ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-22 11:41:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest przebudowa z rozbudową istniejących budynków dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2284, 2286/2, 2287 położonych przy ul. Warszawskiej, Szkolnej i Teatralnej w Gorzowie Wlkp. w celu poprawy dostępności infrastruktury kultury i edukacji artystycznej w ramach wzmocnienia „Kwartału Kultury” w Gorzowie Wlkp. w zakresie zadania inwestycyjnego „Szkoły muzyczne przy Warszawskiej”. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 22 lutego do 7 marca 2017 r. tzn. do 14 marca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-22 11:41:04
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 11:41:14
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-22 11:41:14
Artykuł był wyświetlony: 46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 11:52:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji z dnia 17.02.2017 nr WUA-III.6733.86.9.2016.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr obr. 9 „Wieprzyce” przy ul. Kostrzyńskiej 175/5, 175/4, 757/1, 757/2, 834/1, 834/2 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 lutego do 5 marca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 11:52:49
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 11:52:56
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 11:52:56
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 09:14:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa budynku administracyjno – biurowego ze strzelnicą, budynku techniczno – warsztatowego oraz zespołu garażowo – gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych, wiat, parkingów wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 933, 935, 1225 obręb 10 – Zamoście w rejonie ulic Kwiatowej, Sielskiej, Śląskiej oraz budowa zjazdów: z pasa drogowego ulicy Sielskiej (dz. nr 1228) i pasa drogowego ulicy Śląskiej (dz. nr 1753/7) w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 16 lutego do 1 marca 2017 r. tzn. do 8 marca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 09:14:52
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 09:16:02
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 09:16:02
Artykuł był wyświetlony: 169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 09:12:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu 15.02.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.7.9.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest przebudowa z rozbudową (w tym o windę zewnętrzną) i zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek biurowy dla potrzeb Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z infrastrukturą techniczną budynku na dz. nr 753/1 i 753/2 z obrębu 5 – Śródmieście przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22-23 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 16 lutego do 1 marca 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 09:12:14
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 09:12:48
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 09:12:48
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 08:51:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu 15.02.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nrWUA-III.6733.6.9.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest „Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego na działkach z obr. 2 „Górczyn” nr 996, 998, 1003, 1023/5, 1030/3, 1030/4, 1031/1, 1049, 2222/7, 2237 w Gorzowie Wlkp.”
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 17 lutego do 2 marca 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 08:51:01
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 08:51:09
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-16 08:51:09
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 11:59:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu 14.02.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.89.9.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest przebudowa dróg publicznych wraz z przebudową torowiska: ul. Warszawska na odcinku od ul. Cichońskiego do ul. Herberta, ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Dworcowej (pierwsza zwrotnica za ul. Dworcową) ze  skrzyżowaniem z  ul. Chrobrego oraz rozbudowa drogi Al. Konstytucji 3-go Maja – inwestycja na działkach  z obr. 5 „Śródmieście” nr 1550/7, 1571/2, 1571/3, 1573, 1572, 1575, 2624 (poprzednio 1640), 1570/2, 2630 (poprzednio 1576/2 i 1579), 1665/3, 1669, 1670/2, 1730/2, 1731/1, 1732, 1673, 1691, 1737/3, 1731/2, 1739, 1822/3 (poprzednio 1822), 2079, 1976/2, 1950, 1949, 2631 (poprzednio 998), 1859, 2148/6, 1570/5, 2152/1, 2152/2, 2621 (poprzednio 2153/2), 2153/1, 1570/4, 2157, 2161, 1917, 2168, 2240, 2241/4, 1896, 2239/1, 2239/2, 2010/1 w Gorzowie Wlkp., w ramach zadania pod nazwą System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 16 lutego do 1 marca 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-15 11:59:58
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-15 12:00:04
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-15 12:00:04
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 12:54:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. postanowieniu znak WUA-III.6733.93.10.2016.MG z dnia 08.02.2017 r. zawieszającym postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest : budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki Warty (Szlak Stolic EV2/R1) oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą technicznąi zagospodarowaniem terenu (w tym kładka i wiata) na działkach nr ewid. 2541, 2528/2, 2530/1, 2530/2, 2542, 2543, 2558, 2559, 2537 z obrębu 5 – Śródmieście oraz na dz. nr ewid. 1906 z obrębu 3 – Wawrów w Gorzowie Wlkp.
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 15 do 28 lutego 2017 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 12:54:23
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 12:54:41
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:54:41
Artykuł był wyświetlony: 175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 10:08:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.9.7.2016.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest : przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części stadionu żużlowego w zakresie zabudowy tarasu na trybunie wysokiej na pomieszczenia dla VIP na działkach nr 1221, 1313/1 z obr.10 „Zamoście”  przy ul. Kwiatowej 55  w Gorzowie Wlkp.  W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 14 do 27 lutego 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 10:08:35
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 10:08:49
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 10:08:49
Artykuł był wyświetlony: 210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-09 10:10:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach z obr. 6 „Słoneczne” nr 2119, 2180/7, 2567/1 ul. Słoneczna i Al. 11- go Listopada w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 10 do 23 lutego  2017 r. tzn. do 2 marca 2017r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-09 10:10:25
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 10:10:34
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-09 10:10:34
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-09 10:08:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce z obr. 6 „Słoneczne” nr 2567/1 w  Alei 11 Listopada w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 10 do 23 lutego  2017 r. tzn. do 2 marca 2017r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-02-09 10:08:47
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 10:08:54
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-02-09 10:08:54
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu