ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 50220
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 76411
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 54923
Materiały na sesję 34229
Projekty uchwał 38894
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 15791
Skład Rady Miasta 37609
Terminy sesji Rady Miasta 19455
Dyżury radnych 15941
Komisje 21846
Komisja Rewizyjna 1659
Skład 946
Roczny plan pracy 1225
Bieżące posiedzenia 1080
Głosowania 787
Komisja Budżetu i Finansów 1842
Skład 944
Roczny plan pracy 688
Bieżące posiedzenia 4031
Głosowania 1569
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1860
Skład 1306
Roczny plan pracy 666
Bieżące posiedzenia 3918
Głosowania 2029
Komisja Oświaty i Wychowania 1784
Skład 1114
Roczny plan pracy 636
Bieżące posiedzenia 3387
Głosowania 1221
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1629
Skład 1235
Roczny plan pracy 648
Bieżące posiedzenia 3133
Głosowania 1050
Komisja Spraw Społecznych 1871
Skład 1170
Roczny plan pracy 799
Bieżące posiedzenia 3274
Głosowania 762
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2044
Skład 483
Roczny plan pracy 1085
Bieżące posiedzenia 941
Głosowania 634
Protokoły z sesji Rady Miasta 14137
Głosowania z sesji Rady Miasta 4077
Protokoły Komisji Rewizyjnej 9702
Interpelacje i zapytania 37040
2018 rok 250
2019 rok 2784
Stanowiska Rady Miasta 7791
Zadania Rady Miasta 6214
Plan pracy Rady Miasta 7440
Uchwały Rady Miasta 14321
Statut Miasta 9222
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 238088
Władze Miasta 48440
Regulamin organizacyjny 28370
Struktura organizacyjna 119702
Prezydent Miasta 7553
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3562
Wydział Promocji i Informacji 8477
Stanowisko ds. BHP 1994
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 469
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 3959
Biuro Prezydenta Miasta 1945
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 8060
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 30171
Wydział Zarządzania Funduszami UE 7127
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 2885
Wydział Dróg 8340
Wydział Inwestycji 3639
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 6775
Architekt Miejski 1421
Wydział Urbanistyki i Architektury 24818
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 23665
Wydział Geodezji i Katastru 21809
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 22090
Wydział Komunikacji 25599
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 6465
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 507
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7125
Wydział Edukacji 34590
Wydział Kultury 560
Wydział Sportu 417
Wydział Spraw Obywatelskich 38824
Wydział Spraw Społecznych 29108
Sekretarz Miasta 6642
Urząd Stanu Cywilnego 5475
Straż Miejska 6662
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 4939
Wydział Administracyjny 4311
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 4518
Wydział Organizacyjny 4387
Biuro Zamówień Publicznych 276
Skarbnik Miasta 4443
Wydział Budżetu i Rachunkowości 6557
Wydział Podatków i Opłat 16302
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6882
Kontrole 9340
Audyty wewnętrzne 10973
Kontrole wewnętrzne 28483
Kontrole zewnętrzne 1324
Kontrole zarządcze 734
Budżet i finanse 48121
Budżet obywatelski 25219
Budżet obywatelski 2015 147
Podatki i opłaty lokalne 20793
Podatek od nieruchomości 36379
Podatek od środków transportowych 12635
Podatek rolny 8548
Podatek leśny 3381
Opłata od posiadania psów 6379
Opłata targowa 3246
Opłata skarbowa 7049
Zaświadczenia 6260
Interpretacje indywidualne 2845
Druki do pobrania 58647
Majątek Miasta 9665
Rachunki bankowe 43021
Opłata skarbowa 31842
Uchwała budżetowa i WPF 26044
Sprawozdania z wykonania budżetu 7540
2013 rok 3641
2014 rok 5063
2015 rok 3774
2016 rok 3402
2017 rok 1998
2018 rok 1636
2019 rok 392
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 6019
2013 rok 6183
2014 rok 10423
2015 rok 8667
2016 rok 5323
2017 rok 4767
2018 rok 2453
2019 rok 468
Sprawozdania finansowe 5109
2010 rok 1273
2011 rok 685
2012 rok 716
2013 rok 2104
2014 rok 2206
2015 rok 1697
2016 rok 1360
2017 rok 1082
2018 rok 671
2019 rok 118
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3609
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2472
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2852
Opinia o prognozie długu 2418
Opinia o projekcie WPF 2012
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2362
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2182
Ulgi i pomoc publiczna 9416
Oświadczenia majątkowe 783048
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 115477
Rodzaje spraw 951351
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1945
Zamówienia publiczne 726993
Aktualne 145828
W toku 159313
Wyniki 155576
Archiwalne 99991
Wyniki innych postępowań 59294
Plan postępowań o udzielenie zamówień 10147
Oferty pracy 815850
Aktualne 185151
W toku 277800
Wyniki 326967
Jednostki Miasta 38765
Jednostki budżetowe 14011
Zakłady budżetowe 8264
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 3111
Spółki i fundacje 16198
Wykaz spółek i fundacji 19868
Słowianka 1328
Inneko 1989
PWiK 1510
GRH 1842
GTBS 1533
MZK 1433
LFZCG 1360
KSSSE 1567
GOT-PNP 1733
Sprawozdanie z działalności 3825
Informacje uzupełniające 1389
Zagospodarowanie przestrzenne 135765
Rewitalizacja Miasta 31040
Komitety Rewitalizacji 254
Gospodarka nieruchomościami 509535
Przetargi | Rokowania | Licytacje 112680
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 110273
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 6703
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 11187
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 4563
Tania działka budowlana 21734
Zamówienia do 30 000 Euro 210226
Wyniki 34544
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 25204
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 124429
Inne ogłoszenia 389498
Konkursy 90333
Wyniki konkursów 33446
Sprawy spadkowe 4115
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 43847
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 776958
Monitor Miasta 14561
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 20400
Aktualności 13265
Program Współpracy 4281
Sprawozdanie z Programu Współpracy 3015
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 81000
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 26649
Tryb uproszczony 21208
Oferty i sprawozdania 14455
Konsultacje 4719
GRDPP 13119
Bank Danych o NGO 1675
Kontakt 3503
Wybory 63339
Referenda 5088
Ławnicy 19332
Zgromadzenia 24473
Petycje 33079
Zbiorcze informacje o petycjach 559
Ochrona danych osobowych 2259
Inspektor Ochrony Danych 412
Ogólna klauzula informacyjna 6192
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 2121
Lokalizacja kamer monitoringu 959
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 396
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 441
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 115
Wykaz rzeczy znalezionych 834
Dostęp do informacji publicznej 18106
Podstawa prawna 1621
Zasady udostępniania informacji publicznej 2697
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2634
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1430
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 22050
2016 rok 6166
2017 rok 7120
2018 rok 4455
2019 rok 2801
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 5906
Podstawowa kwota dotacji 4556
Dane o liczbie uczniów 1954
Rada Seniorów 1953
Nabór i skład rady 587
Prezydium rady 364
Plan pracy rady 678
Uchwały 536
Statut 368
Regulamin pracy rady 263
Sprawozdania 292
Ogłoszenia dla seniorów 610
Kontakt 463
Raport o stanie Miasta 754
Za 2018 rok 15

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 760854
Mapa serwisu 6499
Statystyki 5220
Kanały RSS 3658
« powrót do poprzedniej strony