ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Zabór
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 8

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zabór 11844
Status Prawny 1580
Przedmiot działalności 1422
Organizacja i ustrój 1900
Organy i ich kompetencje 2754
Statut Gminy 1604
Jednostki organizacyjne 3015
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze 5797
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze 1707
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 1103
Sprawozdanie z działalności 508
Wykonanie planu finansowego 349
Sołectwa 12131
Kadencja 2019-2023 74
Czarna 47
Dąbrowa 35
Droszków 74
Łaz 48
Milsko 64
Przytok 79
Tarnawa 57
Zabór 122
Kadencja 2015-2019 7581
Czarna 1365
Dąbrowa 1177
Droszków 1676
Łaz 1461
Milsko 1196
Przytok 1550
Zabór 1905
Tarnawa 1208
Kadencja 2011-2015 6057
Stowarzyszenia i związki międzygminne 1499
Rada Gminy 11620
Sesje-transmisje online 894
Sesje-archiwum transmisji 780
Skład osobowy rady 3889
Kadencja 2018-2023 154
Kadencja 2014-2018 848
kadencja 2010-2014 955
Sesje rady 2992
Kadencja 2018-2023 1018
Kadencja 2014-2018 2870
Inerpelacje i zapytania 99
2019 rok 241
2018 rok 32
Imienne wykazy głosowań radnych 245
Petycje kierowane do Rady Gminy 59
2019 rok 82
Protokoły z sesji Rady Gminy 3344
Protokoły z sesji Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 85
Rok 2023 24
Rok 2022 20
Rok 2021 20
Rok 2020 23
Rok 2019 147
Rok 2018 106
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018 553
Rok 2018 516
Rok 2017 665
Rok 2016 1725
Rok 2015 3405
Rok 2014 1373
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014 343
Rok 2014 1965
Rok 2013 2444
Rok 2012 1473
Rok 2011 2519
Rok 2010 1081
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010 335
Rok 2010 2078
Rok 2009 2001
Rok 2008 1718
Rok 2007 1716
Projekty uchwał 4657
2019 202
2018 855
2017 2371
2015 437
2014 472
2012 1854
Komisje Rady 2667
Komisje Rady Gminy Zabór kadencja 2018-2023 204
Posiedzenia komisji rady-kadencja 2018-2023 164
Komisja ds. Budżetu, Infrastruktury i Rolnictwa 196
Komisja ds. Społecznych 64
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 158
Komisja Rewizyjna 90
Doraźna Komisja Statutowa 30
Posiedzenia Komisji Rady- kadencja 2014-2018 693
Komisja ds. Finansów 2393
Komisja ds. Społecznych 1313
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 1439
Komisja Rewizyjna 1096
Stanowiska Rady Gminy Zabór- kadencja 2014-2018 485
Komisja Rewizyjna 845
Komisja ds. Społecznych 878
Komisja ds. Finansów 808
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 738
Komisje Rady - kadencja 2010-2014 435
Komisja ds. Finansów 327
Stanowiska 689
Posiedzenia Komisji 373
Protokoły z posiedzeń 635
Rok 2009 672
Rok 2008 1782
Rok 2007 1206
Rok 2006 886
Komisja Rewizyjna 827
Stanowiska 665
Posiedzenia Komisji 349
Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnej 326
Rok 2012 870
Rok 2011 839
Rok 2010 598
Rok 2009 627
Rok 2008 1665
Rok 2007 1138
Rok 2006 580
Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury 714
Stanowiska 627
Posiedzenia komisji 322
Protokoły z posiedzeń komisji 312
Rok 2012 867
Rok 2011 2460
Komisja ds. Społecznych 847
Stanowiska 624
Posiedzenia komisji 300
Protokoły z posiedzeń komisji 338
Rok 2012 538
Rok 2011 2441
Rok 2010 565
Komisja ds. MZK 395
Protokoły z posiedzeń komisji 316
Rok 2011 839
Doraźna komisja statutowa 370
Posiedzenia komisji 618
Klub radnych 1864
Klub radnych kadencja 2018-2023 107
Klub radnych kadencja 2014-2018 850
Plan pracy Rady Gminy 1266
Urząd gminy 25023
Struktura Organizacyjna 5585
Regulamin Organizacyjny 3493
Zarządzenia 42
Zarządzenia Wójta 2097
2019 72
2018 815
2017 213
2016 1507
2015 7416
2014 7193
2011 16862
2013 12309
2012 15995
2010 17635
2009 9934
2008 9006
2007 11453
Rejestry , ewidencje i archiwa 1564
Co i jak załatwić 14042
Sprawy do załatwienia 10158
Gospodarka komunalna 7284
Gospodarowanie odpadami 4993
Aktualności 32366
DEKLARACJE 2806
Uchwały, ustawy, regulamin, RDR 1606
Zajęcie pasa drogowego dróg wenętrznych 1206
Budowa zjazdu z drogi publicznej. 609
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy 7708
Podziały i rozgraniczenia 3089
Ochrona środowiska, ochrona przyrody 4166
Sprawy obywatelskie 8309
Działalność gospodarcza, alkohole 4086
Urząd stanu cywilnego 6983
Pomoc materialna uczniom 1823
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1740
Podatki i opłaty lokalne 10750
Stawki na 2019 rok 246
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1875
Pomoc społeczna i świadczenia 3945
Lubuska Unia Światłowodowa 548
Prawo 25006
Uchwały Rady 2012 - 2023 56621
Uchwały Rady 2006 - 2011 2
Rok 2011 17270
Rok 2010 7593
Rok 2009 6251
Rok 2008 10407
Rok 2007 7811
Rok 2006 4413
Akty prawa miejscowego 10953
Dziennik ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Monitor Polski 0
Programy, plany i strategie 9675
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 21265
Wykazy nieruchomości 11285
Przetargi na nieruchomości 28734
Informacja o wyniku przetargu 5228
Zamówienia publiczne 105943
Wyłączone z ustawy PZP 8757
Zamówienia publiczne w toku 56770
Archiwum zamówień 16310
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 648
Finanse 2397
Budżet 1132
Budżet 2019 81
Budżet Gminy Zabór na 2019 rok. 184
Bilans 34
Uchwały 107
Sprawozdania z wykonania budżetu 45
Sprawozdania 34
I kwartał 77
II kwartał 19
III kwartał 25
IV kwartał 26
Budżet 2018 219
Bilans 51
Uchwały 396
Sprawozdania z wykonania budżetu 211
Sprawozdania 42
I kwartał 86
II kwartał 100
III kwartał 71
IV kwartał 94
Budżet 2017 393
Bilans 284
Uchwały 553
Sprawozdania z wykonania budżetu 174
Sprawozdania 394
I kwartał 762
II kwartał 507
III kwartał 391
IV kwartał 554
Budżet 2016 409
Uchwały 2651
Sprawozdania 633
I kwartał 1041
II kwartał 835
III kwartał 1163
IV kwartał 1229
Budżet 2014 1329
Uchwały 3677
Sprawozdania 383
I kwartał 1732
III kwartał 1151
IV kwartał 2107
Budżet 2015 445
Sprawozdania 703
I kwartał 1400
II kwartał 1206
III kwartał 1182
IV kwartał 1656
Uchwały 330
Budżet 2013 1227
Uchwały 4544
Zarządzenia 678
Sprawozdania 1264
VI kwartał 2012 5887
I kwartał 2013r 4506
II kwartał 2013 3085
III kwartał 2013r. 2287
IV kwartał 2013 r. 2676
Budżet 2012 1100
Uchwały 3190
Zarządzenia 913
Opinie bankowe 2919
Zaświadczenia 1260
Sprawozdania 4513
Budżet 2011 984
Uchwały 2668
Zarządzenia 532
Sprawozdania 4777
Interpretacje prawa podatkowego 1464
Podatki i opłaty lokalne 7181
Ulgi w podatkach i opłatach 4221
Majątek 1201
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5913
Konkursy 188
Konkurs 2019 4404
Konkurs 2018 11563
Konkurs 2017 10674
Konkurs 2016 14446
Konkurs 2014 8998
Konkurs 2015 18718
konkurs 2013 8030
konkurs 2012 721
Konkurs 2011 605
Oferty w trybie pozakonkursowym. 1256
Rok 2019 46
Rok 2018 468
Rok 2017 1558
Rok 2016 1822
Rok 2015 1735
Rok 2014 3054
Rok 2013 1293
Wzory ofert na realizację zadań publicznych 2760
Wzory ofert w trybie pozakonkursowym 37
Wzory ofert w trybie konkursowym 38
Wzór sprawozdań z realizacji zadania 2245
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym 18
Wzór sprawozdania w trybie konkursowym 17
Wykaz organizacji 4726
Współpraca 2019 242
Współpraca 2018 421
Współpraca 2017 1279
Współpraca 2016 5817
Współpraca 2015 1938
Współpraca 2014 1817
Program współpracy 871
Współpraca 2013 1509
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1286
Oferty z własnej inicjatywy 1325
Współpraca 2012 1875
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1180
Oferty konkursów z własnej inicjatywy 677
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2012 648
Współpraca 2011 1234
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 841
Wzór ofert na realizację zadania 886
Wzór sprawozdania z realizacji zadania 831
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 852
Oświata 4458
Konkurs wychowanie przedszkolne 1544
Informacje oświatowe 3095
Niepubliczne placówki oświatowe 2176
Praca 17446
Konkursy 8815
Nabór Kandydatów 27779
Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze 2914
RODO - Klauzula Informacyjna 102
Ośrodek Pomocy Społecznej 250
Informacje o środowisku 4478
Postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1278
2017 659
2018 131
2016 712
2014 2238
2013 1459
2015 509
Rejestr informacji o środowisku 20247
Prawo łowieckie 210
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 1238
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 417
Zagospodarowanie przestrzenne 4305
Plany zagospodarowania przestrzennego 11866
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1782
Oświadczenia majątkowe 5317
Oświadczenie za rok 2018 13
Radni 112
Wójt 16
Pracownicy 22
Oświadczenia na początek kadencji 2018/2023 331
Radni 821
Wójt 59
Pracownicy 233
Oświadczenia za rok 2016 685
Radni 1872
Wójt 861
Pracownicy 1287
Oświadczenia za rok 2017 307
Radni 1044
Wójt 266
Pracownicy 403
Oświadczenia na koniec kadencji 2010-2014 78
Radni 201
Wójt 40
Pracownicy 32
Oświadczenia za rok 2015 700
Radni 2194
Wójt 680
pracownicy 1326
Oświadczenia na początek kadencji 2014-2018 116
Radni 626
Wójt 44
Pracownicy 37
Rok 2010 933
Radni 5855
Pracownicy 3505
rok 2014 1053
Wójt 497
Radni 796
Pracownicy 2282
Rok 2011 1105
radni 6731
Pracownicy 3946
Rok 2013 905
Pracownicy 4074
Radni 4311
Rok 2009 934
Pracownicy 1087
Początek kadencji 2010-2014 4988
Koniec kadencji 2006-2010 4355
Rok 2007 754
Radni 5307
Pracownicy 3429
Rok 2005 1837
Rok 2006 6943
Rok 2008 752
Radni 4941
Pracownicy 3752
Rok 2012 1267
Pracownicy 5295
Radni 7359
Oświadczenia na koniec kadencji 2014-2018 109
Radni 426
Wójt 101
Pracownicy 45
Kadencja 2014-2018 54
Informacje publiczne 2615
Ogłoszenia 240
Komunikaty 23455
Aktualności 36554
Zagospodarowanie przestrzenne 942
Rejestry i ewidencje 6451
Zarządzanie cmentarzami 1440
Wybory 5608
Wybory Ławników 8
2019 93
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1668
2019 rok 406
2014 rok 37
WYBORY PREZYDENCKIE 4631
REFERENDUM 1315
WYBORY SAMORZĄDOWE 14524
2018 rok 7791
2014 rok 551
WYBORY PARLAMENTARNE (Sejm i Senat) 1247
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019 ROK 51
Kontrole 2903
2017 167
2016 138
2015 134
2014 1489
2013 1863
2012 2692
2011 5247
Petycje 897
Informacje ogólne 365
Rejestr petycji 256
Petycje kierowane do Wójta Gminy 456
Petycje 2019 rok 108
Petycje 2018 rok 555
Petycje 2017 rok 1301
Petycje 2016 rok 467
Konsultacje 2799
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3077
RODO 227
Działalność lobbingowa 973
Transport publiczny 107
Raport o stanie Gminy Zabór 74
za 2018 rok 105

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 140595
Redakcja biuletynu 2007
Mapa serwisu 2287
Statystyki 2346
Kanały RSS 1292
Kontakt 12813
« powrót do poprzedniej strony