Aktualne zamówienia publiczne - Miasto Gorzów
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-14 2018-09-03 10:00:00 Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” [WAD-VI.271.84.2018.JB] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 907.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami, Projekt umowy (7Z, 4.6 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 44.9 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 36.4 KiB)
2 2018-08-14 2018-08-31 10:00:00 Utrzymanie dróg oraz jezdni na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [WAD-VI.271.80.2018.JB] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1006.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami, Projekty umów (7Z, 19 MiB)
 • STWiOR zamówienie częściowe nr 1 (PDF, 7.7 MiB)
 • STWiOR zamówienie częściowe nr 2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 41.8 KiB)
 • TER zamówienie częściowe nr 1 (XLS, 40 KiB)
 • TER zamówienie częściowe nr 2 (XLS, 39.5 KiB)
3 2018-08-13 2018-08-30 10:00:00 Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi na Placu Słonecznym w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.83.2018.AJD] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 794.9 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 1.9 MiB)
 • Dokumentacja teczniczna, projekt umowy (ZIP, 17.6 MiB)
4 2018-08-09 2018-09-19 10:00:00 Wyposażenie pracowni szkolnych do nauki zawodów w ramach realizacji projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. [WAD-VI.271.69.2018.AR] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 7.7 MiB)
 • Wykaz cen-wersja edytowalna (ZIP, 344.2 KiB)
5 2018-08-08 2018-09-17 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych dla placówek oświatowych w ramach projektu: „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”.[WAD-VI.271.78.2018.AR] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 205.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 8.6 MiB)
 • Wykaz cen-wersja edytowalna (ZIP, 466.7 KiB)
6 2018-08-07 2018-08-27 10:00:00 Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego [WAD-VI.271.81.2018.AR] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 706.9 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 379 KiB)
7 2018-08-01 2018-08-23 10:00:00 Budowa separatora oraz osadnika na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Błotnej dz. nr 659 w Gorzowie Wielkopolskim [WAD-VI.271.68.2018.AR] ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 15.5 MiB)
 • Zalączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 362 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 46 MiB)
8 2018-06-13 2018-08-24 10:00:00 Wybór Wykonawcy robót budowlanych „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I" (WAD-VI.271.58.2018.AZ) ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 110 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 47.6 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 702.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 3.5 MiB)
 • TER-Formularz (XLS, 62.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UE (PDF, 70.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 85.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Formularz TER - zamówienie częściowe nr 2 (XLS, 85 KiB)
 • Formularz TER - zamówienie częściowe nr 3 (XLS, 65.5 KiB)
 • Informacja o poporawieniu omyłki w odpowiedziach (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz TER - zamówienie częściowe nr 2 (XLS, 85 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UE (PDF, 85 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 84.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 496.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UE (PDF, 86.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 82.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 68.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - UE (PDF, 83 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu