ˆ

Wybory

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Wyborców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-11 12:17:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).
Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej  na 3 dni robocze przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Gorzowie Wielkopolskim, jeżeli:
  • mieszkasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  •  mieszkasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Gorzowie Wielkopolskim.
Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.
Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Gorzowie Wlkp. W tym celu możemy Cię poprosić
o pokazanie dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Gorzowem Wielkopolskim np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.
Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz.
W Gorzowie Wielkopolskim w:
Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta, parter.
Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem Poczty lub przez Internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Opłaty
Wpis do rejestru jest bezpłatny.
Termin i sposób załatwienia
Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z  05.01.2011 r. Kodeks wyborczy (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1316).
Tryb odwoławczy
Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bagińska Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bagińska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 12:17:23
Wprowadził informację do BIP: Adam Stańczuk Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 12:17:37
Osoba, która zmieniła informację: Adam Stańczuk Data ostatniej zmiany: 2018-10-16 12:02:56
Artykuł był wyświetlony: 3564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gorzowie Wielkopolskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-01 22:16:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-10-01 22:16:00
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 08:08:06
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 08:08:06
Artykuł był wyświetlony: 5874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-28 20:11:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-09-28 20:11:47
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 20:13:24
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 20:13:24
Artykuł był wyświetlony: 5787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwym terminie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 15:32:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 15:32:37
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 15:34:52
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 15:34:52
Artykuł był wyświetlony: 5964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 101/I/2018 z dnia 12 września 2018 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 13:55:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 13:55:08
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 13:58:24
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 13:58:24
Artykuł był wyświetlony: 5934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 12:34:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 12:34:44
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 12:36:50
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 12:36:50
Artykuł był wyświetlony: 5974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 września 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-10 15:29:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-09-10 15:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-09-10 15:29:49
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-09-10 15:39:48
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-09-10 15:39:48
Artykuł był wyświetlony: 6389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Prezydenta Miasta - wykaz miejsc przeznaczonych na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 13:53:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 13:53:41
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 13:56:01
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 13:56:01
Artykuł był wyświetlony: 6221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 330/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 11:53:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 11:53:59
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 11:55:22
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 11:55:22
Artykuł był wyświetlony: 6399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. Informacja o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych do Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 11:45:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Dolny Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Dolny Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 11:45:36
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dolny Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 11:48:01
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dolny Data ostatniej zmiany: 2018-08-23 11:49:15
Artykuł był wyświetlony: 3700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu