ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-04-24 Zarządzenia Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Jutrzenka w Zwierzynie WG.0050.12.2017 Obowiązujący
32 2017-04-24 Zarządzenia Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie WG.0050.11.2017 Obowiązujący
33 2017-05-24 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok XXXI/162/2017 Obowiązujący
34 2017-05-24 Uchwała Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych. XXXI/161/2017 Obowiązujący
35 2017-05-24 Uchwała Udzielenie Wójtowi Gminy Zwierzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXI/160/2017 Obowiązujący
36 2017-05-24 Uchwała Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok XXXI/159/2017 Obowiązujący
37 2017-04-26 Uchwała Wyrażenia zgody na zamianę gruntów w miejscowości Zwierzyn. XXX/158/2017 Obowiązujący
38 2017-04-26 Uchwała Zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Zwierzyn na lata 2015-2022. XXX/157/2017 Obowiązujący
39 2017-04-24 Uchwała Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie” WG.0050.10.2017 Obowiązujący
40 2017-03-29 Uchwała Sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. XXIX/156/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu