ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 42929
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 59849
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 37797
Materiały na sesję 23972
Projekty uchwał 23362
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 12192
Skład Rady Miasta 26653
Terminy sesji Rady Miasta 15402
Dyżury radnych 11226
Komisje 15079
Komisja Rewizyjna 761
Skład 439
Roczny plan pracy 438
Bieżące posiedzenia 501
Głosowania 268
Komisja Budżetu i Finansów 849
Skład 366
Roczny plan pracy 260
Bieżące posiedzenia 1364
Głosowania 623
Komisja Gospodarki i Rozwoju 875
Skład 472
Roczny plan pracy 312
Bieżące posiedzenia 1294
Głosowania 769
Komisja Oświaty i Wychowania 731
Skład 457
Roczny plan pracy 296
Bieżące posiedzenia 941
Głosowania 446
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 662
Skład 524
Roczny plan pracy 233
Bieżące posiedzenia 1012
Głosowania 417
Komisja Spraw Społecznych 777
Skład 500
Roczny plan pracy 397
Bieżące posiedzenia 965
Głosowania 322
Protokoły z sesji Rady Miasta 10551
Głosowania z sesji Rady Miasta 1494
Protokoły Komisji Rewizyjnej 6456
Interpelacje i odpowiedzi 22834
Apele i stanowiska Rady Miasta 5118
Zadania Rady Miasta 4329
Plan pracy Rady Miasta 5834
Uchwały Rady Miasta 11630
Statut Miasta 6960
Urząd Miasta 187601
Władze Miasta 34822
Regulamin organizacyjny 23714
Struktura organizacyjna 98574
Prezydent Miasta 5053
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 2368
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 232
Wydział Promocji i Informacji 5571
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 2516
Stanowisko ds. BHP 1323
Kancelaria Prezydenta Miasta 289
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 6294
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 23086
Wydział Strategii Miasta 5524
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1644
Wydział Dróg 1335
Wydział Inwestycji 648
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 5286
Architekt Miejski 167
Wydział Urbanistyki i Architektury 17445
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 17363
Wydział Geodezji i Katastru 15235
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 15775
Wydział Komunikacji 17177
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 4903
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 5688
Wydział Edukacji 25276
Wydział Kultury i Sportu 15079
Wydział Spraw Obywatelskich 28932
Wydział Spraw Społecznych 21830
Sekretarz Miasta 5386
Urząd Stanu Cywilnego 3516
Straż Miejska 4783
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pion Ochrony Informacji Niejawnych , Administrator Bezpieczeństwa Informacji 3239
Wydział Administracyjny 2803
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 2596
Wydział Organizacyjny 2428
Skarbnik Miasta 3629
Wydział Budżetu i Rachunkowości 5121
Wydział Podatków i Opłat 9827
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5247
Kontrole 7518
Audyty wewnętrzne 8209
Kontrole wewnętrzne 16642
Kontrole zewnętrzne 378
Kontrole zarządcze 196
Budżet i finanse 39753
Budżet obywatelski 24115
Budżet obywatelski 2015 67
Podatki i opłaty lokalne 17298
Podatek od nieruchomości 29926
Podatek od środków transportowych 9995
Podatek rolny 7200
Podatek leśny 2870
Opłata od posiadania psów 5008
Opłata targowa 2724
Opłata skarbowa 5398
Zaświadczenia 4678
Interpretacje indywidualne 2410
Druki do pobrania 42773
Majątek Miasta 7358
Rachunki bankowe 37262
Opłata skarbowa 18607
Uchwała budżetowa i WPF 17393
Sprawozdania z wykonania budżetu 6112
2013 rok 3262
2014 rok 4575
2015 rok 3187
2016 rok 2583
2017 rok 1052
2018 rok 142
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 4873
2013 rok 5492
2014 rok 9032
2015 rok 7336
2016 rok 3881
2017 rok 2011
2018 rok 163
Sprawozdania finansowe 4242
2010 rok 938
2011 rok 487
2012 rok 493
2013 rok 1865
2014 rok 2007
2015 rok 1360
2016 rok 1027
2017 rok 482
2018 rok 139
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3094
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 1984
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2282
Opinia o prognozie długu 1922
Opinia o projekcie WPF 1688
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 1827
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1742
Ulgi i pomoc publiczna 7404
Oświadczenia majątkowe 547538
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 81298
Rodzaje spraw 657940
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 899
Zamówienia publiczne 483661
Aktualne 97347
W toku 107166
Wyniki 100043
Archiwalne 59765
Wyniki innych postępowań 33692
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5460
Oferty pracy 594550
Aktualne 146346
W toku 221589
Wyniki 246596
Jednostki Miasta 32453
Jednostki budżetowe 11737
Zakłady budżetowe 7105
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 1921
Spółki i fundacje 13656
Wykaz spółek i fundacji 13852
Słowianka 220
Inneko 299
PWiK 200
GRH 181
GTBS 175
MZK 159
LFZCG 152
KSSSE 193
GOT-PNP 214
Sprawozdanie z działalności 3120
Informacje uzupełniające 1064
Zagospodarowanie przestrzenne 106151
Rewitalizacja Miasta 25053
Gospodarka nieruchomościami 392340
Przetargi | Rokowania | Licytacje 41425
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 67388
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 4829
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 6408
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 2495
Tania działka budowlana 10366
Zamówienia do 30 000 Euro 119052
Wyniki 20879
Ogłoszenia 4423
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16996
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 96374
Inne ogłoszenia 293041
Konkursy 67259
Wyniki konkursów 28971
Sprawy spadkowe 3432
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 28906
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 533767
Monitor Miasta 12273
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 15464
Aktualności 9029
Program Współpracy 2986
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2202
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 50675
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 18049
Tryb uproszczony 12523
Oferty i sprawozdania 5447
Konsultacje 3186
GRDPP 10002
Bank Danych o NGO 972
Kontakt 2545
Wybory 34484
Referenda 4263
Ławnicy 14852
Zgromadzenia 8619
Petycje 19096
Ochrona danych osobowych 18
Klauzula informacyjna 4084
Rejestr zbiorów danych osobowych 14289
Wykaz rzeczy znalezionych 549
Dostęp do informacji publicznej 12675
Podstawa prawna 1144
Zasady udostępniania informacji publicznej 1893
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1781
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1105
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 15441
2016 rok 3100
2017 rok 4614
2018 rok 1463
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 2701
Podstawowa kwota dotacji 1587
Dane o liczbie uczniów 764
Rada Seniorów 208
Nabór i skład rady 32
Prezydium rady 19
Plan pracy rady 35
Uchwały 18
Statut 16
Regulamin pracy rady 14
Sprawozdania 11
Ogłoszenia dla seniorów 33
Kontakt 23

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 470527
Mapa serwisu 5548
Statystyki 4478
Kanały RSS 3065
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu