ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 48668
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 73106
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 50536
Materiały na sesję 31481
Projekty uchwał 34435
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 14991
Skład Rady Miasta 35593
Terminy sesji Rady Miasta 18588
Dyżury radnych 14636
Komisje 20506
Komisja Rewizyjna 1488
Skład 833
Roczny plan pracy 1074
Bieżące posiedzenia 936
Głosowania 649
Komisja Budżetu i Finansów 1596
Skład 832
Roczny plan pracy 591
Bieżące posiedzenia 3149
Głosowania 1335
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1556
Skład 1121
Roczny plan pracy 583
Bieżące posiedzenia 3090
Głosowania 1618
Komisja Oświaty i Wychowania 1548
Skład 986
Roczny plan pracy 576
Bieżące posiedzenia 2655
Głosowania 1026
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1404
Skład 1084
Roczny plan pracy 531
Bieżące posiedzenia 2474
Głosowania 870
Komisja Spraw Społecznych 1682
Skład 1030
Roczny plan pracy 710
Bieżące posiedzenia 2559
Głosowania 626
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1807
Skład 356
Roczny plan pracy 1044
Bieżące posiedzenia 611
Głosowania 447
Protokoły z sesji Rady Miasta 13302
Głosowania z sesji Rady Miasta 3408
Protokoły Komisji Rewizyjnej 9022
Interpelacje i zapytania 32268
2018 rok 90
2019 rok 215
Stanowiska Rady Miasta 7230
Zadania Rady Miasta 5886
Plan pracy Rady Miasta 7094
Uchwały Rady Miasta 13459
Statut Miasta 8780
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 226909
Władze Miasta 46009
Regulamin organizacyjny 27166
Struktura organizacyjna 115375
Prezydent Miasta 7157
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3293
Wydział Promocji i Informacji 7792
Stanowisko ds. BHP 1853
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 219
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 3517
Biuro Prezydenta Miasta 1471
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 7708
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 28614
Wydział Zarządzania Funduszami UE 6791
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 2556
Wydział Dróg 6710
Wydział Inwestycji 2979
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 6492
Architekt Miejski 1069
Wydział Urbanistyki i Architektury 23128
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 22265
Wydział Geodezji i Katastru 20214
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 20276
Wydział Komunikacji 23567
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 6023
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 186
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 6881
Wydział Edukacji 32648
Wydział Kultury 162
Wydział Sportu 184
Wydział Spraw Obywatelskich 36304
Wydział Spraw Społecznych 27482
Sekretarz Miasta 6359
Urząd Stanu Cywilnego 4956
Straż Miejska 6287
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 4580
Wydział Administracyjny 3992
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 4144
Wydział Organizacyjny 3985
Biuro Zamówień Publicznych 165
Skarbnik Miasta 4256
Wydział Budżetu i Rachunkowości 6225
Wydział Podatków i Opłat 15040
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6511
Kontrole 8792
Audyty wewnętrzne 10335
Kontrole wewnętrzne 25334
Kontrole zewnętrzne 1097
Kontrole zarządcze 620
Budżet i finanse 46430
Budżet obywatelski 24937
Budżet obywatelski 2015 128
Podatki i opłaty lokalne 20184
Podatek od nieruchomości 35198
Podatek od środków transportowych 12015
Podatek rolny 8140
Podatek leśny 3238
Opłata od posiadania psów 6021
Opłata targowa 3063
Opłata skarbowa 6577
Zaświadczenia 5789
Interpretacje indywidualne 2699
Druki do pobrania 54986
Majątek Miasta 8950
Rachunki bankowe 41938
Opłata skarbowa 28622
Uchwała budżetowa i WPF 24131
Sprawozdania z wykonania budżetu 7208
2013 rok 3534
2014 rok 4902
2015 rok 3596
2016 rok 3248
2017 rok 1820
2018 rok 1177
2019 rok 162
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5760
2013 rok 6031
2014 rok 10093
2015 rok 8310
2016 rok 4990
2017 rok 4110
2018 rok 1776
2019 rok 131
Sprawozdania finansowe 4916
2010 rok 1192
2011 rok 644
2012 rok 653
2013 rok 2019
2014 rok 2153
2015 rok 1610
2016 rok 1293
2017 rok 1002
2018 rok 561
2019 rok 74
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3481
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2357
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2721
Opinia o prognozie długu 2309
Opinia o projekcie WPF 1923
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2276
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2076
Ulgi i pomoc publiczna 8846
Oświadczenia majątkowe 722212
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 107550
Rodzaje spraw 883355
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1584
Zamówienia publiczne 667538
Aktualne 133393
W toku 148449
Wyniki 142141
Archiwalne 90160
Wyniki innych postępowań 52478
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9231
Oferty pracy 759836
Aktualne 174778
W toku 260495
Wyniki 300948
Jednostki Miasta 37448
Jednostki budżetowe 13466
Zakłady budżetowe 7947
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 2887
Spółki i fundacje 15493
Wykaz spółek i fundacji 18563
Słowianka 938
Inneko 1603
PWiK 1077
GRH 1439
GTBS 1212
MZK 1077
LFZCG 1052
KSSSE 1203
GOT-PNP 1383
Sprawozdanie z działalności 3614
Informacje uzupełniające 1322
Zagospodarowanie przestrzenne 129081
Rewitalizacja Miasta 29624
Komitety Rewitalizacji 189
Gospodarka nieruchomościami 480188
Przetargi | Rokowania | Licytacje 94199
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 98822
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 6330
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 10339
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 4054
Tania działka budowlana 19826
Zamówienia do 30 000 Euro 186480
Wyniki 30325
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 22934
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 117116
Inne ogłoszenia 364241
Konkursy 85024
Wyniki konkursów 32377
Sprawy spadkowe 3933
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 39954
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 703425
Monitor Miasta 14007
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 19536
Aktualności 12365
Program Współpracy 3958
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2807
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 73833
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 24626
Tryb uproszczony 19223
Oferty i sprawozdania 12059
Konsultacje 4279
GRDPP 12441
Bank Danych o NGO 1505
Kontakt 3348
Wybory 52592
Referenda 4904
Ławnicy 18205
Zgromadzenia 16574
Petycje 28030
Zbiorcze informacje o petycjach 337
Ochrona danych osobowych 1685
Inspektor Ochrony Danych 222
Ogólna klauzula informacyjna 5735
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 1696
Lokalizacja kamer monitoringu 716
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 250
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 242
Wykaz rzeczy znalezionych 659
Dostęp do informacji publicznej 16858
Podstawa prawna 1523
Zasady udostępniania informacji publicznej 2505
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2454
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1355
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 20306
2016 rok 5406
2017 rok 6462
2018 rok 3922
2019 rok 1409
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 5240
Podstawowa kwota dotacji 3947
Dane o liczbie uczniów 1623
Rada Seniorów 1549
Nabór i skład rady 430
Prezydium rady 282
Plan pracy rady 537
Uchwały 436
Statut 265
Regulamin pracy rady 207
Sprawozdania 238
Ogłoszenia dla seniorów 501
Kontakt 369
Raport o stanie Miasta 357
Za 2018 rok 12

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 675592
Mapa serwisu 6297
Statystyki 5036
Kanały RSS 3549
« powrót do poprzedniej strony