ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 10797
Status Prawny 1491
Przedmiot działalności 1355
Organizacja i ustrój 1775
Organy i ich kompetencje 2575
Statut Gminy 1414
Jednostki organizacyjne 2747
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 4964
Zespół Szkół w Zaborze 1475
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 813
Sprawozdanie z działalności 282
Wykonanie planu finansowego 195
Sołectwa 11695
Kadencja 2015-2019 7246
Czarna 1231
Dąbrowa 993
Droszków 1307
Łaz 1249
Milsko 1017
Przytok 1249
Zabór 1593
Tarnawa 1045
Kadencja 2011-2015 5381
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1386
Rada Gminy 10016
Skład osobowy rady 3645
Kadencja 2014-2018 773
kadencja 2010-2014 883
Komisje Rady 2267
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 614
Komisja ds. Finansów 2023
Komisja ds. Społecznych 1144
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1298
Komisja Rewizyjna 903
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 448
Komisja Rewizyjna 751
Komisja ds. Społecznych 797
Komisja ds. Finansów 719
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 667
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 379
Komisja ds. Finansów 288
Stanowiska 591
Posiedzenia Komisji 328
Protokoły z posiedzeń 566
Rok 2009 592
Rok 2008 1613
Rok 2007 1108
Rok 2006 803
Komisja Rewizyjna 695
Stanowiska 590
Posiedzenia Komisji 315
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 292
Rok 2012 778
Rok 2011 744
Rok 2010 557
Rok 2009 551
Rok 2008 1490
Rok 2007 1030
Rok 2006 525
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 622
Stanowiska 561
Posiedzenia komisji 286
Protokoły z posiedzeń komisji 277
Rok 2012 787
Rok 2011 2191
Komisja ds. Społecznych 730
Stanowiska 579
Posiedzenia komisji 271
Protokoły z posiedzeń komisji 309
Rok 2012 486
Rok 2011 2140
Rok 2010 513
Komisja ds. MZK 334
Protokoły z posiedzeń komisji 276
Rok 2011 716
Doraźna komisja statutowa 321
Posiedzenia komisji 539
Sesje rady 2500
Kadencja 2018-2023 12
Kadencja 2014-2018 2531
Protokoły z sesji Rady Gminy 3118
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 528
Rok 2018 338
Rok 2017 487
Rok 2016 1496
Rok 2015 3108
Rok 2014 1269
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 326
Rok 2014 1838
Rok 2013 2181
Rok 2012 1300
Rok 2011 2225
Rok 2010 1021
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 312
Rok 2010 1835
Rok 2009 1844
Rok 2008 1583
Rok 2007 1563
Projekty uchwał 4460
2018 538
2015 387
2017 1823
Rok 2014 432
Rok 2012 1487
Plan pracy Rady Gminy 1115
Klub radnych 1602
Klub radnych kadencja 2014-2018 741
Urząd gminy 23021
Struktura Organizacyjna 5115
Regulamin Organizacyjny 3287
Wójt Gminy 4197
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 1980
2018 407
2017 110
2016 1161
2015 6462
2014 6383
2011 16043
2013 11463
2009 9434
2012 14444
2010 16526
2007 10442
2008 8185
Rejestry , ewidencje i archiwa 1468
Co i jak załatwić 13358
Sprawy do załatwienia 8884
Gospodarka komunalna 6602
Gospodarowanie odpadami 4504
Aktualności 25866
DEKLARACJE 2281
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1341
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1002
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 494
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 6816
Podziały i rozgraniczenia 2867
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 3798
Sprawy obywatelskie 7778
Działalność gospodarcza, alkohole 3809
Urząd stanu cywilnego 6441
Pomoc materialna uczniom 1722
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1622
Podatki i opłaty lokalne 9676
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1661
Pomoc społeczna i świadczenia 3291
Lubuska Unia Światłowodowa 359
Prawo 22559
Uchwały Rady 2012 - 2018 50940
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 15902
Rok 2010 6952
Rok 2009 5551
Rok 2008 9287
Rok 2007 6975
Rok 2006 4020
Akty prawa miejscowego 9891
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 9095
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 18905
Wykazy nieruchomości 9043
Przetargi na nieruchomości 23667
Informacja o wyniku przetargu 3496
Zamówienia publiczne 94618
Wyłączone z ustawy PZP 8047
Zamówienia publiczne w toku 51369
Archiwum zamówień 15067
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 306
Finanse 2101
Budżet 1061
Budżet 2018 136
Bilans 17
Uchwały 237
Sprawozdania z wykonania budżetu 109
Sprawozdania 17
I kwartał 16
II kwartał 40
III kwartał 17
IV kwartał 14
Budżet 2017 314
Bilans 147
Uchwały 443
Sprawozdania z wykonania budżetu 128
Sprawozdania 309
I kwartał 611
II kwartał 406
III kwartał 288
IV kwartał 226
Budżet 2016 378
Uchwały 2205
Sprawozdania 520
I kwartał 928
II kwartał 733
III kwartał 935
IV kwartał 943
Budżet 2015 415
Sprawozdania 628
I kwartał 1259
II kwartał 1042
III kwartał 1013
IV kwartał 1341
Uchwały 302
Budżet 2014 1296
Uchwały 3411
Sprawozdania 353
I kwartał 1600
III kwartał 1099
IV kwartał 1740
Budżet 2013 1199
Uchwały 4364
Zarządzenia 651
Sprawozdania 1194
VI kwartał 2012 5678
I kwartał 2013r 4301
II kwartał 2013 2984
III kwartał 2013r. 2131
IV kwartał 2013 r. 2560
Budżet 2012 1045
Uchwały 2992
Zarządzenia 876
Opinie bankowe 2727
Zaświadczenia 1199
Sprawozdania 4178
Budżet 2011 945
Uchwały 2494
Zarządzenia 504
Sprawozdania 4518
Interpretacje prawa podatkowego 1373
Podatki i opłaty lokalne 6610
Ulgi w podatkach i opłatach 3777
Majątek 1147
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5439
Konkursy 168
Konkursy 2018 8753
Konkurs 2017 10023
Konkurs 2015 17386
konkurs 2013 7678
Konkurs 2014 8556
Konkurs 2016 13451
konkurs 2012 669
Konkurs 2011 576
Oferty z własnej inicjatywy 1153
Rok 2018 301
Rok 2017 1275
Rok 2016 1509
Rok 2015 1556
Rok 2014 2895
Rok 2013 1225
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2473
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 2032
Współpraca 2019 54
Współpraca 2018 302
Współpraca 2017 1075
Współpraca 2015 1849
Współpraca 2013 1442
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1169
Oferty z własnej inicjatywy 1286
Współpraca 2016 4973
Współpraca 2014 1720
Program współpracy 806
Współpraca 2011 1143
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 778
Wzór ofert na realizację zadania 858
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 791
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 803
Współpraca 2012 1721
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1107
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 639
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 642
Wykaz organizacji 4150
Oświata 4266
Konkurs wychowanie przedszkolne 1337
Informacje oświatowe 2669
Niepubliczne placówki oświatowe 1971
Pomoc Społeczna 38
Praca 16042
Konkursy 8170
Nabór Kandydatów 23098
Jednostki Organizacyje 6
Ośrodek Pomocy Społecznej 4
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2686
RODO - Klauzula Informacyjna 25
Informacje o środowisku 4173
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1219
2017 532
2018 74
2016 687
2014 2153
2013 1347
2015 483
Rejestr informacji o środowisku 9172
Prawo łowieckie 77
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 367
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 108
Zagospodarowanie przestrzenne 3446
Plany zagospodarowania przestrzennego 10030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1416
Oświadczenia majątkowe 4749
Oświadczenia za rok 2017 199
Radni 691
Wójt 161
Pracownicy 253
Oświadczenia za rok 2016 610
Radni 1537
Wójt 759
Pracownicy 1105
Oświadczenia za rok 2015 629
Radni 1871
Wójt 617
pracownicy 1176
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 35
Radni 145
Wójt 14
Pracownicy 11
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 58
Radni 261
Wójt 18
Pracownicy 11
rok 2014 1006
Wójt 404
Radni 749
Pracownicy 2080
Rok 2013 869
Pracownicy 3878
Radni 3982
Rok 2010 890
Radni 5540
Pracownicy 3279
Rok 2011 1063
radni 6418
Pracownicy 3721
Rok 2009 902
Pracownicy 1002
Początek kadencji 2010-2014 4627
Koniec kadencji 2006-2010 4101
Rok 2007 725
Radni 4946
Pracownicy 3207
Rok 2008 721
Radni 4570
Pracownicy 3600
Rok 2012 1239
Pracownicy 4998
Radni 7040
Rok 2005 1802
Rok 2006 6527
Kadencja 2014-2018 11
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 32
Radni 110
Wójt 36
Pracownicy 10
Informacje publiczne 2195
Ogłoszenia 240
Komunikaty 21285
Aktualności 32892
Zagospodarowanie przestrzenne 489
Rejestry i ewidencje 6031
Zarządzanie cmentarzami 1173
Wybory 5226
WYBORY SAMORZĄDOWE 14014
2018 rok 6664
2014 rok 378
WYBORY PREZYDENCKIE 4142
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1454
REFERENDUM 1104
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1084
Kontrole 2730
2017 73
2016 112
2015 95
2014 1413
2013 1730
2012 2557
2011 4915
Petycje 682
Informacje ogólne 309
Rejestr petycji 196
Petycje kierowane do Wójta Gminy 417
Petycje 2018 82
Petycje 2017 979
Petycje 2016 331
Petycje kierowane do Rady Gminy 173
Petycje 2017 84
Petycje 2016 70
Konsultacje 2519
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2914
RODO 105
Działalność lobbingowa 828

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 113559
Redakcja biuletynu 1843
Mapa serwisu 2037
Statystyki 2168
Kanały RSS 1181
Kontakt 11830
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu