ˆ

Sposoby załatwiania spraw

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-18 12:47:13 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 12:47:24 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
 
WYMAGANE DOKUMENTY
- wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego", Wniosek o wydanie dowodu osobistego- dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu, z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- odpis skrócony aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza USC Zwierzyn 
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku o ile nie zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zwierzynie (w przypadku wymiany lub utraty dowodu osobistego),
- dotychczas posiadany dowód osobisty,
- dowód wpłaty za wydanie dowodu osobistego,
- na żądnie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
 
OPŁATY SKARBOWE -brak opłat
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście:
- pokój Nr 25 (ewidencja ludności) - weryfikacja danych osobowo-adresowych wnioskodawcy;
Składającemu wniosek wydaje się część B formularza, która podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego (również pokój Nr 25).
 
WAŻNE INFORMACJE
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terenie RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
- od ukończenia 18 roku życia,
- od ukończenia 13 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Osoba małoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz.1182), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105 poz. 1110) oraz z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960).
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela Pani Bogumiła Szymczak  pod numerem telefonu: 7617580 w. 44
 
OBOWIĄZKOWI WYMIANY PODLEGAJĄ DOWODY OSOBISTE W RAZIE:
- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
- upływu terminu ważności dowodu osobistego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zwierzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 12:47:13
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mandzij Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 12:47:13
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 12:47:24
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-18 12:47:24
Artykuł był wyświetlony: 1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu