ˆ

Ogłoszenia - informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Zwierzyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca posadowienie wieży o wysokości około 63,00 mnpt z instalacją systemu antenowego oraz posadowienie urządzeń zasilająco - sterujących posadowionych u podstawy wieży, wewnętrznej zasilającej linii elektroenergetycznej, ogrodzenia terenu, usytuowana na terenie części działki nr 131 obręb Zwierzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 14:19:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Zwierzyn w sprawie wydania decyzji ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV w miejscowości Przysieka Sarbiewo, gmina Zwierzyn, powiat strzelecko - drezdenecki, województwo lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 13:39:30

Sprawozdanie końcowe z zadania publicznego powierzonego do realizacji przez Wójta Gminy Zwierzyn na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916, ze zmianą w 2017 poz. 2003)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 09:55:05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 08:46:33

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 16:53:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Zwierzyn w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora PLAY nr STD3061, obejmującą posadowienie wieży o wysokości około 63,00 mnpt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-29 08:45:37

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zwierzyn na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 15:41:14

Ogłoszenie nr ZP.6840.9.2017, ZP.6840.10.2017, ZP.6840.11.2017 Wójta Gminy Zwierzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-14 08:54:13

Komunikat dla rolników w sprawie strat spowodowanych przez deszcze nawalne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 10:49:05

Ogłoszenie nr ZP.6840.2.2017 Wójta Gminy Zwierzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-05 10:49:18

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu