ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-02 14:53:00

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-11 15:13:37

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zwierzyn w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zwierzyn w 2016r i powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-24 13:17:33

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-12 16:14:21

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-01 10:17:20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zwierzyn w 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-18 13:44:17

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-04 14:51:35

Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-24 15:59:14

Ogłoszenie o otwartym konkursie na 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-18 11:10:10

Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-16 13:22:17

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu