ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-10-25 Uchwała Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zwierzyn. XXXV/182/2017 Obowiązujący
42 2017-10-25 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok XXXV/181/2017 Obowiązujący
43 2017-10-25 Uchwała Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub XXXV/180/2017 Zmieniony
44 2017-10-25 Uchwała Utworzenie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie jako centrum usług wspólnych i nadanie mu statutu. XXXV/179/2017 Obowiązujący
45 2017-11-02 Zarządzenia Powołanie zespołu do tworzenia i koordynacji realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 WG.0050.32.2017 Obowiązujący
46 2017-11-02 Zarządzenia Ustalenie stawek czynszu od wydzierżawianych gruntów na cele nierolnicze, stanowiących własność Gminy Zwierzyn WG.0050.31.2017 Obowiązujący
47 2017-11-02 Zarządzenia Ustalenie stawek czynszu od wydzierżawianych gruntów na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Zwierzyn WG.0050.30.2017 Obowiązujący
48 2017-10-18 Zarządzenia Przyjęcie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 -2020 WG.0050.29.2017 Obowiązujący
49 2017-10-18 Zarządzenia Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zwierzyn na rok 2017 WG.0050.28.2017 Obowiązujący
50 2017-10-06 Zarządzenia Powołanie Komisji do przeprowadzenia oceny szkód w budynkach i lokalach mieszkalnych jakie powstały na terenie Gminy Zwierzyn w wyniku zdarzeń pogodowych WG.0050.27.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu