ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-03 2018-07-10 14:00:00 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zwierzyn 2018 r. w toku
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 44.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 (DOCX, 34.1 KiB)
 • Załaczniki od 2 do 5 (DOCX, 17.3 KiB)
2 2018-06-28 2018-07-16 10:00:00 Modernizacja drogi transportu rolniczego Górki Noteckie - Brzezinka w toku
 • SIWZ (DOCX, 96.3 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 27.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 344.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 19.7 KiB)
 • Projekt 1 (PDF, 345 KiB)
 • Projekt 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt 3 (JPG, 2.5 MiB)
 • Projekt 4 (JPG, 4.7 MiB)
 • Projekt 5 (JPG, 869.1 KiB)
 • Projekt 6 (JPG, 886.9 KiB)
 • Projekt 7 (JPG, 4 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (DOC, 82 KiB)
 • Sesja otwarcia ofert (PDF, 50.3 KiB)
3 2018-06-25 2018-07-02 10:00:00 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zwierzyn unieważniony
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 44.5 KiB)
 • Formularz cenowy (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załaczniki od 2 do 5 (DOCX, 17.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (DOC, 71.5 KiB)
4 2018-06-01 2018-06-18 10:00:00 Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.2 KiB)
 • SIWZ TOM 1 (DOCX, 1.3 MiB)
 • SIWZ TOM 2 (DOC, 1.2 MiB)
 • Załacznik nr 1 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 2 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 3 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 4 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 5 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załacznik nr 6A cz 1 (PDF, 274.4 KiB)
 • Załacznik nr 6A cz 2 (PDF, 122.1 KiB)
 • Załacznik nr 6B (PDF, 54.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 (DOCX, 3 MiB)
 • Załacznik nr 8 ST (PDF, 99.6 KiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 1 (PDF, 27.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 4 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 5 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 6 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załacznik nr 8 PZG cz 7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załacznik nr 8 BE cz 1 (PDF, 3.2 MiB)
 • Załacznik nr 8 BE cz 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • Załacznik nr 8 BE cz 3 (PDF, 899.4 KiB)
 • Załacznik nr 9 (DOCX, 3.3 MiB)
 • Załacznik nr 9 zdj 1 (JPG, 127.9 KiB)
 • Załacznik nr 9 zdj 2 (JPG, 19.7 KiB)
 • Załacznik nr 9 zdj 3 (JPG, 133 KiB)
 • Załacznik nr 9 zdj 4 (JPG, 131 KiB)
 • Załacznik nr 9 zdj 5 (JPG, 82.9 KiB)
 • Załacznik nr 9 zdj 6 (JPG, 149 KiB)
 • Sesja otwarcia ofert (PDF, 76.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 1.1 MiB)
5 2018-05-16 2018-05-22 10:00:00 Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inwestorski nad przebudową stacji uzdatniania wody. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (DOCX, 59.1 KiB)
 • Informacja o wynikach (DOC, 68.5 KiB)
6 2018-04-06 2018-04-27 10:00:00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.3 KiB)
 • SIWZ TOM 1 (DOCX, 159.7 KiB)
 • SIWZ TOM 2 (DOC, 227 KiB)
 • Załacznik nr 1 (DOC, 53 KiB)
 • Załacznik nr 2 (DOC, 40 KiB)
 • Załacznik nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Załacznik nr 4 (DOC, 37 KiB)
 • Załacznik nr 5 (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 6_1 (PDF, 165.6 KiB)
 • Załacznik nr 6_2 (PDF, 315.7 KiB)
 • Załacznik nr 6_3 (PDF, 649.1 KiB)
 • Załacznik nr 6_4 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_5 (PDF, 161.1 KiB)
 • Załacznik nr 6_6 (PDF, 707.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_7 (PDF, 600 KiB)
 • Załacznik nr 7 (DOCX, 16.5 KiB)
 • Projekt po 1_1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt po 1_2 (PDF, 704.3 KiB)
 • Projekt po 1_3 (PDF, 351.4 KiB)
 • Projekt po 1_4 (PDF, 700 KiB)
 • Projekt po 2_1 (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt po 2_2 (PDF, 794.1 KiB)
 • Projekt po 2_3 (PDF, 365.3 KiB)
 • Projekt po 2_4 (PDF, 224.7 KiB)
 • Projekt po 2_5 (PDF, 1.2 MiB)
 • Projekt po 2_6 (PDF, 183.9 KiB)
 • Branża Sanitarna (ZIP, 27.1 MiB)
 • Technologia uzdatniania (ZIP, 49.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Opis_techniczny_uzupelnienie (PDF, 512.5 KiB)
 • Branża Budowlana (ZIP, 26.2 MiB)
 • Branża Elektryczna (ZIP, 4.5 MiB)
 • Odpowiedzi nr 1 do SIWZ (DOC, 82.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (DOC, 86.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 462.8 KiB)
 • Odpowiedzi nr 2 do SIWZ (DOC, 82.5 KiB)
 • Sesja otwarcia ofert (PDF, 27.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 89 KiB)
7 2018-03-21 2018-04-06 10:00:00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 159.6 KiB)
 • SIWZ TOM 2 (DOC, 227 KiB)
 • Załacznik nr 1 (DOC, 53 KiB)
 • Załacznik nr 2 (DOC, 40 KiB)
 • Załacznik nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Załacznik nr 4 (DOC, 36.5 KiB)
 • Załacznik nr 5 (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 7 (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_1 (PDF, 165.6 KiB)
 • Załacznik nr 6_2 (PDF, 315.7 KiB)
 • Załacznik nr 6_3 (PDF, 649.1 KiB)
 • Załacznik nr 6_4 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_5 (PDF, 161.1 KiB)
 • Załacznik nr 6_6 (PDF, 707.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_7 (PDF, 600 KiB)
 • Projekt po 1_1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt po 1_2 (PDF, 704.3 KiB)
 • Projekt po 1_3 (PDF, 351.4 KiB)
 • Projekt po 1_4 (PDF, 700 KiB)
 • Projekt po 2_1 (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt po 2_2 (PDF, 794.1 KiB)
 • Projekt po 2_3 (PDF, 365.3 KiB)
 • Projekt po 2_4 (PDF, 224.7 KiB)
 • Projekt po 2_5 (PDF, 1.2 MiB)
 • Projekt po 2_6 (PDF, 183.9 KiB)
 • Branża Sanitarna (ZIP, 27.1 MiB)
 • Technologia uzdatniania (ZIP, 49.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Opis_techniczny_uzupelnienie (PDF, 512.5 KiB)
 • Branża Budowlana (ZIP, 26.2 MiB)
 • Branża Elektryczna (ZIP, 4.5 MiB)
 • Sesja otwarcia ofert (PDF, 38.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (DOC, 84.5 KiB)
8 2018-03-01 2018-03-19 10:00:00 Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Zwierzyn w 2018r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 295 KiB)
 • Sesja otwarcia ofert (PDF, 37.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 89 KiB)
9 2018-02-28 2018-03-16 10:00:00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.9 KiB)
 • SIWZ TOM 1 (DOCX, 159.5 KiB)
 • SIWZ TOM 2 (DOC, 227 KiB)
 • Załacznik nr 1 (DOC, 53 KiB)
 • Załacznik nr 2 (DOC, 40 KiB)
 • Załacznik nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Załacznik nr 4 (DOC, 36.5 KiB)
 • Załacznik nr 5 (DOC, 38 KiB)
 • Załacznik nr 6_1 (PDF, 165.6 KiB)
 • Załacznik nr 6_2 (PDF, 315.7 KiB)
 • Załacznik nr 6_3 (PDF, 649.1 KiB)
 • Załacznik nr 6_4 (PDF, 234.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_5 (PDF, 161.1 KiB)
 • Załacznik nr 6_6 (PDF, 707.5 KiB)
 • Załacznik nr 6_7 (PDF, 600 KiB)
 • Załacznik nr 7 (DOCX, 16.5 KiB)
 • Projekt po 1_1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt po 1_2 (PDF, 704.3 KiB)
 • Projekt po 1_3 (PDF, 351.4 KiB)
 • Projekt po 1_4 (PDF, 700 KiB)
 • Projekt po 2_1 (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt po 2_2 (PDF, 794.1 KiB)
 • Projekt po 2_3 (PDF, 365.3 KiB)
 • Projekt po 2_4 (PDF, 224.7 KiB)
 • Projekt po 2_5 (PDF, 1.2 MiB)
 • Projekt po 2_6 (PDF, 183.9 KiB)
 • Branża Sanitarna (ZIP, 27.1 MiB)
 • Technologia uzdatniania (ZIP, 49.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • Opis_techniczny_uzupelnienie (PDF, 512.5 KiB)
 • Branża Budowlana (ZIP, 26.2 MiB)
 • Branża Elektryczna (ZIP, 4.5 MiB)
 • Sesja otwarcia ofert (PDF, 51.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (DOC, 84.5 KiB)
10 2018-02-14 2018-02-28 10:00:00 Doradztwo techniczne dotyczące zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 54.4 KiB)
 • Informacja o wynikach (DOC, 65.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu