ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-12-28 Uchwała Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. XXVI/133/2016 Obowiązujący
72 2016-12-28 Uchwała Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017 - 2030 XXVI/132/2016 Obowiązujący
73 2016-12-28 Uchwała Uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Zwierzyn. XXVI/131/2016 Obowiązujący
74 2016-11-22 Zarządzenia Wysokość stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Zwierzyn WG.0050.24.2016 Obowiązujący
75 2016-11-15 Zarządzenia Powołanie składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie WG.0050.23.2016 Obowiązujący
76 2016-11-02 Zarządzenia Konsultacja projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 WG.0050.22.2016 Obowiązujący
77 2016-08-25 Zarządzenia Ustalenie limitu środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościmcu na okres od 1 września 2016 do 28 lutego 2017 WG.0050.21.2016 Obowiązujący
78 2016-08-25 Zarządzenia Ustalenie limitu środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich na okres od 1 września 2016 do 28 lutego 2017 WG.0050.20.2016 Obowiązujący
79 2016-08-25 Zarządzenia Ustalenie limitu środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie na okres od 1 września 2016 do 28 lutego 2017 WG.0050.19.2016 Obowiązujący
80 2016-08-09 Zarządzenia Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościmcu WG.0050.18.2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu