ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 51112
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 78376
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 57056
Materiały na sesję 35808
Projekty uchwał 41433
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 16355
Skład Rady Miasta 38964
Terminy sesji Rady Miasta 19906
Dyżury radnych 16844
Komisje 22477
Komisja Rewizyjna 1742
Skład 1009
Roczny plan pracy 1328
Bieżące posiedzenia 1147
Głosowania 845
Komisja Budżetu i Finansów 1972
Skład 1024
Roczny plan pracy 760
Bieżące posiedzenia 4394
Głosowania 1737
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2009
Skład 1409
Roczny plan pracy 740
Bieżące posiedzenia 4263
Głosowania 2213
Komisja Oświaty i Wychowania 1931
Skład 1202
Roczny plan pracy 685
Bieżące posiedzenia 3700
Głosowania 1395
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1788
Skład 1359
Roczny plan pracy 720
Bieżące posiedzenia 3416
Głosowania 1135
Komisja Spraw Społecznych 2023
Skład 1266
Roczny plan pracy 863
Bieżące posiedzenia 3622
Głosowania 853
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2181
Skład 556
Roczny plan pracy 1118
Bieżące posiedzenia 1040
Głosowania 738
Protokoły z sesji Rady Miasta 14571
Głosowania z sesji Rady Miasta 4510
Protokoły Komisji Rewizyjnej 10067
Interpelacje i zapytania 38578
2018 rok 351
2019 rok 4265
Stanowiska Rady Miasta 8082
Zadania Rady Miasta 6436
Plan pracy Rady Miasta 7674
Uchwały Rady Miasta 14777
Statut Miasta 9474
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 243384
Władze Miasta 49508
Regulamin organizacyjny 29055
Struktura organizacyjna 121827
Prezydent Miasta 7762
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3733
Wydział Promocji i Informacji 8924
Stanowisko ds. BHP 2075
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 591
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 4213
Biuro Prezydenta Miasta 2194
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 8282
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 30922
Wydział Zarządzania Funduszami UE 7295
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 3066
Wydział Dróg 9190
Wydział Inwestycji 3992
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 6949
Architekt Miejski 1601
Wydział Urbanistyki i Architektury 25867
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 24514
Wydział Geodezji i Katastru 22642
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 22964
Wydział Komunikacji 26531
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 6711
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 641
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7303
Wydział Edukacji 35209
Wydział Kultury 756
Wydział Sportu 602
Wydział Spraw Obywatelskich 39872
Wydział Spraw Społecznych 30027
Sekretarz Miasta 6790
Urząd Stanu Cywilnego 5724
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 21
Straż Miejska 6922
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 40
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 5190
Wydział Administracyjny 4524
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 4755
Wydział Organizacyjny 4633
Biuro Zamówień Publicznych 331
Skarbnik Miasta 4546
Wydział Budżetu i Rachunkowości 6758
Wydział Podatków i Opłat 17074
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7104
Kontrole 9564
Audyty wewnętrzne 11379
Kontrole wewnętrzne 30395
Kontrole zewnętrzne 1457
Kontrole zarządcze 797
Budżet i finanse 49337
Budżet obywatelski 25413
Budżet obywatelski 2015 162
Podatki i opłaty lokalne 21221
Podatek od nieruchomości 37320
Podatek od środków transportowych 12981
Podatek rolny 8749
Podatek leśny 3468
Opłata od posiadania psów 6573
Opłata targowa 3359
Opłata skarbowa 7213
Zaświadczenia 6458
Interpretacje indywidualne 2920
Druki do pobrania 60458
Majątek Miasta 10005
Rachunki bankowe 43645
Opłata skarbowa 33616
Uchwała budżetowa i WPF 28090
Sprawozdania z wykonania budżetu 7756
2013 rok 3713
2014 rok 5157
2015 rok 3882
2016 rok 3516
2017 rok 2114
2018 rok 1882
2019 rok 608
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 6162
2013 rok 6326
2014 rok 10630
2015 rok 8892
2016 rok 5593
2017 rok 5119
2018 rok 2819
2019 rok 764
Sprawozdania finansowe 5254
2010 rok 1345
2011 rok 710
2012 rok 760
2013 rok 2134
2014 rok 2246
2015 rok 1738
2016 rok 1404
2017 rok 1148
2018 rok 746
2019 rok 157
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3679
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2532
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2933
Opinia o prognozie długu 2488
Opinia o projekcie WPF 2074
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2428
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2244
Ulgi i pomoc publiczna 9855
Oświadczenia majątkowe 812500
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 119775
Rodzaje spraw 987567
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 2066
Zamówienia publiczne 754606
Aktualne 151425
W toku 164321
Wyniki 162019
Archiwalne 104654
Wyniki innych postępowań 61981
Plan postępowań o udzielenie zamówień 10748
Oferty pracy 843210
Aktualne 189060
W toku 284079
Wyniki 335494
Jednostki Miasta 39511
Jednostki budżetowe 14337
Zakłady budżetowe 8432
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 3254
Spółki i fundacje 16532
Wykaz spółek i fundacji 20499
Słowianka 1550
Inneko 2261
PWiK 1723
GRH 2005
GTBS 1737
MZK 1591
LFZCG 1531
KSSSE 1732
GOT-PNP 1901
Sprawozdanie z działalności 3925
Informacje uzupełniające 1418
Zagospodarowanie przestrzenne 139073
Rewitalizacja Miasta 31925
Komitety Rewitalizacji 300
Gospodarka nieruchomościami 524289
Przetargi | Rokowania | Licytacje 119499
Regulamin Przetargu 146
Regulamin Rokowań 39
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 115757
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 6995
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 11673
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 4805
Tania działka budowlana 22970
Zamówienia do 30 000 Euro 218760
Wyniki 36263
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 26077
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 127992
Inne ogłoszenia 402657
Konkursy 92832
Wyniki konkursów 33921
Sprawy spadkowe 4193
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 45870
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 806797
Monitor Miasta 14908
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 21142
Aktualności 13975
Program Współpracy 4485
Sprawozdanie z Programu Współpracy 3127
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 87146
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 27844
Tryb uproszczony 21994
Oferty i sprawozdania 15942
Konsultacje 4916
GRDPP 13623
Bank Danych o NGO 1805
Kontakt 3569
Wybory 64502
Referenda 5180
Ławnicy 20399
Zgromadzenia 26739
Petycje 35430
Zbiorcze informacje o petycjach 695
Ochrona danych osobowych 2670
Inspektor Ochrony Danych 541
Ogólna klauzula informacyjna 6471
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 2371
Lokalizacja kamer monitoringu 1181
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 592
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 578
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 223
Wykaz rzeczy znalezionych 1116
Dostęp do informacji publicznej 18834
Podstawa prawna 1716
Zasady udostępniania informacji publicznej 2807
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2778
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1503
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 22791
2016 rok 6940
2017 rok 7619
2018 rok 4678
2019 rok 3410
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 6187
Podstawowa kwota dotacji 5101
Dane o liczbie uczniów 2168
Rada Seniorów 2185
Nabór i skład rady 661
Prezydium rady 432
Plan pracy rady 784
Uchwały 604
Statut 417
Regulamin pracy rady 302
Sprawozdania 334
Ogłoszenia dla seniorów 688
Kontakt 525
Młodzieżowa Rada Miasta 255
Kontakt 98
Uchwały 53
Ogłoszenia 373
Raport o stanie Miasta 978
Za 2018 rok 16

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 780243
Mapa serwisu 6613
Statystyki 5321
Kanały RSS 3728
« powrót do poprzedniej strony