ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 49583
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 74921
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 53370
Materiały na sesję 33333
Projekty uchwał 37119
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 15472
Skład Rady Miasta 36756
Terminy sesji Rady Miasta 19151
Dyżury radnych 15164
Komisje 21350
Komisja Rewizyjna 1609
Skład 914
Roczny plan pracy 1172
Bieżące posiedzenia 1028
Głosowania 744
Komisja Budżetu i Finansów 1744
Skład 912
Roczny plan pracy 667
Bieżące posiedzenia 3719
Głosowania 1491
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1721
Skład 1248
Roczny plan pracy 645
Bieżące posiedzenia 3628
Głosowania 1877
Komisja Oświaty i Wychowania 1709
Skład 1075
Roczny plan pracy 624
Bieżące posiedzenia 3163
Głosowania 1142
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1539
Skład 1180
Roczny plan pracy 617
Bieżące posiedzenia 2919
Głosowania 979
Komisja Spraw Społecznych 1798
Skład 1131
Roczny plan pracy 770
Bieżące posiedzenia 3050
Głosowania 733
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1962
Skład 455
Roczny plan pracy 1075
Bieżące posiedzenia 837
Głosowania 564
Protokoły z sesji Rady Miasta 13797
Głosowania z sesji Rady Miasta 3810
Protokoły Komisji Rewizyjnej 9527
Interpelacje i zapytania 35947
2018 rok 184
2019 rok 1799
Stanowiska Rady Miasta 7606
Zadania Rady Miasta 6087
Plan pracy Rady Miasta 7345
Uchwały Rady Miasta 13978
Statut Miasta 9062
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 233347
Władze Miasta 47606
Regulamin organizacyjny 27969
Struktura organizacyjna 117992
Prezydent Miasta 7430
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3459
Wydział Promocji i Informacji 8226
Stanowisko ds. BHP 1951
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 377
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 3788
Biuro Prezydenta Miasta 1783
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 7940
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 29511
Wydział Zarządzania Funduszami UE 7004
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 2763
Wydział Dróg 7694
Wydział Inwestycji 3396
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 6680
Architekt Miejski 1254
Wydział Urbanistyki i Architektury 24176
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 23138
Wydział Geodezji i Katastru 21288
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 21114
Wydział Komunikacji 24821
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 6329
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 410
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 7039
Wydział Edukacji 33806
Wydział Kultury 362
Wydział Sportu 328
Wydział Spraw Obywatelskich 37675
Wydział Spraw Społecznych 28446
Sekretarz Miasta 6560
Urząd Stanu Cywilnego 5296
Straż Miejska 6548
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 4815
Wydział Administracyjny 4206
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 4376
Wydział Organizacyjny 4229
Biuro Zamówień Publicznych 232
Skarbnik Miasta 4391
Wydział Budżetu i Rachunkowości 6441
Wydział Podatków i Opłat 15822
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6777
Kontrole 9207
Audyty wewnętrzne 10814
Kontrole wewnętrzne 27711
Kontrole zewnętrzne 1279
Kontrole zarządcze 698
Budżet i finanse 47370
Budżet obywatelski 25092
Budżet obywatelski 2015 140
Podatki i opłaty lokalne 20543
Podatek od nieruchomości 35825
Podatek od środków transportowych 12422
Podatek rolny 8397
Podatek leśny 3331
Opłata od posiadania psów 6262
Opłata targowa 3196
Opłata skarbowa 6913
Zaświadczenia 6106
Interpretacje indywidualne 2809
Druki do pobrania 57255
Majątek Miasta 9394
Rachunki bankowe 42564
Opłata skarbowa 30460
Uchwała budżetowa i WPF 25291
Sprawozdania z wykonania budżetu 7418
2013 rok 3622
2014 rok 5032
2015 rok 3716
2016 rok 3367
2017 rok 1956
2018 rok 1454
2019 rok 297
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5927
2013 rok 6143
2014 rok 10348
2015 rok 8539
2016 rok 5233
2017 rok 4590
2018 rok 2229
2019 rok 307
Sprawozdania finansowe 5054
2010 rok 1252
2011 rok 666
2012 rok 689
2013 rok 2087
2014 rok 2197
2015 rok 1680
2016 rok 1344
2017 rok 1064
2018 rok 630
2019 rok 103
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3553
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2443
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2821
Opinia o prognozie długu 2382
Opinia o projekcie WPF 1984
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2339
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2153
Ulgi i pomoc publiczna 9209
Oświadczenia majątkowe 761551
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 112056
Rodzaje spraw 925215
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1757
Zamówienia publiczne 705245
Aktualne 142112
W toku 156444
Wyniki 151281
Archiwalne 96938
Wyniki innych postępowań 57499
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9828
Oferty pracy 793796
Aktualne 181112
W toku 269778
Wyniki 315968
Jednostki Miasta 38208
Jednostki budżetowe 13820
Zakłady budżetowe 8163
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 3040
Spółki i fundacje 15957
Wykaz spółek i fundacji 19565
Słowianka 1237
Inneko 1864
PWiK 1343
GRH 1722
GTBS 1427
MZK 1316
LFZCG 1250
KSSSE 1434
GOT-PNP 1618
Sprawozdanie z działalności 3714
Informacje uzupełniające 1359
Zagospodarowanie przestrzenne 133260
Rewitalizacja Miasta 30493
Komitety Rewitalizacji 231
Gospodarka nieruchomościami 497738
Przetargi | Rokowania | Licytacje 105626
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 106502
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 6551
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 10840
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 4396
Tania działka budowlana 21023
Zamówienia do 30 000 Euro 201055
Wyniki 32964
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 24450
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 122320
Inne ogłoszenia 380323
Konkursy 88277
Wyniki konkursów 33068
Sprawy spadkowe 4052
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 42532
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 753577
Monitor Miasta 14362
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 19974
Aktualności 12955
Program Współpracy 4143
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2942
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 78129
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 25778
Tryb uproszczony 20605
Oferty i sprawozdania 13749
Konsultacje 4435
GRDPP 12903
Bank Danych o NGO 1599
Kontakt 3444
Wybory 53482
Referenda 4982
Ławnicy 18976
Zgromadzenia 22484
Petycje 30991
Zbiorcze informacje o petycjach 508
Ochrona danych osobowych 2036
Inspektor Ochrony Danych 343
Ogólna klauzula informacyjna 6061
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 1945
Lokalizacja kamer monitoringu 848
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 336
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 359
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 79
Wykaz rzeczy znalezionych 763
Dostęp do informacji publicznej 17581
Podstawa prawna 1584
Zasady udostępniania informacji publicznej 2639
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2580
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1407
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 21562
2016 rok 6098
2017 rok 7053
2018 rok 4261
2019 rok 2199
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 5621
Podstawowa kwota dotacji 4367
Dane o liczbie uczniów 1873
Rada Seniorów 1788
Nabór i skład rady 531
Prezydium rady 333
Plan pracy rady 631
Uchwały 492
Statut 341
Regulamin pracy rady 239
Sprawozdania 272
Ogłoszenia dla seniorów 563
Kontakt 420
Raport o stanie Miasta 608
Za 2018 rok 15

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 744930
Mapa serwisu 6412
Statystyki 5143
Kanały RSS 3609
« powrót do poprzedniej strony