ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 10499
Status Prawny 1449
Przedmiot działalności 1332
Organizacja i ustrój 1745
Organy i ich kompetencje 2526
Statut Gminy 1384
Jednostki organizacyjne 2694
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 4618
Zespół Szkół w Zaborze 1390
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 670
Sprawozdanie z działalności 199
Wykonanie planu finansowego 143
Sołectwa 11607
Kadencja 2015-2019 7161
Czarna 1185
Dąbrowa 950
Droszków 1195
Łaz 1141
Milsko 935
Przytok 1175
Zabór 1520
Tarnawa 914
Kadencja 2011-2015 5136
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1356
Rada Gminy 9697
Skład osobowy rady 3533
Kadencja 2014-2018 710
kadencja 2010-2014 857
Komisje Rady 2162
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 589
Komisja ds. Finansów 1901
Komisja ds. Społecznych 1095
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1213
Komisja Rewizyjna 841
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 421
Komisja Rewizyjna 707
Komisja ds. Społecznych 759
Komisja ds. Finansów 671
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 621
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 369
Komisja ds. Finansów 278
Stanowiska 561
Posiedzenia Komisji 313
Protokoły z posiedzeń 539
Rok 2009 564
Rok 2008 1554
Rok 2007 1063
Rok 2006 766
Komisja Rewizyjna 670
Stanowiska 552
Posiedzenia Komisji 300
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 267
Rok 2012 734
Rok 2011 710
Rok 2010 540
Rok 2009 516
Rok 2008 1404
Rok 2007 984
Rok 2006 499
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 599
Stanowiska 541
Posiedzenia komisji 275
Protokoły z posiedzeń komisji 266
Rok 2012 755
Rok 2011 2021
Komisja ds. Społecznych 710
Stanowiska 564
Posiedzenia komisji 263
Protokoły z posiedzeń komisji 297
Rok 2012 470
Rok 2011 1990
Rok 2010 496
Komisja ds. MZK 319
Protokoły z posiedzeń komisji 266
Rok 2011 694
Doraźna komisja statutowa 305
Posiedzenia komisji 505
Sesje rady 2415
Kadencja 2014-2018 2392
Protokoły z sesji Rady Gminy 3076
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 521
Rok 2018 239
Rok 2017 463
Rok 2016 1427
Rok 2015 2998
Rok 2014 1230
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 311
Rok 2014 1776
Rok 2013 2106
Rok 2012 1221
Rok 2011 2083
Rok 2010 1006
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 307
Rok 2010 1769
Rok 2009 1763
Rok 2008 1538
Rok 2007 1507
Projekty uchwał 4431
2018 485
2015 379
2017 1696
Rok 2014 426
Rok 2012 1413
Plan pracy Rady Gminy 1083
Klub radnych 1549
Klub radnych kadencja 2014-2018 707
Urząd gminy 22438
Struktura Organizacyjna 4987
Regulamin Organizacyjny 3157
Wójt Gminy 4040
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 1950
2018 305
2017 69
2016 1082
2015 6123
2014 6112
2011 15594
2013 11140
2009 9228
2012 13881
2010 16181
2007 10079
2008 7907
Rejestry , ewidencje i archiwa 1445
Co i jak załatwić 13154
Sprawy do załatwienia 8548
Gospodarka komunalna 6378
Gospodarowanie odpadami 4327
Aktualności 24066
DEKLARACJE 2189
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1295
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 959
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 452
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 6600
Podziały i rozgraniczenia 2808
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 3673
Sprawy obywatelskie 7545
Działalność gospodarcza, alkohole 3713
Urząd stanu cywilnego 6221
Pomoc materialna uczniom 1689
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1531
Podatki i opłaty lokalne 9342
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1611
Pomoc społeczna i świadczenia 3054
Lubuska Unia Światłowodowa 273
Prawo 21681
Uchwały Rady 2014-2018 5103
2018 549
2017 2193
2016 3845
2015 7463
Uchwały Rady 2012 - 2014 48813
2014 3010
2013 3511
2012 4184
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 15288
Rok 2010 6728
Rok 2009 5195
Rok 2008 8705
Rok 2007 6595
Rok 2006 3811
Akty prawa miejscowego 9530
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 8864
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 18383
Wykazy nieruchomości 8653
Przetargi na nieruchomości 22589
Informacja o wyniku przetargu 3219
Zamówienia publiczne 91608
Wyłączone z ustawy PZP 7538
Zamówienia publiczne w toku 49818
Archiwum zamówień 14704
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 233
Finanse 2015
Budżet 1043
Budżet 2018 102
Bilans 2
Uchwały 202
Sprawozdania z wykonania budżetu 50
Sprawozdania 7
I kwartał 7
II kwartał 11
III kwartał 4
IV kwartał 4
Budżet 2017 285
Bilans 93
Uchwały 412
Sprawozdania z wykonania budżetu 87
Sprawozdania 276
I kwartał 557
II kwartał 386
III kwartał 235
IV kwartał 186
Budżet 2016 366
Uchwały 2114
Sprawozdania 474
I kwartał 894
II kwartał 709
III kwartał 862
IV kwartał 871
Budżet 2015 408
Sprawozdania 586
I kwartał 1210
II kwartał 977
III kwartał 951
IV kwartał 1242
Uchwały 292
Budżet 2014 1287
Uchwały 3305
Sprawozdania 344
I kwartał 1529
III kwartał 1079
IV kwartał 1649
Budżet 2013 1196
Uchwały 4320
Zarządzenia 643
Sprawozdania 1176
VI kwartał 2012 5600
I kwartał 2013r 4183
II kwartał 2013 2931
III kwartał 2013r. 2067
IV kwartał 2013 r. 2503
Budżet 2012 1033
Uchwały 2884
Zarządzenia 869
Opinie bankowe 2607
Zaświadczenia 1177
Sprawozdania 4036
Budżet 2011 927
Uchwały 2418
Zarządzenia 492
Sprawozdania 4413
Interpretacje prawa podatkowego 1342
Podatki i opłaty lokalne 6365
Ulgi w podatkach i opłatach 3601
Majątek 1127
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5298
Konkursy 158
Konkursy 2018 7282
Konkurs 2017 9919
Konkurs 2015 17082
konkurs 2013 7575
Konkurs 2014 8400
Konkurs 2016 13167
konkurs 2012 655
Konkurs 2011 566
Oferty z własnej inicjatywy 1101
Rok 2018 195
Rok 2017 1228
Rok 2016 1398
Rok 2015 1462
Rok 2014 2800
Rok 2013 1205
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2389
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 1974
Współpraca 2018 267
Współpraca 2017 1004
Współpraca 2015 1823
Współpraca 2013 1414
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1107
Oferty z własnej inicjatywy 1269
Współpraca 2016 4710
Współpraca 2014 1693
Program współpracy 778
Współpraca 2011 1112
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 763
Wzór ofert na realizację zadania 844
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 758
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 767
Współpraca 2012 1685
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1084
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 633
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 638
Wykaz organizacji 3955
Oświata 4203
Konkurs wychowanie przedszkolne 1276
Informacje oświatowe 2473
Niepubliczne placówki oświatowe 1904
Pomoc Społeczna 25
Praca 15541
Konkursy 7845
Nabór Kandydatów 21919
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2593
Informacje o środowisku 4093
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1192
2017 496
2018 47
2016 683
2014 2128
2013 1272
2015 478
Rejestr informacji o środowisku 6101
Prawo łowieckie 23
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 52
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 12
Zagospodarowanie przestrzenne 3291
Plany zagospodarowania przestrzennego 9351
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1324
Oświadczenia majątkowe 4640
Oświadczenia za rok 2017 153
Radni 432
Wójt 116
Pracownicy 197
Oświadczenia za rok 2016 581
Radni 1367
Wójt 716
Pracownicy 1040
Oświadczenia za rok 2015 610
Radni 1738
Wójt 597
pracownicy 1109
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 24
Radni 116
Wójt 7
Pracownicy 8
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 31
Radni 145
Wójt 10
Pracownicy 7
rok 2014 994
Wójt 368
Radni 734
Pracownicy 2006
Rok 2013 862
Pracownicy 3792
Radni 3867
Rok 2010 877
Radni 5370
Pracownicy 3131
Rok 2011 1054
radni 6262
Pracownicy 3622
Rok 2009 896
Pracownicy 967
Początek kadencji 2010-2014 4473
Koniec kadencji 2006-2010 4016
Rok 2007 720
Radni 4809
Pracownicy 3093
Rok 2008 713
Radni 4441
Pracownicy 3506
Rok 2012 1228
Pracownicy 4889
Radni 6921
Rok 2005 1794
Rok 2006 6280
Informacje publiczne 2084
Ogłoszenia 240
Komunikaty 20471
Aktualności 32005
Zagospodarowanie przestrzenne 456
Rejestry i ewidencje 5883
Zarządzanie cmentarzami 1048
Wybory 4943
WYBORY SAMORZĄDOWE 11387
2018 rok 1188
2014 rok 134
WYBORY PREZYDENCKIE 3961
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1416
REFERENDUM 1016
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1022
Kontrole 2685
2017 57
2016 107
2015 90
2014 1364
2013 1665
2012 2501
2011 4780
Petycje 650
Informacje ogólne 282
Rejestr petycji 184
Petycje kierowane do Wójta Gminy 403
Petycje 2017 888
Petycje 2016 296
Petycje kierowane do Rady Gminy 161
Petycje 2017 68
Petycje 2016 63
Konsultacje 2466
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2849
RODO 66
Działalność lobbingowa 787

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 106223
Redakcja biuletynu 1787
Mapa serwisu 1971
Statystyki 2139
Kanały RSS 1156
Kontakt 11505
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu