ˆ

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-11 10:12:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydanych postanowieniach przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest:
„Rewitalizacja zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo - Ogrodowym w Gorzowie Wlkp.”, która obejmuje  budowę pawilonu widokowego, kortu tenisowego, pawilonu przy korcie, szklarni, elementów zagospodarowania ogrodu. Inwestycja na działkach nr 1550, 1553/3 z obr 2 „Górczyn” ul. Warszawska 35  w Gorzowie Wlkp. 
  • postanowienie z dnia 20.12.2018 r. nr WUA-V.4120.107.2018.NS Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  •  postanowienie z dnia 07.01.2019 r. nr ZA-G.5151.7.2018 [MGW] r. Lubuskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 14 do 27 stycznia 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 10:12:05
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 10:12:19
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-01-11 10:12:19
Artykuł był wyświetlony: 70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-11 10:08:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), zawiadamia o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z posadowieniem złącz kablowych, szaf kablowych na działce nr 783 obr.2 „Górczyn” w celu podłączenia kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Górczyńskiej i Ireny Dowgielewiczowej w Gorzowie Wlkp.
 W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni po upływie terminu obwieszczenia, który biegnie od 14 do 27 stycznia 2018 r. strony mogą składać w w/w sprawie wnioski, zastrzeżenia, uwagi w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 10:08:42
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 10:08:55
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-01-11 10:08:55
Artykuł był wyświetlony: 44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-02 12:49:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1945), zawiadamia się o wydanej w dniu 28.12.2018r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUA-III.6733.49.7.2018.JM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Marmurowej i Uranitowej na działkach nr 23/1, 24/1, 24/13  obr.1 „Chwalęcice” w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tj. od  03 do 16 stycznia 2019 r. strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 12:49:50
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 12:49:56
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 12:49:56
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-20 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. decyzji nr WUM-I.6733.45.7.2015.JM z dnia 18.11.2015r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 898/2 obr.11 „Zakanale” ul. Małorolnych w Gorzowie Wlkp. W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, tzn. od 23 listopada do 6 grudnia 2015 r. zapoznać się z w/w. decyzją w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Myśliborska 34, pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania. Sprawę prowadzi: Jadwiga Mokrzycka tel. (95) 7355 516.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Mokrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Jeziorny Data wprowadzenia do BIP 2015-11-20 09:23:21
Wprowadził informację do BIP: Jadwiga Mokrzycka Data udostępnienia informacji: 2015-11-20 09:23:37
Osoba, która zmieniła informację: Jadwiga Mokrzycka Data ostatniej zmiany: 2015-11-20 09:23:37
Artykuł był wyświetlony: 19412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu