ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 13:12:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: przebudowa wraz z rozbudową partii wejściowej do budynku oraz przebudowa i nadbudowa windy na poziomie dachu w budynku Urzędu Miasta na działce nr ewid. 1861/1 z obrębu 5 – Śródmieście przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp.
Inwestycja w ramach zadania pn. „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości”.
 
postanowienie ZN-G.5151.8.2017 [MGW] z 19.04.2017r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Delegatura w Gorzowie Wlkp.,
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 25 kwietnia do 9 maja 2017 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 13:12:05
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 13:12:42
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 13:12:42
Artykuł był wyświetlony: 69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 13:09:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778),  zawiadamia się o wydanym postanowieniu znak WUA-III.6733.93.12.2016.MG z dnia 20.04.2017 r. podejmującym zawieszone postanowieniem
z dnia 08.02.2017 r. postępowanie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, której przedmiotem jest: budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Warty (Szlak Stolic EV2/R1) oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (w tym kładka
i wiata) na działkach nr ewid. 2541, 2528/2, 2530/1, 2530/2, 2542, 2543, 2558, 2559, 2537 z obrębu 5 – Śródmieście oraz na dz. nr ewid. 1906 z obrębu 3 – Wawrów w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 26 kwietnia do 10 maja 2017 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 13:09:12
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 13:10:10
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 13:10:10
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 08:48:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu w dniu 20.04.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.26.8.2017.JM
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku mieszkalnego (socjalnego) nr 9A w zakresie dostosowania do potrzeb oddziałów przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wlkp. na działkach nr 1203, 1234 z obr.2 „Górczyn” przy ul. Stilonowej 9A.
W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 21 kwietnia do 04 maja 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 08:48:00
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 08:50:11
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 08:50:11
Artykuł był wyświetlony: 139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 11:56:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wawrowie. Inwestycja na działce nr 119/5 z obr. 3 „Wawrów” w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 21 kwietnia do 04 maja 2017 r. tzn. do 11 maja 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 11:56:04
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 11:56:12
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 11:56:12
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 11:51:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn- 0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach z obr. 10 „Zamoście ” nr 1767, 1763/9, 1763/4, 1763/10, 1763/11, 1772/22, 1722/17, 1722/26, 1772/33, 1772/34, 1753/3, 1755, 1756, 1772/40, 1722/72, 1722/71, 1722/29, 1769/2, 1771, 1769/1 w rejonie ul. Śląskiej i Fabrycznej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 21 kwietnia do 04 maja 2017 r. tzn. do 11 maja 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 11:51:27
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 11:51:33
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 11:51:33
Artykuł był wyświetlony: 90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 11:48:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu 19.04.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.30.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na działkach z obr. 2 „Górczyn ” nr 2147/4, 2147/6, 2147/5, 87/1, 33/15, 91/4, 91/6 w rejonie ul. Obrońców Pokoju, Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 21 kwietnia do 04 maja 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 11:48:30
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 11:48:36
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 11:48:36
Artykuł był wyświetlony: 90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-19 11:46:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu 19.04.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.29.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na działkach z obr. 2 „Górczyn ” nr 2147/4, 2147/6, 2147/5, 87/1, 33/15, 91/4, 91/6 w rejonie ul. Obrońców Pokoju, Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 21 kwietnia do 04 maja 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-19 11:46:35
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-19 11:46:42
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 11:46:41
Artykuł był wyświetlony: 90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 14:15:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV w zakresie od ul. Komisji Edukacji Narodowej do projektowanego złącza kablowych ZK SN-15kV ul. Janockiego na działkach z obr. 2 „Górczyn” nr 296/12, 2270/3, 2270/2 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 13 do 26 kwietnia 2017 r. tzn. do 3 maja 2017r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 14:15:54
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 14:16:03
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 14:16:03
Artykuł był wyświetlony: 267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.45.7.2015.JM z dnia 18.11.2015r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 898/2 obr.11 „Zakanale” ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 23 listopada do 6 grudnia 2015 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 09:23:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2015-11-20 09:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2015-11-20 09:23:37
Artykuł był wyświetlony: 10544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu