ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 41995
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 57822
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 36059
Materiały na sesję 22685
Projekty uchwał 21637
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 11799
Skład Rady Miasta 25555
Terminy sesji Rady Miasta 14962
Dyżury radnych 10683
Komisje 14253
Komisja Rewizyjna 659
Skład 401
Roczny plan pracy 367
Bieżące posiedzenia 441
Głosowania 195
Komisja Budżetu i Finansów 712
Skład 312
Roczny plan pracy 228
Bieżące posiedzenia 1075
Głosowania 535
Komisja Gospodarki i Rozwoju 711
Skład 411
Roczny plan pracy 264
Bieżące posiedzenia 987
Głosowania 665
Komisja Oświaty i Wychowania 620
Skład 391
Roczny plan pracy 264
Bieżące posiedzenia 731
Głosowania 384
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 571
Skład 464
Roczny plan pracy 213
Bieżące posiedzenia 827
Głosowania 352
Komisja Spraw Społecznych 658
Skład 434
Roczny plan pracy 359
Bieżące posiedzenia 720
Głosowania 288
Protokoły z sesji Rady Miasta 10110
Głosowania z sesji Rady Miasta 1310
Protokoły Komisji Rewizyjnej 6227
Interpelacje i odpowiedzi 21896
Apele i stanowiska Rady Miasta 4922
Zadania Rady Miasta 4181
Plan pracy Rady Miasta 5570
Uchwały Rady Miasta 11310
Statut Miasta 6690
Urząd Miasta 181607
Władze Miasta 32662
Regulamin organizacyjny 23147
Struktura organizacyjna 95690
Prezydent Miasta 4789
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 2219
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 93
Wydział Promocji i Informacji 5164
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 2339
Stanowisko ds. BHP 1241
Kancelaria Prezydenta Miasta 158
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 6080
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 22109
Wydział Strategii Miasta 5294
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1473
Wydział Dróg 574
Wydział Inwestycji 357
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 5106
Architekt Miejski 75
Wydział Urbanistyki i Architektury 16381
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 16623
Wydział Geodezji i Katastru 14430
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 14990
Wydział Komunikacji 16028
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 4659
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 5499
Wydział Edukacji 24070
Wydział Kultury i Sportu 14622
Wydział Spraw Obywatelskich 27742
Wydział Spraw Społecznych 20907
Sekretarz Miasta 5243
Urząd Stanu Cywilnego 3297
Straż Miejska 4526
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Pion Ochrony Informacji Niejawnych , Administrator Bezpieczeństwa Informacji 2987
Wydział Administracyjny 2603
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 2378
Wydział Organizacyjny 2232
Skarbnik Miasta 3520
Wydział Budżetu i Rachunkowości 4932
Wydział Podatków i Opłat 8995
Biuro Egzekucji Administracyjnej 5078
Kontrole 7346
Audyty wewnętrzne 7860
Kontrole wewnętrzne 14886
Kontrole zewnętrzne 270
Kontrole zarządcze 107
Budżet i finanse 38573
Budżet obywatelski 23982
Budżet obywatelski 2015 59
Podatki i opłaty lokalne 16885
Podatek od nieruchomości 29060
Podatek od środków transportowych 9670
Podatek rolny 7031
Podatek leśny 2771
Opłata od posiadania psów 4888
Opłata targowa 2622
Opłata skarbowa 5205
Zaświadczenia 4510
Interpretacje indywidualne 2322
Druki do pobrania 40988
Majątek Miasta 7000
Rachunki bankowe 36403
Opłata skarbowa 17044
Uchwała budżetowa i WPF 16602
Sprawozdania z wykonania budżetu 5855
2013 rok 3208
2014 rok 4492
2015 rok 3081
2016 rok 2414
2017 rok 779
2018 rok 55
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 4558
2013 rok 5406
2014 rok 8858
2015 rok 7086
2016 rok 3475
2017 rok 1405
2018 rok 25
Sprawozdania finansowe 4090
2010 rok 888
2011 rok 466
2012 rok 471
2013 rok 1828
2014 rok 1979
2015 rok 1312
2016 rok 929
2017 rok 282
2018 rok 51
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 3001
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 1920
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 2174
Opinia o prognozie długu 1855
Opinia o projekcie WPF 1620
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 1761
Opinia o możliwości spłaty kredytu 1677
Ulgi i pomoc publiczna 6923
Oświadczenia majątkowe 518414
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 76654
Rodzaje spraw 613435
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 789
Zamówienia publiczne 456427
Aktualne 91828
W toku 95181
Wyniki 92553
Archiwalne 54504
Wyniki innych postępowań 30342
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5007
Oferty pracy 572952
Aktualne 141341
W toku 214836
Wyniki 237839
Jednostki Miasta 31525
Jednostki budżetowe 11407
Zakłady budżetowe 6926
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 1662
Spółki i fundacje 13351
Wykaz spółek i fundacji 13070
Słowianka 129
Inneko 148
PWiK 108
GRH 79
GTBS 72
MZK 91
LFZCG 64
KSSSE 103
GOT-PNP 98
Sprawozdanie z działalności 3017
Informacje uzupełniające 1032
Zagospodarowanie przestrzenne 101733
Rewitalizacja Miasta 24358
Gospodarka nieruchomościami 377546
Przetargi | Rokowania | Licytacje 34895
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 62274
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 4604
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 5755
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 2256
Tania działka budowlana 8652
Zamówienia do 30 000 Euro 105551
Wyniki 18333
Ogłoszenia 4423
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16105
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 91634
Inne ogłoszenia 279682
Konkursy 64441
Wyniki konkursów 28348
Sprawy spadkowe 3312
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 26577
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 509780
Monitor Miasta 11857
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 14941
Aktualności 8559
Program Współpracy 2818
Sprawozdanie z Programu Współpracy 2022
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 47380
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 16898
Tryb uproszczony 11030
Oferty i sprawozdania 4549
Konsultacje 3083
GRDPP 9562
Bank Danych o NGO 875
Kontakt 2406
Wybory 34219
Referenda 4128
Ławnicy 14447
Zgromadzenia 7748
Petycje 17875
Ochrona danych osobowych 14
Klauzula informacyjna 3446
Rejestr zbiorów danych osobowych 11264
Wykaz rzeczy znalezionych 531
Dostęp do informacji publicznej 11919
Podstawa prawna 1057
Zasady udostępniania informacji publicznej 1787
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 1663
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1055
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 14639
2016 rok 2681
2017 rok 4213
2018 rok 796
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 2225
Podstawowa kwota dotacji 1191
Dane o liczbie uczniów 684

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 439128
Mapa serwisu 5385
Statystyki 4358
Kanały RSS 2951
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu