ˆ

Sposoby załatwiania spraw

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ustalenie warunków zabudowy

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-18 13:02:12 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 13:02:25 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 
Ustalenie warunków zabudowy.

Opis:
I. sprawdzenie kompletności złożonego wniosku
w przypadku jego braku, wystosowanie pisma o jego uzupełnienie
II. dokonanie analizy o możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy:
a.stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji,
b.warunków i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy wynikających z odrębnych przepisów
c.łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków:
-co najmniej działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej , jest zabudowana
-teren ma dostęp do drogi publicznej,
-istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające,
-teren nie wymaga na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie leśne,
-decyzja jest zgodna z przepisami
d.dokonanie wizji w terenie
III. W przypadku braku możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy:
1.wydaje się decyzję odmowna,
2.zawiesza się postępowanie o ustalenie warunków zabudowy, w odniesieniu do obszarów dla których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego , do czasu uchwalenia planu.
IV. sporządza się wyniki analizy zawierające część tekstowa i graficzna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r).
V. sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy.
VI. wystąpienie o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy:
-w oparciu o przepisy art. 60 ust. 2,
-w oparciu o przepisy art.53 ust 4 , art.64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
VII. po uzyskaniu wszystkich uzgodnień sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i jej wydanie.
 
Wymagane załączniki:
wniosek o wydanie decyzji  pobierz wniosek Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przyapdku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z załącznikami.
zawartość wniosku:
-określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawienie kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy kastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy; obszaru , na który inwestycja będzie oddziaływała w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
-określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposoby odprowadzania ścieków , i innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,
-określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz , w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 
Termin realizacji:
- sporządzenie projektu decyzji w zależności od rodzaju – maksymalnie 30 dni
- uzyskanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy - od trzech tygodni do miesiąca od daty wystąpienia o uzgodnienie
- po uzyskaniu uzgodnień – wydanie decyzji w terminie 7 dni, do 14.
 
Opłaty:
za wniosek – 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 100 zł
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
 
Podstawa prawna:
art. 61 ust. 1 , art. 64 w związku z art. 53 ust. 3 , art. 60 ust. 4 , art. 54 i 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu,
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zwierzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 13:02:12
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mandzij Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 13:02:12
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 13:02:25
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-18 13:02:25
Artykuł był wyświetlony: 831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu