ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-28 Uchwała Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018 - 2030 XL/211/2018 Obowiązujący
2 2018-03-28 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2018 rok XL/210/2018 Obowiązujący
3 2018-03-28 Uchwała Zmiana uchwały o zaciągnięciu pożyczki XL/209/2018 Obowiązujący
4 2018-03-28 Uchwała Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn na 2018 rok. XL/208/2018 Obowiązujący
5 2018-02-28 Uchwała Podział Gminy Zwierzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXXIX/207/2018 Obowiązujący
6 2018-02-28 Uchwała Podział Gminy Zwierzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XXXIX/206/2018 Obowiązujący
7 2018-02-28 Uchwała Przekazanie skargi Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyn. XXXIX/205/2018 Obowiązujący
8 2018-02-28 Uchwała Określenie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXXIX/204/2018 Obowiązujący
9 2018-02-28 Uchwała Nadanie nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn XXXIX/203/2018 Obowiązujący
10 2018-03-01 Zarządzenia Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Zwierzyn w 2018r.” WG.0050.8.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu