Statystyki - Miasto Gorzów
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 43849
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 61855
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 39941
Materiały na sesję 25171
Projekty uchwał 25149
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 12610
Skład Rady Miasta 27795
Terminy sesji Rady Miasta 15898
Dyżury radnych 11840
Komisje 16192
Komisja Rewizyjna 848
Skład 498
Roczny plan pracy 495
Bieżące posiedzenia 548
Głosowania 330
Komisja Budżetu i Finansów 964
Skład 436
Roczny plan pracy 305
Bieżące posiedzenia 1668
Głosowania 719
Komisja Gospodarki i Rozwoju 952
Skład 615
Roczny plan pracy 373
Bieżące posiedzenia 1532
Głosowania 867
Komisja Oświaty i Wychowania 831
Skład 541
Roczny plan pracy 340
Bieżące posiedzenia 1260
Głosowania 536
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 758
Skład 590
Roczny plan pracy 268
Bieżące posiedzenia 1253
Głosowania 497
Komisja Spraw Społecznych 863
Skład 563
Roczny plan pracy 443
Bieżące posiedzenia 1168
Głosowania 368
Protokoły z sesji Rady Miasta 10987
Głosowania z sesji Rady Miasta 1933
Protokoły Komisji Rewizyjnej 6936
Interpelacje i odpowiedzi 24927
Apele i stanowiska Rady Miasta 5464
Zadania Rady Miasta 4651
Plan pracy Rady Miasta 6023
Uchwały Rady Miasta 11931
Statut Miasta 7331
Urząd Miasta 195500
Władze Miasta 36499
Regulamin organizacyjny 24343
Struktura organizacyjna 101795
Prezydent Miasta 5423
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 2564
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 394
Wydział Promocji i Informacji 6010
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 2704
Stanowisko ds. BHP 1429
Kancelaria Prezydenta Miasta 451
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 6532
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 24225
Wydział Strategii Miasta 5773
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1822
Wydział Dróg 2393
Wydział Inwestycji 1078
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 5492
Architekt Miejski 321
Wydział Urbanistyki i Architektury 18734
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 18133
Wydział Geodezji i Katastru 16208
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 16701
Wydział Komunikacji 18562
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 5136
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 5851
Wydział Edukacji 26427
Wydział Kultury i Sportu 15624
Wydział Spraw Obywatelskich 30585
Wydział Spraw Społecznych 22890
Sekretarz Miasta 5527
Urząd Stanu Cywilnego 3824
Straż Miejska 5110
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pion Ochrony Informacji Niejawnych , Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3431
Wydział Administracyjny 3015
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 2822
Wydział Organizacyjny 2860
Skarbnik Miasta 3744
Wydział Budżetu i Rachunkowości 5333
Wydział Podatków i Opłat 10392
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5450
Kontrole 7794
Audyty wewnętrzne 8724
Kontrole wewnętrzne 18515
Kontrole zewnętrzne 573
Kontrole zarządcze 290
Budżet i finanse 40766
Budżet obywatelski 24287
Budżet obywatelski 2015 76
Podatki i opłaty lokalne 17614
Podatek od nieruchomości 30542
Podatek od środków transportowych 10187
Podatek rolny 7364
Podatek leśny 2939
Opłata od posiadania psów 5160
Opłata targowa 2792
Opłata skarbowa 5597
Zaświadczenia 4869
Interpretacje indywidualne 2469
Druki do pobrania 44286
Majątek Miasta 7667
Rachunki bankowe 38188
Opłata skarbowa 20561
Uchwała budżetowa i WPF 18214
Sprawozdania z wykonania budżetu 6337
2013 rok 3312
2014 rok 4620
2015 rok 3266
2016 rok 2722
2017 rok 1276
2018 rok 292
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5061
2013 rok 5610
2014 rok 9244
2015 rok 7553
2016 rok 4160
2017 rok 2480
2018 rok 380
Sprawozdania finansowe 4350
2010 rok 989
2011 rok 510
2012 rok 521
2013 rok 1898
2014 rok 2039
2015 rok 1405
2016 rok 1099
2017 rok 600
2018 rok 183
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3152
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2057
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2352
Opinia o prognozie długu 2010
Opinia o projekcie WPF 1730
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 1901
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1812
Ulgi i pomoc publiczna 7658
Oświadczenia majątkowe 581862
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 86824
Rodzaje spraw 708808
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1002
Zamówienia publiczne 523579
Aktualne 104962
W toku 119133
Wyniki 108361
Archiwalne 65344
Wyniki innych postępowań 37455
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6062
Oferty pracy 629326
Aktualne 152921
W toku 229588
Wyniki 258473
Jednostki Miasta 33391
Jednostki budżetowe 12072
Zakłady budżetowe 7290
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 2080
Spółki i fundacje 14103
Wykaz spółek i fundacji 14790
Słowianka 357
Inneko 547
PWiK 346
GRH 379
GTBS 384
MZK 326
LFZCG 368
KSSSE 369
GOT-PNP 411
Sprawozdanie z działalności 3223
Informacje uzupełniające 1105
Zagospodarowanie przestrzenne 110883
Rewitalizacja Miasta 25916
Gospodarka nieruchomościami 410377
Przetargi | Rokowania | Licytacje 52140
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 73918
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 5137
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 7143
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 2835
Tania działka budowlana 12442
Zamówienia do 30 000 Euro 136260
Wyniki 23402
Ogłoszenia 4424
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 18148
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 101319
Inne ogłoszenia 306930
Konkursy 71130
Wyniki konkursów 29700
Sprawy spadkowe 3506
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 31570
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 567095
Monitor Miasta 12649
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 16003
Aktualności 9441
Program Współpracy 3124
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2314
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 54421
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 18690
Tryb uproszczony 13593
Oferty i sprawozdania 6999
Konsultacje 3289
GRDPP 10484
Bank Danych o NGO 1066
Kontakt 2688
Wybory 34759
Referenda 4377
Ławnicy 15386
Zgromadzenia 10063
Petycje 20792
Zbiorcze informacje o petycjach 103
Ochrona danych osobowych 584
Ogólna klauzula informacyjna 4747
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 747
Lokalizacja kamer monitoringu 234
Wykaz rzeczy znalezionych 564
Dostęp do informacji publicznej 13565
Podstawa prawna 1227
Zasady udostępniania informacji publicznej 2000
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1922
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1183
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 16475
2016 rok 3737
2017 rok 5060
2018 rok 2120
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 3122
Podstawowa kwota dotacji 1956
Dane o liczbie uczniów 895
Rada Seniorów 439
Nabór i skład rady 96
Prezydium rady 76
Plan pracy rady 166
Uchwały 112
Statut 61
Regulamin pracy rady 46
Sprawozdania 71
Ogłoszenia dla seniorów 143
Kontakt 137

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 507486
Mapa serwisu 5704
Statystyki 4590
Kanały RSS 3154
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu