ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: przebudowa z rozbudową budynków Urzędu Miasta (dawnego banku oraz budynku biurowego, tzw. „Przemysłówki”) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 1861/1, 1861/2, 1949/2, 1976/5, 1976/6, 1976/7, 1857/2, 1858/2, 1858/3, 1858/4, 1860, 2631/3, 1870, 1869/1, 1869/2 z obrębu 5 – Śródmieście w obrębie ulic: Chrobrego, Jagiełły, Hawelańskiej, Wełniany Rynek i Sikorskiego w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej”. postanowienie ZN-G.5151.8.2019 [MGW] z 27.05.2019 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 30 maja do 6 czerwca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Gramza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-29 10:16:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-29 10:16:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-29 10:16:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 27.05.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.17.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna) z przebudową, remontem elementów zagospodarowania terenu na działkach nr 815/3, 817, 818/2 obr 10 „Zamoście” przy ul. Śląska, Spokojna w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  29 maja do 10 czerwca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-27 15:14:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-27 15:15:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-27 15:15:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 21.05.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.16.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna) z przebudową, remontem elementów zagospodarowania terenu na działkach nr 815/3, 817, 818/2 obr 10 „Zamoście” przy ul. Śląska, Spokojna w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019”.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  23 maja do 06 czerwca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-21 15:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-21 15:13:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 15:13:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części parteru budynku pralni szpitalnej na Szkołę Rodzenia i Działu Zaopatrzenia na  działce z obr. 2 „Górczyn” nr 111/9 ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 maja do 02 czerwca 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 12:54:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 12:54:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 12:54:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 16.05.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.13.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa dwóch boisk pełnowymiarowych wraz z budową zaplecza sanitarnego i szatni, oraz z infrastrukturą techniczną na działkach z obr.4 „Staszica” nr 15, 17, 1596, 22 ul. Żwirowa w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  20 maja do 2 czerwca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 12:51:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 12:51:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 12:51:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 14.05.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.14.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 858  obr. 10 „Zamoście” ul. Mazowiecka w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  16 do 29 maja 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-15 09:24:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-15 09:24:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 09:24:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
           
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa z rozbudową budynków Urzędu Miasta (dawnego banku oraz budynku biurowego, tzw. „Przemysłówki”) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 1861/1, 1861/2, 1949/2, 1976/5, 1976/6, 1976/7, 1857/2, 1858/2, 1858/3, 1858/4, 1860, 2631/3, 1870, 1869/1, 1869/2 z obrębu 5 – Śródmieście w obrębie ulic: Chrobrego, Jagiełły, Hawelańskiej, Wełniany Rynek i Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.
Inwestycja w ramach zadania pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie Wielkopolskim oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej”.
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 26 kwietnia do 10 maja 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro -
w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Gramza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-08 09:38:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-08 09:39:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08 09:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu25.04.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.12.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego po stronie Parku Kopernika , na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. Walczaka” w ramach inwestycji „System ścieżek rowerowych  w Gorzowie Wlkp. – Etap II. Inwestycja na działkach nr 888/2, 934, 935, 940, 884/5, 884/6, 884/8, 887, 820/1, 2238 obr. 2 „Górczyn” w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od   02 do 15 maja 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 11:46:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 11:46:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30 11:46:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sześciostanowiskowego budynku garażowego oraz zmiana sposobu użytkowania garażu na salkę konferencyjną wraz z jego przebudową oraz przebudowa pomieszczenia administracyjnego na działkach nr 330/1, 331/5 obr. 12 „Siedlice” ul. Strażacka  36a w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który
biegnie od 26 kwietnia do 09 maja 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-25 15:27:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-25 15:27:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25 15:27:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 16.04.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.11.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV, wraz z posadowieniem złącz kablowych, szaf kablowych i wymianą istniejącej szafy kablowej w pasie drogowym. Inwestycja na działkach nr 350/2, 859/1, 859/2, 336/21 obr. 9 „Wieprzyce” ul. Pograniczników w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od 18 kwietnia do 01 maja 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Jeziorny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-16 14:28:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Mokrzycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-16 14:28:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Mokrzycka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-16 14:28:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji