ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-11-02 Zarządzenia Powołanie zespołu do tworzenia i koordynacji realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 WG.0050.32.2017 Obowiązujący
72 2017-11-02 Zarządzenia Ustalenie stawek czynszu od wydzierżawianych gruntów na cele nierolnicze, stanowiących własność Gminy Zwierzyn WG.0050.31.2017 Obowiązujący
73 2017-11-02 Zarządzenia Ustalenie stawek czynszu od wydzierżawianych gruntów na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Zwierzyn WG.0050.30.2017 Obowiązujący
74 2017-10-18 Zarządzenia Przyjęcie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 -2020 WG.0050.29.2017 Obowiązujący
75 2017-10-18 Zarządzenia Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zwierzyn na rok 2017 WG.0050.28.2017 Obowiązujący
76 2017-10-06 Zarządzenia Powołanie Komisji do przeprowadzenia oceny szkód w budynkach i lokalach mieszkalnych jakie powstały na terenie Gminy Zwierzyn w wyniku zdarzeń pogodowych WG.0050.27.2017 Obowiązujący
77 2017-09-27 Uchwała Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017 - 2030 XXXIV/178/2017 Obowiązujący
78 2017-10-11 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok XXXIV/177/2017 Obowiązujący
79 2017-09-27 Uchwała Zaciągnięcia pożyczki XXXIV/176/2017 Obowiązujący
80 2017-09-27 Uchwała Stwierdzenie przekształcenia Zespołów Placówek Oświatowych w Zwierzynie, dla którego organem założycielskim jest Gmina Zwierzyn w ośmioletnią Szkołę Podstawową XXXIV/175/2017 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu