Statystyki - Gmina Zwierzyn
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 39472
Ogłoszenia - informacje 31687
Urząd Gminy 2
Dane 12043
Godziny urzędowania 1696
Spis telefonów i adresów internetowych 4759
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1430
Regulamin Organizacyjny 2298
Jednostki organizacyjne 2518
Numer rachunku bankowego 1810
Instytucje kultury 1539
Wnioski do projektu budżetu 2463
Informacje budżetowe 400
Organy 0
Wójt 8759
Rada Gminy Zwierzyn 3547
Skład Radnych Gminy Zwierzyn 1608
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Zwierzyn 1089
Sprawy bieżące Rady Gminy Zwierzyn 2844
Protokoły z sesji Rady Gminy Zwierzyn 1110
Kadencja 2014 - 2018 9001
Kadencja 2010 - 2014 10112
Wykaz sołectw i sołtysów 5079
Oświata 2007
Informacje 158
Placówki Publiczne 2682
Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych 1634
Instytucje Kultury 2022
Co i jak załatwić 16142
Wydziały 6002
Sprawy 10203
Wzory dokumentów 11741
Zamówienia publiczne 42298
Aktualne 63305
W toku 5598
Wyniki 15435
Archiwalne 12362
Wyniki innych postępowań 4235
Plan Zamówień Publicznych 1907
Sposoby załatwiania spraw 11662
Przetargi 33000
Prawo lokalne 1611
Strategia rozwoju 1648
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwierzyn 3594
Statut Gminy Zwierzyn 2237
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zwierzyn 1502
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zwierzyn na lata 2005 – 2012 1820
Akty prawne 95948
Oświadczenia majątkowe 60570
Obwieszczenia 16803
Rejestr informacji o środowisku 1724
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Informacje ogólne 3281
Założenie indywidualnego bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza - składanie wniosków do Urzędu Gminy Zwierzyn 0
Sprawy petentów 1875
Ogłoszenia o pracy 12770
Aktualne 3471
W toku 5813
Wyniki 11426
Organizacje pozarządowe 35980
Wybory 2839
Wybory Samorządowe 2018 52
Informacje i obwieszczenia wyborcze 179
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Sejm i Senat 2015 247
Informacje i obwieszczenia wyborcze 1370
Komunikaty PKW 0
Wybory Prezydenta 2015 291
Informacje i obwieszczenia wyborcze 993
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
Filmy Państwowej Komisji Wyborczej 0
Głosowanie korespondencyjne 0
Głosowanie korespondencyjne za granicą 0
Głosowanie przez pełnomocnika 0
Dopisanie do spisu wyborców 0
Zaświadczenie o prawie do głosowania 0
Wybory Samorządowe 2014 1719
Przepisy 1805
Informacje i obwieszczenia urzędowe 5160
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Pliki do pobrania 1410
Wyniki Wyborów 3318
Wybory uzupełniające 448
Informacje i obwieszczenia urzedowe 1425
Pliki do pobrania 2004
Wyniki Wyborów 770
AZBEST 2335
BIP Celowego Związku Gmin SGO5 0
RODO 84

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 101158
Redakcja biuletynu 1551
Mapa serwisu 1699
Statystyki 1743
Kanały RSS 1200
Kontakt 11973
Archiwum BIP 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn