ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-22 Uchwała Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zwierzyn. XXXVI/187/2017 Obowiązujący
2 2017-11-22 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej 2017 rok XXXVI/186/2017 Obowiązujący
3 2017-11-22 Uchwała Przyjęcie „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” XXXVI/185/2017 Obowiązujący
4 2017-11-22 Uchwała Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn. XXXVI/184/2017 Obowiązujący
5 2017-11-22 Uchwała Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVI/183/2017 Obowiązujący
6 2017-11-11 Zarządzenia Zatwierdzenie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 WG.0050.33.2017 Obowiązujący
7 2017-11-24 Zarządzenia Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do tworzenia i koordynacji realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 WG.0050.35.2017 Obowiązujący
8 2017-11-22 Zarządzenia Wysokości stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Zwierzyn. WG.0050.34.2017 Obowiązujący
9 2017-10-25 Uchwała Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zwierzyn. XXXV/182/2017 Obowiązujący
10 2017-10-25 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok XXXV/181/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn