ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 38126
Ogłoszenia - informacje 30244
Urząd Gminy 2
Dane 11600
Godziny urzędowania 1644
Spis telefonów i adresów internetowych 4443
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 1399
Regulamin Organizacyjny 2216
Jednostki organizacyjne 2449
Numer rachunku bankowego 1739
Instytucje kultury 1487
Wnioski do projektu budżetu 2413
Informacje budżetowe 316
Organy 0
Wójt 8370
Rada Gminy Zwierzyn 3422
Skład Radnych Gminy Zwierzyn 1511
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Zwierzyn 1016
Sprawy bieżące Rady Gminy Zwierzyn 2513
Protokoły z sesji Rady Gminy Zwierzyn 1056
Kadencja 2014 - 2018 8292
Kadencja 2010 - 2014 9549
Wykaz sołectw i sołtysów 4858
Oświata 1891
Informacje 22
Placówki Publiczne 2542
Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych 1540
Instytucje Kultury 1945
Co i jak załatwić 15435
Wydziały 5759
Sprawy 9578
Wzory dokumentów 11327
Zamówienia publiczne 39411
Aktualne 57532
W toku 5354
Wyniki 14376
Archiwalne 11550
Wyniki innych postępowań 3848
Plan Zamówień Publicznych 1610
Sposoby załatwiania spraw 11218
Przetargi 31398
Prawo lokalne 1530
Strategia rozwoju 1607
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zwierzyn 3462
Statut Gminy Zwierzyn 2186
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zwierzyn 1485
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zwierzyn na lata 2005 – 2012 1795
Akty prawne 89762
Oświadczenia majątkowe 55393
Obwieszczenia 16215
Rejestr informacji o środowisku 1679
Elektroniczna skrzynka podawcza 0
Informacje ogólne 3184
Założenie indywidualnego bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP 0
Elektroniczna skrzynka podawcza - składanie wniosków do Urzędu Gminy Zwierzyn 0
Sprawy petentów 1826
Ogłoszenia o pracy 12138
Aktualne 3318
W toku 5647
Wyniki 10900
Organizacje pozarządowe 31888
Wybory 2790
Wybory Samorządowe 2018 29
Informacje i obwieszczenia wyborcze 113
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Sejm i Senat 2015 236
Informacje i obwieszczenia wyborcze 1281
Komunikaty PKW 0
Wybory Prezydenta 2015 283
Informacje i obwieszczenia wyborcze 945
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0
Filmy Państwowej Komisji Wyborczej 0
Głosowanie korespondencyjne 0
Głosowanie korespondencyjne za granicą 0
Głosowanie przez pełnomocnika 0
Dopisanie do spisu wyborców 0
Zaświadczenie o prawie do głosowania 0
Wybory Samorządowe 2014 1711
Przepisy 1729
Informacje i obwieszczenia urzędowe 5047
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Pliki do pobrania 1367
Wyniki Wyborów 3257
Wybory uzupełniające 439
Informacje i obwieszczenia urzedowe 1365
Pliki do pobrania 1906
Wyniki Wyborów 737
AZBEST 2079
BIP Celowego Związku Gmin SGO5 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 96896
Redakcja biuletynu 1512
Mapa serwisu 1650
Statystyki 1708
Kanały RSS 1171
Kontakt 11597
Archiwum BIP 0

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn