ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 12:57:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydanym postanowieniuMiejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest;
budowa instalacji telekomunikacyjnej w ramach przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej na działce nr 931 obręb 5 „Śródmieście” przy ulicy Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp.
  • postanowienie z dnia 13.11.2018r. nr WUA-V.4120.87.2018.RR Miejskiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 15 do 28 listopada 2018 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 12:57:47
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 12:57:55
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 12:57:55
Artykuł był wyświetlony: 25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 09:34:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945.), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z likwidacją kolizji na działkach nr  756/1, 756/2 z obr.5 „Śródmieście” ul. Moniuszki w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który
biegnie od do 22 listopada 2018 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 09:34:34
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 09:34:52
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 09:34:52
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-07 12:29:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), zawiadamia się o wydanej w dniu 07.11.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  decyzji nr WUA-III.6733.42.9.2018.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Zakładów Leczniczych przy ul. Walczaka 42 na działkach z obr.2 „Górczyn” nr 807/4, 811/1, 812, 808/3, 808/4, 808/5, 808/8, 807/2, 805/4, 805/3, 2065/4, 805/5, 805/6,  805/2, 807/3, 799, 804 ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od 09 do 22 listopada 2018  r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-11-07 12:29:15
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 12:29:23
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-11-07 12:29:23
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-02 09:59:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), zawiadamia się o wydanej w dniu 31.10.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.44.9.2018.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jestb udowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn i SN, sieci i studni telekomunikacyjnych na działkach z obr.5 „Śródmieście” nr  1685/2, 1691, 1996/4, 1997, 2604, 2010/5, 2076/6, 2220, 2092/6, 2139 ul. Spichrzowa w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach zadania „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej”.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 05 do 18 listopada 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), zawiadamia się o wydanej w dniu 31.10.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.44.9.2018.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn i SN, sieci i studni telekomunikacyjnych na działkach z obr.5 „Śródmieście” nr  1685/2, 1691, 1996/4, 1997, 2604, 2010/5, 2076/6, 2220, 2092/6, 2139 ul. Spichrzowa w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach zadania „Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej”.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 05 do 18 listopada 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-11-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-11-02 09:59:45
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-11-02 10:00:04
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-11-02 10:00:04
Artykuł był wyświetlony: 108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.45.7.2015.JM z dnia 18.11.2015r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 898/2 obr.11 „Zakanale” ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 23 listopada do 6 grudnia 2015 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 09:23:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2015-11-20 09:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2015-11-20 09:23:37
Artykuł był wyświetlony: 19068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu