ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok 114
Gmina Zabór 12177
Status Prawny 1616
Przedmiot działalności 1451
Organizacja i ustrój 1954
Organy i ich kompetencje 2841
Statut Gminy 1709
Jednostki organizacyjne 3099
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 6299
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 1807
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 1192
Sprawozdanie z działalności 643
Wykonanie planu finansowego 501
Sołectwa 12270
Kadencja 2019-2023 106
Czarna 75
Dąbrowa 62
Droszków 105
Łaz 74
Milsko 90
Przytok 117
Tarnawa 95
Zabór 202
Kadencja 2015-2019 7724
Czarna 1415
Dąbrowa 1231
Droszków 1761
Łaz 1534
Milsko 1256
Przytok 1633
Zabór 1956
Tarnawa 1280
Kadencja 2011-2015 6235
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1536
Rada Gminy 11957
Sesje-transmisje online 979
Sesje-archiwum transmisji 940
Skład osobowy rady 3938
Kadencja 2018-2023 200
Kadencja 2014-2018 880
kadencja 2010-2014 982
Sesje rady 3124
Kadencja 2018-2023 1339
Kadencja 2014-2018 3044
Inerpelacje i zapytania 164
2019 rok 474
2018 rok 202
Imienne wykazy głosowań radnych 352
Petycje kierowane do Rady Gminy 85
2019 rok 115
Protokoły z sesji Rady Gminy 3397
Protokoły z sesji Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 102
Rok 2023 34
Rok 2022 28
Rok 2021 28
Rok 2020 30
Rok 2019 202
Rok 2018 129
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 571
Rok 2018 616
Rok 2017 722
Rok 2016 1766
Rok 2015 3510
Rok 2014 1423
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 356
Rok 2014 2025
Rok 2013 2540
Rok 2012 1549
Rok 2011 2626
Rok 2010 1135
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 346
Rok 2010 2183
Rok 2009 2068
Rok 2008 1809
Rok 2007 1797
Projekty uchwał 4738
2019 303
2018 1017
2017 2599
2015 456
2014 492
2012 2055
Komisje Rady 2775
Komisje Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 276
Posiedzenia komisji rady-kadencja 2018-2023 212
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury i Rolnictwa 301
Komisja ds. Społecznych 123
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 221
Komisja Rewizyjna 125
Doraźna Komisja Statutowa 67
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 710
Komisja ds. Finansów 2508
Komisja ds. Społecznych 1400
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1545
Komisja Rewizyjna 1191
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 503
Komisja Rewizyjna 871
Komisja ds. Społecznych 908
Komisja ds. Finansów 829
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 756
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 449
Komisja ds. Finansów 339
Stanowiska 723
Posiedzenia Komisji 390
Protokoły z posiedzeń 659
Rok 2009 701
Rok 2008 1853
Rok 2007 1261
Rok 2006 930
Komisja Rewizyjna 871
Stanowiska 693
Posiedzenia Komisji 359
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 340
Rok 2012 935
Rok 2011 883
Rok 2010 624
Rok 2009 657
Rok 2008 1743
Rok 2007 1186
Rok 2006 606
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 761
Stanowiska 652
Posiedzenia komisji 338
Protokoły z posiedzeń komisji 327
Rok 2012 907
Rok 2011 2567
Komisja ds. Społecznych 889
Stanowiska 642
Posiedzenia komisji 309
Protokoły z posiedzeń komisji 353
Rok 2012 569
Rok 2011 2512
Rok 2010 590
Komisja ds. MZK 421
Protokoły z posiedzeń komisji 330
Rok 2011 886
Doraźna komisja statutowa 384
Posiedzenia komisji 644
Klub radnych 1924
Klub radnych kadencja 2018-2023 125
Klub radnych kadencja 2014-2018 882
Plan pracy Rady Gminy 1302
Urząd gminy 25867
Struktura Organizacyjna 5775
Regulamin Organizacyjny 3588
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 2138
2019 222
2018 1387
2017 250
2016 1594
2015 7685
2014 7382
2011 17166
2013 12567
2012 16344
2010 17904
2009 10124
2008 9169
2007 11668
Rejestry , ewidencje i archiwa 1593
Prawo 27485
Uchwały Rady 2012 - 2023 59378
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 18093
Rok 2010 7851
Rok 2009 6519
Rok 2008 10736
Rok 2007 7973
Rok 2006 4563
Akty prawa miejscowego 11259
Co i jak załatwić 14266
Sprawy do załatwienia 10775
Gospodarka komunalna 7649
Gospodarowanie odpadami 5216
Aktualności 35410
DEKLARACJE 2968
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1694
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1275
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 666
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 8112
Podziały i rozgraniczenia 3178
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 4351
Sprawy obywatelskie 8661
Działalność gospodarcza, alkohole 4202
Urząd stanu cywilnego 7276
Pomoc materialna uczniom 1871
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1839
Podatki i opłaty lokalne 11075
Deklaracje i informacje obowiązujące od 1 lipca 2019 roku 105
Stawki na 2019 rok 311
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2017
Pomoc społeczna i świadczenia 4409
Lubuska Unia Światłowodowa 611
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Programy, plany i strategie 9991
Monitor Polski 0
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 21697
Wykazy nieruchomości 11943
Przetargi na nieruchomości 29993
Informacja o wyniku przetargu 5384
Zamówienia publiczne 109756
Wyłączone z ustawy PZP 9033
Zamówienia publiczne w toku 58999
Archiwum zamówień 17010
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 740
Finanse 2472
Budżet 1151
Budżet 2019 109
Budżet Gminy Zabór na 2019 rok. 319
Bilans 47
Uchwały 174
Sprawozdania z wykonania budżetu 63
Sprawozdania 46
I kwartał 121
II kwartał 64
III kwartał 35
IV kwartał 33
Budżet 2018 234
Bilans 105
Uchwały 468
Sprawozdania z wykonania budżetu 265
Sprawozdania 53
I kwartał 144
II kwartał 160
III kwartał 116
IV kwartał 166
Budżet 2017 421
Bilans 323
Uchwały 587
Sprawozdania z wykonania budżetu 197
Sprawozdania 422
I kwartał 810
II kwartał 544
III kwartał 435
IV kwartał 636
Budżet 2016 421
Uchwały 2780
Sprawozdania 659
I kwartał 1076
II kwartał 874
III kwartał 1236
IV kwartał 1352
Budżet 2014 1353
Uchwały 3781
Sprawozdania 409
I kwartał 1863
III kwartał 1224
IV kwartał 2205
Budżet 2015 458
Sprawozdania 738
I kwartał 1472
II kwartał 1261
III kwartał 1222
IV kwartał 1737
Uchwały 344
Budżet 2013 1242
Uchwały 4650
Zarządzenia 692
Sprawozdania 1299
VI kwartał 2012 5983
I kwartał 2013r 4637
II kwartał 2013 3158
III kwartał 2013r. 2361
IV kwartał 2013 r. 2758
Budżet 2012 1124
Uchwały 3303
Zarządzenia 935
Opinie bankowe 3012
Zaświadczenia 1302
Sprawozdania 4631
Budżet 2011 1006
Uchwały 2757
Zarządzenia 542
Sprawozdania 4886
Interpretacje prawa podatkowego 1515
Podatki i opłaty lokalne 7383
Ulgi w podatkach i opłatach 4358
Majątek 1238
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 6077
Wykaz organizacji 5062
Konkursy 193
Konkurs 2019 7159
Konkurs 2018 11849
Konkurs 2017 10988
Konkurs 2016 14802
Konkurs 2014 9120
Konkurs 2015 19226
konkurs 2013 8132
konkurs 2012 737
Konkurs 2011 621
Oferty w trybie pozakonkursowym. 1301
Rok 2019 156
Rok 2018 560
Rok 2017 1675
Rok 2016 1871
Rok 2015 1792
Rok 2014 3161
Rok 2013 1308
Wzór sprawozdań z realizacji zadania 2345
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym 56
Wzór sprawozdania w trybie konkursowym 120
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2888
Wzory ofert w trybie pozakonkursowym 57
Wzory ofert w trybie konkursowym 72
Współpraca 2019 298
Współpraca 2018 460
Współpraca 2017 1340
Współpraca 2016 6133
Współpraca 2015 1991
Współpraca 2014 1858
Program współpracy 893
Współpraca 2013 1540
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1319
Oferty z własnej inicjatywy 1334
Współpraca 2012 1961
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1205
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 696
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 662
Współpraca 2011 1265
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 862
Wzór ofert na realizację zadania 907
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 849
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 868
Praca 17813
Konkursy 8983
Nabór Kandydatów 28585
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 3010
RODO - Klauzula Informacyjna 157
Ośrodek Pomocy Społecznej 341
Oświata 4521
Informacje oświatowe 3272
Informacje o dotacjach przedszkolnych 75
Niepubliczne placówki oświatowe 2279
Konkurs wychowanie przedszkolne 1634
Informacje o środowisku 4587
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Obwieszczenia) 1318
2019 30
2018 176
2017 733
2016 725
2014 2270
2013 1489
2015 522
Rejestr informacji o środowisku 24849
Prawo łowieckie 233
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 1507
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 542
Zagospodarowanie przestrzenne 4584
Plany zagospodarowania przestrzennego 12615
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1905
Oświadczenia majątkowe 5458
Oświadczenie za rok 2018 79
Radni 331
Wójt 92
Pracownicy 171
Oświadczenia na początek kadencji 2018/2023 382
Radni 998
Wójt 69
Pracownicy 269
Oświadczenia za rok 2016 704
Radni 2151
Wójt 914
Pracownicy 1375
Oświadczenia za rok 2017 317
Radni 1221
Wójt 283
Pracownicy 426
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 93
Radni 290
Wójt 44
Pracownicy 37
Oświadczenia za rok 2015 723
Radni 2263
Wójt 699
pracownicy 1368
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 127
Radni 758
Wójt 50
Pracownicy 41
Rok 2010 954
Radni 6014
Pracownicy 3609
rok 2014 1067
Wójt 540
Radni 1021
Pracownicy 2343
Rok 2011 1128
radni 6873
Pracownicy 4066
Rok 2013 916
Pracownicy 4226
Radni 4476
Rok 2009 964
Pracownicy 1125
Początek kadencji 2010-2014 5079
Koniec kadencji 2006-2010 4436
Rok 2007 770
Radni 5465
Pracownicy 3519
Rok 2005 1860
Rok 2006 7099
Rok 2008 768
Radni 5094
Pracownicy 3876
Rok 2012 1282
Pracownicy 5446
Radni 7491
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 125
Radni 587
Wójt 119
Pracownicy 51
Kadencja 2014-2018 67
Informacje publiczne 2771
Ogłoszenia 240
Komunikaty 24520
Aktualności 38095
Zagospodarowanie przestrzenne 1256
Rejestry i ewidencje 6677
Zarządzanie cmentarzami 1587
Wybory 5730
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1327
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1726
2019 rok 522
2014 rok 84
WYBORY PREZYDENCKIE 4769
REFERENDUM 1375
WYBORY SAMORZĄDOWE 14751
2018 rok 8234
2014 rok 634
Wybory Ławników 24
2019 163
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019 ROK 107
Petycje 944
Informacje ogólne 379
Rejestr petycji 265
Petycje kierowane do Wójta Gminy 466
Petycje 2019 rok 191
Petycje 2018 rok 701
Petycje 2017 rok 1420
Petycje 2016 rok 549
Kontrole 2961
2017 210
2016 150
2015 146
2014 1546
2013 1912
2012 2765
2011 5362
Konsultacje 2908
RODO 255
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3182
Działalność lobbingowa 1031
Transport publiczny 139
Raport o stanie Gminy Zabór 109
za 2018 rok 160

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 152959
Redakcja biuletynu 2066
Mapa serwisu 2363
Statystyki 2405
Kanały RSS 1324
Kontakt 13249
« powrót do poprzedniej strony