ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 47931
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 71199
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 48735
Materiały na sesję 30131
Projekty uchwał 32705
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 14646
Skład Rady Miasta 34672
Terminy sesji Rady Miasta 18250
Dyżury radnych 14275
Komisje 19736
Komisja Rewizyjna 1365
Skład 774
Roczny plan pracy 997
Bieżące posiedzenia 805
Głosowania 563
Komisja Budżetu i Finansów 1481
Skład 778
Roczny plan pracy 543
Bieżące posiedzenia 2831
Głosowania 1249
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1432
Skład 1031
Roczny plan pracy 552
Bieżące posiedzenia 2756
Głosowania 1321
Komisja Oświaty i Wychowania 1418
Skład 924
Roczny plan pracy 544
Bieżące posiedzenia 2303
Głosowania 938
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1278
Skład 1010
Roczny plan pracy 474
Bieżące posiedzenia 2207
Głosowania 804
Komisja Spraw Społecznych 1541
Skład 943
Roczny plan pracy 667
Bieżące posiedzenia 2234
Głosowania 573
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1689
Skład 300
Roczny plan pracy 1018
Bieżące posiedzenia 504
Głosowania 359
Protokoły z sesji Rady Miasta 12924
Głosowania z sesji Rady Miasta 3126
Protokoły Komisji Rewizyjnej 8645
Interpelacje i zapytania 30870
Stanowiska Rady Miasta 6937
Zadania Rady Miasta 5742
Plan pracy Rady Miasta 6949
Uchwały Rady Miasta 13198
Statut Miasta 8516
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 221316
Władze Miasta 44782
Regulamin organizacyjny 26752
Struktura organizacyjna 113250
Prezydent Miasta 6924
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3176
Wydział Promocji i Informacji 7455
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 3370
Stanowisko ds. BHP 1770
Biuro Prezydenta Miasta 1303
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 93
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 7559
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 27913
Wydział Zarządzania Funduszami UE 6661
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 2402
Wydział Dróg 5957
Wydział Inwestycji 2699
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 6323
Architekt Miejski 922
Wydział Urbanistyki i Architektury 22348
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 21703
Wydział Geodezji i Katastru 19447
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 19650
Wydział Komunikacji 22602
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 5901
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 64
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 6730
Wydział Edukacji 31585
Wydział Kultury i Sportu 17713
Wydział Spraw Obywatelskich 35061
Wydział Spraw Społecznych 26705
Sekretarz Miasta 6262
Urząd Stanu Cywilnego 4766
Straż Miejska 6150
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 4347
Wydział Administracyjny 3786
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 3961
Wydział Organizacyjny 3796
Biuro Zamówień Publicznych 128
Skarbnik Miasta 4177
Wydział Budżetu i Rachunkowości 6079
Wydział Podatków i Opłat 14427
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6317
Kontrole 8554
Audyty wewnętrzne 10040
Kontrole wewnętrzne 23981
Kontrole zewnętrzne 988
Kontrole zarządcze 550
Budżet i finanse 45535
Budżet obywatelski 24863
Budżet obywatelski 2015 118
Podatki i opłaty lokalne 19857
Podatek od nieruchomości 34789
Podatek od środków transportowych 11704
Podatek rolny 8020
Podatek leśny 3189
Opłata od posiadania psów 5883
Opłata targowa 3007
Opłata skarbowa 6316
Zaświadczenia 5620
Interpretacje indywidualne 2673
Druki do pobrania 53609
Majątek Miasta 8699
Rachunki bankowe 41335
Opłata skarbowa 27240
Uchwała budżetowa i WPF 23393
Sprawozdania z wykonania budżetu 6995
2013 rok 3483
2014 rok 4843
2015 rok 3547
2016 rok 3147
2017 rok 1715
2018 rok 926
2019 rok 64
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5596
2013 rok 5935
2014 rok 9897
2015 rok 8200
2016 rok 4828
2017 rok 3776
2018 rok 1388
2019 rok 43
Sprawozdania finansowe 4753
2010 rok 1171
2011 rok 625
2012 rok 631
2013 rok 1993
2014 rok 2131
2015 rok 1561
2016 rok 1253
2017 rok 940
2018 rok 367
2019 rok 38
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3427
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2305
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2630
Opinia o prognozie długu 2251
Opinia o projekcie WPF 1888
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2218
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2028
Ulgi i pomoc publiczna 8598
Oświadczenia majątkowe 695283
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 103988
Rodzaje spraw 852951
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1486
Zamówienia publiczne 641173
Aktualne 128436
W toku 144597
Wyniki 136881
Archiwalne 86621
Wyniki innych postępowań 50464
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8660
Oferty pracy 731390
Aktualne 170075
W toku 254048
Wyniki 290905
Jednostki Miasta 36652
Jednostki budżetowe 13167
Zakłady budżetowe 7810
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 2728
Spółki i fundacje 15190
Wykaz spółek i fundacji 17843
Słowianka 807
Inneko 1449
PWiK 916
GRH 1304
GTBS 1082
MZK 945
LFZCG 964
KSSSE 1057
GOT-PNP 1249
Sprawozdanie z działalności 3544
Informacje uzupełniające 1286
Zagospodarowanie przestrzenne 126464
Rewitalizacja Miasta 28766
Komitety Rewitalizacji 149
Gospodarka nieruchomościami 467256
Przetargi | Rokowania | Licytacje 85929
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 93542
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 6141
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 9914
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 3866
Tania działka budowlana 18923
Zamówienia do 30 000 Euro 176775
Wyniki 28793
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 22052
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 114644
Inne ogłoszenia 353360
Konkursy 82124
Wyniki konkursów 31876
Sprawy spadkowe 3838
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 38462
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 677714
Monitor Miasta 13795
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 19113
Aktualności 11963
Program Współpracy 3827
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2654
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 70302
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 23867
Tryb uproszczony 18330
Oferty i sprawozdania 11155
Konsultacje 4171
GRDPP 12160
Bank Danych o NGO 1446
Kontakt 3256
Wybory 45959
Referenda 4762
Ławnicy 17026
Zgromadzenia 15287
Petycje 26446
Zbiorcze informacje o petycjach 296
Ochrona danych osobowych 1375
Inspektor Ochrony Danych 139
Ogólna klauzula informacyjna 5530
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 1522
Lokalizacja kamer monitoringu 647
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 189
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 138
Wykaz rzeczy znalezionych 629
Dostęp do informacji publicznej 16340
Podstawa prawna 1476
Zasady udostępniania informacji publicznej 2406
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2361
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1315
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 19403
2016 rok 5000
2017 rok 6161
2018 rok 3702
2019 rok 833
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 4835
Podstawowa kwota dotacji 3482
Dane o liczbie uczniów 1503
Rada Seniorów 1360
Nabór i skład rady 383
Prezydium rady 248
Plan pracy rady 443
Uchwały 390
Statut 222
Regulamin pracy rady 180
Sprawozdania 201
Ogłoszenia dla seniorów 449
Kontakt 329

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 645804
Mapa serwisu 6176
Statystyki 4934
Kanały RSS 3460
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu