Wydział Komunikacji

Data wprowadzenia: 2012-04-20 02:05:46

Drukuj informację

Wydział Komunikacji

Dyrektor: dr Marek Kubik
 
tel: 95 7355 723
fax: 95 7355 722
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.
pok.: 103
 
Zakres działania Wydziału:
 1.  prowadzenie spraw wynikających z zarejestrowania i wyrejestrowania pojazdów;
 2. dokonywanie czynności prawnych wynikających z zawiadomień o zbyciu pojazdu i zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dokumentach pojazdu;
 3. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
 4. nadanie w drodze decyzji numerów cech identyfikacyjnych i wykonania tabliczki zastępczej;
 5. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu następnego badania technicznego pojazdu;
 6. zatrzymywanie i zwracanie dokumentów pojazdu przesłanych przez uprawnione organa;
 7. dokonywanie udokumentowanych zastrzeżeń, zastawów rejestrowych na pojazdach i ich likwidacja;
 8. wydawanie krajowych i międzynarodowych  uprawnień do kierowania;
 9. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
 10. prowadzenie spraw związanych z wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądów i innych uprawnionych organów;
 11. prowadzenie spraw dotyczących kierowania kierujących pojazdami na sprawdzenie kwalifikacji;
 12. kierowanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej, psychicznej, egzekwowanie wykonania w tym zakresie wniosków policji;
 13. zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 14. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania;
 15. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych osobom uprawnionym;
 16. wydawanie upoważnień przedsiębiorstwu komunikacji publicznej do przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem;
 17. wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej, w zakresie właściwości wydziału;
 18. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty;
 19. prowadzenie i aktualizacja ewidencji instruktorów;
 20. wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji instruktora;
 21. kierowanie instruktorów na egzamin sprawdzający kwalifikacje oraz cofanie przyznanych im uprawnień;
 22. kontrola, nadzór merytoryczny i formalny nad jednostkami prowadzącymi szkolenia kandydatów na kierowców oraz przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów;
 23. opracowywanie materiałów w celach zastosowania w procedurach przetargowych lub konkursowych;
 24. prowadzenie wydziałowego archiwum pojazdów i kierowców;
 25. archiwizacja dokumentów pojazdów i kierowców;
 26. prowadzenie spraw dotyczących planowania, realizowania i wykonania budżetu;
 27. prowadzenie spraw wynikających z postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 28. prowadzenie spraw związanych ze zmianą właściwości miejscowej kierowców i pojazdów;
 29. elektroniczne przesyłanie danych, w systemie Pojazd i Kierowca, do wytworzenia spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych kierowców i pojazdów;
 30. przyjmowanie elektroniczne i fizyczne wytworzonych dokumentów komunikacyjnych;
 31. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania i tablicami rejestracyjnymi;
 32. gospodarowanie sprzętem elektronicznym, urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi;
 33. opracowywanie dokumentów na żądania uprawnionych organów;
 34. opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz informacji organom podatkowym;
 35. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i archiwizacją kopii bezpieczeństwa;
 36. zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji urządzeń infrastruktury ADSxP;
 37. prowadzenie korespondencji z organami zagranicznymi w zakresie działania wydziału;
 38. wykonywanie zadań określonych przez prezydenta w zakresie współpracy przy organizacji wyborów i referendum;
 
 Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-20 02:05:46
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2012-04-20 02:05:46
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-20 02:08:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2013-10-15 22:00:09
artykuł był wyświetlony: 12026
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »