ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 51657
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 79304
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 59230
Materiały na sesję 37487
Projekty uchwał 43337
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 16688
Skład Rady Miasta 39535
Terminy sesji Rady Miasta 20272
Dyżury radnych 17680
Komisje 23065
Komisja Rewizyjna 1791
Skład 1055
Roczny plan pracy 1444
Bieżące posiedzenia 1188
Głosowania 908
Komisja Budżetu i Finansów 2030
Skład 1071
Roczny plan pracy 863
Bieżące posiedzenia 4839
Głosowania 1979
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2075
Skład 1489
Roczny plan pracy 813
Bieżące posiedzenia 4649
Głosowania 2405
Komisja Oświaty i Wychowania 1990
Skład 1245
Roczny plan pracy 741
Bieżące posiedzenia 4086
Głosowania 1577
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1856
Skład 1429
Roczny plan pracy 816
Bieżące posiedzenia 3758
Głosowania 1261
Komisja Spraw Społecznych 2089
Skład 1337
Roczny plan pracy 987
Bieżące posiedzenia 3984
Głosowania 1027
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2249
Skład 584
Roczny plan pracy 1131
Bieżące posiedzenia 1114
Głosowania 854
Protokoły z sesji Rady Miasta 14794
Głosowania z sesji Rady Miasta 5053
2020 rok 11
2019 rok 10
2018 rok 69
Protokoły Komisji Rewizyjnej 10174
Interpelacje i zapytania 40776
2020 rok 177
2019 rok 5667
2018 rok 434
Stanowiska Rady Miasta 8404
Zadania Rady Miasta 6527
Plan pracy Rady Miasta 7851
Uchwały Rady Miasta 15082
Statut Miasta 9672
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 246315
Władze Miasta 50164
Regulamin organizacyjny 29528
Struktura organizacyjna 122935
Prezydent Miasta 7879
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3886
Wydział Promocji i Informacji 9183
Stanowisko ds. BHP 2146
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 654
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 4427
Biuro Prezydenta Miasta 2328
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 8424
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 31307
Wydział Zarządzania Funduszami UE 7510
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 3234
Wydział Dróg 9620
Wydział Inwestycji 4208
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 7043
Architekt Miejski 1744
Wydział Urbanistyki i Architektury 26497
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 24989
Wydział Geodezji i Katastru 22972
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 23248
Wydział Komunikacji 27180
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 6933
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 712
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7425
Wydział Edukacji 35581
Wydział Kultury 982
Wydział Sportu 706
Wydział Spraw Obywatelskich 40447
Wydział Spraw Społecznych 30678
Sekretarz Miasta 6895
Urząd Stanu Cywilnego 5956
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 80
Straż Miejska 7175
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 94
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 5372
Wydział Administracyjny 4722
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 4930
Wydział Organizacyjny 4774
Biuro Zamówień Publicznych 367
Skarbnik Miasta 4606
Wydział Budżetu i Rachunkowości 6886
Wydział Podatków i Opłat 17669
Biuro Egzekucji Administracyjnej 7267
Kontrole 9737
Audyty wewnętrzne 11752
Kontrole wewnętrzne 33549
Kontrole zewnętrzne 1536
Kontrole zarządcze 857
Budżet i finanse 50261
Budżet obywatelski 25556
Budżet obywatelski 2015 165
Podatki i opłaty lokalne 21790
Podatek od nieruchomości 39097
Podatek od środków transportowych 13383
Podatek rolny 9018
Podatek leśny 3541
Opłata od posiadania psów 6844
Opłata targowa 3460
Opłata skarbowa 7398
Zaświadczenia 6617
Interpretacje indywidualne 2993
Druki do pobrania 63064
Majątek Miasta 10320
Rachunki bankowe 44102
Opłata skarbowa 34520
Uchwała budżetowa i WPF 29412
Sprawozdania z wykonania budżetu 7889
2013 rok 3763
2014 rok 5255
2015 rok 3973
2016 rok 3628
2017 rok 2169
2018 rok 2041
2019 rok 768
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 6241
2013 rok 6429
2014 rok 10842
2015 rok 9111
2016 rok 5768
2017 rok 5403
2018 rok 3115
2019 rok 951
Sprawozdania finansowe 5360
2010 rok 1390
2011 rok 733
2012 rok 788
2013 rok 2162
2014 rok 2275
2015 rok 1772
2016 rok 1433
2017 rok 1180
2018 rok 793
2019 rok 174
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3731
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2600
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 3032
Opinia o prognozie długu 2563
Opinia o projekcie WPF 2127
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2527
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2306
Ulgi i pomoc publiczna 10284
Oświadczenia majątkowe 842859
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 122368
Rodzaje spraw 1018479
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 2171
Zamówienia publiczne 777583
Aktualne 160001
W toku 173153
Wyniki 170703
Archiwalne 107797
Wyniki innych postępowań 64162
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11444
Oferty pracy 862006
Aktualne 192115
W toku 289421
Wyniki 346264
Jednostki Miasta 39977
Jednostki budżetowe 14593
Zakłady budżetowe 8570
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 3391
Spółki i fundacje 16688
Wykaz spółek i fundacji 20964
Słowianka 1699
Inneko 2403
PWiK 1871
GRH 2110
GTBS 1899
MZK 1686
LFZCG 1604
KSSSE 1826
GOT-PNP 2014
Sprawozdanie z działalności 4025
Informacje uzupełniające 1439
Zagospodarowanie przestrzenne 140962
Rewitalizacja Miasta 32417
Komitety Rewitalizacji 333
Gospodarka nieruchomościami 536608
Przetargi | Rokowania | Licytacje 124801
Regulamin Przetargu 205
Regulamin Rokowań 51
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 119567
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 7219
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 12490
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 5128
Tania działka budowlana 23684
Zamówienia do 30 000 Euro 226821
Wyniki 38274
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 26598
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 131609
Inne ogłoszenia 413887
Konkursy 94262
Wyniki konkursów 34206
Sprawy spadkowe 4252
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 48365
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 849305
Monitor Miasta 15184
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 21785
Aktualności 14639
Program Współpracy 4661
Sprawozdanie z Programu Współpracy 3217
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 90977
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 29197
Tryb uproszczony 22754
Oferty i sprawozdania 17426
Konsultacje 5081
GRDPP 14156
Bank Danych o NGO 1918
Kontakt 3612
Wybory 64820
Referenda 5231
Ławnicy 20700
Zgromadzenia 28984
Petycje 36904
Zbiorcze informacje o petycjach 811
Ochrona danych osobowych 2816
Inspektor Ochrony Danych 624
Ogólna klauzula informacyjna 6813
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 2466
Lokalizacja kamer monitoringu 1438
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 688
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 675
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 287
Wykaz rzeczy znalezionych 1120
Dostęp do informacji publicznej 19280
Podstawa prawna 1804
Zasady udostępniania informacji publicznej 2869
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2884
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1551
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 23234
2016 rok 7648
2017 rok 8031
2018 rok 5045
2019 rok 3724
2020 rok 144
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 6356
Podstawowa kwota dotacji 5510
Dane o liczbie uczniów 2271
Rada Seniorów 2308
Nabór i skład rady 711
Prezydium rady 464
Plan pracy rady 862
Uchwały 674
Statut 457
Regulamin pracy rady 328
Sprawozdania 361
Ogłoszenia dla seniorów 736
Kontakt 566
Młodzieżowa Rada Miasta 452
Kontakt 184
Uchwały 116
Ogłoszenia 604
Raport o stanie Miasta 1097
Za 2018 rok 17

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 798061
Mapa serwisu 6705
Statystyki 5389
Kanały RSS 3773
« powrót do poprzedniej strony