ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 45918
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 66868
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 44633
Materiały na sesję 27769
Projekty uchwał 28750
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 13713
Skład Rady Miasta 32431
Terminy sesji Rady Miasta 17193
Dyżury radnych 13029
Komisje 18058
Komisja Rewizyjna 1105
Skład 652
Roczny plan pracy 659
Bieżące posiedzenia 637
Głosowania 398
Komisja Budżetu i Finansów 1255
Skład 633
Roczny plan pracy 406
Bieżące posiedzenia 2289
Głosowania 1018
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1204
Skład 839
Roczny plan pracy 453
Bieżące posiedzenia 2209
Głosowania 1079
Komisja Oświaty i Wychowania 1109
Skład 740
Roczny plan pracy 429
Bieżące posiedzenia 1726
Głosowania 708
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 1005
Skład 809
Roczny plan pracy 326
Bieżące posiedzenia 1712
Głosowania 661
Komisja Spraw Społecznych 1189
Skład 765
Roczny plan pracy 518
Bieżące posiedzenia 1629
Głosowania 447
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 339
Skład 49
Roczny plan pracy 213
Bieżące posiedzenia 54
Głosowania 16
Protokoły z sesji Rady Miasta 11768
Głosowania z sesji Rady Miasta 2500
Protokoły Komisji Rewizyjnej 7914
Interpelacje i zapytania 27906
Apele i stanowiska Rady Miasta 6197
Zadania Rady Miasta 5363
Plan pracy Rady Miasta 6423
Uchwały Rady Miasta 12472
Statut Miasta 7968
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 207041
Władze Miasta 41453
Regulamin organizacyjny 25550
Struktura organizacyjna 107201
Prezydent Miasta 6316
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 2879
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 636
Wydział Promocji i Informacji 6805
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 3067
Stanowisko ds. BHP 1613
Kancelaria Prezydenta Miasta 884
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 6940
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 26255
Wydział Strategii Miasta 6228
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2104
Wydział Dróg 4207
Wydział Inwestycji 1917
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 5818
Architekt Miejski 603
Wydział Urbanistyki i Architektury 20669
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 19589
Wydział Geodezji i Katastru 17759
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 18335
Wydział Komunikacji 20738
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 5636
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 6234
Wydział Edukacji 29341
Wydział Kultury i Sportu 16816
Wydział Spraw Obywatelskich 32841
Wydział Spraw Społecznych 24880
Sekretarz Miasta 5815
Urząd Stanu Cywilnego 4351
Straż Miejska 5647
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 3864
Wydział Administracyjny 3432
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 3462
Wydział Organizacyjny 3349
Skarbnik Miasta 3942
Wydział Budżetu i Rachunkowości 5695
Wydział Podatków i Opłat 11403
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5875
Kontrole 8166
Audyty wewnętrzne 9368
Kontrole wewnętrzne 21568
Kontrole zewnętrzne 762
Kontrole zarządcze 388
Budżet i finanse 42589
Budżet obywatelski 24591
Budżet obywatelski 2015 98
Podatki i opłaty lokalne 18221
Podatek od nieruchomości 31805
Podatek od środków transportowych 10672
Podatek rolny 7619
Podatek leśny 3058
Opłata od posiadania psów 5537
Opłata targowa 2903
Opłata skarbowa 5967
Zaświadczenia 5256
Interpretacje indywidualne 2563
Druki do pobrania 47291
Majątek Miasta 8171
Rachunki bankowe 39557
Opłata skarbowa 23941
Uchwała budżetowa i WPF 21031
Sprawozdania z wykonania budżetu 6669
2013 rok 3389
2014 rok 4739
2015 rok 3403
2016 rok 2935
2017 rok 1523
2018 rok 577
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5330
2013 rok 5771
2014 rok 9600
2015 rok 7888
2016 rok 4513
2017 rok 3155
2018 rok 798
Sprawozdania finansowe 4552
2010 rok 1102
2011 rok 562
2012 rok 587
2013 rok 1946
2014 rok 2082
2015 rok 1489
2016 rok 1193
2017 rok 791
2018 rok 257
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3286
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2183
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2454
Opinia o prognozie długu 2104
Opinia o projekcie WPF 1802
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2065
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1919
Ulgi i pomoc publiczna 8074
Oświadczenia majątkowe 645416
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 94521
Rodzaje spraw 778667
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1279
Zamówienia publiczne 585191
Aktualne 116802
W toku 131852
Wyniki 122241
Archiwalne 74799
Wyniki innych postępowań 43912
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6823
Oferty pracy 677715
Aktualne 161189
W toku 240575
Wyniki 273741
Jednostki Miasta 34740
Jednostki budżetowe 12562
Zakłady budżetowe 7537
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 2439
Spółki i fundacje 14583
Wykaz spółek i fundacji 16291
Słowianka 557
Inneko 1080
PWiK 591
GRH 943
GTBS 796
MZK 686
LFZCG 692
KSSSE 794
GOT-PNP 922
Sprawozdanie z działalności 3394
Informacje uzupełniające 1212
Zagospodarowanie przestrzenne 118771
Rewitalizacja Miasta 27314
Gospodarka nieruchomościami 440260
Przetargi | Rokowania | Licytacje 70714
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 83716
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 5674
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 8382
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 3319
Tania działka budowlana 16719
Zamówienia do 30 000 Euro 156485
Wyniki 25914
Ogłoszenia 4425
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 20022
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 107985
Inne ogłoszenia 329343
Konkursy 76101
Wyniki konkursów 30539
Sprawy spadkowe 3645
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 35174
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 625445
Monitor Miasta 13252
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 17231
Aktualności 10779
Program Współpracy 3511
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2461
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 62221
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 19763
Tryb uproszczony 16236
Oferty i sprawozdania 8904
Konsultacje 3914
GRDPP 11372
Bank Danych o NGO 1248
Kontakt 3035
Wybory 44533
Referenda 4568
Ławnicy 16113
Zgromadzenia 12577
Petycje 23761
Zbiorcze informacje o petycjach 217
Ochrona danych osobowych 935
Ogólna klauzula informacyjna 5202
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 1219
Lokalizacja kamer monitoringu 411
Wykaz rzeczy znalezionych 594
Dostęp do informacji publicznej 14886
Podstawa prawna 1369
Zasady udostępniania informacji publicznej 2202
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2164
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1247
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 17924
2016 rok 4509
2017 rok 5761
2018 rok 3167
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 3921
Podstawowa kwota dotacji 2627
Dane o liczbie uczniów 1212
Rada Seniorów 899
Nabór i skład rady 264
Prezydium rady 168
Plan pracy rady 324
Uchwały 278
Statut 147
Regulamin pracy rady 114
Sprawozdania 141
Ogłoszenia dla seniorów 299
Kontakt 237

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 588346
Mapa serwisu 5924
Statystyki 4748
Kanały RSS 3293
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu