ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok 846
Gmina Zabór 12430
Status Prawny 1648
Przedmiot działalności 1476
Organizacja i ustrój 1990
Organy i ich kompetencje 2882
Statut Gminy 1777
Jednostki organizacyjne 3148
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 6571
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 1876
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 1248
Sprawozdanie z działalności 698
Wykonanie planu finansowego 550
Sołectwa 12328
Kadencja 2019-2023 116
Czarna 93
Dąbrowa 78
Droszków 124
Łaz 85
Milsko 109
Przytok 133
Tarnawa 112
Zabór 229
Kadencja 2015-2019 7785
Czarna 1459
Dąbrowa 1280
Droszków 1810
Łaz 1589
Milsko 1295
Przytok 1690
Zabór 2003
Tarnawa 1341
Kadencja 2011-2015 6291
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1561
Rada Gminy 12288
Sesje-transmisje online 1151
Sesje-archiwum transmisji 1124
Skład osobowy rady 3974
Kadencja 2018-2023 229
Kadencja 2014-2018 900
kadencja 2010-2014 998
Sesje rady 3276
Kadencja 2018-2023 1646
Kadencja 2014-2018 3094
Inerpelacje i zapytania 208
2019 rok 608
2018 rok 244
Imienne wykazy głosowań radnych 454
Petycje kierowane do Rady Gminy 111
2019 rok 158
Protokoły z sesji Rady Gminy 3432
Protokoły z sesji Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 111
Rok 2023 42
Rok 2022 37
Rok 2021 36
Rok 2020 38
Rok 2019 239
Rok 2018 139
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 583
Rok 2018 665
Rok 2017 782
Rok 2016 1801
Rok 2015 3560
Rok 2014 1457
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 362
Rok 2014 2057
Rok 2013 2578
Rok 2012 1574
Rok 2011 2671
Rok 2010 1159
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 351
Rok 2010 2216
Rok 2009 2099
Rok 2008 1856
Rok 2007 1825
Projekty uchwał 4788
2019 435
2018 1151
2017 2741
2015 472
2014 512
2012 2173
Komisje Rady 2872
Komisje Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 331
Posiedzenia komisji rady-kadencja 2018-2023 254
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury i Rolnictwa 384
Komisja ds. Społecznych 157
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 298
Komisja Rewizyjna 171
Doraźna Komisja Statutowa 87
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 720
Komisja ds. Finansów 2593
Komisja ds. Społecznych 1462
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1609
Komisja Rewizyjna 1249
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 517
Komisja Rewizyjna 892
Komisja ds. Społecznych 929
Komisja ds. Finansów 844
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 771
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 462
Komisja ds. Finansów 346
Stanowiska 739
Posiedzenia Komisji 396
Protokoły z posiedzeń 674
Rok 2009 721
Rok 2008 1914
Rok 2007 1315
Rok 2006 959
Komisja Rewizyjna 892
Stanowiska 709
Posiedzenia Komisji 365
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 350
Rok 2012 968
Rok 2011 907
Rok 2010 641
Rok 2009 674
Rok 2008 1790
Rok 2007 1216
Rok 2006 623
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 786
Stanowiska 666
Posiedzenia komisji 342
Protokoły z posiedzeń komisji 335
Rok 2012 933
Rok 2011 2658
Komisja ds. Społecznych 924
Stanowiska 659
Posiedzenia komisji 315
Protokoły z posiedzeń komisji 359
Rok 2012 583
Rok 2011 2597
Rok 2010 604
Komisja ds. MZK 430
Protokoły z posiedzeń komisji 342
Rok 2011 916
Doraźna komisja statutowa 394
Posiedzenia komisji 658
Klub radnych 1947
Klub radnych kadencja 2018-2023 135
Klub radnych kadencja 2014-2018 900
Plan pracy Rady Gminy 1335
Urząd gminy 26357
Struktura Organizacyjna 5848
Regulamin Organizacyjny 3631
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 2167
2019 311
2018 1608
2017 287
2016 1667
2015 7935
2014 7486
2011 17434
2013 12689
2012 16607
2010 18154
2009 10285
2008 9312
2007 11781
Rejestry , ewidencje i archiwa 1609
Prawo 28502
Uchwały Rady 2012 - 2023 60362
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 18335
Rok 2010 7949
Rok 2009 6602
Rok 2008 10879
Rok 2007 8048
Rok 2006 4628
Akty prawa miejscowego 11449
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Co i jak załatwić 14405
Sprawy do załatwienia 11180
Gospodarka komunalna 7907
Gospodarowanie odpadami 5325
Aktualności 37530
DEKLARACJE 3085
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1757
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1337
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 704
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 8344
Podziały i rozgraniczenia 3273
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 4482
Sprawy obywatelskie 8856
Działalność gospodarcza, alkohole 4276
Urząd stanu cywilnego 7444
Pomoc materialna uczniom 1903
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1903
Podatki i opłaty lokalne 11261
Deklaracje i informacje obowiązujące od 1 lipca 2019 roku 163
Stawki na 2019 rok 350
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2064
Pomoc społeczna i świadczenia 4624
Lubuska Unia Światłowodowa 648
Programy, plany i strategie 10245
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 21950
Wykazy nieruchomości 12400
Przetargi na nieruchomości 30630
Informacja o wyniku przetargu 5476
Zamówienia publiczne 112993
Wyłączone z ustawy PZP 9456
Zamówienia publiczne w toku 60375
Archiwum zamówień 17295
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 797
Finanse 2525
Budżet 1165
Budżet 2019 124
Budżet Gminy Zabór na 2019 rok. 402
Bilans 55
Uchwały 219
Sprawozdania z wykonania budżetu 115
Sprawozdania 53
I kwartał 139
II kwartał 82
III kwartał 41
IV kwartał 41
Budżet 2018 245
Bilans 118
Uchwały 519
Sprawozdania z wykonania budżetu 294
Sprawozdania 61
I kwartał 171
II kwartał 186
III kwartał 135
IV kwartał 205
Budżet 2017 436
Bilans 348
Uchwały 608
Sprawozdania z wykonania budżetu 208
Sprawozdania 444
I kwartał 845
II kwartał 586
III kwartał 462
IV kwartał 699
Budżet 2016 429
Uchwały 2886
Sprawozdania 680
I kwartał 1118
II kwartał 915
III kwartał 1281
IV kwartał 1418
Budżet 2014 1363
Uchwały 3833
Sprawozdania 420
I kwartał 1909
III kwartał 1260
IV kwartał 2275
Budżet 2015 465
Sprawozdania 760
I kwartał 1523
II kwartał 1303
III kwartał 1267
IV kwartał 1804
Uchwały 358
Budżet 2013 1263
Uchwały 4698
Zarządzenia 699
Sprawozdania 1312
VI kwartał 2012 6034
I kwartał 2013r 4711
II kwartał 2013 3196
III kwartał 2013r. 2390
IV kwartał 2013 r. 2791
Budżet 2012 1138
Uchwały 3362
Zarządzenia 946
Opinie bankowe 3048
Zaświadczenia 1320
Sprawozdania 4676
Budżet 2011 1021
Uchwały 2797
Zarządzenia 549
Sprawozdania 4932
Interpretacje prawa podatkowego 1541
Podatki i opłaty lokalne 7510
Ulgi w podatkach i opłatach 4413
Majątek 1262
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6172
Wykaz organizacji 5286
Konkursy 194
Konkurs 2019 9005
Konkurs 2018 12034
Konkurs 2017 11228
Konkurs 2016 15108
Konkurs 2014 9213
Konkurs 2015 19638
konkurs 2013 8226
konkurs 2012 747
Konkurs 2011 640
Oferty w trybie pozakonkursowym. 1334
Rok 2019 226
Rok 2018 607
Rok 2017 1774
Rok 2016 1917
Rok 2015 1825
Rok 2014 3200
Rok 2013 1319
Wzór sprawozdań z realizacji zadania 2382
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym 68
Wzór sprawozdania w trybie konkursowym 145
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2962
Wzory ofert w trybie pozakonkursowym 73
Wzory ofert w trybie konkursowym 87
Współpraca 2019 409
Współpraca 2018 508
Współpraca 2017 1417
Współpraca 2016 6358
Współpraca 2015 2015
Współpraca 2014 1893
Program współpracy 900
Współpraca 2013 1560
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1341
Oferty z własnej inicjatywy 1344
Współpraca 2012 1990
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1217
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 704
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 670
Współpraca 2011 1287
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 878
Wzór ofert na realizację zadania 919
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 858
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 877
Praca 18074
Konkursy 9051
Nabór Kandydatów 29072
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 3045
RODO - Klauzula Informacyjna 196
Ośrodek Pomocy Społecznej 383
Oświata 4588
Informacje oświatowe 3414
Informacje o dotacjach przedszkolnych 99
Niepubliczne placówki oświatowe 2328
Konkurs wychowanie przedszkolne 1679
Informacje o środowisku 4659
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Obwieszczenia) 1337
2019 44
2018 191
2017 763
2016 732
2014 2285
2013 1515
2015 532
Rejestr informacji o środowisku 27442
Prawo łowieckie 257
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 1830
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 617
Zagospodarowanie przestrzenne 4831
Plany zagospodarowania przestrzennego 13061
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2000
Oświadczenia majątkowe 5545
Oświadczenia na początek kadencji 2018/2023 448
Radni 1113
Wójt 78
Pracownicy 301
Oświadczenie za rok 2018 104
Radni 476
Wójt 110
Pracownicy 231
Oświadczenia za rok 2017 326
Radni 1282
Wójt 295
Pracownicy 441
Oświadczenia za rok 2016 718
Radni 2956
Wójt 934
Pracownicy 1418
Oświadczenia za rok 2015 735
Radni 2319
Wójt 711
pracownicy 1394
Kadencja 2014-2018 75
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 134
Radni 642
Wójt 130
Pracownicy 55
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 138
Radni 807
Wójt 54
Pracownicy 47
rok 2014 1084
Wójt 560
Radni 1078
Pracownicy 2392
Informacje publiczne 2912
Ogłoszenia 240
Komunikaty 25073
Aktualności 39230
Zagospodarowanie przestrzenne 1467
Rejestry i ewidencje 6790
Zarządzanie cmentarzami 1691
Wybory 5821
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1388
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1751
2019 rok 590
2014 rok 101
WYBORY PREZYDENCKIE 4876
REFERENDUM 1434
WYBORY SAMORZĄDOWE 14844
2018 rok 8378
2014 rok 700
Wybory Ławników 35
2019 203
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019 ROK 135
Petycje 984
Informacje ogólne 398
Rejestr petycji 276
Petycje kierowane do Wójta Gminy 476
Petycje 2019 rok 275
Petycje 2018 rok 804
Petycje 2017 rok 1558
Petycje 2016 rok 596
Kontrole 3011
2017 261
2016 157
2015 153
2014 1573
2013 1927
2012 2793
2011 5398
Konsultacje 3136
RODO 290
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3244
Działalność lobbingowa 1092
Transport publiczny 186
Raport o stanie Gminy Zabór 144
za 2018 rok 186

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 156886
Redakcja biuletynu 2113
Mapa serwisu 2410
Statystyki 2436
Kanały RSS 1353
Kontakt 13566
« powrót do poprzedniej strony