządzanie cmentarzami 782
Wybory 4678
WYBORY PREZYDENCKIE 3317
WYBORY SAMORZĄDOWE 10205
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1281
REFERENDUM 826
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 824
Petycje 565
Informacje ogólne 221
Rejestr petycji 154
Petycje kierowane do Wójta Gminy 369
Petycje 2017 562
Petycje 2016 169
Petycje kierowane do Rady Gminy 135
Petycje 2017 45
Petycje 2016 41
Działalność lobbingowa 632
Konsultacje 2226
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2642

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 90121
Redakcja biuletynu 1690
Mapa serwisu 1789
Statystyki 1993
Kanały RSS 1088
Kontakt 10618
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu