ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 46912
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 68986
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 46609
Materiały na sesję 28568
Projekty uchwał 30504
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 14161
Skład Rady Miasta 33438
Terminy sesji Rady Miasta 17736
Dyżury radnych 13708
Komisje 18903
Komisja Rewizyjna 1268
Skład 719
Roczny plan pracy 878
Bieżące posiedzenia 680
Głosowania 431
Komisja Budżetu i Finansów 1388
Skład 718
Roczny plan pracy 506
Bieżące posiedzenia 2549
Głosowania 1158
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1333
Skład 938
Roczny plan pracy 511
Bieżące posiedzenia 2481
Głosowania 1197
Komisja Oświaty i Wychowania 1289
Skład 853
Roczny plan pracy 513
Bieżące posiedzenia 2014
Głosowania 820
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1154
Skład 919
Roczny plan pracy 417
Bieżące posiedzenia 1927
Głosowania 729
Komisja Spraw Społecznych 1354
Skład 852
Roczny plan pracy 603
Bieżące posiedzenia 1923
Głosowania 527
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1370
Skład 217
Roczny plan pracy 938
Bieżące posiedzenia 275
Głosowania 132
Protokoły z sesji Rady Miasta 12373
Głosowania z sesji Rady Miasta 2831
Protokoły Komisji Rewizyjnej 8188
Interpelacje i zapytania 29136
Stanowiska Rady Miasta 6554
Zadania Rady Miasta 5558
Plan pracy Rady Miasta 6719
Uchwały Rady Miasta 12782
Statut Miasta 8205
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 213580
Władze Miasta 43132
Regulamin organizacyjny 26072
Struktura organizacyjna 109935
Prezydent Miasta 6528
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 3013
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 774
Wydział Promocji i Informacji 7124
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 3178
Stanowisko ds. BHP 1685
Kancelaria Prezydenta Miasta 1044
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 7146
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 26914
Wydział Strategii Miasta 6445
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2243
Wydział Dróg 5084
Wydział Inwestycji 2288
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 5992
Architekt Miejski 757
Wydział Urbanistyki i Architektury 21433
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 20627
Wydział Geodezji i Katastru 18574
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 18936
Wydział Komunikacji 21510
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 5774
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 6460
Wydział Edukacji 30367
Wydział Kultury i Sportu 17276
Wydział Spraw Obywatelskich 33856
Wydział Spraw Społecznych 25879
Sekretarz Miasta 5971
Urząd Stanu Cywilnego 4556
Straż Miejska 5866
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 4089
Wydział Administracyjny 3608
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 3713
Wydział Organizacyjny 3571
Skarbnik Miasta 4028
Wydział Budżetu i Rachunkowości 5889
Wydział Podatków i Opłat 12227
Biuro Egzekucji Administracyjnej 6067
Kontrole 8372
Audyty wewnętrzne 9695
Kontrole wewnętrzne 22881
Kontrole zewnętrzne 885
Kontrole zarządcze 461
Budżet i finanse 44037
Budżet obywatelski 24721
Budżet obywatelski 2015 111
Podatki i opłaty lokalne 19089
Podatek od nieruchomości 33322
Podatek od środków transportowych 11335
Podatek rolny 7877
Podatek leśny 3127
Opłata od posiadania psów 5701
Opłata targowa 2950
Opłata skarbowa 6108
Zaświadczenia 5427
Interpretacje indywidualne 2618
Druki do pobrania 51079
Majątek Miasta 8389
Rachunki bankowe 40319
Opłata skarbowa 25339
Uchwała budżetowa i WPF 22455
Sprawozdania z wykonania budżetu 6770
2013 rok 3426
2014 rok 4779
2015 rok 3473
2016 rok 3022
2017 rok 1618
2018 rok 639
2019 rok 7
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5404
2013 rok 5830
2014 rok 9746
2015 rok 8040
2016 rok 4684
2017 rok 3447
2018 rok 954
2019 rok 4
Sprawozdania finansowe 4641
2010 rok 1127
2011 rok 594
2012 rok 608
2013 rok 1966
2014 rok 2105
2015 rok 1521
2016 rok 1223
2017 rok 862
2018 rok 296
2019 rok 2
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3370
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2242
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2551
Opinia o prognozie długu 2168
Opinia o projekcie WPF 1837
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2136
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1969
Ulgi i pomoc publiczna 8319
Oświadczenia majątkowe 671028
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 99034
Rodzaje spraw 814415
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1372
Zamówienia publiczne 611531
Aktualne 122720
W toku 138554
Wyniki 129904
Archiwalne 80987
Wyniki innych postępowań 47674
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7753
Oferty pracy 703696
Aktualne 165767
W toku 246958
Wyniki 281778
Jednostki Miasta 35578
Jednostki budżetowe 12833
Zakłady budżetowe 7641
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 2561
Spółki i fundacje 14862
Wykaz spółek i fundacji 17062
Słowianka 658
Inneko 1217
PWiK 721
GRH 1136
GTBS 893
MZK 792
LFZCG 799
KSSSE 922
GOT-PNP 1078
Sprawozdanie z działalności 3448
Informacje uzupełniające 1252
Zagospodarowanie przestrzenne 122266
Rewitalizacja Miasta 28093
Komitety Rewitalizacji 41
Gospodarka nieruchomościami 453420
Przetargi | Rokowania | Licytacje 79311
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 88649
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 5922
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 9227
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 3624
Tania działka budowlana 17758
Zamówienia do 30 000 Euro 166022
Wyniki 27245
Ogłoszenia 4430
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 20945
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 111462
Inne ogłoszenia 341778
Konkursy 79257
Wyniki konkursów 31349
Sprawy spadkowe 3729
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 36748
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 651598
Monitor Miasta 13496
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 18563
Aktualności 11492
Program Współpracy 3674
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2551
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 66324
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 22760
Tryb uproszczony 17435
Oferty i sprawozdania 10212
Konsultacje 4047
GRDPP 11745
Bank Danych o NGO 1343
Kontakt 3170
Wybory 45141
Referenda 4646
Ławnicy 16501
Zgromadzenia 13811
Petycje 24821
Zbiorcze informacje o petycjach 241
Ochrona danych osobowych 1115
Ogólna klauzula informacyjna 5359
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 1340
Lokalizacja kamer monitoringu 502
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 122
Wykaz rzeczy znalezionych 604
Dostęp do informacji publicznej 15527
Podstawa prawna 1426
Zasady udostępniania informacji publicznej 2301
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2266
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1278
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 18609
2016 rok 4885
2017 rok 6051
2018 rok 3501
2019 rok 233
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 4288
Podstawowa kwota dotacji 2958
Dane o liczbie uczniów 1361
Rada Seniorów 1124
Nabór i skład rady 311
Prezydium rady 204
Plan pracy rady 381
Uchwały 343
Statut 178
Regulamin pracy rady 147
Sprawozdania 173
Ogłoszenia dla seniorów 379
Kontakt 282

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 623367
Mapa serwisu 6034
Statystyki 4813
Kanały RSS 3353
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu