ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 10:37:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na działkach z obr. 2 „Górczyn ” nr 2147/4, 2147/6, 2147/5, 87/1, 33/15, 91/4, 91/6 w rejonie ul. Obrońców Pokoju, Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 28 marca do 10 kwietnia 2017 r. tzn. do 17 kwietnia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 10:37:17
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 10:37:23
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 10:37:22
Artykuł był wyświetlony: 49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 10:35:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Okrzei obr. 4 „Staszica” na dz. 907, 1598, 700, 361, 343, 342, 258/4, 258/8, 197/2, 258/5, 198, 196, 1611, 195, 1610, 143, 1607 w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 28 marca do 10 kwietnia 2017 r. tzn. do 17 kwietnia 2017r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 10:35:12
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 10:35:16
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 10:35:16
Artykuł był wyświetlony: 42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 10:32:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na działkach z obr. 2 „Górczyn ” nr 2147/4, 2147/6 w rejonie ul. Sosabowskiego i Okulickiego w Gorzowie Wlkp. . W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 28 marca do 10 kwietnia 2017 r. tzn. do 17 kwietnia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 10:32:20
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 10:32:26
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 10:32:25
Artykuł był wyświetlony: 42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 09:06:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego której przedmiotem jest przebudowa wraz z rozbudową partii wejściowej do budynku oraz przebudowa i nadbudowa windy na poziomie dachu w budynku Urzędu Miasta na działce nr ewid. 1861/1 z obrębu 5 – Śródmieście przy ul. Wełniany Rynek 18 w Gorzowie Wlkp. Inwestycja w ramach zadania pn. „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości”. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 27 marca do 10 kwietnia 2017 r. tzn. do 17 kwietnia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 09:06:35
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 09:06:44
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 09:06:44
Artykuł był wyświetlony: 65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 09:00:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu w dniu 23.03.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.24.8.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa z rozbudową istniejących budynków dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2284, 2286/2 położonych przy ul. Warszawskiej, Szkolnej i Teatralnej w Gorzowie Wlkp. w celu poprawy dostępności infrastruktury kultury i edukacji artystycznej w ramach wzmocnienia „Kwartału Kultury” w Gorzowie Wlkp. w zakresie zadania inwestycyjnego „Szkoły muzyczne przy Warszawskiej”, W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 27 marca do 10 kwietnia 2017 r. mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 09:00:53
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 09:01:05
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 09:01:05
Artykuł był wyświetlony: 60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 08:29:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji z dnia 22.02.2017 r. nr WUA-III.6733.17.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na działkach z obr. 2 „Górczyn ” nr 784/1, 784/4, 783, 2065/2, 2065/4 w rejonie ul. Ireny Dowgielewiczowej i Waldemara Kućki w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 24 marca do 6 kwietnia 2017 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 08:29:52
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 08:30:00
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 08:29:59
Artykuł był wyświetlony: 135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 08:58:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: rewaloryzacja nieczynnego (zamkniętego) cmentarza parafialnego, w tym wykonanie głównych alei i utwardzonych ciągów pieszych, murów oporowych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1552 z obrębu 2 – „Górczyn” położonej przy ulicy Głowackiego w Gorzowie Wlkp.
 
postanowienie ZN-G.5151.7.2017 [MGW] z 17.03.2017 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , Delegatura w Gorzowie Wlkp.
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 22 marca do 6 kwietnia 2017 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniami w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 08:58:58
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 08:59:13
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 08:59:13
Artykuł był wyświetlony: 194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 12:58:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu 20.03.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.18.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach z obr. 2 „Górczyn” w rejonie ul. Walczaka nr 794/1, 2357, 479 w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 22 marca do 4 kwietnia 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 12:58:04
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 12:58:10
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 12:58:09
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 10:55:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zawiadamia się o wydanej w dniu 14.03.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.22.6.2017.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa budynku administracyjno – biurowego ze strzelnicą, budynku techniczno – warsztatowego oraz zespołu garażowo – gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych, wiat, parkingów wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 933, 935, 1225 obręb 10 – Zamoście w rejonie ulic Kwiatowej, Sielskiej, Śląskiej oraz budowa zjazdów: z pasa drogowego ulicy Sielskiej (dz. nr 1228) i pasa drogowego ulicy Śląskiej (dz. nr 1753/7) w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję że strony w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia tzn., od 16 do 29 marca 2017 mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I-piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Maciej Gramza Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 10:55:18
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 10:55:22
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 10:55:22
Artykuł był wyświetlony: 322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 10:39:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778), zawiadamia się o wydanej w dniu14.03.2017 przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji WUA-III.6733.14.7.2017.JM o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji której przedmiotem jest budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV relacji stacja S-1505 Okrzei - Słowiańska Basen na działkach z obr, 4 „Staszica” nr 188, 189, 1610, 1607, 1608, 256, 1596, 638/1 w rejonie ul. Błotna, Żwirowa, Okrzei w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 17 do 30 marca 2017 r., strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108,I piętro – w godzinach urzędowania.
 
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 10:39:25
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 10:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 10:39:30
Artykuł był wyświetlony: 291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu