Ogłoszenia - informacje - Gmina Zwierzyn
ˆ

Ogłoszenia - informacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zwierzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 12:22:33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawarciu porozumienia trójstronnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 13:18:03

Gmina Zwierzyn, informuje o wynikach w otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 11:52:31

Gmina Zwierzyn, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 22:08:11

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci PLAY nr STD3061, obejmującą posadowienie wieży o wysokości około 63,00 mnpt, z instalacją systemu antenowego oraz posadowienie urządzeń zasilająco - sterujących posadowionych u podstawy wieży, wewnętrznej zasilającej linii elektroenergetycznej, ogrodzenia terenu, usytuowana na terenie części działki nr 131 obręb Zwierzyn, w miejscowości Zwierzyn, ul. Strzelecka nr 24, gmina Zwierzyn, powiat strzelecko - drezdenecki, województwo lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 12:20:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Zwierzyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca posadowienie wieży o wysokości około 63,00 mnpt z instalacją systemu antenowego oraz posadowienie urządzeń zasilająco - sterujących posadowionych u podstawy wieży, wewnętrznej zasilającej linii elektroenergetycznej, ogrodzenia terenu, usytuowana na terenie części działki nr 131 obręb Zwierzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 14:19:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Zwierzyn w sprawie wydania decyzji ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV w miejscowości Przysieka Sarbiewo, gmina Zwierzyn, powiat strzelecko - drezdenecki, województwo lubuskie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 13:39:30

Sprawozdanie końcowe z zadania publicznego powierzonego do realizacji przez Wójta Gminy Zwierzyn na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916, ze zmianą w 2017 poz. 2003)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 09:55:05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 08:46:33

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 16:53:07

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu