ˆ

Inne ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-14 08:38:55 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 08:39:02 przez Edyta Wyborska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 13.03.2018 r.
 
WSR-II.6220.34.2017.ŁK
 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

obwieszcza, że pismem z dnia 28.02.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił, iż w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej Gorzów Wielkopolski” na działkach o nr ewid. 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 2304, 2307/1, 2327, 1/2 obręb 2 Górczyn, przy ul. Srebrnej w Gorzowie Wielkopolskim, którego inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa:   
1)    dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy;
2)    wydanie ww. opinii nastąpi nie później niż do dnia 30.03.2018 r.
 
Ponadto informuje strony, że zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego:
 
§  1.  Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§  2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§  3.  Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 14.03.2018 r. przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w publicznie dostępnym miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Tel. 095 73 55 810
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Wyborska Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Chyża Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 08:38:55
Wprowadził informację do BIP: Edyta Wyborska Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 08:39:02
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Wyborska Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 08:39:02
Artykuł był wyświetlony: 66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu