ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-21 Zarządzenia Konsultacje projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 WG.0050.20.2018 Obowiązujący
2 2018-08-29 Uchwała Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zwierzyn. XLIV242/2018 Obowiązujący
3 2018-08-29 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2018 rok XLIV/241/2018 Obowiązujący
4 2018-08-29 Uchwała Ustalenia wynagrodzenia za pracę Panu Tomaszowi Ferdynandowi Marć – Wójtowi Gminy Zwierzyn XLIV/240/2018 Obowiązujący
5 2018-08-29 Uchwała Zatwierdzenia czynności Wójta Gminy Zwierzyn polegających na przekazaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich na uchwały Rady Gminy Zwierzyn w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn wraz z udzieloną na skargą odpowiedzią oraz udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania dalszych czynności w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp XLIV/239/2018 Obowiązujący
6 2018-08-29 Uchwała Ustalenie na terenie Gminy Zwierzyn odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. XLIV/238/2018 Obowiązujący
7 2018-08-29 Uchwała Uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwierzyn. XLIV/237/2018 Obowiązujący
8 2018-08-29 Uchwała Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwierzyn. XLIV/236/2018 Obowiązujący
9 2018-08-29 Uchwała Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. XLIV/235/2018 Obowiązujący
10 2018-08-29 Uchwała Utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie. XLIV/234/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu