ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 08:45:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 03.01.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.91.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz sieci wodociągowej na działkach z obr. 2 „Górczyn” nr 636/12, 635, 633,  634 ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie 15 do 28  stycznia 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 08:45:14
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 08:45:23
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 08:45:23
Artykuł był wyświetlony: 91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 14:33:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest: budowa i  przebudowa stadionu  lekkoatletycznego wraz z urządzeniami rozgrzewkowymi oraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu obr. 5 „Śródmieście” na działkach nr 193/4, 193/1, 193/3, 2606, 271, 272, 2552, 178, 173/1, 170, 2584/2, 169, 168, 167, 117, 118, 116/2, 2626, 273/4, 273/3, 273/5, 282/2, 279/2, 283/1, 284/1, 284/4 przy ul. Wyszyńskiego i Krasińskiego w ramach zadania: „Modernizacja Obiektu Sportowego” w Gorzowie Wlkp.”
W związku z powyższym informuję, że w ciągu terminu obwieszczenia, który biegnie od  12 do 25 stycznia 2018 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 14:33:53
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 14:34:01
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 14:34:01
Artykuł był wyświetlony: 146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 14:38:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanym postanowieniunadającym decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WUA-III.6733.89.7.2017.JM z dnia dniu 03.01.2018r. dla inwestycji:budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Warty (Szlak Stolic EV/R1) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2528/1, 2530/2 obr. 5"Śródmieście” w Gorzowie Wlkp. rygor natychmiastowej wykonalności.
  • postanowienie znak WUA-III.6733.89.9.2017.JM z 09.01.2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 10 do 23 stycznia 2018 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 14:38:07
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 14:38:15
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:38:14
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 10:21:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 05.01.2018 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.85.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami i posadowieniem złączy kablowych ZK w rejonie ul. Wróblewskiego i Pułaskiego dz. nr z obr. 2 „Górczyn” nr 634, 635, 633, 632, 630, 629/1, 629/2, 628 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 08 do 21 stycznia 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 10:21:58
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 10:22:04
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 10:22:04
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 13:52:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 03.01.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.89.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest:budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Warty (Szlak Stolic EV/R1) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2528/1, 2530/2  obr. 5„Śródmieście” w Gorzowie Wlkp.  W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie 05 do 18 stycznia 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 13:52:06
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 13:52:13
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 13:52:13
Artykuł był wyświetlony: 282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.45.7.2015.JM z dnia 18.11.2015r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 898/2 obr.11 „Zakanale” ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 23 listopada do 6 grudnia 2015 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 09:23:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2015-11-20 09:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2015-11-20 09:23:37
Artykuł był wyświetlony: 15361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu