ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 11403
Status Prawny 1544
Przedmiot działalności 1397
Organizacja i ustrój 1846
Organy i ich kompetencje 2657
Statut Gminy 1503
Jednostki organizacyjne 2932
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 5408
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 1628
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 1020
Sprawozdanie z działalności 442
Wykonanie planu finansowego 294
Sołectwa 11978
Kadencja 2019-2023 33
Czarna 23
Dąbrowa 17
Droszków 36
Łaz 23
Milsko 34
Przytok 50
Tarnawa 26
Zabór 64
Kadencja 2015-2019 7475
Czarna 1314
Dąbrowa 1123
Droszków 1587
Łaz 1384
Milsko 1135
Przytok 1479
Zabór 1833
Tarnawa 1152
Kadencja 2011-2015 5888
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1462
Rada Gminy 11066
Sesje-transmisje online 679
Sesje-archiwum transmisji 537
Skład osobowy rady 3800
Kadencja 2018-2023 96
Kadencja 2014-2018 823
kadencja 2010-2014 934
Sesje rady 2832
Kadencja 2018-2023 610
Imienne wykazy głosowań radnych 174
Interpelacje i zapytania 294
2018 rok 252
2019 rok 44
Kadencja 2014-2018 2795
Projekty uchwał 4575
2019 72
2015 422
2017 2228
Rok 2014 453
Rok 2012 1740
2018 787
Protokoły z sesji Rady Gminy 3256
Protokoły z sesji Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 52
Rok 2023 11
Rok 2022 6
Rok 2021 11
Rok 2020 9
Rok 2019 51
Rok 2018 81
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 542
Rok 2018 479
Rok 2017 609
Rok 2016 1658
Rok 2015 3303
Rok 2014 1339
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 334
Rok 2014 1921
Rok 2013 2388
Rok 2012 1441
Rok 2011 2474
Rok 2010 1064
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 325
Rok 2010 2019
Rok 2009 1958
Rok 2008 1676
Rok 2007 1678
Komisje Rady 2550
Komisje Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 128
Posiedzenia komisji rady-kadencja 2018-2023 108
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury i Rolnictwa 91
Komisja ds. Społecznych 39
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 90
Komisja Rewizyjna 53
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 673
Komisja ds. Finansów 2297
Komisja ds. Społecznych 1278
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1407
Komisja Rewizyjna 1033
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 475
Komisja Rewizyjna 823
Komisja ds. Społecznych 848
Komisja ds. Finansów 780
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 710
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 413
Komisja ds. Finansów 311
Stanowiska 662
Posiedzenia Komisji 356
Protokoły z posiedzeń 614
Rok 2009 641
Rok 2008 1726
Rok 2007 1169
Rok 2006 851
Komisja Rewizyjna 773
Stanowiska 639
Posiedzenia Komisji 336
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 313
Rok 2012 840
Rok 2011 801
Rok 2010 578
Rok 2009 604
Rok 2008 1618
Rok 2007 1100
Rok 2006 562
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 678
Stanowiska 597
Posiedzenia komisji 308
Protokoły z posiedzeń komisji 299
Rok 2012 839
Rok 2011 2408
Komisja ds. Społecznych 808
Stanowiska 601
Posiedzenia komisji 284
Protokoły z posiedzeń komisji 325
Rok 2012 517
Rok 2011 2366
Rok 2010 544
Komisja ds. MZK 371
Protokoły z posiedzeń komisji 299
Rok 2011 796
Doraźna komisja statutowa 352
Posiedzenia komisji 594
Klub radnych 1787
Klub radnych kadencja 2018-2023 68
Klub radnych kadencja 2014-2018 822
Plan pracy Rady Gminy 1192
Urząd gminy 24166
Struktura Organizacyjna 5392
Regulamin Organizacyjny 3426
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 2049
2019 25
2018 669
2017 186
2016 1421
2015 7117
2014 7018
2011 16688
2013 12123
2012 15657
2010 17374
2009 9801
2008 8839
2007 11260
Rejestry , ewidencje i archiwa 1521
Co i jak załatwić 13788
Sprawy do załatwienia 9676
Gospodarka komunalna 7026
Gospodarowanie odpadami 4803
Aktualności 30011
DEKLARACJE 2654
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1504
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1132
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 572
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 7391
Podziały i rozgraniczenia 3017
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 4005
Sprawy obywatelskie 8110
Działalność gospodarcza, alkohole 3996
Urząd stanu cywilnego 6769
Pomoc materialna uczniom 1783
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1702
Podatki i opłaty lokalne 10464
Stawki na 2019 rok 137
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1801
Pomoc społeczna i świadczenia 3683
Lubuska Unia Światłowodowa 469
Prawo 23925
Uchwały Rady 2012 - 2023 54874
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 16894
Rok 2010 7430
Rok 2009 6110
Rok 2008 10163
Rok 2007 7683
Rok 2006 4319
Akty prawa miejscowego 10751
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 9409
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 20413
Wykazy nieruchomości 10349
Przetargi na nieruchomości 26490
Informacja o wyniku przetargu 4607
Zamówienia publiczne 102135
Wyłączone z ustawy PZP 8540
Zamówienia publiczne w toku 54772
Archiwum zamówień 15976
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 525
Finanse 2282
Budżet 1108
Budżet 2019 40
Projekt budżetu Gminy Zabór na 2019 rok. 114
Bilans 17
Uchwały 46
Sprawozdania z wykonania budżetu 17
Sprawozdania 16
I kwartał 17
II kwartał 11
III kwartał 18
IV kwartał 18
Budżet 2018 189
Bilans 36
Uchwały 313
Sprawozdania z wykonania budżetu 158
Sprawozdania 34
I kwartał 49
II kwartał 74
III kwartał 56
IV kwartał 58
Budżet 2017 371
Bilans 252
Uchwały 522
Sprawozdania z wykonania budżetu 158
Sprawozdania 363
I kwartał 719
II kwartał 479
III kwartał 357
IV kwartał 462
Budżet 2016 396
Uchwały 2528
Sprawozdania 599
I kwartał 1008
II kwartał 796
III kwartał 1104
IV kwartał 1143
Budżet 2014 1312
Uchwały 3619
Sprawozdania 367
I kwartał 1651
III kwartał 1118
IV kwartał 1995
Budżet 2015 433
Sprawozdania 674
I kwartał 1354
II kwartał 1167
III kwartał 1141
IV kwartał 1572
Uchwały 320
Budżet 2013 1215
Uchwały 4501
Zarządzenia 665
Sprawozdania 1241
VI kwartał 2012 5821
I kwartał 2013r 4437
II kwartał 2013 3047
III kwartał 2013r. 2250
IV kwartał 2013 r. 2644
Budżet 2012 1083
Uchwały 3128
Zarządzenia 898
Opinie bankowe 2847
Zaświadczenia 1228
Sprawozdania 4432
Budżet 2011 970
Uchwały 2624
Zarządzenia 520
Sprawozdania 4725
Interpretacje prawa podatkowego 1432
Podatki i opłaty lokalne 7037
Ulgi w podatkach i opłatach 4084
Majątek 1176
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5714
Konkursy 181
Konkurs 2019 1360
Konkursy 2018 11313
Konkurs 2015 18197
konkurs 2013 7886
Konkurs 2014 8891
Konkurs 2017 10414
Konkurs 2016 14089
Konkurs 2011 590
konkurs 2012 698
Oferty z własnej inicjatywy 1189
Rok 2018 394
Rok 2017 1438
Rok 2016 1744
Rok 2015 1675
Rok 2014 3029
Rok 2013 1277
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2610
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 2154
Wykaz organizacji 4477
Współpraca 2019 148
Współpraca 2018 368
Współpraca 2017 1224
Współpraca 2015 1907
Współpraca 2013 1473
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1252
Oferty z własnej inicjatywy 1314
Współpraca 2016 5490
Współpraca 2014 1788
Program współpracy 846
Współpraca 2011 1193
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 824
Wzór ofert na realizację zadania 876
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 821
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 841
Współpraca 2012 1808
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1148
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 658
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 647
Oświata 4385
Konkurs wychowanie przedszkolne 1462
Informacje oświatowe 2954
Niepubliczne placówki oświatowe 2104
Praca 17020
Konkursy 8618
Nabór Kandydatów 26759
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2817
RODO - Klauzula Informacyjna 75
Ośrodek Pomocy Społecznej 160
Informacje o środowisku 4342
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1252
2017 606
2018 108
2016 700
2014 2211
2013 1427
2015 497
Rejestr informacji o środowisku 17126
Prawo łowieckie 142
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 969
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 298
Zagospodarowanie przestrzenne 3962
Plany zagospodarowania przestrzennego 11220
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1623
Oświadczenia majątkowe 5068
Oświadczenia na początek kadencji 2018/2023 144
Radni 556
Wójt 41
Pracownicy 135
Oświadczenia za rok 2017 267
Radni 898
Wójt 239
Pracownicy 342
Oświadczenia za rok 2016 652
Radni 1694
Wójt 819
Pracownicy 1197
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 61
Radni 176
Wójt 30
Pracownicy 23
Oświadczenia za rok 2015 672
Radni 2096
Wójt 657
pracownicy 1273
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 98
Radni 575
Wójt 35
Pracownicy 28
rok 2014 1034
Wójt 473
Radni 780
Pracownicy 2216
Rok 2010 916
Radni 5781
Pracownicy 3443
Rok 2013 890
Pracownicy 3990
Radni 4206
Rok 2011 1086
radni 6661
Pracownicy 3880
Rok 2009 922
Pracownicy 1062
Początek kadencji 2010-2014 4912
Koniec kadencji 2006-2010 4282
Rok 2007 740
Radni 5191
Pracownicy 3356
Rok 2012 1256
Pracownicy 5196
Radni 7290
Rok 2005 1820
Rok 2006 6847
Rok 2008 733
Radni 4835
Pracownicy 3696
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 88
Radni 331
Wójt 87
Pracownicy 37
Kadencja 2014-2018 41
Informacje publiczne 2462
Ogłoszenia 240
Komunikaty 22738
Aktualności 34973
Zagospodarowanie przestrzenne 691
Rejestry i ewidencje 6275
Zarządzanie cmentarzami 1336
Wybory 5389
WYBORY SAMORZĄDOWE 14395
2018 rok 7496
2014 rok 485
WYBORY PREZYDENCKIE 4505
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1520
REFERENDUM 1261
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1203
Kontrole 2833
2017 126
2016 130
2015 120
2014 1467
2013 1838
2012 2647
2011 5166
Petycje 801
Informacje ogólne 337
Rejestr petycji 224
Petycje kierowane do Wójta Gminy 435
Petycje 2019 rok 16
Petycje 2018 rok 390
Petycje 2016 rok 420
Petycje 2017 rok 1204
Petycje kierowane do Rady Gminy 192
Petycje 2019 rok 19
Petycje 2017 rok 103
Petycje 2016 rok 85
Konsultacje 2708
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3019
RODO 171
Działalność lobbingowa 903
Transport publiczny 32

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 131693
Redakcja biuletynu 1947
Mapa serwisu 2174
Statystyki 2249
Kanały RSS 1239
Kontakt 12455
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu