ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Agnieszka Kuźba
tel. 95 7355 764
fax: 95 7355 783
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul. Myśliborskiej 34
pok.: 213 II piętro
 
Zakres działania:
 1. utrzymywanie czystości terenów zarządzanych przez miasto;
 2. prowadzenie spraw w zakresie deratyzacji na terenie miasta;
 3. prowadzenie spraw w zakresie szaletów miejskich;
 4. prowadzenie spraw w zakresie zarządu zielenią miejską;
 5. prowadzenie spraw w zakresie małej architektury m.in. fontann, murów oporowych, schodów itp.;
 6. dekorowanie miasta z okazji świąt;
 7. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci i pomnikami;
 8. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 9. prowadzenie spraw w zakresie cmentarzy komunalnych, cmentarzy zamkniętych oraz cmentarza wojennego;
 10. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – utrzymanie i  remonty urządzeń melioracji wodnych podstawowych będących własnością miasta;
 11. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem stawów oraz rzek w zakresie określonym w wydanych decyzjach-pozwoleniach wodnoprawnych;
 12. prowadzenie spraw w zakresie studni publicznych i zdrojów ulicznych;
 13. prowadzenie spraw związanych z działalnością miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 14. wydawanie decyzji:
  1. na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
  2. na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  3. na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane;
 15. opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów na terenach utrzymywanych przez wydział oraz robót prowadzonych na tych terenach;
 16. współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych związanych z rozwojem  gospodarki komunalnej;
 17. przygotowywanie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 18. sprawowanie nadzoru nad działalnością operatorów i przewoźników w zakresie transportu zbiorowego;
 19. sporządzanie propozycji przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu  w środkach komunikacji miejskiej;
 20. przeprowadzanie badań służących bieżącej weryfikacji prawidłowości oferty przewozowej;
 21. formułowanie wytycznych do tworzenia/aktualizacji planu transportowego;
 22. uczestniczenie w opiniowaniu projektów układów komunikacyjnych;
 23. wnioskowanie o zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej  i umów o współfinansowanie przewozów;
 24. organizowanie postępowań na świadczenie usług przewozowych;
 25. organizowanie komunikacji okolicznościowej;
 26. opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie taryf przewozowych;
 27. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad utrzymaniem czystości i porządku infrastruktury komunikacji miejskiej;
 28. wydawanie operatorowi zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wraz z uzgodnionym rozkładem jazdy na pojazdy obsługujące każdą linię;
 29. prowadzenie spraw związanych z kontrolą biletów w środkach komunikacji miejskiej i windykacją opłat dodatkowych;
 30. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i reklamacji składanych przez pasażerów;
 31. prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w zakresie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych;
 32. prowadzenie spraw związanych z czynnościami zmierzającymi do zastosowania środków egzekucyjnych przy ściąganiu opłat dodatkowych  i kar z tytułu nieuiszczenia opłat za:
  1. parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w Strefie Płatnego Parkowania,
  2. korzystanie ze środków komunikacji miejskiej bez uiszczenia właściwej opłaty;
 33. wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym;
 34. wydawanie licencji na wykonywanie:
                a. transportu drogowego taksówką,
                b. krajowego transportu drogowego osób,
                c. krajowego transportu drogowego rzeczy;
    35. wydawanie zezwoleń na wykonywanie:
                a. regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
                b. regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
    36. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie osób i rzeczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:05:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:08:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08 14:59:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »