ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 40949
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 55849
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 34108
Materiały na sesję 21623
Projekty uchwał 20179
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 11406
Skład Rady Miasta 24534
Terminy sesji Rady Miasta 14411
Dyżury radnych 10114
Komisje 13471
Komisja Rewizyjna 576
Skład 339
Roczny plan pracy 208
Bieżące posiedzenia 360
Głosowania 160
Komisja Budżetu i Finansów 604
Skład 266
Roczny plan pracy 176
Bieżące posiedzenia 867
Głosowania 373
Komisja Gospodarki i Rozwoju 570
Skład 332
Roczny plan pracy 212
Bieżące posiedzenia 752
Głosowania 558
Komisja Oświaty i Wychowania 515
Skład 335
Roczny plan pracy 205
Bieżące posiedzenia 610
Głosowania 297
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 495
Skład 402
Roczny plan pracy 158
Bieżące posiedzenia 660
Głosowania 231
Komisja Spraw Społecznych 541
Skład 359
Roczny plan pracy 260
Bieżące posiedzenia 563
Głosowania 222
Protokoły z sesji Rady Miasta 9395
Głosowania z sesji Rady Miasta 1126
Protokoły Komisji Rewizyjnej 5987
Interpelacje i odpowiedzi 20637
Apele i stanowiska Rady Miasta 4599
Zadania Rady Miasta 3993
Plan pracy Rady Miasta 5196
Uchwały Rady Miasta 11006
Statut Miasta 6241
Urząd Miasta 174819
Władze Miasta 30598
Regulamin organizacyjny 22421
Struktura organizacyjna 92483
Prezydent Miasta 4551
Architekt Miejski 1889
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 2049
Wydział Promocji i Informacji 4749
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 2151
Stanowisko ds. BHP 1126
Kancelaria Prezydenta Miasta 4
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 5747
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 5448
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 20962
Wydział Inwestycji i Remontów Dróg 12257
Wydział Strategii Miasta 4970
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1236
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 4881
Wydział Urbanistyki i Architektury 15358
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 15750
Wydział Geodezji i Katastru 13659
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 14276
Wydział Komunikacji 15038
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 4439
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 5332
Wydział Edukacji 23221
Wydział Kultury i Sportu 14078
Wydział Spraw Obywatelskich 26277
Wydział Spraw Społecznych 20004
Sekretarz Miasta 5067
Urząd Stanu Cywilnego 3128
Straż Miejska 4255
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pion Ochrony Informacji Niejawnych , Administrator Bezpieczeństwa Informacji 2802
Wydział Administracyjny 2418
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 2172
Wydział Organizacyjny 1976
Skarbnik Miasta 3426
Wydział Budżetu i Rachunkowości 4748
Wydział Podatków i Opłat 7726
Biuro Egzekucji Administracyjnej 4908
Kontrole 7089
Audyty wewnętrzne 7320
Kontrole wewnętrzne 12889
Kontrole zewnętrzne 100
Budżet i finanse 37055
Budżet obywatelski 23815
Budżet obywatelski 2015 38
Podatki i opłaty lokalne 16090
Podatek od nieruchomości 27052
Podatek od środków transportowych 9069
Podatek rolny 6822
Podatek leśny 2660
Opłata od posiadania psów 4713
Opłata targowa 2524
Opłata skarbowa 5013
Zaświadczenia 4356
Interpretacje indywidualne 2234
Druki do pobrania 37807
Majątek Miasta 6698
Rachunki bankowe 35206
Opłata skarbowa 15518
Uchwała budżetowa i WPF 15676
Sprawozdania z wykonania budżetu 5616
2013 rok 3160
2014 rok 4401
2015 rok 2939
2016 rok 2227
2017 rok 627
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 4370
2013 rok 5294
2014 rok 8641
2015 rok 6760
2016 rok 3081
2017 rok 1166
Sprawozdania finansowe 3952
2010 rok 810
2011 rok 419
2012 rok 439
2013 rok 1793
2014 rok 1938
2015 rok 1272
2016 rok 868
2017 rok 218
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2917
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 1852
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2079
Opinia o prognozie długu 1774
Opinia o projekcie WPF 1562
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 1698
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1597
Ulgi i pomoc publiczna 6443
Oświadczenia majątkowe 495799
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 71956
Rodzaje spraw 570091
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 734
Zamówienia publiczne 424727
Aktualne 83628
W toku 80768
Wyniki 83041
Archiwalne 48211
Wyniki innych postępowań 25633
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3968
Oferty pracy 545075
Aktualne 136784
W toku 208365
Wyniki 228231
Jednostki Miasta 30471
Jednostki budżetowe 11084
Zakłady budżetowe 6744
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 1467
Spółki i fundacje 12913
Wykaz skółek i fundacji 12092
Sprawozdanie z działalności 2873
Informacje uzupełniające 969
Zagospodarowanie przestrzenne 96155
Rewitalizacja Miasta 23317
Gospodarka nieruchomościami 360918
Przetargi | Rokowania | Licytacje 27424
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 56662
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 4300
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 5173
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 1926
Tania działka budowlana 7128
Zamówienia do 30 000 Euro 93452
Wyniki 16075
Ogłoszenia 4423
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 14873
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 87210
Inne ogłoszenia 267376
Konkursy 62386
Wyniki konkursów 27752
Sprawy spadkowe 3210
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 23937
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 484401
Monitor Miasta 11431
Organizacje pozarządowe 13941
Aktualności 8072
Program Współpracy 2592
Sprawozdanie z Programu Współpracy 1879
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 44158
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 15156
Tryb uproszczony 10145
Oferty i sprawozdania 3345
Konsultacje 2970
GRDPP 8890
Bank Danych o NGO 695
Kontakt 2239
Wybory 33938
Referenda 3946
Ławnicy 13917
Zgromadzenia 6715
Petycje 16288
Ochrona danych osobowych 12
Klauzula informacyjna 3009
Rejestr zbiorów danych osobowych 9634
Wykaz rzeczy znalezionych 518
Dostęp do informacji publicznej 10883
Podstawa prawna 983
Zasady udostępniania informacji publicznej 1687
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1549
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 991
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 13342
2016 rok 2220
2017 rok 3846
2018 rok 83
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 1701
Podstawowa kwota dotacji 814
Dane o liczbie uczniów 525

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 401508
Mapa serwisu 5055
Statystyki 4094
Kanały RSS 2809
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu