ˆ

Aktualności

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegow sprawie naboru kandyadatów na członków Gorzowskiej Rady Działalności Pozytku Publicznego na III kadencję.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-13 13:09:08 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-13 13:15:07 przez Sylwia Bronka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
 
Na podstawie art.41e ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zmienionej uchwałą Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. oraz uchwałą Nr XIX/232/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r.
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza nabór kandydatów na członków
Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na III kadencję
 
I. Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 1. Szczegółowe zasady powoływania, organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa uchwała Nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 05.09.2013r. pod poz. 1953), zmieniona uchwałą Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2015r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 01.07.2015r. pod poz. 1238) oraz uchwałą Nr XIX/232/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 02.12.2015r. pod poz. 2209)
 2. W skład Rady wejdzie dziesięciu członków, w tym:
 • dwóch  przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta;
 • dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wskazanych przez Prezydenta Miasta;
 • sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, wyłonionych zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, o której mowa w ust.1.
 
II. Termin i tryb zgłaszania kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych
 
 1. Kandydatów na członków Rady, przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
 • rekomendacje co najmniej trzech organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego z wyłączeniem organizacji zgłaszającej kandydata;
 • aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej reprezentacji lub wskazanie prawnie określonego powszechnie dostępnego miejsca publikacji ww. danych.
      3. Każdy z kandydatów do Rady winien być zgłoszony przez co najmniej jedną organizację pozarządową spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez okres co najmniej jednego roku.
 
      4.Jedna organizacja pozarządowa nie może zgłosić więcej niż jednego kandydata.
 
      5. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać w terminie do 05.10.2018r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
      6. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenia do Rady Pożytku” na adres: 
          Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
     Wydział Spraw Społecznych
     ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wielkopolski
- osobiście (w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4) lub drogą pocztową.
 
     7. W ciągu 14 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady, na stronach internetowych www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/, www.gorzow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego opublikowana zostanie lista zgłoszonych kandydatów oraz ogłoszone zasady oddawania na nich głosów.
 
 
 
Informacji w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Pożytku Publicznego udziela:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
Tel. 95 735 59 71.
 
                                                    Z up. Prezydenta Miasta
                                                                  /-/
                                                            Radosław Sujak
                                                 Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, dnia 12.10.2018r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Bronka Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Bronka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 13:09:08
Wprowadził informację do BIP: Sylwia Bronka Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 13:15:07
Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Bronka Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 13:15:07
Artykuł był wyświetlony: 67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu