ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Porządek VI sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2019 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-20 15:50:29 przez Małgorzata Matuszek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

VI sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zwołana  zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz.14.00 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 4. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta nr IV/47/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia III liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim poprzez zmianę siedziby – druk nr 111 – inicjatywa obywatelska.
 6. Informacja Prezesa Zarządu INNEKO Sp. z o.o. w sprawie wprowadzonych zmian cen przyjęć odpadów na składowisko.
 7. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2018 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku – druk nr 121.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – druk nr 120.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030” – druk nr 116.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – druk nr 117.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ul.Czereśniowej – druk nr 118.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Juliusza Słowackiego 4 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 119.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Kosynierów Gdyńskich 80 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 134.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania – druk nr 127.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – druk nr 133.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 128.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 129.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 130.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 131.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019-2045 – druk nr 132.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 112.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu – druk nr 115.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – druk nr 113.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 114.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 122.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości – druk nr 123.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości - druk nr 124.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości – druk nr 125.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości – druk nr 126.
 33. Informacja o stanie realizacji uchwał.
 34. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 35. Sprawy różne.
 36. Zakończenie obrad.
Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Matuszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matuszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-20 15:49:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Matuszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-20 15:50:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Matuszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20 14:50:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony