ˆ

Inne ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-12 09:06:29 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-12 09:06:34 przez Edyta Wyborska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wlkp. 11.07.2018 r.
 
WSR-II.6220.10.2018.WG
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

obwieszcza, że w dniu 10.07.2018 r. wydane zostało postanowienie o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni zabudowy równej 12,4 ha na działkach nr 182/118, 184/3, 360/99, 190, 360/101, 360/144, 360/173, 360/145, 360/174, 360/175, 360/176, 360/177, 360/178, 360/179, 360/180, 360/181, 360/182, 360/183, 360/184, 360/185, 360/186, 360/187, 360/188, 360/189, 360/190, 360/191, 360/192, 360/193, 360/194, 360/195, 360/196, 360/197, 360/198, 360/199, 360/200, 360/201, 360/202, 360/203, 360/204, 360/205, 360/206, 360/207, 360/208, 360/209, 360/210, 360/211, 360/212, 360/213, 360/214, 360/215, 360/216, 360/217, 360/218, 360/219, 360/220, 360/221, 360/222, 360/223, 360/224, 360/225, 360/226, 360/227, 360/228, 360/229, 360/239, 360/238, 360/240, 360/241, 360/242, 360/237, 360/255, 360/146, 360/147, 360/148, 360/149, 360/150, 360/151, 360/152, 360/153, 360/154, 360/155, 360/156, 360/157, 360/158, 360/159, 360/160, 360/161, 360/162, 360/163, 360/164, 360/165, 360/166, 360/167, 360/168, 360/169, 360/170, 360/171, 360/244, 360/245, 360/246, 184/5, obrębu 7 Chróścik w Gorzowie Wlkp., którego inwestorem jest firma DOM-BUDNEX Sp. z o.o. ul. Husarska 10,  66-400 Gorzów Wlkp.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia z dnia 10.07.2018 r., znak: WSR-II.6220.10.2018.WG w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji i wnieść swoje uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, w terminie do dnia 02 sierpnia 2018 r. ( 21 dni od daty wywieszenia).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 12.07.2018 r. przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w publicznie dostępnym miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Tel. 095 7355 810.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Wyborska Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Antonowicz-Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 09:06:29
Wprowadził informację do BIP: Edyta Wyborska Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 09:06:34
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Wyborska Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 09:06:34
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu