ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 10230
Status Prawny 1427
Przedmiot działalności 1312
Organizacja i ustrój 1712
Organy i ich kompetencje 2475
Statut Gminy 1348
Jednostki organizacyjne 2646
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 4202
Zespół Szkół w Zaborze 1343
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 593
Sprawozdanie z działalności 170
Wykonanie planu finansowego 118
Sołectwa 11515
Kadencja 2015-2019 7054
Czarna 1156
Dąbrowa 886
Droszków 1101
Łaz 1001
Milsko 902
Przytok 1127
Zabór 1453
Tarnawa 848
Kadencja 2011-2015 5028
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1343
Rada Gminy 9541
Skład osobowy rady 3479
Kadencja 2014-2018 667
kadencja 2010-2014 844
Komisje Rady 2088
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 575
Komisja ds. Finansów 1844
Komisja ds. Społecznych 1039
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1154
Komisja Rewizyjna 810
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 411
Komisja Rewizyjna 691
Komisja ds. Społecznych 745
Komisja ds. Finansów 646
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 598
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 359
Komisja ds. Finansów 268
Stanowiska 548
Posiedzenia Komisji 310
Protokoły z posiedzeń 530
Rok 2009 550
Rok 2008 1520
Rok 2007 1042
Rok 2006 752
Komisja Rewizyjna 654
Stanowiska 542
Posiedzenia Komisji 291
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 262
Rok 2012 710
Rok 2011 652
Rok 2010 531
Rok 2009 505
Rok 2008 1358
Rok 2007 959
Rok 2006 492
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 594
Stanowiska 531
Posiedzenia komisji 270
Protokoły z posiedzeń komisji 264
Rok 2012 734
Rok 2011 1926
Komisja ds. Społecznych 688
Stanowiska 555
Posiedzenia komisji 258
Protokoły z posiedzeń komisji 282
Rok 2012 461
Rok 2011 1938
Rok 2010 479
Komisja ds. MZK 311
Protokoły z posiedzeń komisji 261
Rok 2011 671
Doraźna komisja statutowa 296
Posiedzenia komisji 491
Sesje rady 2382
Kadencja 2014-2018 2264
Protokoły z sesji Rady Gminy 3046
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 518
Rok 2018 144
Rok 2017 428
Rok 2016 1390
Rok 2015 2960
Rok 2014 1218
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 293
Rok 2014 1747
Rok 2013 2078
Rok 2012 1193
Rok 2011 2004
Rok 2010 991
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 304
Rok 2010 1730
Rok 2009 1732
Rok 2008 1507
Rok 2007 1465
Projekty uchwał 4400
2018 426
2015 368
2017 1535
Rok 2014 420
Rok 2012 1266
Plan pracy Rady Gminy 1068
Klub radnych 1526
Klub radnych kadencja 2014-2018 690
Urząd gminy 21968
Struktura Organizacyjna 4868
Regulamin Organizacyjny 3113
Wójt Gminy 3952
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 1900
2018 165
2017 60
2016 1003
2015 5903
2014 5894
2011 15219
2013 10968
2009 9049
2012 13516
2010 15920
2007 9843
2008 7639
Rejestry , ewidencje i archiwa 1418
Co i jak załatwić 12964
Sprawy do załatwienia 8150
Gospodarka komunalna 6213
Gospodarowanie odpadami 4213
Aktualności 22492
DEKLARACJE 2131
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1258
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 914
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 430
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 6372
Podziały i rozgraniczenia 2755
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 3587
Sprawy obywatelskie 7354
Działalność gospodarcza, alkohole 3643
Urząd stanu cywilnego 6035
Pomoc materialna uczniom 1621
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1479
Podatki i opłaty lokalne 9005
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1569
Pomoc społeczna i świadczenia 2727
Lubuska Unia Światłowodowa 232
Prawo 21217
Uchwały Rady 2014-2018 4871
2018 329
2017 1767
2016 3380
2015 6972
Uchwały Rady 2012 - 2014 48010
2014 2796
2013 3269
2012 3860
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 14979
Rok 2010 6548
Rok 2009 5007
Rok 2008 8433
Rok 2007 6366
Rok 2006 3731
Akty prawa miejscowego 9290
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 8694
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 17916
Wykazy nieruchomości 8123
Przetargi na nieruchomości 21839
Informacja o wyniku przetargu 2933
Zamówienia publiczne 89401
Wyłączone z ustawy PZP 7385
Zamówienia publiczne w toku 48444
Archiwum zamówień 14507
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 194
Finanse 1927
Budżet 1021
Budżet 2018 74
Uchwały 173
Sprawozdanie 27
I kwartał 107
II kwartał 45
III kwartał 11
IV kwartał 17
Budżet 2017 259
Bilans 35
Uchwały 391
Sprawozdania z wykonania budżetu 62
Sprawozdania 255
I kwartał 501
II kwartał 341
III kwartał 221
IV kwartał 140
Budżet 2016 359
Uchwały 1995
Sprawozdania 461
I kwartał 856
II kwartał 685
III kwartał 829
IV kwartał 795
Budżet 2015 398
Sprawozdania 567
I kwartał 1163
II kwartał 939
III kwartał 918
IV kwartał 1180
Uchwały 285
Budżet 2014 1277
Uchwały 3252
Sprawozdania 337
I kwartał 1488
III kwartał 1058
IV kwartał 1579
Budżet 2013 1192
Uchwały 4296
Zarządzenia 636
Sprawozdania 1140
VI kwartał 2012 5558
I kwartał 2013r 4109
II kwartał 2013 2908
III kwartał 2013r. 2034
IV kwartał 2013 r. 2467
Budżet 2012 1009
Uchwały 2814
Zarządzenia 860
Opinie bankowe 2554
Zaświadczenia 1163
Sprawozdania 3950
Budżet 2011 918
Uchwały 2379
Zarządzenia 485
Sprawozdania 4337
Interpretacje prawa podatkowego 1332
Podatki i opłaty lokalne 6225
Ulgi w podatkach i opłatach 3439
Majątek 1117
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5203
Konkursy 155
Konkursy 2018 5293
Konkurs 2017 9750
Konkurs 2015 16673
konkurs 2013 7486
Konkurs 2014 8282
Konkurs 2016 12836
konkurs 2012 644
Konkurs 2011 561
Oferty z własnej inicjatywy 1085
Rok 2018 158
Rok 2017 1163
Rok 2016 1338
Rok 2015 1415
Rok 2014 2739
Rok 2013 1181
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2350
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 1942
Współpraca 2018 215
Współpraca 2017 972
Współpraca 2015 1804
Współpraca 2013 1401
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1087
Oferty z własnej inicjatywy 1260
Współpraca 2016 4435
Współpraca 2014 1677
Program współpracy 763
Współpraca 2011 1096
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 731
Wzór ofert na realizację zadania 840
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 748
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 755
Współpraca 2012 1653
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1066
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 626
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 628
Wykaz organizacji 3857
Oświata 4116
Konkurs wychownie przedszkolne 1221
Informacje oświatowe 2394
Niepubliczne placówki oświatowe 1880
Pomoc Społeczna 11
Praca 15170
Konkursy 7451
Nabór Kandydatów 21506
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2562
Informacje o środowisku 3984
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1130
2017 461
2016 663
2014 2120
2015 467
2013 1245
Rejestr informacji o środowisku 3609
Zagospodarowanie przestrzenne 3152
Plany zagospodarowania przestrzennego 8791
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1273
Informacje publiczne 1994
Oświadczenia majątkowe 4537
Oświadczenia za rok 2017 95
Radni 250
Wójt 66
Pracownicy 125
Oświadczenia za rok 2016 562
Radni 1288
Wójt 674
Pracownicy 980
Oświadczenia za rok 2015 581
Radni 1647
Wójt 571
pracownicy 1049
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 19
Radni 90
Wójt 4
Pracownicy 3
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 20
Radni 109
Wójt 3
Pracownicy 2
rok 2014 987
Wójt 326
Radni 692
Pracownicy 1962
Rok 2013 856
Pracownicy 3742
Radni 3791
Rok 2010 864
Radni 5294
Pracownicy 3083
Rok 2011 1047
radni 6183
Pracownicy 3575
Rok 2009 885
Pracownicy 945
Początek kadencji 2010-2014 4402
Koniec kadencji 2006-2010 3960
Rok 2007 714
Radni 4756
Pracownicy 2994
Rok 2008 709
Radni 4369
Pracownicy 3457
Rok 2012 1218
Pracownicy 4818
Radni 6852
Rok 2005 1785
Rok 2006 6136
Ogłoszenia 240
Komunikaty 19927
Aktualności 30890
Zagospodarowanie przestrzenne 395
Rejestry i ewidencje 5799
Kontrole 2651
2017 39
2016 105
2015 87
2014 1321
2013 1647
2012 2457
2011 4693
Zarządzanie cmentarzami 1001
Wybory 4778
WYBORY PREZYDENCKIE 3832
WYBORY SAMORZĄDOWE 10840
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1383
REFERENDUM 975
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 969
Petycje 628
Informacje ogólne 265
Rejestr petycji 174
Petycje kierowane do Wójta Gminy 390
Petycje 2017 803
Petycje 2016 252
Petycje kierowane do Rady Gminy 154
Petycje 2017 62
Petycje 2016 60
Działalność lobbingowa 735
Konsultacje 2408
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2801
RODO 36

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 102112
Redakcja biuletynu 1756
Mapa serwisu 1924
Statystyki 2109
Kanały RSS 1138
Kontakt 11281
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu