ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-02-12 Zarządzenia Zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie WG.0050.3.2018 Obowiązujący
12 2018-01-31 Uchwała Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Huberta w Gościmcu. XXXVIII/202/2018 Obowiązujący
13 2018-01-31 Uchwała Określenie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018 - 2020. XXXVIII/201/2018 Obowiązujący
14 2018-01-31 Uchwała Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XXXVIII/200/2018 Obowiązujący
15 2018-02-06 Zarządzenia powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych" WG.0050.2.2018 Obowiązujący
16 2018-01-19 Zarządzenia Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Zwierzyn w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Zwierzyn w 2018 roku WG.0050.1.2018 Obowiązujący
17 2017-12-28 Uchwała Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zwierzyn na rok 2018. XXXVII/199/2017 Obowiązujący
18 2017-12-28 Uchwała Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zwierzyn na rok 2018r. XXXVII/198/2017 Obowiązujący
19 2017-12-28 Uchwała Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. XXXVII/197/2017 Obowiązujący
20 2017-12-28 Uchwała Dopuszczenie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zwierzyn instrumentami płatniczymi XXXVII/196/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu