ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-27 Uchwała Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2017 - 2030 XXXIV/178/2017 Obowiązujący
2 2017-10-11 Uchwała Zmiana uchwały budżetowej na 2017 rok XXXIV/177/2017 Obowiązujący
3 2017-09-27 Uchwała Zaciągnięcia pożyczki XXXIV/176/2017 Obowiązujący
4 2017-09-27 Uchwała Stwierdzenie przekształcenia Zespołów Placówek Oświatowych w Zwierzynie, dla którego organem założycielskim jest Gmina Zwierzyn w ośmioletnią Szkołę Podstawową XXXIV/175/2017 Obowiązujący
5 2017-09-27 Uchwała Stwierdzenie przekształcenia Zespołów Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich, dla którego organem założycielskim jest Gmina Zwierzyn w ośmioletnią Szkołę Podstawową XXXIV/174/2017 Obowiązujący
6 2017-09-27 Uchwała Stwierdzenie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościmcu, dla którego organem założycielskim jest Gmina Zwierzyn w ośmioletnią Szkołę Podstawową XXXIV/173/2017 Obowiązujący
7 2017-09-27 Uchwała Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 79/4 położonej w obrębie Górki Noteckie XXXIV/172/2017 Obowiązujący
8 2017-09-12 Zarządzenia Ustalenie minimalnych stawek czynszu za dzierżawione grunty rolnicze stanowiące mienie komunalne Gminy Zwierzyn WG.0050.24.2017 Obowiązujący
9 2017-09-25 Zarządzenia Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zwierzyn na rok 2017 WG.0050.26.2017 Obowiązujący
10 2017-09-18 Zarządzenia Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” WG.0050.25.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn