ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 35118
Ogłoszenia - informacje 27440
Urząd Gminy 2
Dane 10399
Godziny urzędowania 1479
Spis telefonów i adresów internetowych 3855
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1307
Regulamin Organizacyjny 1781
Jednostki organizacyjne 2261
Numer rachunku bankowego 1581
Instytucje kultury 1254
Wnioski do projektu budżetu 2253
Informacje budżetowe 151
Organy 0
Wójt 7456
Rada Gminy Zwierzyn 3056
Skład Radnych Gminy Zwierzyn 1281
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Zwierzyn 840
Sprawy bieżące Rady Gminy Zwierzyn 1682
Protokoły z sesji Rady Gminy Zwierzyn 933
Kadencja 2014 - 2018 6428
Kadencja 2010 - 2014 8005
Wykaz sołectw i sołtysów 4292
Oświata 1632
Placówki Publiczne 2272
Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych 1252
Instytucje Kultury 1684
Co i jak załatwić 14197
Wydziały 5483
Sprawy 8202
Wzory dokumentów 10348
Zamówienia publiczne 34094
Aktualne 48899
W toku 4871
Wyniki 11497
Archiwalne 9903
Wyniki innych postępowań 2555
Plan Zamówień Publicznych 827
Sposoby załatwiania spraw 10189
Przetargi 28615
Prawo lokalne 1353
Strategia rozwoju 1485
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwierzyn 3218
Statut Gminy Zwierzyn 1951
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zwierzyn 1401
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zwierzyn na lata 2005 – 2012 1700
Akty prawne 76268
Oświadczenia majątkowe 49201
Obwieszczenia 14608
Rejestr informacji o środowisku 1555
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Informacje ogólne 2940
Założenie indywidualnego bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza - składanie wniosków do Urzędu Gminy Zwierzyn 0
Sprawy petentów 1659
Ogłoszenia o pracy 11348
Aktualne 3057
W toku 5236
Wyniki 9804
Organizacje pozarządowe 24898
Wybory 2676
Sejm i Senat 2015 197
Informacje i obwieszczenia wyborcze 999
Komunikaty PKW 0
Wybory Prezydenta 2015 244
Informacje i obwieszczenia wyborcze 825
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
Filmy Państwowej Komisji Wyborczej 0
Głosowanie korespondencyjne 0
Głosowanie korespondencyjne za granicą 0
Głosowanie przez pełnomocnika 0
Dopisanie do spisu wyborców 0
Zaświadczenie o prawie do głosowania 0
Wybory Samorządowe 2014 1669
Przepisy 1527
Informacje i obwieszczenia urzędowe 4555
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Pliki do pobrania 1193
Wyniki Wyborów 3064
Wybory uzupełniające 400
Informacje i obwieszczenia urzedowe 1153
Pliki do pobrania 1640
Wyniki Wyborów 624
AZBEST 1492
BIP Celowego Związku Gmin SGO5 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 85914
Redakcja biuletynu 1417
Mapa serwisu 1553
Statystyki 1604
Kanały RSS 1092
Kontakt 10570
Archiwum BIP 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn