ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-11-22 Uchwała Przyjęcie „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” XXXVI/185/2017 Obowiązujący
62 2017-11-22 Uchwała Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn. XXXVI/184/2017 Obowiązujący
63 2017-11-22 Uchwała Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVI/183/2017 Obowiązujący
64 2017-11-11 Zarządzenia Zatwierdzenie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 WG.0050.33.2017 Obowiązujący
65 2017-11-24 Zarządzenia Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do tworzenia i koordynacji realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 WG.0050.35.2017 Obowiązujący
66 2017-11-22 Zarządzenia Wysokości stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Zwierzyn. WG.0050.34.2017 Obowiązujący
67 2017-10-25 Uchwała Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zwierzyn. XXXV/182/2017 Obowiązujący
68 2017-10-25 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok XXXV/181/2017 Obowiązujący
69 2017-10-25 Uchwała Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub XXXV/180/2017 Zmieniony
70 2017-10-25 Uchwała Utworzenie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie jako centrum usług wspólnych i nadanie mu statutu. XXXV/179/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu