ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-28 Zarządzenia Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Modernizacja drogi transportu rolniczego Górki Noteckie - Brzezinka” WG.0050.14.2018 Obowiązujący
2 2018-06-27 Zarządzenia Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego WG.0050.13.2018 Obowiązujący
3 2018-05-15 Zarządzenia Powołanie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudniania socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej WG.0050.12.2018 Obowiązujący
4 2018-04-19 Zarządzenia Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zwierzyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudniania socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej WG.0050.11.2018 Obowiązujący
5 2018-03-29 Zarządzenia Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Jutrzenka w Zwierzynie WG.0050.10.2018 Obowiązujący
6 2018-03-29 Zarządzenia Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie WG.0050.9.2018 Obowiązujący
7 2018-05-30 Uchwała Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach lokalowych znajdujących się na terenie miasta Gorzów Wlkp. nabytych przez Gminę Zwierzyn jako spadkobiercę przymusowego (koniecznego) w drodze dziedziczenia XLII/227/2018 Obowiązujący
8 2018-05-30 Uchwała Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn na lata 2018 - 2030 XLII/226/2018 Obowiązujący
9 2018-05-30 Uchwała Zmiana Uchwały budżetowej na 2018 rok XLII/225/2018 Obowiązujący
10 2018-05-30 Uchwała Wyrażenie zgody na zamianę gruntów pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie a Gminą Zwierzyn XLII/224/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn