ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 12:53:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanym w dniu 13.06.2017 r. przez Marszałka Województwa Lubuskiego postanowieniu znak DW.I.-LZMiUW-558/17  uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid.  1692/27, 1692/28, 2632 z obrębu 5 – Śródmieście położonych przy ul. Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 21 czerwca do 5 lipca 2017 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 12:53:48
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 12:54:10
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 12:54:10
Artykuł był wyświetlony: 102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 12:46:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniu z dnia 20.06.2017 r.  znak NZP.Z.457.69.2017 uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: budowa drogi pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Kłodawki wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid.  1692/27, 1692/28, 2632 z obrębu 5 – Śródmieście położonych przy ul. Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 21 czerwca do 5 lipca 2017 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 12:46:54
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 12:47:41
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 12:47:41
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 12:42:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 20.06.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.42.7.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa drogi pieszo – rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 935, 940, 882/8, 888/2, 884/5, 884/6, 884/8, 887, 820/1, 2238 z obrębu 2 – Górczyn w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 21 czerwca do 5 lipca 2017 mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 12:42:54
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 12:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 12:44:07
Artykuł był wyświetlony: 99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 11:27:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy do budynków na oś Staszica ul. Marcinkowskiego, Fredry, Dunikowskiego, Staszica, Długosza obr.4 „Staszica” na dz. nr 1223, 1224, 1222, 1214/1, 1214/2, 1207, 1213/1, 1213/2, 1215, 1618, 1216, 1213/3, 1218, 1190, 1192, 1205, 1545, 1191, 1187/2, 1593/2, 1197, 1198, 1239, 1193, 1196, 1188, 1187/3, 1187/4, 1189, 1126, 1128, 1090, 1084, 1091, 1118/2, 1114, 1113, 1094, 1096 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od lutego do 22 czerwca do 05 lipca 2017 r. tzn. 12 lipca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 11:27:08
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 11:27:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 11:27:37
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 11:24:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy przy ul. Popławskiego, Walczaka , Szarych Szeregów obr.2 „Górczyn” na dz. nr 76, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 80, 72, 2158, 66, 2342, 65, 64, 2246, 59/2 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od lutego do 22 czerwca do 05 lipca 2017 r. tzn. 12 lipca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 11:24:25
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 11:24:39
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 11:24:39
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 11:20:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy przy ul. Grottgera, Kruczkowskiego, Chopina, Wyspiańskiego obr.6 „Słoneczne” na dz. nr 532, 2522/3, 363, 596/3, 597, 598, 599, 600, 601, 880/4, 636, 786, 2474 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od lutego do 22 czerwca do 05 lipca 2017 r. tzn. 12 lipca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 11:20:19
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 11:20:29
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 11:20:29
Artykuł był wyświetlony: 72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-21 11:16:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci cieplnej preizolowanej oraz przyłączy do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Wyczółkowskiego obr.4 „Staszica” na dz. nr 1286/2, 1496/4, 1496/3, 1614, 1292 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od lutego do 22 czerwca do 05 lipca 2017 r. tzn. 12 lipca 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-21 11:16:09
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-21 11:16:20
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-21 11:16:20
Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 11:53:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 16.06.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.38.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wawrowie. Inwestycja na działce nr 119/5 z obr. 3 „Wawrów” przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 20 czerwca do 03 lipca 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-19 11:53:23
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-19 11:53:29
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-19 11:53:29
Artykuł był wyświetlony: 145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 09:08:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu 12.06.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.39.9.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 2317/4, 2318, 2321/3, 2321/4, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2555, 2566/2 z obrębu
5 – Śródmieście w obrębie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 13 do 26 czerwca 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-13 09:08:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-13 09:08:26
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-13 09:08:26
Artykuł był wyświetlony: 308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 10:52:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), zawiadamia się o wydanej w dniu 08.06.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.37.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn- 0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach z obr. 10 „Zamoście ” nr 1767, 1763/9, 1763/4, 1763/10, 1763/11, 1772/22, 1722/17, 1722/26, 1772/33, 1772/34, 1753/3, 1755, 1756, 1772/40, 1722/72, 1722/71, 1722/29, 1769/2, 1771, 1769/1 w rejonie ul. Śląskiej i Fabrycznej w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 13 do 26 czerwca 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 10:52:08
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 10:52:17
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-06-12 10:52:17
Artykuł był wyświetlony: 308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu