ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 36636
Ogłoszenia - informacje 28792
Urząd Gminy 2
Dane 10988
Godziny urzędowania 1569
Spis telefonów i adresów internetowych 4093
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1359
Regulamin Organizacyjny 1958
Jednostki organizacyjne 2362
Numer rachunku bankowego 1662
Instytucje kultury 1387
Wnioski do projektu budżetu 2342
Informacje budżetowe 236
Organy 0
Wójt 7874
Rada Gminy Zwierzyn 3248
Skład Radnych Gminy Zwierzyn 1398
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Zwierzyn 934
Sprawy bieżące Rady Gminy Zwierzyn 1985
Protokoły z sesji Rady Gminy Zwierzyn 985
Kadencja 2014 - 2018 7446
Kadencja 2010 - 2014 8868
Wykaz sołectw i sołtysów 4579
Oświata 1737
Placówki Publiczne 2399
Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych 1349
Instytucje Kultury 1811
Co i jak załatwić 14735
Wydziały 5660
Sprawy 8879
Wzory dokumentów 10836
Zamówienia publiczne 36370
Aktualne 53192
W toku 5126
Wyniki 13048
Archiwalne 10754
Wyniki innych postępowań 3225
Plan Zamówień Publicznych 1037
Sposoby załatwiania spraw 10765
Przetargi 30043
Prawo lokalne 1438
Strategia rozwoju 1544
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwierzyn 3361
Statut Gminy Zwierzyn 2087
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zwierzyn 1450
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zwierzyn na lata 2005 – 2012 1758
Akty prawne 82120
Oświadczenia majątkowe 52417
Obwieszczenia 15394
Rejestr informacji o środowisku 1606
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Informacje ogólne 3056
Założenie indywidualnego bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza - składanie wniosków do Urzędu Gminy Zwierzyn 0
Sprawy petentów 1738
Ogłoszenia o pracy 11744
Aktualne 3197
W toku 5495
Wyniki 10373
Organizacje pozarządowe 28322
Wybory 2722
Wybory Samorządowe 2018 6
Informacje i obwieszczenia wyborcze 34
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Sejm i Senat 2015 219
Informacje i obwieszczenia wyborcze 1146
Komunikaty PKW 0
Wybory Prezydenta 2015 260
Informacje i obwieszczenia wyborcze 893
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
Filmy Państwowej Komisji Wyborczej 0
Głosowanie korespondencyjne 0
Głosowanie korespondencyjne za granicą 0
Głosowanie przez pełnomocnika 0
Dopisanie do spisu wyborców 0
Zaświadczenie o prawie do głosowania 0
Wybory Samorządowe 2014 1685
Przepisy 1647
Informacje i obwieszczenia urzędowe 4812
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Pliki do pobrania 1280
Wyniki Wyborów 3166
Wybory uzupełniające 421
Informacje i obwieszczenia urzedowe 1279
Pliki do pobrania 1792
Wyniki Wyborów 672
AZBEST 1736
BIP Celowego Związku Gmin SGO5 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 91539
Redakcja biuletynu 1448
Mapa serwisu 1591
Statystyki 1649
Kanały RSS 1118
Kontakt 11096
Archiwum BIP 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn