ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 09:17:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 16.08.2017 r. nr WUA-III.6733.34.12.2017.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: przebudowa mostu kolejowego przez rzekę Wartę polegająca na budowie kładki dla pieszych wraz z dojściami na dz z obr. 10 „Zamoście”  nr 1, 2/4, 1866/ 6 w rejonie ul. Fabrycznej  oraz na dz. z obr. 5 „Śródmieście nr 1692/27 (poprzednio 1692/20) w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia od 18 do 31 sierpnia  2017 r. r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dariusz Jeziorny Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 09:17:47
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 09:17:58
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 09:17:58
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 07:56:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu 16.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.65.6.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku gospodarczego wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 818/2, 819 z obrębu 10 – Zamoście przy ul. Śląskiej 4 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 17 do 30 sierpnia 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 07:56:57
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 07:57:09
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 07:57:09
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 07:54:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 16.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.58.6.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1667 z obrębu 5 – Śródmieście położonej przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 17 do 30 sierpnia 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 07:54:31
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 07:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 07:54:53
Artykuł był wyświetlony: 139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 09:27:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kablowej elektroenergetycznej na działkach nr 258/18 i 258/19 z obrębu 7 - „Chróścik” przy ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 16 do 29 sierpnia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro - w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 09:27:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 09:27:39
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 09:27:39
Artykuł był wyświetlony: 166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 09:25:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 11.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.59.6.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 1673/2, 1674/2, 1570/7 z obrębu 5 – Śródmieście położonych przy ul. Garbary i Sikorskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że stronyw terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 16 do 29 sierpnia 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 09:25:55
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 09:26:00
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 09:26:00
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-14 08:50:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 10.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.57.7.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami z rur preizolowanych od sieci cieplnej w pasie drogowym ulicy Olimpijskiej na dz. nr 1262/9 do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w trakcie budowy) na dz. nr 1355 z obrębu 6 – Słoneczne przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 14 do 28 sierpnia 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój
nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-08-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-14 08:50:35
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-14 08:50:44
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-14 08:50:44
Artykuł był wyświetlony: 184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 13:42:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 10.08.2017 r.  przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji znak WUA-III.6733.4.14.2017.JM zmieniającej za zgodą stron, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WUA-III.6733.4.7.2016.JM dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze wewnętrznej na działce nr 258/17 z obr. Nr 7 „Chróścik” przy ul. Dobrej w Gorzowie Wlkp. w części dotyczącej ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w związku z wydaniem nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 14 do 27 sierpnia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 13:42:14
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 13:42:20
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 13:42:20
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 13:25:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się o wydanej w dniu 09.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.56.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Bazaltowej i Uranitowej na działkach nr 23/13, 24/13, 35  obr.1 „Chwalęcice” w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 14 do 27 sierpnia  2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 13:25:36
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 13:25:41
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 13:25:41
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 13:23:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się o wydanej w dniu 09.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.51.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy do budynków na oś Staszica ul. Marcinkowskiego, Fredry, Dunikowskiego, Staszica, Długosza  obr.4 „Staszica” na dz. nr 1223, 1224, 1222, 1214/1, 1214/2, 1207, 1213/1, 1213/2, 1215, 1618, 1216, 1213/3, 1218, 1190, 1192, 1205, 1545, 1191, 1187/2, 1593/2, 1197, 1198, 1239, 1193, 1196, 1188, 1187/3, 1187/4, 1189, 1126, 1128, 1090, 1084, 1091, 1118/2, 1114, 1113, 1094, 1096 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 14 do 27 sierpnia  2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 13:23:36
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 13:23:43
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 13:23:43
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 13:22:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się o wydanej w dniu 09.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.50.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy przy ul. Popławskiego, Walczaka  , Szarych Szeregów  obr.2 „Górczyn” na dz. nr 76, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 80, 72, 2158, 66, 2342, 65, 64, 2246, 59/2 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 14 do 27 sierpnia  2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się o wydanej w dniu 09.08.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.50.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy przy ul. Popławskiego, Walczaka  , Szarych Szeregów  obr.2 „Górczyn” na dz. nr 76, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 80, 72, 2158, 66, 2342, 65, 64, 2246, 59/2 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 14 do 27 sierpnia  2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 13:22:07
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 13:22:14
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 13:22:13
Artykuł był wyświetlony: 171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu