ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 14:09:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 11.03.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.7.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 407  obr. 12 „Siedlice” ul. Włościańska w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  14 do 27 marca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 14:09:08
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 14:09:18
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 14:09:18
Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-13 14:06:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia się o wydanej w dniu 12.03.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.5.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 80/23, 81/31 z obr. 14 „Karnin” ul. Braci Paździorków i Kazimierza Kowalskiego w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  14 do 27 marca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 14:06:41
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 14:06:49
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-03-13 14:06:49
Artykuł był wyświetlony: 67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 10:23:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV, wraz z posadowieniem złącz kablowych, szaf kablowych i wymianą istniejącej szafy kablowej w pasie drogowym. Inwestycja na działkach nr 350/2, 859/1, 859/2, 336/21 obr. 9 „Wieprzyce” ul. Pograniczników w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który
biegnie od 12 do 25 marca 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 10:23:10
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 10:23:17
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 10:23:17
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-11 08:49:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego po stronie Parku Kopernika , na odcinku od zakończenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. Walczaka” w ramach inwestycji „System ścieżek rowerowych  w Gorzowie Wlkp. – Etap II. Inwestycja na działkach nr 888/2, 934, 935, 940, 884/5, 884/6, 884/8, 887, 820/1, 2238 obr. 2 „Górczyn” w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który
biegnie od 12 do 25 marca 2019 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 08:49:30
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 08:49:42
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-03-11 08:49:42
Artykuł był wyświetlony: 80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-21 15:08:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945), zawiadamia się o wydanej w dniu 21.02.2019r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.2.2019.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 501, 505, 511, 512 z obr. 10 „Zamoście” ul. Portowa w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  25 lutego do 10 marca 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 15:08:01
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 15:08:07
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 15:08:07
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.45.7.2015.JM z dnia 18.11.2015r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 898/2 obr.11 „Zakanale” ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 23 listopada do 6 grudnia 2015 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 09:23:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2015-11-20 09:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2015-11-20 09:23:37
Artykuł był wyświetlony: 19828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu