Małżeństwo- sporządzenie aktu ślubu - Sposoby załatwiania spraw - Gmina Zwierzyn
ˆ

Sposoby załatwiania spraw

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Małżeństwo- sporządzenie aktu ślubu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-18 12:43:22 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 12:43:33 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 1-15 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 12 i 53-62 ustawy z dn. 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. a 1998 r. nr 51 poz. 318)
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powinny złożyć w USC pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.
Osobom zdecydowanym zawrzeć małżeństwo podlegające prawu polskiemu przed duchownym (małżeństwo konkordatowe) kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty jego wystawienia.
Małżeństwo zawiera się publicznie i uroczyście w obecności przynajmniej dwóch pełnoletnich świadków.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
a) w przypadku panny i kawalera
    - odpisy skrócone aktu urodzenia
    - dowody osobiste
 
b) w przypadku osób rozwiedzionych
    - odpisy skrócone aktu urodzenia
    - odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencję wyroku sądu
    - dowody osobiste
 
c) w przypadku wdowców
    - odpisy skrócone aktu urodzenia
    - odpisy skrócone aktu zgonu małżonka
    - dowody osobiste
 
d) w przypadku cudzoziemców
    - odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
    - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w Polsce wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca wraz z urzędowym tłumaczeniem lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego w   Polsce zwalniające z obowiązku złożenia tego zaświadczenia
    - dowód tożsamości
Nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego osoba, dla której akt został sporządzony w USC w Zwierzynie
 
OPŁATY SKARBOWE
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Po zawarciu małżeństwa – przy odbiorze odpisów aktu małżeństwa ( 3 egz.) należy złożyć wniosek o ich wydanie.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie.
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Zwierzyn  - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn,  pok. 14, I piętro
tel. 7617580 w.41
W godzinach pracy Urzędu Gminy Zwierzyn.
Urząd Stanu Cywilnego ze względu na uroczystości świeckie czynny jest także w święta i dni dodatkowo wolne od pracy w godzinach wcześniej ustalonych z kierownikiem USC.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zwierzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 12:43:22
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mandzij Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 12:43:22
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 12:43:33
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-18 12:43:44
Artykuł był wyświetlony: 580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu