ˆ

Sposoby załatwiania spraw

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego (wykonywanie robót budowlanych)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-18 13:06:13 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 13:06:27 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Zakres sprawy:
 
Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zezwolenie obejmuje zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych lub umieszczenia reklam, za które zgodnie z zezwoleniem płaci wykonawca tych robót oraz obejmuje wbudowanie urządzeń obcych w pas drogowy, za które to urządzenia płaci inwestor (właściciel urządzeń).
 
Podstawa prawna:
1.    Art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zmianami)
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z 2004 r.)
3.    Uchwała Rady Gminy nr XVII/128/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 46, poz. 832 z 8 lipca 2004 r.
 
Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek,
2.    Załączniki do wniosku:
a)      Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów.
b)      Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, na drogach gminnych jest to Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
c)       Harmonogram robót.
Harmonogram robót jest wymagany w przypadku realizacji budowy z podziałem na odcinki wykonywane w określonym przez wykonawcę czasie.
d)      Uzgodniony z Wójtem projekt budowlany (do wglądu).
e)      Kopia decyzji pozwolenia na budowę lub potwierdzona kopia zgłoszenia budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego.
f)        Pełnomocnictwo Inwestora – właściciela urządzenia, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.
 
Opłaty:
- wniosek        5,00 zł
- załącznik       0,50 zł za każdy załącznik
- pełnomocnictwo        15,00 zł
- w wysokości określonej decyzją na podstawie naliczonych stawek zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy nr XVII/128/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku
 
Termin oczekiwania:
- do jednego miesiąca
 
Tryb odwoławczy:
- 14 dni
 
Uwaga:
1.    Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zwierzyn, tytułem: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za umieszczenie urządzeń obcych.
2.    Opłatę za zajęcie pasa drogowego uiszcza wykonawca prac natomiast za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym uiszcza Inwestor (właściciel tych urządzeń)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zwierzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 13:06:13
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Mandzij Data wprowadzenia do BIP 2012-04-18 13:06:13
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 13:06:27
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-18 13:06:27
Artykuł był wyświetlony: 764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu