ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 14:08:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 2352 z obr.2 „Górczyn ” ul. Szmaragdowa w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 lipca  do 02 sierpnia 2018 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 14:08:40
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 14:08:46
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 14:08:45
Artykuł był wyświetlony: 32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 14:07:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 1866/2, 1763/4 z obr.10 „Zamoście ” ul. Fabryczna w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 lipca do 02 sierpnia 2018 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 14:07:01
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 14:07:09
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 14:07:09
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-19 14:05:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 18.07.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.31.7.2018.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa z przebudową odcinka sieci cieplnej (związana z likwidacją sieci cieplnej tradycyjnej na estakadzie wysokiej i niskiej) na dz. nr 1753/5 ul. Śląska obr.10 „Zamoście w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 lipca do 02 sierpnia 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-07-19 14:05:06
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 14:05:11
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 14:05:11
Artykuł był wyświetlony: 27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 15:18:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanym w dniu 18.07.2018 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. postanowieniu znak WUA-III.6733.41.14.2017.MG prostującym oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 23.06.2017 r. znak WUA-III.6733.41.11.2017.MG  dla inwestycji: budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 972, 989/2, 991, 1603 z obrębu 4 – „Staszica” oraz działkach nr ewid. 103/2, 104/2, 193/3, 193/4, 272, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 2606, 2608, 285/1, 285/3, 285/4, 470/2, 471, 472, 473/1, 473/2, 473/4, 473/6, 473/7, 478, 479, 525, 526, 539, 540/2, 541, 2626, 2545, 930, 931, 940, 941/1, 944, 993/1, 993/2, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1344/1, 1344/2, 1386/4, 1386/5, 2598, 2599, 2633, 1330, 1331, 1332/1, 2631/2, 2631/5, 2631/6, 1757, 1758/2, 1822/1, 1822/2, 1822/3, 1739, 1730/2, 1731/2, 1731/3, 1731/5, 1737/1, 2632, 1570/6, 1672, 1673/1, 1674/1, 1666, 1683/1, 1683/2, 1685/1, 1685/2, 1690, 1691 z obrębu 5 – Śródmieście w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 19 lipca do 1 sierpnia 2018 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 15:18:16
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 15:18:35
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 15:18:35
Artykuł był wyświetlony: 44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 12:15:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 12.07.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.32.7.2018.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń hotelowych budynku hotelu szpitalnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na pomieszczenia Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na działce z obr. 2 „Górczyn” nr 109/5 ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 16 do 29 lipca 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: d Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 12:15:48
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 12:15:56
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 12:15:56
Artykuł był wyświetlony: 75 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-09 13:53:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 14.06.2018 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.28.10.2018.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej na działkach nr 1691, 1997, 2604, 2220, 2240, 2260 obr.5 „Śródmieście” ul. Spichrzowa, ul. Garbary, ul.  Składowa, ul. Herberta w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 10 do 23 lipca 2018 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2018-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2018-07-09 13:53:05
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2018-07-09 13:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2018-07-09 13:53:12
Artykuł był wyświetlony: 123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.45.7.2015.JM z dnia 18.11.2015r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 898/2 obr.11 „Zakanale” ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 23 listopada do 6 grudnia 2015 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 09:23:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2015-11-20 09:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2015-11-20 09:23:37
Artykuł był wyświetlony: 17836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu