ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 44562
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 63755
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 42239
Materiały na sesję 26462
Projekty uchwał 26691
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 12918
Skład Rady Miasta 29203
Terminy sesji Rady Miasta 16496
Dyżury radnych 12434
Komisje 17088
Komisja Rewizyjna 938
Skład 538
Roczny plan pracy 555
Bieżące posiedzenia 587
Głosowania 364
Komisja Budżetu i Finansów 1064
Skład 502
Roczny plan pracy 345
Bieżące posiedzenia 1935
Głosowania 828
Komisja Gospodarki i Rozwoju 1077
Skład 680
Roczny plan pracy 409
Bieżące posiedzenia 1904
Głosowania 945
Komisja Oświaty i Wychowania 934
Skład 591
Roczny plan pracy 363
Bieżące posiedzenia 1493
Głosowania 588
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 862
Skład 654
Roczny plan pracy 300
Bieżące posiedzenia 1496
Głosowania 570
Komisja Spraw Społecznych 983
Skład 627
Roczny plan pracy 477
Bieżące posiedzenia 1368
Głosowania 416
Protokoły z sesji Rady Miasta 11257
Głosowania z sesji Rady Miasta 2072
Protokoły Komisji Rewizyjnej 7353
Interpelacje i odpowiedzi 25923
Apele i stanowiska Rady Miasta 5774
Zadania Rady Miasta 5017
Plan pracy Rady Miasta 6170
Uchwały Rady Miasta 12185
Statut Miasta 7624
Urząd Miasta 201125
Władze Miasta 38229
Regulamin organizacyjny 24770
Struktura organizacyjna 104459
Prezydent Miasta 5884
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 2727
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 482
Wydział Promocji i Informacji 6446
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 2917
Stanowisko ds. BHP 1499
Kancelaria Prezydenta Miasta 664
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 6725
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 25432
Wydział Strategii Miasta 5987
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1963
Wydział Dróg 3346
Wydział Inwestycji 1545
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 5619
Architekt Miejski 487
Wydział Urbanistyki i Architektury 19746
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 18910
Wydział Geodezji i Katastru 16994
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 17726
Wydział Komunikacji 19769
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 5455
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 5994
Wydział Edukacji 28171
Wydział Kultury i Sportu 16287
Wydział Spraw Obywatelskich 31845
Wydział Spraw Społecznych 24076
Sekretarz Miasta 5662
Urząd Stanu Cywilnego 4155
Straż Miejska 5400
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Pion Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Ochrony Danych 3624
Wydział Administracyjny 3257
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 3136
Wydział Organizacyjny 3138
Skarbnik Miasta 3822
Wydział Budżetu i Rachunkowości 5533
Wydział Podatków i Opłat 10881
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5683
Kontrole 7963
Audyty wewnętrzne 9003
Kontrole wewnętrzne 19671
Kontrole zewnętrzne 660
Kontrole zarządcze 341
Budżet i finanse 41463
Budżet obywatelski 24416
Budżet obywatelski 2015 92
Podatki i opłaty lokalne 17844
Podatek od nieruchomości 31149
Podatek od środków transportowych 10373
Podatek rolny 7499
Podatek leśny 2988
Opłata od posiadania psów 5396
Opłata targowa 2844
Opłata skarbowa 5754
Zaświadczenia 5109
Interpretacje indywidualne 2502
Druki do pobrania 45723
Majątek Miasta 7901
Rachunki bankowe 38972
Opłata skarbowa 22374
Uchwała budżetowa i WPF 19122
Sprawozdania z wykonania budżetu 6512
2013 rok 3338
2014 rok 4648
2015 rok 3309
2016 rok 2816
2017 rok 1389
2018 rok 440
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 5206
2013 rok 5669
2014 rok 9372
2015 rok 7648
2016 rok 4290
2017 rok 2822
2018 rok 535
Sprawozdania finansowe 4438
2010 rok 1023
2011 rok 535
2012 rok 535
2013 rok 1921
2014 rok 2057
2015 rok 1443
2016 rok 1142
2017 rok 673
2018 rok 221
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3210
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 2103
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2407
Opinia o prognozie długu 2056
Opinia o projekcie WPF 1767
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 1961
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1852
Ulgi i pomoc publiczna 7820
Oświadczenia majątkowe 611829
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 90767
Rodzaje spraw 744711
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 1158
Zamówienia publiczne 553865
Aktualne 109220
W toku 123796
Wyniki 113740
Archiwalne 68356
Wyniki innych postępowań 39281
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6474
Oferty pracy 652994
Aktualne 156599
W toku 234603
Wyniki 265018
Jednostki Miasta 33992
Jednostki budżetowe 12318
Zakłady budżetowe 7403
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 2296
Spółki i fundacje 14309
Wykaz spółek i fundacji 15432
Słowianka 440
Inneko 880
PWiK 464
GRH 774
GTBS 659
MZK 556
LFZCG 574
KSSSE 659
GOT-PNP 752
Sprawozdanie z działalności 3324
Informacje uzupełniające 1174
Zagospodarowanie przestrzenne 114899
Rewitalizacja Miasta 26698
Gospodarka nieruchomościami 424656
Przetargi | Rokowania | Licytacje 60510
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 78382
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 5383
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 7682
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 3047
Tania działka budowlana 14872
Zamówienia do 30 000 Euro 146303
Wyniki 24746
Ogłoszenia 4424
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 19172
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 104328
Inne ogłoszenia 316650
Konkursy 73443
Wyniki konkursów 30093
Sprawy spadkowe 3587
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 33129
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 591565
Monitor Miasta 12894
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 16362
Aktualności 9916
Program Współpracy 3278
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2382
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 57169
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 19159
Tryb uproszczony 14527
Oferty i sprawozdania 7674
Konsultacje 3778
GRDPP 10799
Bank Danych o NGO 1136
Kontakt 2913
Wybory 39996
Referenda 4481
Ławnicy 15759
Zgromadzenia 11140
Petycje 22082
Zbiorcze informacje o petycjach 147
Ochrona danych osobowych 743
Ogólna klauzula informacyjna 4961
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 1007
Lokalizacja kamer monitoringu 311
Wykaz rzeczy znalezionych 580
Dostęp do informacji publicznej 14229
Podstawa prawna 1285
Zasady udostępniania informacji publicznej 2085
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 2001
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1216
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 17260
2016 rok 4147
2017 rok 5391
2018 rok 2601
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 3585
Podstawowa kwota dotacji 2229
Dane o liczbie uczniów 1003
Rada Seniorów 674
Nabór i skład rady 164
Prezydium rady 124
Plan pracy rady 265
Uchwały 200
Statut 99
Regulamin pracy rady 76
Sprawozdania 107
Ogłoszenia dla seniorów 215
Kontakt 190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 531379
Mapa serwisu 5808
Statystyki 4661
Kanały RSS 3210
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu