ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 11101
Status Prawny 1515
Przedmiot działalności 1372
Organizacja i ustrój 1803
Organy i ich kompetencje 2609
Statut Gminy 1442
Jednostki organizacyjne 2841
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 5172
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 1560
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 918
Sprawozdanie z działalności 367
Wykonanie planu finansowego 237
Sołectwa 11777
Kadencja 2015-2019 7366
Czarna 1282
Dąbrowa 1064
Droszków 1483
Łaz 1309
Milsko 1083
Przytok 1327
Zabór 1729
Tarnawa 1094
Kadencja 2011-2015 5646
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1425
Rada Gminy 10702
Sesje-transmisje online 530
Sesje-archiwum transmisji 291
Skład osobowy rady 3728
Kadencja 2018-2023 64
Kadencja 2014-2018 804
kadencja 2010-2014 911
Sesje rady 2676
Kadencja 2018-2023 337
Imienne wykazy głosowań radnych 76
Interpelacje i zapytania 268
2018 rok 27
2019 rok 4
Kadencja 2014-2018 2676
Projekty uchwał 4529
2019 4
2015 402
2017 2062
Rok 2014 438
Rok 2012 1630
2018 706
Protokoły z sesji Rady Gminy 3178
Protokoły z sesji Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 20
Rok 2023 4
Rok 2022 3
Rok 2021 5
Rok 2020 4
Rok 2019 2
Rok 2018 43
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 533
Rok 2018 425
Rok 2017 549
Rok 2016 1590
Rok 2015 3200
Rok 2014 1310
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 329
Rok 2014 1879
Rok 2013 2293
Rok 2012 1367
Rok 2011 2367
Rok 2010 1043
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 317
Rok 2010 1921
Rok 2009 1905
Rok 2008 1630
Rok 2007 1625
Komisje Rady 2440
Komisje Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 56
Posiedzenia komisji rady-kadencja 2018-2023 83
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury i Rolnictwa 63
Komisja ds. Społecznych 22
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 38
Komisja Rewizyjna 21
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 653
Komisja ds. Finansów 2182
Komisja ds. Społecznych 1200
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1355
Komisja Rewizyjna 970
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 464
Komisja Rewizyjna 798
Komisja ds. Społecznych 827
Komisja ds. Finansów 754
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 688
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 397
Komisja ds. Finansów 297
Stanowiska 631
Posiedzenia Komisji 338
Protokoły z posiedzeń 589
Rok 2009 622
Rok 2008 1674
Rok 2007 1126
Rok 2006 829
Komisja Rewizyjna 726
Stanowiska 618
Posiedzenia Komisji 325
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 299
Rok 2012 796
Rok 2011 775
Rok 2010 565
Rok 2009 572
Rok 2008 1561
Rok 2007 1068
Rok 2006 543
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 649
Stanowiska 580
Posiedzenia komisji 297
Protokoły z posiedzeń komisji 289
Rok 2012 815
Rok 2011 2312
Komisja ds. Społecznych 765
Stanowiska 589
Posiedzenia komisji 278
Protokoły z posiedzeń komisji 316
Rok 2012 505
Rok 2011 2255
Rok 2010 529
Komisja ds. MZK 351
Protokoły z posiedzeń komisji 284
Rok 2011 758
Doraźna komisja statutowa 333
Posiedzenia komisji 568
Klub radnych 1709
Klub radnych kadencja 2018-2023 39
Klub radnych kadencja 2014-2018 786
Plan pracy Rady Gminy 1155
Urząd gminy 23553
Struktura Organizacyjna 5251
Regulamin Organizacyjny 3343
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 2013
2018 513
2017 144
2016 1299
2015 6841
2014 6753
2011 16407
2013 11836
2009 9645
2012 15128
2010 17006
2007 10887
2008 8566
Rejestry , ewidencje i archiwa 1493
Co i jak załatwić 13571
Sprawy do załatwienia 9270
Gospodarka komunalna 6804
Gospodarowanie odpadami 4676
Aktualności 28278
DEKLARACJE 2488
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1422
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1059
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 533
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 7049
Podziały i rozgraniczenia 2946
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 3882
Sprawy obywatelskie 7953
Działalność gospodarcza, alkohole 3920
Urząd stanu cywilnego 6635
Pomoc materialna uczniom 1750
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1660
Podatki i opłaty lokalne 10156
Stawki na 2019 rok 73
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1716
Pomoc społeczna i świadczenia 3476
Lubuska Unia Światłowodowa 412
Prawo 23165
Uchwały Rady 2012 - 2023 53030
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 16459
Rok 2010 7214
Rok 2009 5854
Rok 2008 9770
Rok 2007 7370
Rok 2006 4183
Akty prawa miejscowego 10387
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 9219
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 19533
Wykazy nieruchomości 9591
Przetargi na nieruchomości 24722
Informacja o wyniku przetargu 4062
Zamówienia publiczne 98242
Wyłączone z ustawy PZP 8307
Zamówienia publiczne w toku 53122
Archiwum zamówień 15520
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 406
Finanse 2199
Budżet 1089
Budżet 2019 24
Projekt budżetu Gminy Zabór na 2019 rok. 81
Bilans 6
Uchwały 19
Sprawozdania z wykonania budżetu 6
Sprawozdania 6
I kwartał 9
II kwartał 5
III kwartał 8
IV kwartał 7
Budżet 2018 162
Bilans 25
Uchwały 271
Sprawozdania z wykonania budżetu 129
Sprawozdania 24
I kwartał 26
II kwartał 54
III kwartał 32
IV kwartał 19
Budżet 2017 340
Bilans 203
Uchwały 490
Sprawozdania z wykonania budżetu 141
Sprawozdania 341
I kwartał 674
II kwartał 436
III kwartał 325
IV kwartał 334
Budżet 2016 383
Uchwały 2370
Sprawozdania 562
I kwartał 971
II kwartał 768
III kwartał 1039
IV kwartał 1017
Budżet 2014 1302
Uchwały 3534
Sprawozdania 356
I kwartał 1626
III kwartał 1104
IV kwartał 1874
Budżet 2015 422
Sprawozdania 651
I kwartał 1307
II kwartał 1109
III kwartał 1095
IV kwartał 1452
Uchwały 309
Budżet 2013 1207
Uchwały 4431
Zarządzenia 653
Sprawozdania 1215
VI kwartał 2012 5759
I kwartał 2013r 4380
II kwartał 2013 3017
III kwartał 2013r. 2197
IV kwartał 2013 r. 2611
Budżet 2012 1061
Uchwały 3056
Zarządzenia 888
Opinie bankowe 2776
Zaświadczenia 1214
Sprawozdania 4325
Budżet 2011 955
Uchwały 2560
Zarządzenia 510
Sprawozdania 4622
Interpretacje prawa podatkowego 1397
Podatki i opłaty lokalne 6835
Ulgi w podatkach i opłatach 3975
Majątek 1161
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5555
Konkursy 181
Konkursy 2018 10587
Konkurs 2017 10223
Konkurs 2015 17792
konkurs 2013 7755
Konkurs 2014 8729
Konkurs 2016 13801
konkurs 2012 682
Konkurs 2011 579
Oferty z własnej inicjatywy 1171
Rok 2018 353
Rok 2017 1365
Rok 2016 1638
Rok 2015 1617
Rok 2014 2959
Rok 2013 1261
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2538
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 2093
Wykaz organizacji 4288
Współpraca 2019 83
Współpraca 2018 327
Współpraca 2017 1154
Współpraca 2015 1880
Współpraca 2013 1463
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1216
Oferty z własnej inicjatywy 1298
Współpraca 2016 5259
Współpraca 2014 1761
Program współpracy 827
Współpraca 2011 1175
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 803
Wzór ofert na realizację zadania 861
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 805
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 821
Współpraca 2012 1756
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1130
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 648
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 644
Oświata 4327
Konkurs wychowanie przedszkolne 1400
Informacje oświatowe 2821
Niepubliczne placówki oświatowe 2037
Pomoc Społeczna 52
Praca 16661
Konkursy 8459
Nabór Kandydatów 25555
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2763
RODO - Klauzula Informacyjna 41
Ośrodek Pomocy Społecznej 108
Informacje o środowisku 4259
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1242
2017 567
2018 91
2016 691
2014 2180
2013 1389
2015 490
Rejestr informacji o środowisku 12912
Prawo łowieckie 112
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 643
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 192
Zagospodarowanie przestrzenne 3595
Plany zagospodarowania przestrzennego 10554
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1518
Oświadczenia majątkowe 4893
Oświadczenia na początek kadencji 2018/2023 33
Radni 239
Wójt 12
Pracownicy 41
Oświadczenia za rok 2017 245
Radni 808
Wójt 206
Pracownicy 327
Oświadczenia za rok 2016 637
Radni 1612
Wójt 784
Pracownicy 1152
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 46
Radni 166
Wójt 20
Pracownicy 20
Oświadczenia za rok 2015 653
Radni 2007
Wójt 640
pracownicy 1226
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 84
Radni 408
Wójt 29
Pracownicy 19
rok 2014 1020
Wójt 437
Radni 770
Pracownicy 2143
Rok 2010 901
Radni 5669
Pracownicy 3374
Rok 2013 878
Pracownicy 3937
Radni 4082
Rok 2011 1072
radni 6552
Pracownicy 3800
Rok 2009 907
Pracownicy 1028
Początek kadencji 2010-2014 4774
Koniec kadencji 2006-2010 4203
Rok 2007 730
Radni 5066
Pracownicy 3284
Rok 2012 1245
Pracownicy 5112
Radni 7174
Rok 2005 1809
Rok 2006 6697
Rok 2008 726
Radni 4716
Pracownicy 3647
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 73
Radni 265
Wójt 78
Pracownicy 26
Kadencja 2014-2018 24
Informacje publiczne 2332
Ogłoszenia 240
Komunikaty 21957
Aktualności 33952
Zagospodarowanie przestrzenne 599
Rejestry i ewidencje 6146
Zarządzanie cmentarzami 1257
Wybory 5300
WYBORY SAMORZĄDOWE 14217
2018 rok 7124
2014 rok 429
WYBORY PREZYDENCKIE 4322
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1484
REFERENDUM 1194
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1159
Kontrole 2768
2017 105
2016 117
2015 106
2014 1445
2013 1777
2012 2603
2011 5033
Petycje 729
Informacje ogólne 322
Rejestr petycji 209
Petycje kierowane do Wójta Gminy 426
Petycje 2018 294
Petycje 2017 1091
Petycje 2016 373
Petycje kierowane do Rady Gminy 181
Petycje 2017 90
Petycje 2016 78
Konsultacje 2633
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2961
RODO 138
Działalność lobbingowa 867

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 122890
Redakcja biuletynu 1891
Mapa serwisu 2099
Statystyki 2206
Kanały RSS 1207
Kontakt 12148
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu